| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál ()

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VOREL, A. – SOLSKÝ, M. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – KORBELOVÁ, J. – MOKRÝ, J. – DOSTÁL, T. – KOUDELKA, P. Tvorba metodické příručky předcházení a řešení bobřích konfliktů a definice stavu a odhad vývoje populací bobra evropského v ČR pro zvýšení efektivity jeho Programu péče. Praha: FŽP ČZU v Praze, 2015, 101s. ISBN: ,

KADLEC, V. – PROCHÁZKOVÁ, E. – DOSTÁL, T. – KRÁSA, J. – VRÁNA, K. – KAVKA, P. – ZANDLER, D. – ZANDLER, D. Optimalizace návrhu technických protierozních opatření . Vodní hospodářství, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 20-23. ISSN: 1211-0760.

KUDRNÁČOVÁ, M. – KADLEC PH.D., I. – DOSTÁL, T. – KRÁSA PH.D., d. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Contribution to use of mechanical soil conservation practices in conditions of the Czech republic. 2011. .

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot