| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Ingrid Melnikovová, Ph.D. (4204)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2182
  • Kancelář:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**SADGROVE, N. – **PADILLA-GONZÁLEZ, G. – **TELFORD, I. – **GREATREX, B. – **JONES, G. – **ANDREW, R. – **BRUHL, J. – **LANGAT, M. – MELNIKOVOVÁ, I. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. Prostanthera (Lamiaceae) as a ‘Cradle of Incense’: Chemophenetics of Rare Essential Oils from Both New and Forgotten Australian ‘Mint Bush’ Species. Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 11, s. 1-22. ISSN: 2223-7747.

LOJKA, B. – KOTRBA, R. – CHLÁDOVÁ, A. – **MARTINÍK, PH.D., I. – **WEGER, J. – **DOLEŽALOVÁ, H. – **KALA, L. – **SZABÓ, P. – HOUŠKA, J. – **KRČMÁŘOVÁ, J. – **VÁVROVÁ, K. – **KRÁLÍK, T. – MELNIKOVOVÁ, I. – **ŠIPOŠ, J. – **SNÁŠELOVÁ, M. – **ŠEBEK, J. – **ROMPORTL, D. – **OUTRATA, D. – **JOBBIKOVÁ, J. – **KNÁPEK, J. – **BRENDZOVÁ, A. – **BAHENSKÝ, F. – **HEJNAL, O. Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny. ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2020, 157s. ISBN: 978-80-213-3078-8,

KUNT, M. – MELNIKOVOVÁ, I. – HENDRYCH, J. – JAKUBCOVÁ, E. – VANĚK, J. – ČECHOVÁ, K. – KOZÁKOVÁ, D. Studie vegetační úpravy kampusu Hybernská,Study of vegetation modification on the Hybernská campus,study of vegetation modification; campus Hybernská; vertical garden,2019,XX - Nepřiřazeno,

MELNIKOVOVÁ, I. – FAIT, T. – KOLÁŘOVÁ, M. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. – MILELLA, L. Effect of Lepidium meyenii Walp. on semen parameters and serum hormone levels in healthy adult men: A double-blind, randomized, placebo-controlled pilot study. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2015, roč. 2015, č. 324369, s. 1-6. ISSN: 1741-427X.

MELNIKOVOVÁ, I. – HAVLÍK, J. – FERNANDEZ CUSIMEMENI, E. – MILELLA, L. Macamides and fatty acids content comparison in maca cultivated plant under field conditions and greenhouse. Boletin Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas, 2012, roč. 11, č. 5, s. 420-427. ISSN: 0717-7917.

In vitro propagation of two wild species of potato: Solanum berthaultii and Solanum chacoense - Moravec Ivo; doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; Ing. Viehmannová Iva, Ph.D.; Ing. Melnikovová Ingrid, 2009

 
page foot