| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Michal Kuráž, PhD. (6838)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3834
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KURÁŽ, M. – OUŘEDNÍČEK, P. – TRAKAL, L.Experimental and mathematical modeling of irreversible BIOCHAR sorption in contaminated soil. 2018, .

KURÁŽ, M. – HOLUB, J. – **JEŘÁBEK, J. NUMERICAL SOLUTION OF THE RICHARDS EQUATION BASED CATCHMENT RUNOFF MODEL WITH DD-ADAPTIVITY ALGORITHM AND BOUSSINESQ EQUATION ESTIMATOR. Pollack Periodica, 2017, roč. 12, č. 1, s. 29-44. ISSN: 1788-1994.

KURÁŽ, M. Inverse Modeling of Soil Infiltration Process. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2016 (ICNAAM-2016) 20.09.2016, Rhodes, Řecko. MELVILLE, NY 11747-4501 USA: AIP Conference Proceedings, 2017. s. 1-4.

KURÁŽ, M. Schwarz Type Domain Decomposition and Subcycling Multi-time Step Approach for Solving Richards Equation. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015) 23.09.2015, Rhodes. HUNTINGTON QUADRANGLE, USA: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE , 2016. s. 20-24.

KURÁŽ, M. Numerical Solution of the Richards Equation based Catchment Runoff Model with dd-Adaptivity Algorithm. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015) 23.09.2015, Rhodes. MELVILLE, NY 11747-4501 USA: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747-4501 USA , 2016. s. 25-29.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – PECH, P. Solving the nonlinear and nonstationary Richards equation with two-level adaptive domain decomposition ( dd -adaptivity). APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, roč. 2015, č. 267, s. 207-222. ISSN: 0096-3003.

KURÁŽ, M. Boussinesq and Kinematic Wave Equation based Catchment Transport Model. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014) 22.12.2014, Rhodes. Melville, USA: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747-4501 USA, 2015. s. 1-4.

PECH, P. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – KAHUDA, D. – PASTUSZEK, F. Provádění a vyhodnocování krátkodobých hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech, Evaluation of short-term pumping tests at the real well , pumping test, real well, skin effect, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, zápoR, 50504/ENV/15, Vyhodnocování krátkodobých (cca 2-8 hodin) hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech. Určování stavu vrtu a sumárního koeficientu dodatečných odporů s možností vyhodnocení efektu regeneračního zásahu. , Uplaněním navrženého postupu při vyhodnocování hydrodynamických zkoušek dochází, díky podstatnému zkrácení zkoušky, k úsporám elektrické energie a snížení nároků na pracovní síly. Zpřesnění vyhodnocování zásob podzemních vod přináší značný ekonomický efekt. Při vyhodnocování stavu vrtu a možnosti stanovení vhodného okamžiku pro regeneraci vrtu, dochází k finančním úsporám spojených s vybudováním nových vrtů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo životního prostředí, sekce ochrany přírody a krajiny, odbor geologie, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha , 21.07.2015, 50504/ENV/15

KURÁŽ, M. drutes-dd_adapt, drutes-dd_adapt, nonlinear coupled convection-diffusion-reaction equation, domain decomposition, adaptivity, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, DRUtES dd-adaptivity, http://www.drutes.org/src/drutes-dd_adapt.tgz, Výsledek je předkládán ve formě zdrojových kódů v jazyce Fortran 2003. Překlad zdrojových kódů je zcela automatizován pomocí vytvořeného Makefile. Program je vytvořen pro aktuální verze distribucí Linux s překladačem GCC a gfortran verze minimálně 4.9. Software je vydán jako tzv. opensource pod licencí GPL v3. Je tedy volně šiřitelný včetně svého zdrojového kódu., Program umožňuje efektivně řešit transportní úlohy v hydrodynamice porézního prostředí. V případě jeho produkčního nasazení umožňuje úspory na straně poplatků za licence komerčního software a zároveň energetické úspory minimalizací požadovaného výpočetního výkonu pro řešení rozsáhlých úloh., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HOLUB, J. – KURÁŽ, M. Web based configurator for DRUtES model, Web based configurator for DRUtES model, php interface, graphical user interface for high-performance computers, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, GUI Online Interface for DRUtES, http://drutes.org/src/dru_online.tgz, Jedná se online aplikaci, ke své instalaci vyžaduji systém s funkční instalací Apache serveru s aktivními PHP moduly., Aplikace umožňuje vzdálenou správu výpočtu řešení Richardsovy rovnice na tzv. high-performance systémech. V běžně používaných komerčních softwarech nemá alternativu. Pořizovací cena licence komerčních produktů s grafickým prostředí pro high-performance systémy zpravidla přesahuje částku 100.000Kč. Software je vydán jako tzv. opensource pod GPL v. 3 licencí., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. Domain Decomposition Adaptivity for the Richards Equation Model. COMPUTING, 2014, roč. 95, č. 1, s. 501-519. ISSN: 0010-485X.

HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – PECH, P. Incorporating basic hydrological concepts into genetic programming for rainfall-runoff forecasting. ..., 2014, roč. 95, č. 1, s. 363-380. ISSN: N.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – PECH, P. Solving the nonlinear Richards equation model with adaptive domain decomposition. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2014, roč. 2014, č. 270, s. 2-11. ISSN: 0377-0427.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. Dual permeability variably saturated flow and contaminant transport modeling of a nuclear waste repository with capillary barrier protection. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2013, roč. 219, č. 13, s. 7127-7138. ISSN: 0096-3003.

KURÁŽ, M. ALGORITHMS FOR SOLVING DARCIAN FLOW IN STRUCTURED POROUS MEDIA. Acta Polytechnica. , 2013, roč. 53, č. 4, s. 347-357. ISSN: 1210-2709 .

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. Domain decomposition adaptivity for the Richards equation model. COMPUTING, 2013, roč. 95, č. 1, s. 501-519. ISSN: 0010-485X.

HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – PECH, P. Incorporating basic hydrological concepts into genetic programming for rainfall-runoff forecasting. COMPUTING, 2013, roč. 95, č. 1, s. 363-380. ISSN: 0010-485X.

KURÁŽ, M. – MARTÍNKOVÁ, M. WADI, WADI, strategy game, hydrological cycle, dry spell, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, WADI - strategy game, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/#sucho , software byl vydán pod GNU GENERAL PUBLIC LICENSE verze 3. Podrobnosti jsou popsány na http://www.gnu.org/licenses/gpl.html, Simulační hra je určena jako nástroj pro zlepšování připravenosti státní správy a samosprávy i řadových občanů na situace sucha a nedostatku vody. Vhodně vyškolení pracovníci na rozhodovacích pozicích a poučení občané jsou klíčovým faktorem pro minimalizaci ztrát při zvládaní živelných pohrom., KVHEM FŽP ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

SOLIN, P. – KURÁŽ, M. Solving the nonstationary Richards equation with adaptive hp-FEM. ADVANCES IN WATER RESOURCES, 2011, roč. 34, č. 9, s. 1062-1081. ISSN: 0309-1708.

KURÁŽ, M. Numerical solution of the flow and transport equations in porous media with the dual permeability conceptual approach . Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, Přehradní 292, 763 14 Zlín, 2011, 182s. ISBN 978-80-87500-12-5.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – LEPŠ, M. – TRPKOŠOVÁ, D. An Adaptive Time Discretization to the Classical and the Dual Porosity Model of the Richards' Equation. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2010, roč. 233, č. 12, s. 3167 - 3177. ISSN: 0377-0427.

DRUGUI - Graphical User Interface Preprocessor and Postprocessor for the DRUtES finite element code based on DISLIN library - Ing. Michal Kuráž, Ing. Vojtěch Havlíček, 2010

DRuTra2D - Two Dimensional Finite Element Solute Transport Model in Variably Saturated Soils with the Dual Permeability Conceptual Approach - Ing. Kuráž Michal, 2009

An Adaptive Time Discretisation to the Numerical Solution of the Richards' Equation - Ing. Kuráž Michal, 2009

 
page foot