| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál ()

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VOREL, A. – SOLSKÝ, M. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – KORBELOVÁ, J. – MOKRÝ, J. – DOSTÁL, T. – KOUDELKA, P. Tvorba metodické příručky předcházení a řešení bobřích konfliktů a definice stavu a odhad vývoje populací bobra evropského v ČR pro zvýšení efektivity jeho Programu péče. Praha: FŽP ČZU v Praze, 2015, 101s. ISBN: ,

KADLEC, V. – PROCHÁZKOVÁ, E. – DOSTÁL, T. – KRÁSA, J. – VRÁNA, K. – KAVKA, P. – ZANDLER, D. – ZANDLER, D. Optimalizace návrhu technických protierozních opatření . Vodní hospodářství, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 20-23. ISSN: 1211-0760.

KUDRNÁČOVÁ, M. – KADLEC PH.D., I. – DOSTÁL, T. – KRÁSA PH.D., d. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Contribution to use of mechanical soil conservation practices in conditions of the Czech republic. 2011. .

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot