| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Luboš Sedláček (6684)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3314
  • Kancelář:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HERÁK, D. – HRABĚ, P. – SEDLÁČEK, L. – MIZERA, Č. – **KAVÁLEK, M. Řezačka kokosových ořechů. -- Neuvedený název vydavatele --. 308 599. 12.11.2020.

HERÁK, D. – HRABĚ, P. – SEDLÁČEK, L. – MIZERA, Č. – **KAVÁLEK, M. Řezačka kokosových ořechů. -- Neuvedený název vydavatele --. 33362. 12.11.2019.

PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. – NEUBERGER, P. – LINDA, M. – ADAMOVSKÝ, R. – SEDLÁČEK, L. Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace, Collection of human scent samples on buccal swabs and their use in the scent identification line-ups, scent identification line-ups; drying-up; buccal swabs, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), SJBS01, Majitelem výsledků je Ministrestvo vnitra ČR. Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené ředitelem odboru bezpečnostního vúzkumu a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. tel. 974 832 746, fax. 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, Využití Policií České republiky v rámci úkonů trestního řízení, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Policejní prezídium České republiky, 28.11.2017,

LINDA, M. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – SEDLÁČEK, L. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace, Collection of human scent samples on buccal swabs and their use in the scent identification line-ups, scent identification line-ups; drying-up; buccal swabs, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Sušárna bukálních stěrů SJBS01, SJBS01, Sušárna bukálních stěrů určená pro kriminalistická pracoviště. Konstrukční řešení bylo vytvořeno na základě veřejné zakázky. Majitelem výsledků je Ministrestvo vnitra ČR. Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené ředitelem odboru bezpečnostního vúzkumu a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. tel. 974 832 746, fax. 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, Ekonomické parametry nelze vyčíslit. Jedná se o bezpečnostní výzkum pro potřeby státu. Využití Policií České republiky v rámci úkonů trestního řízení., Ministerstvo vnitra České republiky, 00007064, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KABUTEY, A. – DIVIŠOVÁ, M. – SEDLÁČEK, L. – BOATRI, W. – SVATOŇOVÁ, T. – RISWANTI, S. MECHANICAL BEHAVIOUR OF OIL PALM KERNELS (ELAEIS GUINEENSIS). Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 18-22. ISSN: 1211-3174.

HERÁK, D. – ZACHARIÁŠ, L. – HOUŠKA, K. – SEDLÁČEK, A. – SEDLÁČEK, L. Třecí sférický planetový variátor otáček. UPV Praha. 302814. 23.11.2011.

HERÁK, D. – ZACHARIÁŠ, L. – HOUŠKA, K. – SEDLÁČEK, A. – SEDLÁČEK, L. Třecí sférický planetový variátor otáček , Spherical friction planetary drive of speed, revolutions, velocity, gear box, continuous change of the gear ratio, 2010, XX - Nepřiřazeno, 21231, UPV Praha, Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze , 24.02.2010, 03.09.2010, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

Upínka zkušebních vzorků s návarovou housenkou - Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Sedláček Luboš, 2010

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot