| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Ingrid Melnikovová, Ph.D. (4204)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2182
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BHARATI, R. – SEN, M. – KUMAR, R. – GUPTA, A. – **SUR, V. – MELNIKOVOVÁ, I. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. Selection and Validation of the Most Suitable Reference Genes for Quantitative Real-Time PCR Normalization in Salvia rosmarinus under In Vitro Conditions. Plants-BASEL, 2022, roč. 11, č. 21, s. 1-15. ISSN: 2223-7747.

**BUNU, M. – **NDINTEH, D. – **MACDONALD, J. – **LANGAT, M. – **ISYAKA, S. – **SADGROVE, N. – MELNIKOVOVÁ, I. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. Ecdysteroids from the Stem Bark of Vitex doniana Sweet (Lamiaceae; ex. Verbenaceae): A Geographically Variable African Medicinal Species. ..., 2021, roč. 10, č. 8, s. 1-8. ISSN: N.

MELNIKOVOVÁ, I. – **RUSSO, D. – **FAIT, T. – KOLÁŘOVÁ, M. – TAUCHEN, J. – **KUSHNIRUK, N. – **FALABELLA, R. – **MILELLA, L. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. Evaluation of the effect of Lepidium meyenii Walpers in infertile patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. PHYTOTHERAPY RESEARCH, 2021, roč. 35, č. 11, s. 6359-6368. ISSN: 0951-418X.

**SADGROVE, N. – **PADILLA-GONZÁLEZ, G. – LEUNER, O. – MELNIKOVOVÁ, I. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. Pharmacology of Natural Volatiles and Essential Oils in Food, Therapy, and Disease Prophylaxis. Frontiers in Pharmacology, 2021, roč. 12, č. October 21 2021, s. 1-16. ISSN: 1663-9812.

HOMAIDAN SHMEIT, Y. – NOVÝ, P. – BHARATI, R. – HAMOUZOVÁ, K. – **ŽIAROVSKÁ, J. – MELNIKOVOVÁ, I. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E.Genetic and morphological stability of autopolyploid Thymus vulgaris L. and changes in its anatomy and physiology. 2021, In: Příspěvek na mezinárodní konferenci TROPENTAG 2021, University of Hohenheim, Germany, 15.-17. September 2021, Book of Abstracts, p. 33.

**KLÍMA, M. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. – MELNIKOVOVÁ, I. Tecnologías de cultivo in vitro en el mejoramiento de plantas. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: UAGRM-Impresiones, 2021, 156s. ISBN 978-99974-51-14-9. Cultivo y fusión de protoplastos, s. 109-127.

MELNIKOVOVÁ, I. – **FAIT, T. – **KOLAROVA, M. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. – **MILELLA, L. Prime Archives in Medicine: 2nd Edition.. Hyderabad, India: Shola Elijah Adeniji, editor., 2020, 15s. ISBN 978-93-90014-29-3. Effect of Lepidium meyenii Walp. on Semen Parameters and Serum Hormone Levels in Healthy Adult Men: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Pilot Study, s. 1-15.

**SADGROVE, N. – **PADILLA-GONZÁLEZ, G. – **TELFORD, I. – **GREATREX, B. – **JONES, G. – **ANDREW, R. – **BRUHL, J. – **LANGAT, M. – MELNIKOVOVÁ, I. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. Prostanthera (Lamiaceae) as a ‘Cradle of Incense’: Chemophenetics of Rare Essential Oils from Both New and Forgotten Australian ‘Mint Bush’ Species. Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 11, s. 1-22. ISSN: 2223-7747.

JAKUBCOVÁ, E. – KUNT, M. – MELNIKOVOVÁ, I. – HENDRYCH, J. – VACEK, O. – KUNTOVÁ, M. – VANĚK, J. – ČECHOVÁ, K. – VANC, O. – KOZÁKOVÁ, D. – MLČOCH, M. Realizace vegetační úpravy kampusu Hybernská,Implementation of vegetation modification of the Hybernská campus,,2020,XX - Nepřiřazeno,

LOJKA, B. – KOTRBA, R. – CHLÁDOVÁ, A. – **MARTINÍK, PH.D., I. – **WEGER, J. – **DOLEŽALOVÁ, H. – **KALA, L. – **SZABÓ, P. – HOUŠKA, J. – **KRČMÁŘOVÁ, J. – **VÁVROVÁ, K. – **KRÁLÍK, T. – MELNIKOVOVÁ, I. – **ŠIPOŠ, J. – **SNÁŠELOVÁ, M. – **ŠEBEK, J. – **ROMPORTL, D. – **OUTRATA, D. – **JOBBIKOVÁ, J. – **KNÁPEK, J. – **BRENDZOVÁ, A. – **BAHENSKÝ, F. – **HEJNAL, O. Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny. ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2020, 157s. ISBN: 978-80-213-3078-8,

KUNT, M. – MELNIKOVOVÁ, I. – HENDRYCH, J. – JAKUBCOVÁ, E. – VANĚK, J. – ČECHOVÁ, K. – KOZÁKOVÁ, D. Studie vegetační úpravy kampusu Hybernská,Study of vegetation modification on the Hybernská campus,study of vegetation modification; campus Hybernská; vertical garden,2019,XX - Nepřiřazeno,

MELNIKOVOVÁ, I. – FAIT, T. – KOLÁŘOVÁ, M. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. – MILELLA, L. Effect of Lepidium meyenii Walp. on semen parameters and serum hormone levels in healthy adult men: A double-blind, randomized, placebo-controlled pilot study. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2015, roč. 2015, č. 324369, s. 1-6. ISSN: 1741-427X.

MELNIKOVOVÁ, I. – HAVLÍK, J. – FERNANDEZ CUSIMEMENI, E. – MILELLA, L. Macamides and fatty acids content comparison in maca cultivated plant under field conditions and greenhouse. Boletin Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas, 2012, roč. 11, č. 5, s. 420-427. ISSN: 0717-7917.

In vitro propagation of two wild species of potato: Solanum berthaultii and Solanum chacoense - Moravec Ivo; doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; Ing. Viehmannová Iva, Ph.D.; Ing. Melnikovová Ingrid, 2009

 
page foot