| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D. (7630)

Kontakty
  • E-mail:
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2722
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BOUČEK, J. – KULHÁNEK, M. – **KOŠNÁR, Z. – PODHORECKÁ, K. – OBERGRUBER, M. – HÖNIG, V. – SZÁKOVÁ, J. – **BEESLEY, L. – BERCHOVÁ, K. – OMARA-OJUNGU, C. – HLAVSA, T. – TRAKAL, L. Is Bacillus amyloliquefaciens inoculation effective for the enhancement of soil and plant nutrient status and fruit quality of Solanum lycopersicum L. in the presence of composted organic fertilisers?. Archives of Agronomy and Soil Science, 2022, roč. , č. 2021, s. 1-15. ISSN: 0365-0340.

ZACHOVÁ, R. – BOUČEK, J. – KULHÁNEK, M. – KOŠNÁŘ, Z. – PODHORECKÁ, K. – OBERGRUBER, M. – HÖNIG, V. – SZÁKOVÁ, J. – **BEESLEY, L. – BERCHOVÁ, K. – OMARA-OJUNGU, C. – HLAVSA, T. – TRAKAL, L. Is Bacillus amyloliquefaciens inoculation effective for the enhancement of soil and plant nutrient status and fruit quality of Solanum lycopersicum L. in the presence of composted organic fertilisers?. Archives of Agronomy and Soil Science, 2022, roč. 2021, č. , s. 1-16. ISSN: 0365-0340.

OBERGRUBER, M. – HÖNIG, V. – PROCHÁZKA, P. – **KUČEROVÁ, V. – KOTEK, M. – BOUČEK, J. – MAŘÍK, J. Physicochemical Properties of Biobutanol as an Advanced Biofuel . ..., 2021, roč. 14, č. 4, s. 1-21. ISSN: N.

PROCHÁZKA, P. – HÖNIG, V. – BOUČEK, J. – BOUČEK, J. – BOUČEK, J. – BOUČEK, J. – BOUČEK, J. – HÁJKOVÁ, K. – TRAKAL, L. – SOUKUPOVÁ, J. – ROUBÍK, H. Availability and Applicability of Wood and Crop Residues for the Production of Wood Composites. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 5, s. 0-0. ISSN: 1999-4907.

OBERGRUBER, M. – HÖNIG, V. – JENČÍK, J. – HÁJEK, J. – **SCHLEHÖFER, D. – **HERINK, T. Lignocellulosic Bioethanol and Biobutanol as a Biocomponent for Diesel Fuel. Materials, 2021, roč. 14, č. 19, s. 1-20. ISSN: 1996-1944.

HÁJEK, J. – HÖNIG, V. – OBERGRUBER, M. – JENČÍK, J. – **VRÁBLÍK, A. – **ČERNÝ, R. – **PŠENIČKA, M. – **HERINK, T. Advanced Biofuels Based on Fischer–Tropsch Synthesis for Applications in Gasoline Engines. Materials, 2021, roč. 14, č. 11, s. 1-13. ISSN: 1996-1944.

JENČÍK, J. – HÖNIG, V. – OBERGRUBER, M. – HÁJEK, J. – **VRÁBLÍK, A. – **ČERNÝ, R. – **SCHLEHÖFER, D. – **HERINK, T. Advanced Biofuels Based on Fischer–Tropsch Synthesis for Applications in Diesel Engines. Materials, 2021, roč. 14, č. 11, s. 1-17. ISSN: 1996-1944.

**KUČEROVÁ, V. – **VÝBOHOVÁ, E. – HÖNIG, V. – **ČABALOVÁ, I. Chemical Changes within Solids during Liquid Hot Water Pretreatment of Wood. BioResources, 2020, roč. 15, č. 1, s. 38-48. ISSN: 1930-2126.

**HRČKA, R. – **KUČEROVÁ, V. – **HÝROŠOVÁ, T. – HÖNIG, V. Cell Wall Saturation Limit and Selected Properties of Thermally Modified Oak Wood and Cellulose . FORESTS, 2020, roč. 11, č. 6, s. 1-11. ISSN: 1999-4907.

HÖNIG, V. – PROCHÁZKA, P. – OBERGRUBER, M. – **KUČEROVÁ, V. – **MEJSTŘÍK, P. – MACKŮ, J. – BOUČEK, J. Determination of Tractor Engine Oil Change Interval Based on Material Properties. ..., 2020, roč. 13, č. 23, s. 1-26. ISSN: N.

HÖNIG, V. – PROCHÁZKA, P. – OBERGRUBER, M. – ROUBÍK, H. Nutrient Effect on the Taste of Mineral Waters: Evidence from Europe. Foods, 2020, roč. 9, č. 12, s. 1-13. ISSN: 2304-8158.

ZEMAN, P. – HÖNIG, V. – KOTEK, M. – TÁBORSKÝ, J. – OBERGRUBER, M. – MAŘÍK, J. – HARTOVÁ, V. – PECHOUT, M. Hydrotreated Vegetable Oil as a Fuel from Waste Materials. Catalysts, 2019, roč. 9, č. 4, s. 1-16. ISSN: 2073-4344.

KOTEK, M. – MAŘÍK, J. – ZEMAN, P. – HARTOVÁ, V. – HART, J. – HÖNIG, V. The impact of selected biofuels on Skoda Roomster 1.4TDI engine’s operational parameters. Energies, 2019, roč. 12, č. 7, s. 1-13. ISSN: 1996-1073.

HÖNIG, V. – PROCHÁZKA, P. – OBERGRUBER, M. – SMUTKA, L. – **KUČEROVÁ, V. Economic and Technological Analysis of Commercial LNG Production in the EU. Energies, 2019, roč. 12, č. 8, s. 1-17. ISSN: 1996-1073.

PROCHÁZKA, P. – SMUTKA, L. – HÖNIG, V. Using Biofuels for Highly Renewable Electricity Systems: A Case Study of the Jatropha curcas. Energies, 2019, roč. 12, č. 15, s. 1-17. ISSN: 1996-1073.

OBERGRUBER, M. – HÖNIG, V. – PROCHÁZKA, P. – TÁBORSKÝ, J. Diagnostics of hydraulic fluids used in aviation. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S1, s. 1133-1141. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. Wear Monitoring of the Trucks . Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 5, s. 748-752. ISSN: 1213-2489.

HÖNIG, V. Specifications of Wear of Oils in Two-Fuel Systems. Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 4, s. 567-571. ISSN: 1213-2489.

PROCHÁZKA, P. – HÖNIG, V. – MAITAH, M. – UHLÍKOVÁ, I. – KLEINDIENST, J. Evaluation of Water Scarcity in Selected Countries of the Middle East. Water, 2018, roč. 10, č. 10, s. 1482-1499. ISSN: 2073-4441.

HÖNIG, V. – PEXA, M. – MAŘÍK, J. – LINHART, Z. – ZEMAN, P. Biobutanol Standardizing Waste Cooking Oil as a Biofuel. Polish Journal of Environmental Studies, 2017, roč. 26, č. 1, s. 69-77. ISSN: 1230-1485.

HÖNIG, V. Determination of oil change interval for gasoline engines according to the amount of non-ferrous metals. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 5, s. 710-717. ISSN: 1213-2489.

ZEMAN, P. – HÖNIG, V. – PROCHÁZKA, P. – MAŘÍK, J. Dimethyl ether as a renewable fuel for diesel engines . Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 5, s. 2226-2235. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. Determination of oil change interval for diesel engines according to the quantity of non-ferrous metals. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 6, s. 857-863. ISSN: 1213-2489.

HÖNIG, V. – SMRČKA, L. Vliv bioetanolu na parametry motorové nafty. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, roč. 132, č. 1, s. 29-32. ISSN: 1210-3306.

HÖNIG, V. – LINHART, Z. – ORSÁK, M. Effect of gasoline contamination on the quality of arctic diesel fuel. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 400-406. ISSN: 1406-894X.

PAVLŮ, J. – HÖNIG, V. – ALEŠ, Z. – CHOTĚBORSKÝ, R. Tribodiagnostic analysis of motor oil after failure of turbocharger of combustion engine . Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 1115-1122. ISSN: 1213-2489.

HÖNIG, V. – ORSÁK, M. Wear of engine oils using gaseous fuel. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 923-927. ISSN: 1213-2489.

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – HÖNIG, V. – PRAŽAN, ING. PH.D., R. Lignocellulosic Biobutanol as Fuel for Diesel Engines. BioResources, 2016, roč. 11, č. 3, s. 6006-6016. ISSN: 1930-2126.

HÖNIG, V. – LINHART, Z. – TÁBORSKÝ, J. – MAŘÍK, J. Determination of the phase separation temperature and the water solubility in the mixtures of gasoline with biobutanol and bioethanol. ..., 2015, roč. 13, č. 2, s. 550-557. ISSN: N.

HÖNIG, V. – ORSÁK, M. – PEXA, M. – LINHART, Z. The distillation characteristics of automotive gasoline containing biobutanol, bioethanol and the influence of the oxygenates. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 558-567. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – ORSÁK, M. – TÁBORSKÝ, J. The analysis of the influence of biobutanol and bioethanol mixture with ethers on the vapour pressure of gasoline. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 568-576. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – TÁBORSKÝ, J. – LINHART, Z. Determination of n-butanol and isobutanol in gasoline using gas chromatography (GC-FID). In 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 20.05.2015, Lotyšsko, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Latvia , 2015. s. 313-318.

HÖNIG, V. – LINHART, Z. – ORSÁK, M. Use of blend of FAME from animal fats with biobutanol as fuel in diesel engines. In 20.05.2015, Lotyšsko, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Latvia, 2015. s. 319-323.

HÖNIG, V. – LINHART, Z. – ORSÁK, M. Use of blend of hydrotreated vegetable oil with biobutanol for applications in diesel engines. In 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 20.05.2015, Lotyšsko, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Latvia, 2015. s. 324-329.

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – MAŘÍK, J. – HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – KUBÍN, K. Comparison of the operating characteristics of the internal combustion engine using rapeseed oil methyl ester and hydrogenated oil. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 613-620. ISSN: 1406-894X.

ČEDÍK, J. – PEXA, M. – MAŘÍK, J. – HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – KUBÍN, K. Influence of butanol and FAME blends on operational characteristics of compression ignition engine. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 541-549. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – ORSÁK, M. Využití biobutanolu ve vznětových motorech a jeho vliv na parametry motorové nafty. Chemicke listy, 2015, roč. 109, č. 9, s. 722-725. ISSN: 0009-2770.

HÖNIG, V. – KOTEK, M. – ORSÁK, M. – HROMÁDKO, J. Využití biobutanolu v zážehových motorech. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 9-10, s. 311-315. ISSN: 1210-3306.

HÖNIG, V.; idPublikace = 68458; Název: Morphological classification of nonferrous wear particles in engine oil using pherrographical method-- Neexistuje podtyp publikace --

HÖNIG, V. – PEXA, M. – LINHART, Z. Biobutanol standardizing biodiesel from waste animal fat. Polish Journal of Environmental Studies, 2015, roč. 24, č. 6, s. 2433-2439. ISSN: 1230-1485.

HÖNIG, V. – TÁBORSKÝ, J. – ORSÁK, M. – ILVES, R. Using gas chromatography to determine the amount of alcohols in diesel fuels. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 5, s. 1234-1240. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – SMRČKA, L. – ILVES, R. – KÜÜT, A. Adding biobutanol to diesel fuel and impact on fuel blend parametres. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 5, s. 1227-1233. ISSN: 1406-894X.

KÜÜT, A. – ILVES, R. – HÖNIG, V. – VLASOV, A. – OLT, J. The impact of bioethanol on two-stroke engine work details and exhaust emission. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 5, s. 1241-1252. ISSN: 1406-894X.

MAŘÍK, J. – PEXA, M. – KOTEK, M. – HÖNIG, V. Comparison of the effect of gasoline - ethanol E85 - butanol on the performance and emission characteristics of the engine Saab 9-5 2.3 l turbo. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 2, s. 359-366. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – KOTEK, M. – MAŘÍK, J. Use of butanol as a fuel for internal combustion engines. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 2, s. 333-340. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. Possibilities of using vegetable oil to power diesel engines as well as their impact on engine oil. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 2, s. 323-332. ISSN: 1406-894X.

HÖNIG, V. – MIHOLOVÁ, D. – ORSÁK, M. Measurement of Wear Metals in Engine Oils by Atomic Absorption Spektrometry Method. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 3, s. 317-322. ISSN: 1213-2489.

HÖNIG, V. – SMRČKA, L. – HORNÍČKOVÁ, Š. The Application of Discriminant Analysis in Monitoring the Wear Particles in the Engine Oil. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 3, s. 322-326. ISSN: 1213-2489.

HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HROMÁDKO, J. Analysis of the Distillation Curves of Mixtures of BioButanol with Gasoline. In Advanced Materials Research 30.07.2014, Čína, Kunming. : , 2014. s. 25-28.

HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – ORSÁK, M. Monitoring of Wear Particles During Running-in Diesel Engines of Tractors. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Čína, Kunming. : Trans Tech Publicatins Ldt, 2014. s. 1206-1209.

HÖNIG, V. – ORSÁK, M. – HORNÍČKOVÁ, Š. Analysis of the Effects of BioButanol and BioEthanol on the Vapour Pressure Gasoline. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Čína, Kunming. : Trans Tech Publicatins Ldt, 2014. s. 1411-1414.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTÍKOVÁ, Z. – DĚDINA, M. – STŘALKOVÁ, R. – HÖNIG, V. Stability of Grape Seed Oil and its Antioxidant Tocotrienols. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Čína, Kunming. : Trans Tech Publicatins Ldt, 2014. s. 370-373.

HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. Podtyp: Skripta; Cvičení z chemie. 2014, ČZU v Praze, 84 s. ISBN: 978-80-213-2510-4.

HÖNIG, V. Podtyp: Skripta; Cvičení z paliv a maziv. 2013, Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN 978-80-213-2384-1, 107 s.

HÖNIG, V. Podtyp: Skripta; Paliva a maziva. 2013, Paměťový nosič CD, Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN 978-80-213-2432-9, 564 s.

SMRČKA, L. – HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. Kde je budoucnost cukrovarnictví v ČR. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 5, s. 193-197. ISSN: 1210-3306.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. Využití bioethanolu jako paliva ve spalovacích motorech . Chemicke listy, 2011, roč. 105, č 2, s. 122-128. ISSN: 0009-2770.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – MILER, P. Spalovací motory. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 296s. ISBN 978-80-247-3475-0.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – MILER, P. Podtyp: Skripta; Spalovací motory. 2011, Praha, Grada Publishing, a.s., 296 s., 1000 výtisků, ID: 1293, ISBN: 978-80-247-3475-0.

Matematický model aktualizace charakteristik motoru - Ing. Hromádko Jan, Ph.D.; Ing. Hromádko Jiří, PhD.; Ing. Miler Petr, Ph.D.; Ing. Hönig Vladimír, Ph.D.; Ing. Schwarzkopf Michal, 2010

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. Podpora a využívání biopaliv ve Švédském království. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č 3, s. 110-112. ISSN: 1210-3306.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. Výroba bioetanolu. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 7, s. 267 - 270. ISSN: 1210-3306.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – CINDR, M. Technologie výroby biopaliv druhé generace. Chemicke listy, 2010, roč. 104, č. 8, s. 784 - 790. ISSN: 0009-2770.

HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. The influence of Three Way Catalyst on harmful emission production. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2010, roč. 15, č. 2, s. 103 - 107. ISSN: 1361-9209.

Analýza škodlivých emisí vznětového motoru při provozu na rostlinný olej - Ing. Hromádko Jan, Ph.D.; Ing. Hönig Vladimír, Ph.D.; Ing. Hönig Vladimír; Ing. Hromádko Jiří, PhD.; Ing. Miler Petr, Ph.D.; Ing. Krupička Josef, CSc., 2010

HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – KRUPIČKA, J. Analýza škodlivých emisí vznětového motoru při provozu na rostlinný olej . Chemagazín, 2010, roč. 20, č. 1, s. 18 - 20. ISSN: 1210-7409.

HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – SCHWARZKOPF, M. Využití etanolu ve vznětových motorech. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 1, s. 24 - 27. ISSN: 1210-3306.

HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – SCHWARZKOPF, M. Vliv třícestného katalyzátoru na produkci škodlivých emisí. Doprava, 2009, roč. 51, č. 1, s. 27 - 29. ISSN: 0012-5520.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. Ekonomická analýza využití bioethanolu v zážehových motorech. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 3, s. 101 - 103. ISSN: 1210-3306.

HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. Matematický model jízdy vozidla. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 3, s. 72 - 74. ISSN: 0447-6441.

MILER, P. – HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. Zhodnocení ekologického potenciálu paliva E85. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 5, s. 180 - 184. ISSN: 1210-3306.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. Ekonomická analýza uplatnění biopaliv v podmínkách ČR. Ekonomická revue, 2009, roč. 12, č. 2, s. 61 - 68. ISSN: 1212-3951.

HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. Zhodnocení environmentálního přínosu přimíchávání ethanolu do motorové nafty. Doprava, 2009, roč. 51, č. 3, s. 22 - 24. ISSN: 0012-5520.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. Well-to-Wheels analýza motorových paliv a elektromobilu. Doprava, 2009, roč. 51, č. 5, s. 20 - 23. ISSN: 0012-5520.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. Hodnocení životního cyklu fosilních paliv a bioetanolu. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 11, s. 320 - 323. ISSN: 1210-3306.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – ŠTĚRBA, P. – MILER, P. – HÖNIG, V. Ekonomická analýza využití methylesteru řepkového oleje (MEŘO) ve vznětových motorech. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 2, s. 1 - 6. ISSN: 1802-8942.

HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. Problematika využití biopaliv pro aplikace ve vznětových motorech a jejich emisní analýza. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 11, s. 333 - 338. ISSN: 0447-6441.

HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. Možnost alternativního způsobu měření měrné spotřeby paliva spalovacích motorů. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 3, s. 1 - 6. ISSN: 1802-8942.

Use of the Vehicle Movement Model to Determination of Economic and Environmental Impacts Caused by Separate Vehicle - Ing. Hromádko Jan, Ph.D.; Ing. Miler Petr, Ph.D.; Ing. Hönig Vladimír, Ph.D.; Ing. Hönig Vladimír, 2009

 
page foot