| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Michal Kuráž, PhD. (6838)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3834
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KURÁŽ, M. – JAČKA, L. – BLÖCHER, J. – **LEPŠ, M. Automated calibration methodology to avoid convergence issues during inverse identification of soil hydraulic properties. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2022, roč. 173, č. 11, s. 1-16. ISSN: 0965-9978.

CÁRDENAS CASTILLERO, G. – KURÁŽ, M. – RAHIM, A. Review of Global Interest and Developments in the Research on Aquifer Recharge and Climate Change: A Bibliometric Approach. ..., 2021, roč. 13, č. 21, s. 1-25. ISSN: N.

**DOLEJŠÍ, V. – KURÁŽ, M. – **SOLIN, P. Numerical simulation of a single ring infiltration experiment with hp-adaptive space-time discontinuous galerkin method. ..., 2021, roč. 61, č. 2021, s. 59-67. ISSN: N.

HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – VIZINA, A. – HEŘMANOVSKÝ, M. – HAVLÍČEK, V. – HRADILEK, V. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. Matematické modely a demonstrace - predikce přírodních podmínek 2030+, modelace krajinných opatření ve změněných přírodních podmínkách za účelem zachování funkční zemědělské krajiny . Praha: TAČR , 2021, 89s. ISBN: ,

KURÁŽ, M. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. Hodnocení plošné kontaminace hydrografické sítě z erozního smyvu, detekce a kvantifikace stupně znečištění, lokalizace jeho zdrojů a účinná predikce., Evaluation of surface contamination of the hydrographic network from erosion, detection and quantification of the degree of pollution, localization of its sources and effective prediction., Erosion; soil variability; water infiltration; water pollution; soil properties mapping, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika smyv, ISBN: 978-80-213-, Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D., IČO: 61647055, smlouva č. PO1383/2020 uzavřena dne 9.12.2020, Ocelářská 949/43, 190 00 Praha 8 Vysočany, +420 731 586 001, kviz@tf.czu.cz, Úspora nákladů na hnojení, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor zemědělských komodit MZE, Praha, ČR , 14.12.2020,

HANEL, M. – KURÁŽ, M. – VOPRAVIL, J. Mapa erozivity deště v ČR ve vztahu k fyzikálním vlastnostem půd - kombinovaná mapa R a K faktoru, Rainfall erosivity map for Czechia considering physical soil properties, rainfall erosivity; physical soil properties, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), RK map, smlouva uzavřena s AGRIO, s.r.o., IČ: 25065220, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, 25.11.2020,

KURÁŽ, M. Kinematix - Solver for kinematic wave equation and transport of solutes equation using least square finite element method, Kinematix - Solver for kinematic wave equation and transport of solutes equation using least square finite element method, kinematic wave; transport of solutes; convective dominant problem; real catchment topography, 2020, XX - Nepřiřazeno, Kinematix, 0, Zdrojové kódy programu v jazyce Fortran 2008 vcetne instrukci pro prekladac Makefile, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko - geografických modelů., Czech University of Life Sciences Prague, CZ604607, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

VOPRAVIL, J. – KURÁŽ, M. – HEŘMANOVSKÁ, D. – KHEL, T. Mapa skutečné infiltrace , Map of actual infiltration, Soil; GIS; Richard equation, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa skinfiltr, smlouva uzavřena s MZe, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe, 16.11.2020,

VOPRAVIL, J. – KURÁŽ, M. – HEŘMANOVSKÁ, D. – KHEL, T. Mapa počáteční retence, Map of initial retention capacity, Soil; GIS; Richard equation, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa pocret, smlouva uzavřena s MZe, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe, 16.11.2020,

HOLUB, J. – PECH, P. – KURÁŽ, M. – MÁCA, P. – KAHUDA, D. Evaluation of a pumping test with skin effect and wellbore storage on confined aquifer in the Bela Crkva, Serbia. International Journal of Water, 2019, roč. 13, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1465-6620.

**DOLEJSI, V. – KURÁŽ, M. – **SOLIN, P. Adaptive higher-order space-time discontinuous Galerkin method for the computer simulation of variably-saturated porous media flows. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 2019, roč. 72, č. , s. 276-305. ISSN: 0307-904X.

KURÁŽ, M. – OUŘEDNÍČEK, P. – TRAKAL, L.Experimental and mathematical modeling of irreversible BIOCHAR sorption in contaminated soil. 2018, .

KURÁŽ, M. – HOLUB, J. – **JEŘÁBEK, J. NUMERICAL SOLUTION OF THE RICHARDS EQUATION BASED CATCHMENT RUNOFF MODEL WITH DD-ADAPTIVITY ALGORITHM AND BOUSSINESQ EQUATION ESTIMATOR. Pollack Periodica, 2017, roč. 12, č. 1, s. 29-44. ISSN: 1788-1994.

KURÁŽ, M. Inverse Modeling of Soil Infiltration Process. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2016 (ICNAAM-2016) 20.09.2016, Rhodes, Řecko. MELVILLE, NY 11747-4501 USA: AIP Conference Proceedings, 2017. s. 1-4.

KURÁŽ, M. Schwarz Type Domain Decomposition and Subcycling Multi-time Step Approach for Solving Richards Equation. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015) 23.09.2015, Rhodes. HUNTINGTON QUADRANGLE, USA: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE , 2016. s. 20-24.

KURÁŽ, M. Numerical Solution of the Richards Equation based Catchment Runoff Model with dd-Adaptivity Algorithm. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015) 23.09.2015, Rhodes. MELVILLE, NY 11747-4501 USA: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747-4501 USA , 2016. s. 25-29.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – PECH, P. Solving the nonlinear and nonstationary Richards equation with two-level adaptive domain decomposition ( dd -adaptivity). APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, roč. 2015, č. 267, s. 207-222. ISSN: 0096-3003.

KURÁŽ, M. Boussinesq and Kinematic Wave Equation based Catchment Transport Model. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014) 22.12.2014, Rhodes. Melville, USA: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747-4501 USA, 2015. s. 1-4.

PECH, P. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – KAHUDA, D. – PASTUSZEK, F. Provádění a vyhodnocování krátkodobých hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech, Evaluation of short-term pumping tests at the real well , pumping test, real well, skin effect, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, zápoR, 50504/ENV/15, Vyhodnocování krátkodobých (cca 2-8 hodin) hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech. Určování stavu vrtu a sumárního koeficientu dodatečných odporů s možností vyhodnocení efektu regeneračního zásahu. , Uplaněním navrženého postupu při vyhodnocování hydrodynamických zkoušek dochází, díky podstatnému zkrácení zkoušky, k úsporám elektrické energie a snížení nároků na pracovní síly. Zpřesnění vyhodnocování zásob podzemních vod přináší značný ekonomický efekt. Při vyhodnocování stavu vrtu a možnosti stanovení vhodného okamžiku pro regeneraci vrtu, dochází k finančním úsporám spojených s vybudováním nových vrtů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo životního prostředí, sekce ochrany přírody a krajiny, odbor geologie, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha , 21.07.2015, 50504/ENV/15

KURÁŽ, M. drutes-dd_adapt, drutes-dd_adapt, nonlinear coupled convection-diffusion-reaction equation, domain decomposition, adaptivity, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, DRUtES dd-adaptivity, http://www.drutes.org/src/drutes-dd_adapt.tgz, Výsledek je předkládán ve formě zdrojových kódů v jazyce Fortran 2003. Překlad zdrojových kódů je zcela automatizován pomocí vytvořeného Makefile. Program je vytvořen pro aktuální verze distribucí Linux s překladačem GCC a gfortran verze minimálně 4.9. Software je vydán jako tzv. opensource pod licencí GPL v3. Je tedy volně šiřitelný včetně svého zdrojového kódu., Program umožňuje efektivně řešit transportní úlohy v hydrodynamice porézního prostředí. V případě jeho produkčního nasazení umožňuje úspory na straně poplatků za licence komerčního software a zároveň energetické úspory minimalizací požadovaného výpočetního výkonu pro řešení rozsáhlých úloh., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HOLUB, J. – KURÁŽ, M. Web based configurator for DRUtES model, Web based configurator for DRUtES model, php interface, graphical user interface for high-performance computers, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, GUI Online Interface for DRUtES, http://drutes.org/src/dru_online.tgz, Jedná se online aplikaci, ke své instalaci vyžaduji systém s funkční instalací Apache serveru s aktivními PHP moduly., Aplikace umožňuje vzdálenou správu výpočtu řešení Richardsovy rovnice na tzv. high-performance systémech. V běžně používaných komerčních softwarech nemá alternativu. Pořizovací cena licence komerčních produktů s grafickým prostředí pro high-performance systémy zpravidla přesahuje částku 100.000Kč. Software je vydán jako tzv. opensource pod GPL v. 3 licencí., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. Domain Decomposition Adaptivity for the Richards Equation Model. COMPUTING, 2014, roč. 95, č. 1, s. 501-519. ISSN: 0010-485X.

HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – PECH, P. Incorporating basic hydrological concepts into genetic programming for rainfall-runoff forecasting. ..., 2014, roč. 95, č. 1, s. 363-380. ISSN: N.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – PECH, P. Solving the nonlinear Richards equation model with adaptive domain decomposition. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2014, roč. 2014, č. 270, s. 2-11. ISSN: 0377-0427.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. Dual permeability variably saturated flow and contaminant transport modeling of a nuclear waste repository with capillary barrier protection. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2013, roč. 219, č. 13, s. 7127-7138. ISSN: 0096-3003.

KURÁŽ, M. ALGORITHMS FOR SOLVING DARCIAN FLOW IN STRUCTURED POROUS MEDIA. Acta Polytechnica. , 2013, roč. 53, č. 4, s. 347-357. ISSN: 1210-2709 .

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. Domain decomposition adaptivity for the Richards equation model. COMPUTING, 2013, roč. 95, č. 1, s. 501-519. ISSN: 0010-485X.

HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – PECH, P. Incorporating basic hydrological concepts into genetic programming for rainfall-runoff forecasting. COMPUTING, 2013, roč. 95, č. 1, s. 363-380. ISSN: 0010-485X.

KURÁŽ, M. – MARTÍNKOVÁ, M. WADI, WADI, strategy game, hydrological cycle, dry spell, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, WADI - strategy game, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/#sucho , software byl vydán pod GNU GENERAL PUBLIC LICENSE verze 3. Podrobnosti jsou popsány na http://www.gnu.org/licenses/gpl.html, Simulační hra je určena jako nástroj pro zlepšování připravenosti státní správy a samosprávy i řadových občanů na situace sucha a nedostatku vody. Vhodně vyškolení pracovníci na rozhodovacích pozicích a poučení občané jsou klíčovým faktorem pro minimalizaci ztrát při zvládaní živelných pohrom., KVHEM FŽP ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

SOLIN, P. – KURÁŽ, M. Solving the nonstationary Richards equation with adaptive hp-FEM. ADVANCES IN WATER RESOURCES, 2011, roč. 34, č. 9, s. 1062-1081. ISSN: 0309-1708.

KURÁŽ, M. Numerical solution of the flow and transport equations in porous media with the dual permeability conceptual approach . Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, Přehradní 292, 763 14 Zlín, 2011, 182s. ISBN 978-80-87500-12-5.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – LEPŠ, M. – TRPKOŠOVÁ, D. An Adaptive Time Discretization to the Classical and the Dual Porosity Model of the Richards' Equation. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2010, roč. 233, č. 12, s. 3167 - 3177. ISSN: 0377-0427.

DRUGUI - Graphical User Interface Preprocessor and Postprocessor for the DRUtES finite element code based on DISLIN library - Ing. Michal Kuráž, Ing. Vojtěch Havlíček, 2010

DRuTra2D - Two Dimensional Finite Element Solute Transport Model in Variably Saturated Soils with the Dual Permeability Conceptual Approach - Ing. Kuráž Michal, 2009

An Adaptive Time Discretisation to the Numerical Solution of the Richards' Equation - Ing. Kuráž Michal, 2009

 
page foot