| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Zuzana Hrevušová, Ph.D. (7130)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HREVUŠOVÁ, Z.Hnojení lučních porostů. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 6, s. 54 - 57. ISSN: 1801-7673.

**KVÍTEK, T. – **BAUER, M. – **BIČÍK, I. – **BROM, J. – **BŘEZINA, K. – **BYSTŘICKÝ, V. – **ČECHOVÁ, J. – **DOBIÁŠ, J. – DOLEŽAL, F. – **DOSTÁL, d. – **DUFFKOVÁ, R. – **FADRHONSOVÁ, V. – **FUČÍK, P. – **FOREJT, K. – FUKSA, P. – **GOLDSTEINOVÁ, D. – HAKL, J. – **HLOŽEK, M. – **HOMOLOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – **JÁCHYMOVÁ, B. – **JANSKÝ, B. – **KAPLICKÁ, M. – **KONEČNÁ, J. – **KRÁSA PH.D., d. – **KRÁTKÝ, M. – **KULHAVÝ, Z. – **LACHMANOVÁ, Z. – **LANGHAMMER, J. – **LEXA, M. – **LIŠKA, M. – **LOCHMAN, V. – **MAZÍN, V. – **METELKOVÁ, A. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **NIETSCHEOVÁ, J. – **PELÍŠEK, I. – SKALICKÁ, J. – **SOUKUPOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, M. – **ŠANDA, M. – ŠANTRŮČEK, J. – **ŠEDA, S. – **ŠEFRNA, L. – **ŠTYCH, P. – **TACHECÍ, P. – **TOLASZ, R. – **VLČEK, L. – VOJAR, J. – **ZAJÍČEK, A. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce (Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika). Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, 2017, 272s. ISBN 978-80-270-2488-9.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. In-field lucerne root morphology traits over time in relation to forage yield, plant density, and root disease under two cutting managements. Field Crops Research, 2017, roč. 213, č. , s. 109-117. ISSN: 0378-4290.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace energie v lučních druzích. 2016, 38. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Pozlovice u Luhačovic, 23.5.-27.5. 2016, s. 125-128, ISBN 978-80-7395-986-9.

STIBŮREK, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení trvalého travního porostu na kumulativní produkci bioplynu. 2016, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2016, ČZU v Praze, 1. 12. 2016, s. 61-68, ISBN 978-80-213-2707-8.

HREVUŠOVÁ, Z. – DINDOVÁ, A. – HAKL, J.Využití indexu fidelity k určení vztahu dvouděložných druhů a přesličky bahenní k trofickému stupni psárkové louky. 2016, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2016, ČZU v Praze, 1. 12. 2016, s. 18-24, ISBN 978-80-213-2707-8.

HREVUŠOVÁ, Z. – HEJCMAN, M. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Soil chemical properties, plant species composition, herbage quality, production and nutrient uptake of an alluvial meadow after 45 years of N, P and K application. Grass and Forage Science, 2015, roč. 70, č. 2, s. 205-218. ISSN: 0142-5242.

STIBŮREK, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – JELÍNEK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na kvalitu bioplynu z biomasy trvalého travního porostu. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 80-86, ISBN 978-80-213-2611-8.

HREVUŠOVÁ, Z. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Agronomická efektivita dusíkatého hnojení psárkové louky. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 38-42, ISBN 978-80-213-2611-8.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MÍCHAL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of fertilization to biogas production and heating value of permanent grassland. 2015, Proceedings of the 6th Conference of Polish Society of Agronomy, 17 - 19 September 2015, Krakow, Poland, p. 101, ISBN 978-83-943123-0-5.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – BRANT, V. Vliv střídavých teplot na parametry klíčivosti semen pícních čiroků. In Osivo a sadba - XII. odborný a vědecký seminář 05.02.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 77-82.

BLÁHOVÁ, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vztah mezi počtem druhů a výnosy nadzemní biomasy lučního porostu. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 5-8, ISBN 978-80-213-2611-8.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na produkci energie trvalého travního porostu. 2014, 36. mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář, Trenčianské Teplice, Slovensko, 26.5.-30.5. 2014, s. 107-110, ISBN 978-80-7395-784-1.

DINDOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny vybraných porostových charakteristik na lučním stanovišti s reziduálním působením hnojiv. 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 4. 12. 2014, s. 17 - 22. ISBN: 978-80-213-2529-6.

BLÁHOVÁ, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – DINDOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv N, P, K hnojení na počet rostlinných druhů na ovsíkové louce. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 7-10, ISBN 978-80-213-2529-6.

HREVUŠOVÁ, Z. – MRKVIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení vztahů mezi hnojením, botanickým složením a obsahem vlákniny v biomase na psárkové louce. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 45-48, ISBN 978-80-213-2529-6.

KADLECOVÁ, K. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj porostu v prvních letech sukcese na orné půdě. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 69-73, ISBN 978-80-213-2529-6.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na výhřevnost biomasy z trvalého travního porostu. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 30-35, ISBN 978-80-213-2529-6.

STIBŮREK, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÍCHAL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na produkci bioplynu z trvalých travních porostů. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 107-112, ISBN 978-80-213-2529-6..

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení botanického složení pomocí Ellenbergových indikátorů pro světlo na lučním porostu typu Alopecuretum. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, s. 52-59. ISBN: 978-80-213-2431-2.

FUČÍKOVÁ, M. – HREVUŠOVÁ, Z. – DINDOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace dusíku na rozšíření přesličky bahenní. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, s. 25-29. ISBN: 978-80-213-2431-2.

KADLECOVÁ, K. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti zakládání travních porostů v semiaridních podmínkách. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, s. 72-77. ISBN: 978-80-213-2431-2.

PICEK, T. – HREVUŠOVÁ, Z. – DINDOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv umělého zasněžování na botanické složení trvalých travních porostů. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, s. 118-123. ISBN: 978-80-213-2431-2.

HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – NERAD, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj druhového složení směsi pro opylovače v průběhu dvou let od založení . 2013, Vědecká příloha časopisu Úroda, roč. 61, č. 12, s. 284-287.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – BRANT, V. Vliv teploty na klíčivost semen pícních čiroků. In Osivo a sadba - XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 42-47.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÁŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Distribuce energie v rostlinách vícesečných čiroků. 2013, In: Černošek, Z., Holubová, J., Černošková, E. (eds.): 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Třeboň, 27.5. - 31.5. 2013, s. 165-168. ISBN 978-80-7395-611-0..

DINDOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv stlačené výšky na výnosy lučního porostu mezofytního charakteru. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, 20 - 24, ISBN: 978-80-213-2431-2..

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Development of root morhology traits of the Czech lucerne varieties in chernozem over a three year period. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 25-34. ISSN: 1211-8516.

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MARTINEK, J. – MRKVIČKA, J.; idPublikace = 56278; Název: Cellulose and cutisin decomposition in soil of Alopecuretum meadow-- Neexistuje podtyp publikace --

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkce bioplynu z biomasy jetelovin a trvalého travního porostu. 2012, Kobes, M. (ed.): Nové poznatky v lukařství a pastvinářství. Sborník příspěvků z odborného semináře, 30.8.2012, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, s. 67-73. ISBN: 978-80-7394-345-5.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÁŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace energie u pícních čiroků. 2012, Černošek, Z., Holubová, J., Černošková, E. (eds.): 34. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Harrachov, 28.5.-1.6. 2012, s. 85-88. ISBN: 978-80-7395-491-8.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – GERNDTOVÁ, I. – HABART, J. Modeling and optimization of renewable energy systems. Rijeka: InTech, 2012, 298s. ISBN 978-953-51-0600-5. Utilization of permanent grassland for biogas production, s. 171-196.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – KŇAVOVÁ, M. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv nízkých teplot na parametry klíčivosti semen pícních čiroků. 2012, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2012, s. 5-10. ISBN: 978-80-213-2344-5.

HREVUŠOVÁ, Z. – GERNDTOVÁ, I. – FUKSA, P. – ŠRÁMEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny botanického složení lučního porostu v závislosti na ročním období a způsobu obhospodařování. 2012, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2012, ČZU v Praze, Praha, s. 22-28. ISBN: 978-80-213-2344-5.

CHROUST, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ekonomické zhodnocení trvalých travních porostů na produkci bioplynu. 2012, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2012, ČZU v Praze, Praha, s. 35-39. ISBN: 978-80-213-2344-5.

HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – HEJCMAN, M. – FUKSA, P. The use of a rising plate meter to evaluate lucerne (Medicago sativa L.) height as an important agronomic trait enabling yield estimation. Grass and Forage Science, 2012, roč. 67, č. 4, s. 589-596. ISSN: 0142-5242.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv způsobu obhospodařování na energetickou bilanci lučního porostu. 2011. In: Černošek, Z., Holubová, J., Černošková, E. (eds.): 33. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Srní, 23.-27.5. 2011, s. 197-200. ISBN: 978-80-7395-398-0.

FUKSA, P. – BRANT, V. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých teplotních režimů na energii klíčení semen pícních čiroků. 2011. In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Sborník příspěvků z odborného semináře, 7.12.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, s. 11-17. ISBN 978-80-213-2239-4.

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nárůst obsahu vlákniny v závislosti na výšce lučního porostu typu Alopecuretum pratensis. 2011. In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Sborník příspěvků z odborného semináře, 7. 12. 2011, ČZU v Praze, Praha, s. 24-28. ISBN: 978-80-213-2239-4.

HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – KRAJÍC, L. – DROBNÁ, J. The comparison of root system size among selected populations within Medicago sativa complex. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 3, s. 129 - 133. ISSN: 1211-3174.

Vliv hnojení a zastoupení funkčních skupin na rozšíření jetelovin na trvalém lučním porostu - Ing. Zuzana Hrevušová, Ing. Josef Hakl, Ph.D., doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc., 2010

Vliv různých teplotních režimů na klíčivost semen pícních čiroků - Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Zuzana Hrevušová, Ing. Petr Zábranský, 2010

Energetické bilance trvalých travních porostů - Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Zuzana Hrevušová, Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Kamila Mášková, 2010

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na výšku a botanické složení lučního porostu. 2010. Sborník z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtěn, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 11.-12.11.2010. Vědecká příloha časopisu Úroda. roč. 58, č. 12, s.777-781. ISSN: 0139-6013.

HREVUŠOVÁ, Z. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, V. – HAKL, J. – ČEŠKOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. Long-term dynamics of biomass production, soil chemical properties and plant species composition of alluvial grassland after the cessation of fertilizer application in the Czech Republic. Agriculture Ecosystems & Environment, 2009, roč. 130, č. 0, s. 123 - 130. ISSN: 0167-8809.

MRKVIČKA, J. – VESELÁ, M. – HREVUŠOVÁ, Z. Sukcese jednoděložných druhů a agrobotanických skupin při dlouhodobém hnojení psárkového porostu Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 409 - 412. ISSN: 0139-6013.

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Vývoj lučního porostu s dlouhodobě přerušeným hnojením Vědecká příloha časopisu . Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 357 - 360. ISSN: 0139-6013.

Species garniture of meadow growth relate to yields - doc. Ing. Veselá Miloslava, CSc.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Hrevušová Zuzana, 2009

Species garniture of meadow growth relate to yields - doc. Ing. Veselá Miloslava, CSc.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Hrevušová Zuzana, 2009

The dominance of high grasses and biomass production on Alopecuretum after the cessation of long-term intensive fertilization - Ing. Hrevušová Zuzana; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Martinek Jaroslav, 2009

The dominance of high grasses and biomass production on Alopecuretum after the cessation of long-term intensive fertilization - Ing. Hrevušová Zuzana; Ing. Martinek Jaroslav; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D., 2009

Obsahy prvků v jednotlivých sečích lučního porostu - Ing. Hrevušová Zuzana; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot