| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Josef Zeman, Ph.D. (6888)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ZEMAN, J. – DVOŘÁKOVÁ, Š. Stream Level Stabilization by Algae of the Genus Cladophora. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1211-3174.

**PANSKÁ, Š. – **BITTNER, V. – ZEMAN, J. – **BILLICH, R. – **JELEN, K. Trends in the rheological characteristics of the axial system of a person-Depending on age. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology, 2018, roč. 12, č. 4, s. 13-19. ISSN: 0973-9122.

**SKŘONTOVÁ, M. – **ŠIMKOVÁ, L. – **BITTNER, V. – CHALUPA, B. – ZEMAN, J. – **JELEN, K. Selected mechanical paremeters of women’s hair in the Caucasian population. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 2017, roč. 38, č. 3, s. 199-207. ISSN: 0172-780X.

**BILLICH, R. – **HORÁKOVÁ, P. – ZEMAN, J. – **KUBOVÝ, P. – **LOPOT, F. – **JELEN, K. Trajectory of Blood Drops in an Experimental Model with the Use of a Firearm. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology, 2017, roč. 11, č. 1, s. 239-249. ISSN: 0973-9122.

SEDLÁČEK, J. – ZEMAN, J. THE TEMPERATURE RESPONSE OF MAMMALS TO A STEP CHANGE OF THE EXTERNAL TEMPERATURE. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 573-577.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Tidal effects on small catchments. In Proceeding of 6th International Conferene on Trends in Agricultural Engineering 2006 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 150-154.

PANSKÁ, Š. – PÍGLOVÁ, T. – ZEMAN, J. – MARŠÍK, F. – LOPOT, F. – JELEN, K. Evaluation of rheological parameters of the axial system using the Transfer Vibration through Spine (TVS) method. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 2016, roč. 37, č. 4, s. 301-307. ISSN: 0172-780X.

ZEMAN, J.; idPublikace = 67125; Název: The Influence of Hypo Kinesis and Frequency Strain of a Car Ride on Mechanical Functions of Axial System Changes.-- Neexistuje podtyp publikace --

DVOŘÁKOVÁ, Š. – CHALUPA, B. – ZEMAN, J. Hydrometrický kalibrátor. Úřad průmyslového vlastnictví. 28941. 07.12.2015.

ZEMAN, J. – DVOŘÁKOVÁ, Š. Detektor překlopení člunkového srážkoměru s diagnostikou stavu člunku. Úřad průmyslového vlastnictví. 29022. 28.12.2015.

KOVÁŘ, P. – BAČINOVÁ, H. – HEŘMANOVSKÁ, D. – HRABALÍKOVÁ, M. – ŠTIBINGER, J. – KASL, M. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. – KŘOVÁK, F. – KALIBOVÁ (ŠIMKOVÁ), J. – PONDĚLÍČEK, V. – VESELÝ, S. Metodika optimalizace vodního režimu krajiny ke snižování dopadů hydrologických extrémů. , The method optimalisation of water regime in ladscape to mitigate impacts of hydrological extremes, surface runoff, catchment characteristics, design rainfall, flood volume, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_AVMet, Odpovídá požadavkům na certifikovanou metodiku, Sbížení výdajů na návrhy biotechnických opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 26.11.2015, Osvědčení č. 62598/2015-MZE-10052

KOVÁŘ, P. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Metodický postup analýzy sucha - Manuál a software modelu FOURIER (Příloha E Certif. metodiky), Methodology drought analysis - The Manual and soft-ware of the FOURIER model (The Supplement E of the certified Methodology TA02020402 - 2015), Best fit, Length of periods, Height of amplitudes, Evaporative conditions, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, FOURIER model, http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html, program v prostředí jazyka Fortran, Snížení nákladů na zjištění procesu sucha z evaporativních podmínek, KBÚK, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KOVÁŘ, P. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – PEŠKOVÁ, J. – ZEMAN, J. – DOLEŽAL, F. – BAČINOVÁ, H. – SŮVA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Implementation of the Fourier series model to study impact of evapotrans- piration on runoff. . 2015, IUGG Conference Prague 23/06-02/07/2015.

ZEMAN, J. – DVOŘÁKOVÁ, Š. Detektor překlopení člunkového srážkoměru s diagnostikou stavu člunku, Turnover shuttle detector of rain gauge with the shuttle state diagnostics, Jack connector, resistance divider, reed relay, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, B - Funkční vzorek, , , , , Česká zemědělská univerzita v Praze, , CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HAVLÍČEK, J. – VÁVROVÁ, D. – NĚMEČKOVÁ, M. – SZENTPÉTERY, T. – ZEMAN, J. – ŘASOVÁ, K. – SOVKA, P. Design and realization of measuring device for tremor evaluation . In International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding 29.10.2015, Prague. Prague: IEEE , 2015. s. 86-90.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Conditions of Physical Solvability od Two- and Three-zone Linear Storage Models. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 2, s. 117-123. ISSN: 1211-3174.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Paralelní vrhač míčků pro zjištění rychlostní křivky koryta potoka. Úřad průmyslového vlastnictví. 27191. 21.07.2014.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – KOVÁŘ, P. – ZEMAN, J. Impact of evapotranspiration on discharge in small catchments . Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2014, roč. 62, č. 4, s. 285-292. ISSN: 0042-790X.

JELEN, K. – SKŘONTOVÁ, M. – ŠIMKOVÁ, L. – ZEMAN, J. – TLAPÁKOVÁ, E. – FANTA, O. Changes in the mechanical parameters of hair in a group of women in reproductive age.. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 2014, roč. 35, č. 6, s. 481-489. ISSN: 0172-780X.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Alternative Method of Determining Stream Flow Velocity Profile. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 151-155.

ZEMAN, J. – DVOŘÁKOVÁ, Š. Correlation of Soil Moistupre and Daily Discharge Oscilations of Starosuchdolsky Brook . In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences, 2013. s. 677-680.

JEDLIČKA, P. – ZEMAN, J. Azimuthal optimization of stationary solar panels with respect to the dispersed sunlight in Middle Bohemia region.. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences in Prague, 2013. s. 282-286.

SEDLÁČEK, J. – ZEMAN, J. The Dependence of the Speed Movement of the Forest Ant (Formica Rufa) on the Temperature. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 573-576.

JELEN, K. – KLOUČKOVÁ, K. – ZEMAN, J. – KUBOVÝ, P. – FANTA, O. Changes in attenuation characteristics of axial system of pregnant drivers detected by the TVS method.. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 2012, roč. 33, č. 4, s. 101-107. ISSN: 0172-780X.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – KOVÁŘ, P. – ZEMAN, J. Implementation of conceptual linear storage model of runoff with diurnal fluctuation in rainless periods. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 4, s. 217-226. ISSN: 0042-790X.

KOVÁŘ, P. – HRABALÍKOVÁ, M. – VAŠŠOVÁ, D. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Analýza povodí Starosuchdolského potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období, Analysis of the Starosuchdolsky Brook catchment for runoff simulation in rainless periods, Lineární retenční model (LSM), vyčerpávání povodí, vrchní půdní zóna, nenasycená a nasycená zóna, bezdešťové období, transpirace pobřežních porostů, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, FZP_KBUK_SPMap1, Soubor spec. Map v GIS-ArcInfo (DEM, Land Use, Hydrology), Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany vodních toků, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

ŠIMKOVÁ, L. – SKŘONTOVÁ, M. – JELEN, K. – ZEMAN, J. The structure of hair thickness distribution over women's heads surface. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica. , 2012, roč. 48, č. 2, s. 156-163. ISSN: 1212-1428 .

PANSKÁ, Š. – KLOUČKOVÁ, K. – ZEMAN, J. – MAREŠOVSKÝ, L. – JELEN, K. MECHANICAL LOADING AND AGING OF A HUMAN AXIAL SYSTEM: IDENTIFICATION OF CONNECTIVE TISSUES CHANGES BY THE MEANS OF THE TVS METHOD. In AGEING 2012 26.10.2012, Prague. PRAGUE: PSYCHIATRICKE CENTRUM PRAHA-PRAGUE PSYCHIATRIC CENTER, USTAVNI 91, PRAHA 8-BOHNICE, 181 03, CYPRUS, 2012. s. 100-108.

KOVÁŘ, P. – HRABALÍKOVÁ, M. – DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Soubor specializovaných map povodí Teplého potoka pro simulaci odtokového procesu v suchém období, Set of maps of the Teplý brook catchment for runoff simulation in dry season, catchment characteristics, rainfall-runoff modelling, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KBUK_FZP_TPMap1, Osvědčení ÚPÚ č. 25/2011-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany vodních toků, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 24.11.2011,

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Termobox pro určování rychlosti pohybu studenokrevných živočichů. Úřad průmyslového vlastnictví. 23087. 15.12.2011.

SEDLÁČEK, J. – ZEMAN, J. Využití digitálního fotoaparátu při stanovení povrchového napětí. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 3, s. 77 - 78. ISSN: 0447-6441.

JELEN, K. – ZEMAN, J. – KUBOVÝ, P. – DRAHORÁDOVÁ, R. – HOLUB, T. Limit Loading Processes and their Reflection in Intevertebral Dynamics. Brno: Tribun EU, 2010. 156s. ISBN 978-80-7399-910-0.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Differential model of summer circulation. In 07.09.2010, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010. s. 142-145.

DVOŘÁKOVÁ, Š. – ZEMAN, J. Analysis of Fluctuations in the Stream Water Level during the Dry Seasons in Forested Areas. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 218 - 224. ISSN: 1211-3174.

ŘASOVÁ, K. – ZEMAN, J. – BRANDEJSKÝ, P. – TINTĚRA, J. – KRÁSENSKÝ, J. – ZIMOVÁ, D. – MEDOVÁ, E. – HERBENOVÁ, A. – KALISTOVÁ, H. – JECH, R. – ŘASOVÁ, M. – ZEMANOVÁ, P. – IBRAHIM, I. – MARTINKOVÁ, P. – DOLEŽIL, D. – JANDOVÁ, D. Bimanuální sekvenční motorická úloha u roztroušené sklerózy mozkomíšní v obraze funkční magnetické rezonance: vliv fyzioterapeutických technik - pilotní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2009, roč. 72, č. 4, s. 1 - 0. ISSN: 1210-7859.

Kotoučová řezačka měkkých laboratorních vzorků - Mgr. Zeman Josef, Ph.D.; Ing. Vorm Václav, 2009

Přístroj pro analýzu rozptýleného slunečního záření - RNDr. Sedláček Jan, Ph.D.; Mgr. Zeman Josef, Ph.D.; RNDr. Jedlička Přemysl, Ph.D., 2009

 
page foot