| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Antonín Valder, CSc. (1397)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2368
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VILHELM, CSC., I. – ŠPIČKA, PH.D., d. – VALDER, A. Public Support of Agricultural Risk Management - Situation and Prospects. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. Volume VII, č. Number 2,2015, s. 93-102. ISSN: 1804-1930.

LŐRINCZOVÁ, E. – VALDER, A. Vykazování účetních informací a dodržení zásad opatrnosti účetních jednotek cestovního ruchu. In Hradecké ekonomické dny 2015 Ekonomický rozvoj a management regionů 03.02.2015, Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 152-160.

STÁROVÁ, M. – HINKE, J. – ČERMÁKOVÁ, H. – LŐRINCZOVÁ, E. – VALDER, A. – KUCHAŘOVÁ, I. – ŠTÁFEK, P. Asymmetries in Accounting Information. Praha: Powerprint Praha, 2014, 173s. ISBN 978-80-87994-10-8.

RYSKA, J. – POPELKOVÁ, K. – VALDER, A. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Stanovení ceny zemědělské půdy na agrárním trhu České rebupliky, s. 117-125.

SMUTKA, L. – BELOVÁ, A. – VALDER, A. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha : Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Vývoj českého agrárního zahraničního obchodu v průběhu poslední dekády , s. 135-142.

VALDER, A. – SMUTKA, L. – HES, A. Vnitřní a vnější faktory formující český trh s potravinami . Praha: Powerprint, 2011. 124s. ISBN 978-80-87415-27-6.

ŠÁNOVÁ, P. – VALDER, A. – ULRICH, M. Rozvoj managementu v teórii a praxi. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS - vydavatelstvo ŽU, 2010. 336s. ISBN 978-80-554-0294-9. s. HODNOCENÍ ZAVEDENÍ STANDARDU GLOBALGAP JAKO NÁSTROJE MANAGEMENTU V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU, s. 305 - 308.

Název Poskytovatel Trvání
Podpora zavádění standardů EUREP GAP do zemědělské praxe MZE 2006 - 2009
 
page foot