| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Markéta Miháliková, Ph.D. (6841)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Individuální konzultace po předchozí dohodě (email, telefon).
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KLÍČ, R. – KRAVKA, M. – WIMMEROVÁ, L. – **LEONARDO GARCIA VIRUEZ, J. – VÁLOVÁ, M. – MIHÁLIKOVÁ, M. Microplastics Locked in Water-Stable Aggregates of the Haplic Luvisol and Role of Land Use on Their Potential Mobility. Water Air and Soil Pollution, 2022, roč. 233, č. 2, s. 0-0. ISSN: 0049-6979.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – **HRÚZOVÁ, E. – MIHÁLIKOVÁ, M. – KARA, R. – ALMAZ, C. A comparison of measured and estimated saturated hydraulic conductivity of various soils in the Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 2022, roč. 7, č. 68, s. 338-346. ISSN: 1214-1178.

**BADALÍKOVÁ, B. – **LANG, J. – **HEJÁTKOVÁ, K. – DVOŘÁK, P. – KRÁL, M. – MIHÁLIKOVÁ, M. – **BURG, P. – **MAŠÁN, V. – **ZÁHORA, J. – **SOUČEK, J. – **PLÍVA, P. Analýza a úpravy aplikačních schémat kompostů směřujících k posílení systému ochrany půdy v rámci stabilizace produkční schopnosti. Průběžná zpráva za rok 2022 o postupu prací a dosažených výsledcích z projektu QK22020032 (2022-2024). Troubsko: NAZV (MZe), 2022, 17s. ISBN: neuveden,

**YILGAN, F. – MIHÁLIKOVÁ, M. – VOPRAVIL, J. – MATULA, S. – KARA, R. Analysis of Soil Moisture and Temperature Regime by Using Remote Sensing in South Bohemia, Czech Republic. In 2022 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET) 20.07.2022, Praha. Praha: Institute of Electrical and Electronic Engineers, 2022. s. 1-6.

BÁŤKOVÁ, K. – MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. Hydraulic Properties of a Cultivated Soil in Temperate Continental Climate Determined by Mini Disk Infiltrometer . Water, 2020, roč. 12, č. 3, s. 0-0. ISSN: 2073-4441.

MAITAH, M. – TOTH, D. – MIHÁLIKOVÁ, M.Využití metody vícekriteriální analýzy variant a analytického hierarchického procesu pro posouzení kvality půdy. 2020, Workshop Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji s důrazem na mimoprodukční a produkční schopnosti půdy. Praha 23. 11. 2020 Česká zemědělská univerzita v Praze..

**DUFFKOVÁ, R. – **FUČÍK, P. – MIHÁLIKOVÁ, M. – **HABERLE, J. – **ROŽNOVSKÝ, J. – **HOLUB, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. – MATULA, S. – **STŘEDA, T. – **SVOBODA, P. – **KHEL, T. – **HEJDUK, T. – **BRZEZINA, J. – **STŘEDOVÁ, PH.D., I. – **KUREŠOVÁ, G. – **NOVOTNÝ, I. – **VOPRAVIL, J. – **CHUCHMA, F. – **PELÍŠEK, I. – BÁŤKOVÁ, K. – **ŠIMON, T. – ALMAZ, C. Metodika hodnocení vláhových potřeb zemědělských plodin pro účely závlah, Assessment of crop water requirements for effective irrigation in Czechia – a certified methodology, Crop water requirements; irrigation management; long-term water balance; FAO-56; soil hydrolimits, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), QK1720285V018, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky mezi Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Zelinářskou unií Čech a Moravy ze dne 27.4.2020 je uložena ve VÚMOP, v.v.i., Použití představených metodických postupů umožňuje z dlouhodobého hlediska efektivnější využití vody dodávané ve formě doplňkové závlahy a optimalizaci výnosů zemědělských plodin. Ekonomický přínos metodiky je však obtížně vyčíslitelný, neboť ten je silně variabilní, závislý na druhu pěstované plodiny a přírodních (zejména půdních) podmínkách., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 27.05.2020,

MIHÁLIKOVÁ, M. – **DENGIZ, O. Towards More Effective Irrigation Water Usage by Employing the Land Suitability Assessment for Various Irrigation Techniques. IRRIGATION AND DRAINAGE, 2019, roč. 68, č. 4, s. 617-628. ISSN: 1531-0353.

MIHÁLIKOVÁ, M. – KARA, R. – KRÁL, M. – ŠLAPÁKOVÁ, B. – DVOŘÁK, P. – **KÝBUSOVÁ, H. Aktivní biouhel - fermentovaný substrát s biouhlem, Active biochar - fermented substrate with biochar, biochar; bokashi; soil microorganisms; soil fertility; carbon sequestration, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Aktivní biouhel, TJ0100071-V1, Bokashi je způsob fermentace odpadní biomasy, který výrazně urychluje proces kompostování pomocí tzv. efektivních mikroorganismů. Funkční vzorek využívá bokashi proces k aktivaci biouhlu pro vytvoření substrátu vhodného k přímé aplikaci do půdy. Smlouva o využití výsledků dosažených v projektu výzkumu a vývoje č. TJ01000071 byla uzavřena dne 30.1.2020 se spolupříjemcem Bemagro a.s. se sídlem Malonty č.p. 101, 382 91 Malonty, IČO: 60071222, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 621, zastoupená Václavem Hesem, generálním ředitelem., Průměrné náklady na fermentovaný substrát se pohybují okolo 1200 Kč/100 m2. Substrát s bokashi aktivovaným biouhlem doporučujeme aplikovat na pozemek zhruba jednou za tři roky. , Česká zemědělská univerzita v Praze (88%) a Bemagro a.s. (12%), 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

DOLEŽAL, F. – **HERNANDEZ-GOMIS, R. – MATULA, S. – **GULAMOV, M. – MIHÁLIKOVÁ, M. – KHODJAEV, S. Actual Evapotranspiration of Unirrigated Grass in a Smart Field Lysimeter. Vadose Zone Journal, 2018, roč. 17, č. 1, s. 1-13. ISSN: 1539-1663.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – **HERNÁNDEZ-GOMIS, R. – **GULAMOV, M. – DOLEŽAL, F.Actual evapotranspiration at a typical standard weather station measured by a smart field lysimeter. 2018, In Saparov, A., Kizilkaya, R., Mustafayev, M. (Eds.): 10th International Soil Science Congress on "Environment and Soil Resources Conservation", 17–19 October, 2018. Soil Science Society of Kazakhstan Cooperation with the Federation of Eurasian Soil Science Societies. Almaty, Kazakstan. Oral presentation..

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – FOLAUFOVÁ, K. – **DZIADULA, A.Hydrophysical properties of biochar treated soils in a laboratory study. 2018, In Saparov, A., Kizilkaya, R., Mustafayev, M. (Eds.): 10th International Soil Science Congress on "Environment and Soil Resources Conservation", 17–19 October, 2018. Soil Science Society of Kazakhstan Cooperation with the Federation of Eurasian Soil Science Societies. Almaty, Kazakstan. Poster presentation..

KOVÁŘ, P. – PEŠKOVÁ, J. – DOLEŽAL, F. – BAČINOVÁ, H. – KŘOVÁK, F. – MIHÁLIKOVÁ, M. Evapotranspiration Impact on Diurnal Discharges in a Small Catchment. JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING, 2017, roč. 22, č. 8, s. 1-11. ISSN: 1084-0699.

**FREMROVÁ, L. – **SCHWARZOVÁ, P. – **KURÁŽ, V. – DOLEŽAL, F. – **BRAŤKOVÁ, N. – **VALERIÁNOVÁ, A. – KULHAVÝ, Z. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – **ČERMÁK, M.Meliorace-Potřeba vody pro doplňkovou závlahu. 2017, Skupina typů: Právní předpisy a směrnice výsledek typu Hneleg Typ ve skupině: PPN-Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem Odeslat do RIV: Ano patří do RIV Rok dokončení:2017 Kompetenčně příslušný orgán:Úřad pro technickou normalizaci,metrologii a státní zkušebnictví Číselná identifikace: ČSN 75 0434 Územní platnost: platnost pro Českou republiku .

MIHÁLIKOVÁ, M. – ÖZYAZICI, M. – DENGIZ, O. Mapping Soil Water Retention on Agricultural Lands in Central and Eastern Parts of the Black Sea Region in Turkey. Journal of Irrigation and Drainage Engineering-asce, 2016, roč. 142, č. 12, s. 1-9. ISSN: 0733-9437.

MIHÁLIKOVÁ, M. – BAŞKAN, O. – DENGIZ, O. Capability of Different Interpolation Models and Pedotransfer Functions to Estimate Soil Hydraulic Properties in Büyükçay Watershed. Environmental Earth Sciences, 2015, roč. 74, č. 3, s. 2425-2437. ISSN: 1866-6280.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – LUFINKOVÁ, J. – BÁŤKOVÁ, K. The role of the initial soil water content in the determination of unsaturated soil hydraulic conductivity using a tension infiltrometer. ..., 2015, roč. 61, č. 11, s. 515-521. ISSN: N.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Soil water fluxes measured with a small lysimeter. 2015, Acta Hydrologica Slovaca (ISSN 1335-6291), vol. 16, no. 3, p. 3-14.

DOLEŽAL, F. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vertical soil water fluxes measured with a small smart field lysimeter: the noise removal and further interpretation. 2015, In: Pavelková, D. et al. (eds.), 2015: Ninth International Scientific Conference „Influence of Anthropogenic Activities on Water Regime of Lowland Territory“ and „Physics of Soil Water“, Zemplínska šírava, June, 2-4, 2015, Slovak Republic, Proceedings of peer-reviewed contributions. Published by Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Hydrological Research Base Michalovce, Slovak Republic. ISBN : 978 – 80 – 89139 – 35 – 4, pp. 32-41.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. Stanovení hydrofyzikálních vlastností substrátu se zeolitem. Praha: ČZU v Praze, 2015, 9s. ISBN: ,

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. Application of k-Nearest code to the improvement of class pedotransfer functions and countrywide Field Capacity and Wilting Point maps. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-5395.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. – BARRADAS, J. – MEKONNEN, G. Testing of activated carbon for water and non-volatile LNAPL quantitative determination in porous media under laboratory conditions. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 4, s. 161-168. ISSN: 1801-5395.

DOLEŽAL, F. – MEKONNEN, G. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. – BARRADAS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fine resolution soil water fluxes measured with a small Smart Field Lysimeter: the noise removal and further interpretation. 2014, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-10198, 2014 EGU General Assembly 2014.

DOLEŽAL, F. – MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – BARRADAS, J. – MEKONNEN, G. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých způsobů filtrace signálu na měření hustoty svislého toku vody malým inteligentním lyzimetrem SMF UMS. 2014, Sborník: Hydrologie malého povodí 2014. 1. díl,s. 41-48. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – MRÁZ, A. – VON UNOLD, G. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. – DOLEŽAL, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkušenosti z instalace a provozu malého inteligentního lyzimetru SFM UMS. 2014, Hydrologie malého povodí 2014. 2. díl,s. 309-316. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

BARRADAS, J. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. – MEKONNEN, G. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Practical application of DSS-FS fertigation simulator in several crops worldwide. IRRIGATION AND DRAINAGE, 2014, roč. 63, č. 4, s. 532-537. ISSN: 1531-0353.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Multimedial Study Guide of Field Hydropedological Measurements. 2014, Turkish Journal of Agricultural Research, 2014, roč.1, č.2, s.170-175. ISSN: 2148-2306 .

ŠURDA, P. – RODNÝ, M. – NAGY, V. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vplyv biologického pôdneho povlaku na priestorovú variabilitu hydraulickej vodivosti pôdy. 2014, Hydrologie malého povodí 2014. 2. díl,s. 504-510. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

RODNÝ, M. – ŠURDA, P. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sledovanie kinetiky infiltrácie pomocou digitálnej analýzy obrazu. 2014, Hydrologie malého povodí 2014. 2. díl,s. 417-421. ISBN: 978-80-02-02525-2 (Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.), ISBN: 978-80-87577-32-5 (Český hydrometeorologický ústav).

ÖZYAZICI, M. – DENGIZ, O. – SAGLAM, M. – ERKOÇAK, A. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Minimum data set analysis in hazelnut areas using multivariate statistics and geostatistics methods. 2014, Book of Proceedings: 9th International Soil Science Congress on "The Soul of Soil and Civilization" Soil Science Society of Turkey Cooperation with Federation of Eurasian Soil Science Societies 14-16 October, 2014 Side, Antalya/Turkey. pp. 602-610. ISBN 979-605-63090-3-8.

MATULA, S. – LUFINKOVÁ, J. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil unsaturated hydraulic conductivity, in situ determination by different tension infiltrometers and role of initial soil water content in the determination. 2014, Czech-Palestinien Workshop on the issue of Groundwater Exploitation and Management, 23-25 November, 2014, Nabulus, s. 38-45.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. European Hydropedological Data Inventory (EU-HYDI). Italy: Publications Office of the European Union, 2013, 168s. ISBN 978-92-79-32355-3. Soil data from the Czech Republic, s. 27-30.

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – DOLEŽAL, F. HYPRESCZ – database of soil hydrophysical properties in the Czech Republic. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 1, s. 34-41. ISSN: 1801-5395.

RODNÝ, M. – RODNÝ, P. – ŠURDA, P. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Automatizácia merania minidiskovým infiltrometrom s využitím princípu sledovania častíc. 2013, ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. roč. 14, No.2.str.460-465. SAV Bratislava.

ŠURDA, P. – RODNÝ, M. – NAGY, V. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – CHALA, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Horizontálna a vertikálna priestorová variabilita hydraulickej vodivosti pody s biologickým povlakom. 2013, ACTA HYDROLOGICA SLOVACA. roč. 14, No.2.str.466-472. SAV Bratislava.

DOLEŽAL, F. – MEKONNEN, G. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – FIŠÁK, J. – CHALA, A. – HRKALOVÁ, M. – BARRADAS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Měření evapotranspirace, srážek, infiltrace a průsaku pomocí malého inteligentního lyzimetru. 2013, Stav poznania vo výskume v hydrologických vedách. Konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná ÚH SAV a SVH., Bratislava, Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied a Slovenský výbor pre hydrológiu, 23.09.2013, Smolenický zámok, 52 - 63 str., 978-80-89139-30-9.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření (2. doplněné vydání). 2013, Česká zemědělská univerzita v Praze, 978-80-213-2434-3.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. – DOLEŽAL, F. – VOPRAVIL, J. Mapa ČR - odhad zásoby půdní vody dostupné pro rostliny, Czech Republic: Total Available Water between -50 and -15000 cm, total available water; HYPRESCZ, 2012, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa zásoby dostupné vody, číslo osvědčení: 15/2012-13300, Usnadnění přístupu k datům o retenci vody v orných půdách ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 26.11.2012, Osvědčení MZe č. 15/2012-13300

MATULA, S. – CHALA, A. – DOLEŽAL, F. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of soil core sample size on soil water retention curve determination. 2012, Poster, presented at 20th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day "Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant_Atmosphere System". 15th November 2012, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic. Proceedings of peer-reviewed contributions, ed. by A.Čelková, p. 457-468. ISBN: 978-80-89139-28-6.

MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. – BÁŤKOVÁ, K. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – NĚMEČEK, K. Národní mapy hydrolimitů, National Maps of Hydrolimits, hydrolimits; field capacity; wilting point;, 2011, DF - Pedologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapy hydrolimitů, číslo osvědčení: 18/2011-13300, Usnadnění přístupu k datům o retenci vody půd v ČR., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká republika – Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, 117 02 Praha 1 IČ: 00020478 zastoupený Ing. Jaroslavem Vítkem, MBA, ředitelem Ústředního pozemkového úřadu, 25.05.2011, N

MIHÁLIKOVÁ, M. – MATULA, S. – BÁŤKOVÁ, K. – JANKŮ, J. – KOZÁK, J. – NĚMEČEK, J. – NĚMEČEK, K. Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Bratislava, SR: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2011. 335s. ISBN 978-80-89128-90-7. Národní mapy hydrolimitů, s. 207-214.

BÁŤKOVÁ, K. – MATULA, S. – MIHÁLIKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Multimediální učebnice vybraných hydropedologických terénních měření. 2011. In: Havelková, L., Khel, T. a Holubík, O. (Eds.), Sborník abstraktů "Hydromorfní půdy České a Slovenské republiky, jejich využití a ochrana", Chodová Planá, 21.-22.9. 2011, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 2011. s.6.

Laboratory and field calibration and field installation of Automata Aqua-Tel-TDR soil moisture and temperature sensors - Ing. František Doležal, CSc., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., MSc. Joao Barradas, Ing. Markéta Miháliková, 2010

HYPRESCZ – Database of hydrophysical properties of soils in the Czech Republic - prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Markéta Miháliková, Ing. Kamila Špongrová, MSc., Martina Vlčková (externí), 2010

Hydraulic conductivity at and near saturation of an Orthic Luvisol after 15 years of different soil management practices - Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Pavel Růžek (externí), 2010

Národní mapy hydrolimitů - Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Jaroslava Janků, CSc., prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc., Ing. Karel Němeček, 2010

Aplikace pedotransferových funkcí pro odhad nenasycené hydraulické vodivosti K(h) na testovací lokalitě VÚRV v Praze Ruzyni - Ing. Kamila Špongrová, MSc., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2010

Hydraulic conductivity at and near saturation of an Orthic Luvisol after 15 years of different soil management practices - Ing. Kamila Špongrová, MSc, Ph.D., Ing. Markéta Miháliková, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Pavel Růžek (externí), 2010

Relatively simple and fast determination of near saturated hydraulic conductivity using Mini Disk infiltrometer - Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Shiferaw Elias Tedla; Ing. Miháliková Markéta; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

Pedotransferové funkce pro bodový odhad retenčních čar na lokalitě Tišice - Ing. Miháliková Markéta; Krsková Julie; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

Seasonal changes in saturated hydraulic conductivity of silty clay loam under different tillage treatments - Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; Ing. Miháliková Markéta; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Růžek Pavel, 2009

Odhad polní kapacity a bodu vadnutí metodou nejbližšího souseda pomocí programu k-nearest - Ing. Miháliková Markéta; Ing. Špongrová Kamila; Ing. Špongrová Kamila, MSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc., 2009

 
page foot