| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Milan Kasl (6405)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3203
  • Kancelář:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KOVÁŘ, P. – BAČINOVÁ, H. – HEŘMANOVSKÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. – ŠTIBINGER, J. – KASL, M. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. – KŘOVÁK, F. – KALIBOVÁ (ŠIMKOVÁ), J. – PONDĚLÍČEK, V. – VESELÝ, S. Metodika optimalizace vodního režimu krajiny ke snižování dopadů hydrologických extrémů. , The method optimalisation of water regime in ladscape to mitigate impacts of hydrological extremes, surface runoff, catchment characteristics, design rainfall, flood volume, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_AVMet, Odpovídá požadavkům na certifikovanou metodiku, Sbížení výdajů na návrhy biotechnických opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 26.11.2015, Osvědčení č. 62598/2015-MZE-10052

PETRŮ, J. – KALIBOVÁ (ŠIMKOVÁ), J. – KASL, M. Konstrukční prvek dešťového simulátoru, Construction element of rainfall simulator, rainfall simulator, jet system, raindrops, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, B - Funkční vzorek, TA02020402V002, http://fzp.czu.cz/vyzkum/, 62840/2015-MZE-10052, Snížení výdajů na návrh biotechnických opatření, KBÚK, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

DIMITROVSKÝ, K. – KUPKA, I. – ŠTIBINGER, J. – KASL, M. Categorization processes of landscape rehabilitation affected by mining and industrial activities.. In 12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production SWEMP 2010 24.52010, Praha. Praha: Czech Univ. of Life Sciences Prague, 2010. s. 73 - 80.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot