| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jakub Vašek, Ph.D. (10132)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – **DOLEŽAL, P. – **BAŠTOVÁ, P. – VAŠEK, J. – **HAUSVATER, E. Foliar Application of Fungicides Registered Against Late Blight Influences Main Potato Tuber Diseases and Key Quantitative Characteristics of Tubers. Potato Research, 2022, roč. 65, č. 1, s. 171-191. ISSN: 0014-3065.

SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – **ZEKA, D. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – ORSÁK, M. – **DOMKÁŘOVÁ, J. – **DOLEŽAL, P. – VEJL, P. Phenotypic, molecular and biochemical evaluation of somatic hybrids between Solanum tuberosum and S. bulbocastanum. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

SEDLÁKOVÁ, V. – VEJL, P. – **DOLEŽAL, P. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – SEDLÁK, P. Detection of sex in adults and larvae of Leptinotarsa decemlineata on principle of copy number variation. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

SEDLÁKOVÁ, V. – **STARÁ, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – VAŠEK, J. – VEJL, P. – **DOLEŽAL, P. – **KOCOUREK, F. – **HAUSVATER, E. – SEDLÁK, P. Bias in sex ratios and polyandry rate in reproduction of Leptinotarsa decemlineata. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

**MORAVČÍKOVÁ, N. – **KASARDA, R. – **ŽIDEK, R. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. Czechoslovakian Wolfdog Genomic Divergence from Its Ancestors Canis lupus, German Shepherd Dog, and Different Sheepdogs of European Origin. Genes, 2021, roč. 12, č. 6, s. 1-18. ISSN: 2073-4425.

VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – **SVOBODA, P. – **ZDEŇKOVÁ, K. – **ČERMÁKOVÁ, E. – **OVESNÁ, J. OpiumPlex is a novel microsatellite system for profiling opium poppy (Papaver somniferum L.). Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – **SVOBODA, P. – VEJL, P. – ŠTIKAROVÁ, R. – VOSTRÝ, L. – KUCHTOVÁ, P. – **OVESNÁ, J. New EST-SSR Markers for Individual Genotyping of Opium Poppy Cultivars (Papaver somniferum L.). Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2223-7747.

**OVESNÁ, J. – VAŠEK, J. – **SVOBODA, P. – VEJL, P. Metodika identifikace odrůd máků (Papaver somniferum L.) splňujících parametry cechovní normy Český modrý mák pomocí mikrosatelitních markerů, Procedure for identification of food poppy cultivars (Papaver somniferum L.) compliant with the guild standard Czech Blue Poppy using microsatellite markers, Czech blue poppy; authenticity verification; DNA profiles; length polymorphism, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 978-80-7427-318-6, Metodika byla schválena odborem vědy, výzkumu a vzdělávání MZe od č.j. UKZUZ 017284/2020 dne 28.1.2020, Uplatnění metodiky je významné pro obchodní sektor i pěstitele (export, uplatnění na trhu v ČR) a ochrání i spotřebitele před nákupem falšovaných produktů. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 28.01.2020,

**SVOBODA, P. – VAŠEK, J. – VEJL, P. – **OVESNÁ, J. Genetic features of Czech blue poppy (Papaver somniferum L.) revealed by DNA polymorphism. Czech Journal of Food Sciences, 2020, roč. 38, č. 3, s. 198-202. ISSN: 1212-1800.

ŠTIKAROVÁ, R. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – VEJL, P. Estimation of genotyping errors of STR markers in dogs and wolves. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 2019, roč. 7, č. 1, s. 901-902. ISSN: 1875-1768.

ŠTIKAROVÁ, R. – VAŠEK, J. – **KUBINYI, E. – ČÍLOVÁ, D. – VEJL, P. Comparison of minidogfiler and “ASCH” STR multiplex systems for preliminary estimation of variability within wolf´s like dog breeds. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 2019, roč. 7, č. 1, s. 862-863. ISSN: 1875-1768.

**ŽĎÁRSKÁ, I. – **VÁVRA, R. – **NEKVINDOVÁ, V. – **ČMEJLA, R. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – SEDLÁK, P. – ZUNOVÁ, T. – **TÁBORSKÁ, A. Metodika hodnocení genové exprese isoforem alergenu Mal d1 v jablkách, Methodology for evaluating the gene expression of Mal d 1 isoallergens in apples, Mal d 1;apple fruit;allergy;gene expresion, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 978-80-87030-67-7, Ministerstvo zemědělství ČR schválilo publikaci jako certifikovanou metodiku a doporučilo ji pro využití v zemědělské praxi. Publikaci bylo uděleno Osvědčení číslo 4070/2019-MZE-17222 v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“., Jablka jsou velmi důležitou součástí zdravé výživy. Podle vývoje trhu s jablky a situace v okolních zemích lze očekávat, že podíl produkce jablek mírně vzroste. Celková výměra plodných produkčních výsadeb jabloní činí v ČR necelých 7 000 ha, s průměrných výnosem 13,78–20,41 t/ha v pětiletém období (Buchtová, MZe ČR, 2017). To vytváří ročně produkci 110 - 140 tisíc tun jablek při realizační ceně kolem 10 Kč/kg v hodnotě 1,1–1,4 mld. Kč ročně. Spotřeba jablek činí v ČR přibližně 24 Kg na osobu ročně. Předpokladem je, že u dvou procent obyvatel se zvýší spotřeba hypoalergenních odrůd jabloní a zvýší se prodej jablek s nízkou expresí genů pro alergeny. Realizační cena hypoalergenních odrůd se předpokládá o cca 3 Kč / kg vyšší, což představuje přibližně ekonomický přínos pro pěstitele ve výši 14,4 mil. Kč ročně. Nepřímým ekonomickým přínosem je zlepšení zdraví současné populace konzumací hypoalergenních odrůd a produkce jablek uchovaná v podmínkách a nízkou expresí genů pro alergen Mal d 1., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 29.01.2019,

NECHYBOVÁ, S. – VEJL, P. – HART, V. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Long-term occurrence of Trichuris species in wild ruminants in the Czech Republic. Parasitology Research, 2018, roč. 6, č. 117, s. 1699-1708. ISSN: 0932-0113.

**URBAN, M. – VAŠEK, J. – **KLÍMA, M. – **KRTKOVÁ, J. – **KOSOVÁ, K. – **PRÁŠIL, I. – **VÍTÁMVÁS, P. Proteomic and physiological approach reveals drought-induced changes in rapeseeds: Water-saver and water-spender strategy. Journal of Proteomics, 2017, roč. 152, č. , s. 188-205. ISSN: 1874-3919.

VEJL, P. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – MELOUNOVÁ, M. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – RYLKOVÁ, K. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Reliable molecular differentiation of Trichuris ovis and Trichuris discolor from sheep (Ovis orientalis aries) and roe deer (Capreolus capreolus) and morphological characterisation of their females: morphology does not work sufficiently. Parasitology Research, 2017, roč. 116, č. 8, s. 2199-2210. ISSN: 0932-0113.

VAŠEK, J. – **HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – VIEHMANNOVÁ, I. – OCELÁK, M. – **HUANSI, D. – VEJL, P. Dealing with AFLP genotyping errors to reveal genetic structure in Plukenetia volubilis (Euphorbiaceae) in the Peruvian Amazon. PLoS One, 2017, roč. 12, č. 9, s. 1-24. ISSN: 1932-6203.

ZEKA, D. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – VEJL, P. cpDNA SSR polymorphism in secondary germplasm of potato maintained in czech gene bank. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 2014, roč. 51, č. 3, s. 745-750. ISSN: 0552-9034.

VADLEJCH, J. – LUKEŠOVÁ, D. – VAŠEK, J. – VEJL, P. – SEDLÁK, P. – ČADKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – SALABA, O. Comparative morphological and molecular identification of Haemonchus species in sheep. ..., 2014, roč. 51, č. 2, s. 130-140. ISSN: N.

VAŠEK, J. – VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – ZEKA, D. – NESVADBA, V. – KROFTA, K. – HENYCHOVÁ, A. – POLONČÍKOVÁ, Z. Comparative Analysis of Wild Hop Based on Genetic, Chemical and Morphological Data. Acta Horticulturae, 2013, roč. 2013, č. 1010, s. 67-76. ISSN: 0567-7572.

VAŠEK, J. – VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – ŠEBKOVÁ, N. – BENEŠOVÁ, B. – MELOUNOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polymorphism of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds. 2011. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, roč. 6, č. 1, s. 66-67, ISSN: 1558-7878.

Segregation analysis and comparison of hop (Humulus lupulus L.) microsatellite markers variability - Ing. Jakub Vašek, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Vladimír Nesvadba (externí), Ing. Daniela Čílová, Jana Zoufalá (externí), Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Vladimíra Sedláková, 2010

Polymorphisms of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds - Ing. Jakub Vašek, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Daniela Čílová, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Barbora Benešová, Mgr. Martina Melounová, Ph.D., 2010

STUDY OF VARIABILITY HOP GENE RESOURCES BY RAPD METHOD - Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Nesvadba Vladimír; Ing. Čílová Daniela; Zoufalá J., 2009

Molekulární detekce somaklonální variability druhu Plantago lanceolata při in vitro množení - Ing. Vašíčková Šárka; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Vašek Jakub; Ing. Čílová Daniela; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

Variability of gonosomal SSR markers in two dog breeds derived from wolf (Canis lupus lupus): Czechoslovak wolfdog and Saarloos wolfdog - doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Vašek Jakub; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

Characterization of wolfdog hybrids by molecular genetic methods - doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Ing. Vašek Jakub; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Mgr. Melounová Martina, Ph.D., 2009

MIKROSATELITNÍ ANALÝZA VARIABILITY POPULACÍ JITROCELE KOPINATÉHO (PLANTAGO LANCEOLATA L.) A JITROCELE VĚTŠÍHO (P. MAJOR L.) - Ing. Čílová Daniela; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Vašek Jakub; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Vašíčková Šárka, 2009

Analýza vybraných populací planých forem chmele (Humulus lupulus L.) Středočeského kraje mikrosatelitními markery - Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela, 2009

Porovnání variability planých a kulturních chmelů mikrosatelitními markery - Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Nesvadba Vladimír, 2009

Biodiverzity of wild hops estimated by molecular markers - Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Nesvadba Vladimír, 2009

 
page foot