| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

RNDr. Jan Grosz (5116)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2007
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: ZS 2017/18
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HAVLÍČEK, Z. – ŠMEJKALOVÁ, M. – GROSZ, J. – LOHR, V. – BENDA, P. Agritourism Farms - Evaluation of Their Websites Quality and Web 2.0. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 31-38. ISSN: 1804-1930.

GROSZ, J. Identifikace vlivných bodů v modelu lineární regrese. Statistika, 2011, roč. 48, č 1/2011, s. 71-76. ISSN: 0322-788X.

PRÁŠILOVÁ, M. – GROSZ, J. – HOŠKOVÁ, P. – MACHÁČEK, O. RISK ELIMINATION IN CZECH AGRICULTURE BY MEANS OF AGRICULTURAL INSURANCE INSTRUMENTS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 245 - 252. ISSN: 1211-3174.

Demografická konkurence krajů České republiky - doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2009

Postavení agrárního sektoru v českém ekonomickém prostředí - doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan, 2009

Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů výsledků agrárního sektoru v ČR před ekonomickou krizí - doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan, 2009

Statistická analýza ekologického zemědělství v ČR - RNDr. Grosz Jan, 2009

IDENTIFIKACE CHYBNÝCH DAT V MODELU LINEÁRNÍ REGRESE - RNDr. Grosz Jan, 2009

APROXIMACE BINOMICKÉHO ROZDĚLENÍ NORMÁLNÍM ROZDĚLENÍM - RNDr. Grosz Jan, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot