| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Zuzana Pacáková, Ph.D. (7634)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3246
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Po předchozí domluvě emailem!
Kód předmětu Název předmětu
Citace

RYSOVÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – PACÁKOVÁ, Z. – **HANUŠ, O. – **NĚMEČKOVÁ, I. – **KLIMEŠOVÁ, M. – HAVLÍK, J. Detection of bovine milk adulteration in caprine milk with N-acetyl carbohydrate biomarkers by using 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy. Journal of Dairy Science, 2021, roč. 104, č. 9, s. 9583-9595. ISSN: 0022-0302.

**HLAVSA, T. – AULOVÁ, R. – PACÁKOVÁ, Z. – **HLOUŠKOVÁ, Z.; idPublikace = 83865; Název: Farm viability prediction in areas facing natural constraints in the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

HLAVSA, T. – AULOVÁ, R. – PACÁKOVÁ, Z. – HLOUŠKOVÁ, Z. FARM VIABILITY PREDICTION IN AREAS FACING NATURAL CONSTRAINTS IN THE CZECH REPUBLIC. In PROCEEDINGS - of the 29th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXIX. Trends and Challenges of Agrarian Sector 16.09.2020, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2020. s. 116-126.

VYPLELOVÁ, P. – VOKÁLEK, V. – PINC, L. – PACÁKOVÁ, Z. – BARTOŠ, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Individual human odor fallout as detected by trained canines. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2014, roč. 2014, č. 234, s. 13-15. ISSN: 0379-0738.

VOKÁLEK, V. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – PACÁKOVÁ, Z. – BARTOŠ, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lidský pachový spad jako prostředek individuální indentifikace osob. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.15.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – VÁLEK, P. – PACÁKOVÁ, Z. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. Faecal excretion dynamic during subacute oral exposure to different Pb species in Rattus norvegicus . Biological Trace Element Research, 2013, roč. 152, č. 2, s. 225-232. ISSN: 0163-4984.

PACÁKOVÁ, Z. – POLÁČKOVÁ, J. Hierarchical Cluster Analysis – Various Approaches to Data Preparation. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 3, s. 53-63. ISSN: 1804-1930.

KOUŘIMSKÁ, L. – PANOVSKÁ, Z. – LEGAROVÁ, V. – PACÁKOVÁ, Z. Correlation of sensory and physicochemical properties of selected apple cultivars. Acta Alimentaria, 2013, roč. 42, č. 2, s. 208-219. ISSN: 0139-3006.

PACÁKOVÁ, Z. Variables selection for quality of life evaluation in the European Union. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 199-206. ISSN: 1211-8516.

POLÁČKOVÁ, J. – PACÁKOVÁ, Z. Multivariate Statistical Analysis of the E-Communication Indicators in the European Union. Statistika, 2012, roč. 49, č. 4, s. 48-58. ISSN: 0322-788X.

PACÁKOVÁ, Z. – HLAVSA, T. Complex assessment of poverty using composite indicator. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. 3, č 2, s. 84-91. ISSN: 1804-1930.

PACÁKOVÁ, Z. – JINDROVÁ, A. Information benefit of graduates follow-up surveys. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č. 3, s. 129-141. ISSN: 1803-1617.

KRÁLOVÁ, D. – PACÁKOVÁ, Z. – PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost psů reagovat na gesta osoby a pohyby makety. 2011. 38. etologická konference České a slovenské etologicé společnosti. Kostelec nad Černými lesy. 9. . 12. listopadu 2011.

DURILA, M. – KALINČÍK, T. – PACÁKOVÁ, Z. – CVACHOVEC, K. Discard volume necessary for elimination of heparin flush effect on thromboelastography. Blood Coagulation & Fibrinolysis, 2010, roč. 21, č 2, s. 192-195. ISSN: 0957-5235.

Use of dogs to identify individual odor fall-out of humans - Václav Vokálek (externí), Ing. Ludvík Pinc, Ing. Petra Vyplelová, Ing. Zuzana Pacáková, 2010

Identifikace pachového spadu pomocí psů - Václav Vokálek (externí), Ing. Ludvík Pinc, Ing. Petra Vyplelová, Ing. Zuzana Pacáková, 2010

Identifikace pachového spadu osob pomocí psů - Václav Vokálek (externí), Ing. Ludvík Pinc, Ing. Petra Vyplelová, Ing. Zuzana Pacáková, 2010

PRÁŠILOVÁ, M. – KUNA, Z. – KREPL, V. – HOŠKOVÁ, P. – MACHÁČEK, O. – PACÁKOVÁ, Z. DEMOGRAPHIC EXPANSION IN DEVELOPING COUNTRIES. Agricultura tropica et subtropica, 2009, roč. 42, č. 4, s. 201 - 207. ISSN: 0231-5742.

KOUŘIMSKÁ, L. – BABIČKA, L. – VÁCLAVÍKOVÁ, K. – MIHOLOVÁ, D. – PACÁKOVÁ, Z. – KOUDELA, M. The effect of fertilization with fermented pig slurry on the quantitative and qualitative parameters of tomatoes (Solanum lycopersicum). Soil and Water Research, 2009, roč. 3, č. 4, s. 116 - 121. ISSN: 1801-5395.

Comparison of Major Milk Components in Dairy Cows’ Milk from Morning and Evening Milking - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Legarová Veronika; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Golian J., 2009

Porovnání kravského mléka z ranního a večerního dojení - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Legarová Veronika; doc. Ing. Babička Luboš, CSc., 2009

Význam biochemického a hematologického vyšetření krve v předoperačním vyšetření geriatrických psů - Černá Michaela; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; MVDr. Kvapil Roman; MVDr. Kvapil Roman; Ing. Pacáková Zuzana; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2009

Kontrola dědičných očních vad u plemen psů využívaných ke speciálnímu asistenčnímu výcviku. - Kopáčová Hana; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Pacáková Zuzana; Lenská B., 2009

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PŘÍPRAVY DATOVÉHO SOUBORU - Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Pacáková Zuzana, 2009

Analýza faktorů ovlivňujících pozici absolventů ČZU v Praze na trhu práce - Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Kvantifikace podmínek studia ze zpětného pohledu absolventa VŠ - Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Dotazníkové šetření k implementaci e-learningových metod na oboru PAA - Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Praktické postupy pro ověření vícerozměrné normality - Ing. Pacáková Zuzana, 2009

Vliv použité imputační metody na výsledek zvolené vícerozměrné metody - Ing. Pacáková Zuzana, 2009

Hodnocení efektivity dotací EU pomocí Coxovy regrese - Ing. Pacáková Zuzana, 2009

 
page foot