| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D., prof. h. c. (4589)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2023
  • www:
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KOKAISL, P. – **BUDIL, I. Proměna hlavních stabilizačních prvků jezídského náboženství v odlišných geografických oblastech.. Český lid:Etnologický časopis, 2022, roč. 2022, č. 109, s. 329-350. ISSN: 0009-0794.

KOKAISL, P. – **HEJZLAROVÁ, T. – KREISSLOVÁ, S. The Influence of the Diaspora on the Transformation of the Main Elements of the Yazidi Religion. Religions, 2022, roč. 13, č. 11, s. 1-18. ISSN: 2077-1444.

KOKAISL, P. Státní ideologie a národnostní otázka v sovětské Střední Asii na příkladu proměny etnické identity Dunganů.. Historická sociologie, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 87-104. ISSN: 1804-0616.

KOKAISL, P. – NĚMCOVÁ, V. Rusiny na stranicach češskich gazet i žurnalov ot revoljucionnogo 1848 g. do načala Pervoj mirovoj vojny. Rusin, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 115-135. ISSN: 1857-2685.

KOKAISL, P.; idPublikace = 81620; Název: Po stopách Rusínů v Evropě: Ukrajina, Slovensko, Srbsko, Polsko a Maďarsko.-- Neexistuje podtyp publikace --

KOKAISL, P. State-building in the Soviet Union and the Idea of the Uyghurs in Central Asia. Asian Studies Review, 2020, roč. 44, č. 4, s. 709-725. ISSN: 1035-7823.

KOKAISL, P. – **ŽOROBEKOV, T. – **SUBANOV, T. Ujgury v Kyrgyzstaně – dve raznye časti odnogo naroda?. Kulturní studia, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 14-34. ISSN: 2533-7599.

KOKAISL, P.; idPublikace = 79777; Název: The Ethnic Identity of Turkmenistan’s Baloch-- Neexistuje podtyp publikace --

KOKAISL, P.; idPublikace = 79778; Název: Ujguři - starobylý národ, nebo produkt sovětské národnostní politiky?-- Neexistuje podtyp publikace --

KOKAISL, P. Ocenka položenija karpatskich rusinov na osnove diskussij děputatov parlamenta Čechoslovackoj Respubliki v period 1918–1938 gg.. Rusin, 2019, roč. 57, č. 3, s. 230-250. ISSN: 1857-2685.

KOKAISL, P. Koreans in Central Asia – a different Korean nation. Asian Ethnicity, 2018, roč. 2018, č. , s. 1-25. ISSN: 1463-1369.

KOKAISL, P. Transformacija etničeskoj iděntičnosti rusinskogo men'šinstva v Slovakii. ..., 2018, roč. 52, č. 2, s. 238-257. ISSN: N.

KOKAISL, P. Kulturní a etnická proměna středoasijských Korejců. Český lid:Etnologický časopis, 2017, roč. 104, č. 3, s. 339-359. ISSN: 0009-0794.

KOKAISL, P. Co znamená být slovenským Rusínem? Proměna etnické identity rusínské menšiny na Slovensku. Historická sociologie, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 85-102. ISSN: 2336-3525.

KOKAISL, P. – ŠTOLFOVÁ, A. – FAJFRLÍKOVÁ, P. – CEJPOVÁ, I. – ZYCHOVÁ, J. Po stopách keltojazyčných obyvatel Evropy: Irsko, Skotsko, Wales, Cornwall, ostrov Man a Bretaň. Praha: Nostalgie, 2016, 254s. ISBN 978-80-906207-3-5.

KOKAISLOVÁ, P. – KOKAISL, P. Belúdžská menšina v Turkmenistánu: Posílení identity nebo asimilace?. Studia Ethnologica Pragensia, 2015, roč. , č. 2/2015, s. 84-101. ISSN: 1803-9812.

KOKAISL, P. Etnokul’turnaia spetsifika kyrgyzstanskikh i afganskikh kirgizov: sravnitel’nyi analiz. Etnograficeskoe obozrenie, 2015, roč. , č. 3, s. 111-130. ISSN: 0038-5050.

KOKAISL, P. – KREISSLOVÁ, S. – ŠTOLFOVÁ, A. – ZYCHOVÁ, J. – FAJFRLÍKOVÁ, P. Po stopách Němců ve východní Evropě. Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, bývalá Jugoslávie a Ukrajina. Praha: Nostalgie, 2015, 324s. ISBN 978-80-906207-1-1.

KOKAISL, P. – KOKAISLOVÁ, P. Belgian Germans or East-Belgians?. Journal of Social Research and Policy, 2015, roč. 6, č. 7, s. 1-25. ISSN: 2067-2640.

KOKAISL, P. – ŠTOLFOVÁ, A. – ZYCHOVÁ, J. Po stopách Slováků ve východní Evropě : Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko a Černá Hora. Praha: Nostalgie, 2014, 326s. ISBN 978-80-905365-9-3.

KOKAISL, P. – USMANOV, A. Kyrgyzstandyn tarychy kübölördün közü menen. Osh: Osh State University, Kyrgyzstan, 2014, 298s. ISBN 978-9967-33-037-5.

KOKAISL, P.; idPublikace = 62241; Název: Soviet Collectivisation and Its Specific Focus on Central Asia-- Neexistuje podtyp publikace --

KOKAISL, P.; idPublikace = 62423; Název: Kostely a kaple v klatovském okrese. 1. díl. Bývalý politický okres Klatovy.-- Neexistuje podtyp publikace --

KOKAISL, P.; idPublikace = 62424; Název: Kostely a kaple v klatovském okrese. 2. díl: Bývalé politické okresy Domažlice, Přeštice, Strakonice a Sušice.-- Neexistuje podtyp publikace --

KOKAISL, P. The lifestyles and changes in culture of Afghan Kyrgyz and Kyrgyz in Kyrgyzstan. ..., 2012, roč. 2012, č. , s. 1-27.

KOKAISL, P. – CHUDLAŘSKÁ, L. Češi v Chorvatsku. Praha: NOSTALGIE, 2012, 180s. ISBN 978-80-905365-1-7.

KOKAISL, P. – USMANOV, A. Dějiny Kyrgyzstánu očima pamětníků: 1917-1938. Praha: NOSTALGIE, 2012, 250s. ISBN 978-80-905365-0-0.

KOKAISL, P. Kyrgyz Minorities in China . ..., 2012, roč. Volume 14, č. Issue 2 , s. 383-402.

KOKAISL, P. – USMANOV, A. Istorija Kyrgyzstana glazami očevidcev (načalo XX veka). Praha: NOSTALGIE, 2012, 280s. ISBN 978-80-905365-4-8.

KOKAISL, P. Belgické německojazyčné společenství a další německojazyčné skupiny v Belgii. AntropoWebzin, 2011, roč. 1/2011, č. č. 1/2011, s. 60-72. ISSN: 1801-8807.

KOKAISL, P. – KOŠŤÁLOVÁ, P. Manželství a rodina obyvatel Kavkazu a Střední Asie: Manželství a rodina Kazachů, turkmenských Belúdžů a Kyrgyzů. Praha: Nostalgie a Za hranice - Společnost pro rozvojovou spolupráci při Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, 2011, 196s. ISBN 978-80-254-9365-6.

HEJZLAROVÁ, T. – BELAŇOVÁ, P. – KOKAISL, P. V srdci Hedvábné stezky. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, Národní muzeum, Národní galerie v Praze, 2011. 50s. ISBN 978-80-7247-079-2.

KOKAISL, P. – KOŠŤÁLOVÁ, P. – MICHÁLEK, P. Srovnání kulturních změn u afghánských Kyrgyzů a Kyrgyzů v Kyrgyzstánu . AntropoWebzin, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 127 - 134. ISSN: 1801-8807.

KOKAISL, P. – KOKAISLOVÁ, P. Kyrgyzstan – Homeland of the Kyrgyz. Saarbrücken: VDM Verlag. Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2010. 197s. ISBN 978-3-8381-1786-7.

KOKAISL, P. – KOKAISLOVÁ, P. Kostely a kaple v domažlickém okrese. Praha: Nostalgie Praha, 2010. 300s. ISBN 978-80-254-8336-7.

KOŠŤÁLOVÁ, P. – KOKAISL, P. Nartský epos – mýty severního Kavkazu. Nový Orient, 2010, roč. 65, č. 4, s. 43 - 48. ISSN: 0029-5302.

KOKAISL, P. – KOŠŤÁLOVÁ, P. – KODAR, Z. – DORDZHIEVA, Y. – KOKAISLOVÁ, P. Manželství a rodina obyvatel Kavkazu a Střední Asie. Část 1. - Manželství obyvatel Kavkazu. Manželství a rodina Kalmyků. Praha: Společnost pro rozvojovou spolupráci při Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze a Nostalgie Praha, 2010. 188s. ISBN 978-80-254-8893-5.

KOKAISL, P. Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě. Praha: Za hranice – Společnost pro rozvojovou spolupráci, 2009. 435s. ISBN 978-80-254-5924-9.

KOKAISL, P. The Kyrgyz – Children of Manas. Kyrgyzdar – Manastyn baldary.. Praha: Alterra a Za hranice – Společnost pro rozvojovou spolupráci, 2009. 288s. ISBN 978-80-254-6365-9.

Imperiya Mogolov v mirovoi istorii / Beýik Mogollar sadöwleti dünýä taryhynda - Ing. Kokaisl Petr; PhDr. Ing. Kokaisl Petr, Ph.D., 2009

Geografie náboženství - Ing. Kokaisl Petr; PhDr. Ing. Kokaisl Petr, Ph.D., 2009

 
page foot