| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Zuzana Čapková, Ph.D. (7740)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. – NEUBERGER, P. – LINDA, M. – ADAMOVSKÝ, R. – SEDLÁČEK, L. Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace, Collection of human scent samples on buccal swabs and their use in the scent identification line-ups, scent identification line-ups; drying-up; buccal swabs, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), SJBS01, Majitelem výsledků je Ministrestvo vnitra ČR. Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené ředitelem odboru bezpečnostního vúzkumu a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. tel. 974 832 746, fax. 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, Využití Policií České republiky v rámci úkonů trestního řízení, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Policejní prezídium České republiky, 28.11.2017,

LINDA, M. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – SEDLÁČEK, L. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace, Collection of human scent samples on buccal swabs and their use in the scent identification line-ups, scent identification line-ups; drying-up; buccal swabs, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Sušárna bukálních stěrů SJBS01, SJBS01, Sušárna bukálních stěrů určená pro kriminalistická pracoviště. Konstrukční řešení bylo vytvořeno na základě veřejné zakázky. Majitelem výsledků je Ministrestvo vnitra ČR. Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené ředitelem odboru bezpečnostního vúzkumu a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. tel. 974 832 746, fax. 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, Ekonomické parametry nelze vyčíslit. Jedná se o bezpečnostní výzkum pro potřeby státu. Využití Policií České republiky v rámci úkonů trestního řízení., Ministerstvo vnitra České republiky, 00007064, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – LNĚNIČKOVÁ, J.Psi poznají střelce. 2016, .

LNĚNIČKOVÁ, J. – ČAPKOVÁ, Z. – DOLEŽAL, P. – KYJAKOVÁ, P. – PÍSAŘÍKOVÁ, A.Pes jako „detektor“ pro plynovou chromatografii. 2016, .

KLOUBEK, M. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. Parní sterilizace a lidský pach. Kriminalistika. , 2015, roč. 4, č. 48, s. 275-283. ISSN: 1210-9150 .

PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace, Verification and Improvement of the Scent Identification Method, Scent identification, Line ups, Dogs, Law enforcement, 2015, XX - Nepřiřazeno, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodické postupy, , , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Policejní prezídium České republiky, 16.11.2015, 9/2015

VYPLELOVÁ, P. – VOKÁLEK, V. – PINC, L. – PACÁKOVÁ, Z. – BARTOŠ, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Individual human odor fallout as detected by trained canines. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2014, roč. 2014, č. 234, s. 13-15. ISSN: 0379-0738.

VYPLELOVÁ, P. – VOKÁLEK, V. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Use of human odor fall-out in human identification line-ups. 2014, In: Book of Abstracts of The European Conference on Behavioural Biology, 17 - 20 July 2014, Prague, Czech Republic, pp. 54 - 55.

ČAJÁGIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnosť psov stotožniť ľudský pach vystavený parnej sterilizác. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.10.

MACHOVÁ, L. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odolnost lidského pachu v růuzných podmínkách prostředí. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.11.

NEUMANNOVÁ, P. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrilové rukavice jako prostředek proti nežádoucí kontaminaci lidským pachem. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.12.

VOKÁLEK, V. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – PACÁKOVÁ, Z. – BARTOŠ, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lidský pachový spad jako prostředek individuální indentifikace osob. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.15.

URBAN, Š. – DOLEŽAL, P. – CINKOVÁ, P. – BENEDIKTOVÁ, K. – PÁLKA, D. – VYHNÁLEK, O. – PINC, L. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molekulární složení aktivní pachové signatury člověka - společný projekt ČZU a VŠCHT. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.9.

JEBAVÝ, L. – PINC, L. – VLASÁK, P. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – SANTARIOVÁ, M. Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014, 2s. ISBN: není,

LANGROVÁ, I. – PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – SANTARIOVÁ, M. – VLASÁK, P. – WACKERMANNOVÁ, M. – PÍSAŘOVÁ, A. – KOLÁŘ, F. Pachová signatura. Praha: VŠCHT Praha, 2014, 5s. ISBN: N,

VOSTRÝ, L. – ČAPKOVÁ, Z. – ŠEBKOVÁ, N. – PŘIBYL, J. Estimation of genetic parameters for hip dysplasia in Czech Labrador Retrievers. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2012, roč. 129, č. 1, s. 60-69. ISSN: 0931-2668.

VOSTRÝ, L. – ČAPKOVÁ, Z. – PŘIBYL, J. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MACH, K. Population structure of Czech cold-blooded breeds of horses. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2011, roč. 54, č 1, s. 1-9. ISSN: 0003-9438.

VOSTRÝ, L. – ČAPKOVÁ, Z. – PŘIBYL, J. – MACH, K. Analysis of Czech cold-blooded horses: genetic parameters, breeding value and the influence of inbreeding depression on linear description of conformation and type characters. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 5, s. 217-230. ISSN: 1212-1819.

Analysis of the Influence of Inbreeding Depression on Linear Description Traits by the Czech Cold- Blooded Breeds of Horse - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Zuzana Čapková, 2010

Estimation of genetic parameters for hip dysplasia in Czech Labrador retrievers - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Zuzana Čapková, Dr. Ing. Naděžda Šebková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Assessment of inbreeding depression for trait of linear type description in Czech draft horse - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Zuzana Čapková, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Inbreeding calculation in the european breeding aardvark Orycteropus afer (Pallas, 1766) - Ing. Renata Masopustová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, 2010

Zjištění koeficientu inbreedingu Fx v evropském chovu hrabáče Orycteropus afer - Ing. Renata Masopustová, doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Ing. Zuzana Čapková, Ing. Lea Andrejsová, 2010

Performance test evaluation of the Old Kladruby stallions´ offspring - Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Karel Janda, Ing. Renata Masopustová, 2010

Vývoj plemene starokladrubský kůň - Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, Ing. Karel Janda, Ing. Renata Masopustová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., 2010

Genetic diversity and pedigree analysis in the Czech draft horse population - Ing. Zuzana Čapková, Ing. Lea Andrejsová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, 2010

Comparison of noriker, silesian noriker, and Czech-Moravian belgian horse population in the Czech Republic - Ing. Zuzana Čapková, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Lea Andrejsová, Ing. Renata Masopustová, Ing. Olga Kracíková, 2010

Genetic diversity and pedigree analysis in the Czech draft horse population - Ing. Zuzana Čapková, Ing. Lea Andrejsová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, 2010

Inbreeding calculation in the european breeding aardvark Orycteropus afer (Pallas, 1766) - Ing. Renata Masopustová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, 2010

Performance test evaluation of the Old Kladruby stallions´ offspring - Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Karel Janda, Ing. Renata Masopustová, 2010

Zjištění koeficientu inbreedingu Fx v evropském chovu hrabáče Orycteropus afer - Ing. Renata Masopustová, doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Ing. Zuzana Čapková, Ing. Lea Andrejsová, 2010

KRACÍKOVÁ, O. – CZERNEKOVÁ, V. – MELČOVÁ, S. – KOTT, T. – MAJZLÍK, I. – ČAPKOVÁ, Z. – ANDREJSOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analýza mitochondriální dna u genové rezervy starokladrubského koně. 2010. Acta fytotechnica et zootechnica, 1, s. 19-23..

Linear type trait analysis in Coldblood breeds: Czech-Moravian Belgian horse and Silesian Noriker - Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Ing. Andrejsová Lea; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Koeficient inbreedingu a efektivní velikost populace slezského norika a českomoravského belgického koně a v České republice - Ing. Čapková Zuzana; Ing. Andrejsová Lea; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2009

The difference between sexes in population of Old Kladruby horse - Ing. Andrejsová Lea; Ing. Čapková Zuzana; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2009

Evaluation of temperament characteristics of Czechoslovakian Wolfdogs in Czech Republic 1982-2004 - Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Andrejsová Lea; Ing. Čílová Daniela; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Hartl Karel; Jedlička Jiří; Nováková K., 2009

Analysis of inbreeding and generation interval of Silesian Noriker and Czech-Moravian Belgian Horse - Ing. Čapková Zuzana; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Andrejsová Lea, 2009

Variation of linear described type traits in Czech-Moravian Belgian Horse and Silesian Noriker - doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Ing. Hofmanová Barbora, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot