| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. et Ing. Ondřej Škubna, Ph.D. (6693)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2079
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Konzultační hodiny po předchozí dohodě.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŘEZBOVÁ, H. – MAITAH, M. – ŠKUBNA, O. – SMUTKA, L. The Economic Aspects of Sugar Beet Production. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY PROCEEDINGS of the 25 th International Scientific Conference 14.09.2016, Praha. PEF, CZU v Praze: CZU v Praze, 2016. s. 327-335.

SMUTKA, L. – STEININGER, M. – MAITAH, M. – ŠKUBNA, O. The Czech agrarian foreign trade development in 21s t century . In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY PROCEEDINGS of the 25 th International Scientific Conference 14.09.2016, Praha. PEF, CZU v Praze: CZU v Praze, 2016. s. 336-343.

ŘEZBOVÁ, H. – GEBELTOVÁ, Z. – ŠKUBNA, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ASYMETRIE CEN NA TRHU S MLÉKEM. 2015, Asymetrické informace, alokace zdrojů a efektivnost, Recenzovaný sborník původních vědeckých příspěvků z mezinárodní konference, 18.-19.9.2014, Lipno nad Vltavou, Jihočeská universita v Českých Budějovicích..

SMUTKA, L. – STEININGER, M. – MAITAH, M. – ŠKUBNA, O. The Czech agrarian foreign trade – ten years after the EU accession. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: CULS Pragu, 2015. s. 385-392.

SMUTKA, L. – HORÁKOVÁ, T. – ŠKUBNA, O. – NÁGLOVÁ, Z. – MARTIN, H. – FILIP, H. – JAKUB, Š. – MICHAL, V. KIWI - projektová dokumentace. PEF, ČZU v Praze: PEF, ČZU v Praze, 2015, 147s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – MAITAH, M. – STEININGER, M. – ŠKUBNA, O. – VASILYONOK, V. The relationship between the global/regional rural population development and agricultural sector development. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII. THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Czech University of Life Sciences Prague Faculty. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 147-157.

ŘEZBOVÁ, H. – BELOVÁ, A. – ŠKUBNA, O. Sugar beet production in the European Union and their future trends. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. 5, č. 4, s. 165-179. ISSN: 1804-1930.

ŘEZBOVÁ, H. – ŠKUBNA, O. Analýza vlivu dotací na ekonomické výsledky zemědělských podniků v České republice. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 22th Scientific Conference: Development trends in agribussiness 17.09.2013, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 78-85.

ŘEZBOVÁ, H. – ŠKUBNA, O. The Role of Transgenic Crops in the Future of Global Food and Feed. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV., č. 2, s. 49-59. ISSN: 1804-1930.

ŠKUBNA, O. – SMUTKA, L. – STEININGER, M. – MAITAH, M. Selected central European countries’ foreign trade development. Ekonomická revue, 2011, roč. XIV, č. 1, s. 21-36. ISSN: 1212-3951.

STEININGER, M. – SMUTKA, L. – ŠKUBNA, O. – MAITAH, M. Selected Central European Countries’ Foreign Trade Development in period 1994 - 2010. Auspicia, 2011, roč. 8, č. 2, s. 21-34. ISSN: 1214-4967.

STEININGER, M. – SMUTKA, L. – ŠKUBNA, O. – PROCHÁZKA, P. Influence of Global and European Commodity Prices upon Development of Consumer Prices in the CR. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 149-158.

ŘEZBOVÁ, H. – ŠKUBNA, O. – MACH, J. Trends of Biotech Crops in Food, Feed, Fiber and Fuel. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 127-138.

BARTŮŠKOVÁ, J. – HOMOLKA, J. – ŠKUBNA, O. Function and Significance of Reparcelling in Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. II, č. 3, s. 3 - 14. ISSN: 1804-1930.

ŘEZBOVÁ, H. – ŠKUBNA, O. Faktory ovlivňující investice do zemědělské ekonomiky. Agritech Science, 2010, roč. 2010, č 3, s. 1-11. ISSN: 1802-8942.

SMUTKA, L. – MIFFEK, O. – STEININGER, M. – ŠKUBNA, O. Commodity structure competitiveness of the agrarian trade of the “old” and “new” EU member states. In Agrarian Perspectives, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 145-153.

MATULOVÁ, K. – BUBÁKOVÁ, P. – ŠKUBNA, O. – TAUSSIGOVÁ, T. Econometric Analysis of Milk Value Chain. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. II, č. 4-Special, s. 51 - 61. ISSN: 1804-1930.

SMUTKA, L. – ŠKUBNA, O. – STEININGER, M. VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČLENSKÝCH ZEMÍ EU – VLIV ROZŠIŘOVÁNÍ EU. In International Scientific Conference on Hradec Economical Days 2010 - Economic Development and Management of the Region 02.02.2010, Hradec Králové. Univ Hradec Kralove, Fac Informat & Management,: GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRALOVE, 500 03, CZECH REPUBLIC, 2010. s. 90-94.

ŠKUBNA, O. – SMUTKA, L. – STEININGER, M. VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČLENSKÝCH ZEMÍ EU – TRENDY VÝVOJE. In International Scientific Conference on Hradec Economical Days 2010 - Economic Development and Management of the Region 02.02.2010, Hradec Králové. Univ Hradec Kralove, Fac Informat & Management,: GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRALOVE, 500 03, CZECH REPUBLIC, 2010. s. 158-162.

Výrobkové vertikály v zemědělskopotravinářském sektoru ve vztahu k inventarizaci právních předpisů - Mgr. Bartůšková Jiřina; prof. Ing. Homolka Jaroslav, CSc.; Ing. Škubna Ondřej, 2009

Econometric Analysis of Milk Value Chain - Ing. Golová Andrea; Ing. Matulová Kateřina; Ing. Taussigová Tereza; Ing. Škubna Ondřej, 2009

Funkce a význam pozemkových úprav v ČR - Mgr. Bartůšková Jiřina; Ing. Škubna Ondřej, 2009

Vliv dotačních změn na přidanou hodnotu agrárního sektoru - Ing. Škubna Ondřej; Ing. Chovancová Markéta; Ing. Čermák Jiří, 2009

Postavení malých obcí v systému financování územních samospráv v České republice - Ing. Čermák Jiří; Ing. Chovancová Markéta; Ing. Škubna Ondřej, 2009

Hodnocení vývoje agrárního sektoru dle Souhrnného zemědělského účtu po vstupu ČR do EU - Ing. Chovancová Markéta; Ing. Škubna Ondřej, 2009

Vývoj a postavení agrárního zahraničního obchodu zemí "Visegrádské čtyřky" - Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Škubna Ondřej; Ing. Steininger Michal, 2009

Vliv členství v EU na agrární zahraniční obchod nově přistoupivších zemí se zaměřením na obchod s tzv. "třetími zeměmi" - Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Steininger Michal; Ing. Škubna Ondřej, 2009

 
page foot