| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Roman Kvasnička, Ph.D. (7300)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Pro konzultace vyplňte online formulář na adrese: https://romankvasnicka.youcanbook.me
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PILAŘ, L. – KVASNIČKA, R. – HARTMAN, R. – TICHÁ, I. Healthy Food on Instagram Social Network: Vegan, Homemade and Clean Eating. Nutrients, 2021, roč. 13, č. 6, s. 1991-1991. ISSN: 2072-6643.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KVASNIČKA, R. – BOUDA, P. – PITROVÁ, J. Framework for Social Media Analysis Based on Hashtag Research By. Applied Sciences-BASEL, 2021, roč. 11, č. 8, s. 3697-3697. ISSN: 2076-3417.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KVASNIČKA, R. Healthy Food on the Twitter Social Network: Vegan, Homemade, and Organic Food. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, roč. 18, č. 7, s. 3815-3815. ISSN: 1660-4601.

**ALY, S. – TYRYCHTR, J. – KVASNIČKA, R. – VRANA, I. Novel methodology for developing a safety standard based on clustering of experts’ assessments of safety requirements. ..., 2021, roč. 140, č. , s. 1-13. ISSN: N.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – KVASNIČKA, R. Open Data Quality Management Based on ISO/IEC SQuaRE Series Standards in Intelligent Systems. In Applied Informatics and Cybernetics in Intelligent Systems. CSOC 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1226 23.04.2020, Online. Springer, Cham: Springer Nature Switzerland AG 2020, 2020. s. 625-631.

KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – PILAŘ, L. – MARGARISOVÁ, K. – KVASNIČKA, R. Corporate Social Responsibility and Social Media: Comparison between Developing and Developed Countries. Sustainability, 2020, roč. 13, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

ROUBÍK, H. – MAZANCOVÁ, J. – RYDVAL, J. – KVASNIČKA, R. Uncovering the dynamic complexity of the development of small-scale biogas technology through causal loops. RENEWABLE ENERGY, 2020, roč. 149, č. , s. 235-243. ISSN: 0960-1481.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – ANDER, V. – BENDA, T. – VRANA, I. Multi-agent System in Smart Econometric Environment. In Intelligent Systems Applications in Software Engineering. CoMeSySo 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1046 03.10.2019, Online. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019. s. 434-442.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – MOULIS, P. – KVASNIČKA, R. – ROJÍK, S. – TICHÁ, I. Who spends the most money at farmers' markets?. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2019, roč. 65, č. 11, s. 491-498. ISSN: 0139-570X.

KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KVASNIČKA, R. THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF UNIVERSITIES IN THE CZECH REPUBLIC: COMPARISON OF THE SITUATION IN 2011 AND 2018. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2019. s. 154-160.

KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – ŠÁNOVÁ, P. – KVASNIČKA, R. MARKETING STRATEGIES AT FARMERS’ MARKETS IN CONNECTION WITH THE PURCHASE OF FISH. In PROCEEDINGS - of the 28th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics 18.09.2019, Prague. Prague, Czech republic: Czech Univerzity of Life Sciences, 2019. s. 121-128.

ŠÁNOVÁ, P. – KVASNIČKA, R. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – LAPUTKOVÁ, A. Evaluation of aspects that influence system effectiveness to ensure food safety in food operations using MaxAgr software . In Agrarian Perspectives XVII 19.09.2018, Prague, Czech Republic. CULS, Prague: , 2018. s. 0-0.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – ROJÍK, S. – KVASNIČKA, R. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. Customer Experience with Organic Food: Global View. Emirates Journal of Food and Agriculture, 2018, roč. 30, č. 11, s. 918-926. ISSN: 2079-052X.

ŠÁNOVÁ, P. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KVASNIČKA, R. – LAPUTKOVÁ, A. UTILIZATION AND THE EFFECTIVENESS OF LMS MOODLE TOOLS IN SELECTED STUDY PROGRAMMES . In 15th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERiE) 06.06.2018, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences, 2018. s. 387-393.

LOHR, V. – HYNEK, P. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – KVASNIČKA, R. – HRADECKÝ, O. Moniqua, Moniqua, Moniqua, MAS, methodology, maps, quality, 2015, JC - Počítačový hardware a software, v.1.0, 2015, http://moniqua.net-mix.cz/, http://moniqua.net-mix.cz/moniqua-sw.zip, Monitorování kvality života v regionech, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, Česká republika, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

KREJČÍ, I. – MAZOUCH, P. – VLTAVSKÁ, K. – KVASNIČKA, R. Age of machinery and equipment in the Czech agriculture. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2015, roč. 61, č. 8, s. 356-366. ISSN: 0139-570X.

KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KURALOVÁ, K. – MARGARISOVÁ, K. – KVASNIČKA, R. SOCIAL RESPONSIBILITY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS – THE STUDENTS´ VIEW. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 352-359.

KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KVASNIČKA, R. – KURALOVÁ, K. – MARGARISOVÁ, K. SOCIAL RESPONSIBILITY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS – THE COMPARISON OF THE VIEW OF STUDENTS AND POTENTIAL STUDENTS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 95-99. ISSN: 1803-1617.

MAZANCOVÁ, J. – HEJKRLÍK, J. – KVASNIČKA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Enhancement of Quality of Education at Akaki Tsereteli State University. 2014, Book of Abstracts. Conference Tropentag “Bridging the gap between increasing knowledge and decreasing resources”. September 17-19, 2014, CULS Prague, Czech Republic .

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – KVASNIČKA, R. – JINDROVÁ, A. Interaktivní mapy GIS, Interaktive GIS Maps, Maps, GIS, 2014, BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Moniqua, Součást projektu "MONIQUA" - Grafická reprezentace srovnání kvality života v MAS, Ekonomické ukazatele kvality života na úrovni obce nebo clusterů obcí, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Hodnocení expertů, 21.12.2014,

KUČERA, P. – KVASNIČKA, R. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. STUDY RESULTS DEVELOPMENT IN MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN TWO YEARS FROM ACCREDITATION. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 341-346.

KVASNIČKA, R. Stanovení relevantních kritérií při volbě reprezentace znalostí. Systémová integrace, 2013, roč. 3, č. 20, s. 51-62. ISSN: 1210-9479.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. Application of aging chain model on demographical data of the Czech Republic. In Proceedings of 30th International Conference Mathematical methods in economics 11.09.2012, Karviná. Karviná : Silesian University, 2012. s. 467-472.

KUČERA, P. – KVASNIČKA, R. – KREJČÍ, I. IMPACT OF THE CONTACT TEACHING REDUCTION ON STUDY RESULTS IN THE COURSE OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS II. In Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Science Prague, 2012. s. 287-293.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. – DÖMEOVÁ, L. Teaching system dynamics at culs prague –the seminars’ structure design. In Proceedings of the 8th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2011 09.06.2011, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2011. s. 157-165.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. Modelling disaggregated aging chain of Czech population. In Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011 06.09.2011, Liptovský Ján. Praha: Professional Publishing, 2011. s. 375-379.

ANTOŠ, V. – KVASNIČKA, R. Perspective Mathematical Method for Employees’ and Organizational Units’ Comparison on Projects. In Proceedings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011 06.09.2011, Janská Dolina, Slovakia. Prague: Profesiional Publishing, Prague, 2011. s. 11-17.

BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. – HAVLÍČEK, J. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – KVASNIČKA, R. – PELIKÁN, M. – ŠUBRT, T. Modelování znalostí. Praha: Professional Publishing, 2011. 233s. ISBN 978-80-7431-069-0.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. – DÖMEOVÁ, L. INTRODUCING SYSTEM DYNAMICS AT CULS PRAGUE . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č. 4, s. 187-196. ISSN: 1803-1617.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. – ŠVASTA, J. Dynamic aging chain of the Czech Republic population. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 209-216. ISSN: 1211-8516.

Towards the Definition of Knowledge Interoperability - Ing. Martina Houšková Beránková, PhD., Ing. Roman Kvasnička, Ing. Milan Houška, Ph.D., 2010

KVASNIČKA, R. – HOUŠKA, M. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. Interoperability on the level of knowledge units. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 3, s. 183 - 189. ISSN: 1211-3174.

ANTOŠ, V. – KVASNIČKA, R. AHP in System for Project Staff Rewarding and Motivation. In Mathematical Methods in Economics 2010 08.09.2010, České Budějovice. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2010. s. 1-6.

ŠUBRT, T. – ZUZÁK, R. – HOUŠKA, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HAVLÍČEK, J. – URBANCOVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – VOSTROVSKÝ, V. – KLIMEŠOVÁ, D. – KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – KÖNIGOVÁ, M. Mastering Knowledge. Praha: Alfa Publishing, 2010. 246s. ISBN 978-80-87197-37-0.

Unary Operations with Knowledge Units - Ing. Milan Houška, Ph.D., doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., Ing. Roman Kvasnička, 2010

HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HOUŠKA, M. – KVASNIČKA, R. Interoperability of Knowledge Units in Plant Protection: Case Studies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. 2, č. 4-Special, s. 87 - 98. ISSN: 1804-1930.

27st International Conference Mathematical Methods in Economics - doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; Ing. Hornická Andrea; Bartoška Jan; Ing. Bartoška Jan, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman, 2009

EVALUATION OF TEST QUESTIONS USING THE ITEM ANALYSIS FOR THE CREDIT TEST OF THE SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN THE MOODLE LMS - RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

Interoperabilita a znalosti - Ing. Kvasnička Roman, 2009

INTEROPERABILITA JAKO NÁSTROJ PŘENOSU ZNALOSTÍ - Ing. Kvasnička Roman; Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Pelikán Martin, Ph.D., 2009

CREATING TASKS FOR STUDENTS OF REGIONAL CONSULTING CENTRES - RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman, 2009

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K PROCESU ROZHODOVÁNÍ PŘI TVORBĚ NOVÉ ZNALOSTNÍ BÁZE - Ing. Fejfar Jiří; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Analýza motivů ke studiu v KS na ČZU - Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Svobodová Radka, 2009

Interoperability and Transfer of Knowledge Units - Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD., 2009

Předpověď vybraných ukazatelů časových řad trhu práce v České republice - Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Přístupy k neurčitosti v projektovém řízení - Ing. Krejčí Igor; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Simonova klasifikace problému ve vztahu k interoperabilite - Ing. Kvasnička Roman; Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD., 2009

Tvorba ontologií pro interoperabilitu znalostí - Ing. Kvasnička Roman; Ing. Fejfar Jiří, 2009

Význam ontologie pro interoperabilitu znalostí - Ing. Kvasnička Roman; Ing. Fejfar Jiří; Ing. Vydrová Hana, 2009

Význam kombinovaného modelu učení pro interoperabilitu znalostí - Ing. Kvasnička Roman; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Vydrová Hana, 2009

Obtíže při aplikaci Fuzzy ohodnocení časů v metodě kritické cesty - Ing. Krejčí Igor; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

FORMALIZATION OF CRITICAL MASS METHOD IN PROJECT MANAGEMENT - Ing. Svobodová Radka; Ing. Hornická Andrea; Ing. Kvasnička Roman, 2009

VÝUKA PŘEDMĚTU PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V LMS MOODLE NA ČZU - Ing. Svobodová Radka; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Antoš Vítězslav, 2009

INOVACE PŘEDMĚTU PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ – PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY FIRMY VWS MEMSEP - Ing. Svobodová Radka; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Antoš Vítězslav, 2009

Combined model of Knowledge Creation - doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Kvasnička Roman, 2009

LIFETIME EDUCATION IN TUTORIAL CENTERS OF CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Application of Root Definitions for Interoperability of Knowledge Units - Ing. Kvasnička Roman; Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; Ing. Fejfar Jiří, 2009

Význam kombinovaného modelu učení pro interoperabilitu znalostí - Ing. Kvasnička Roman, 2009

The Comparison of the Moodle Test Results of the Full-time and Combined Study Students - RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman, 2009

EVALUATION OF TEST QUESTIONS USING THE ITEM ANALYSIS FOR THE CREDIT TEST OF THE SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN THE MOODLE LMS - RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

Typologie modelů lineárního programování na základě charakteru kritéria - Ing. Fejfar Jiří; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Systémový přístup k interoperabilitě znalostí GA PEF 2009 - 2009
 
page foot