| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lenka Grimová, Ph.D. (4527)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ZUSKOVÁ, E. – KONRADYOVÁ, V. – **MATYSKA, M. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. Virus žloutenky vodnice na řepce olejce v ČR v letech 2016-2017. Úroda, 2018, roč. 66, č. 6, s. 84-90. ISSN: 0139-6013.

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – ŠPULÁKOVÁ, B. – RŮŽIČKOVÁ, P. – RYŠÁNEK, P. Distribution of two formae speciales of Polymyxa graminis in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 54-62. ISSN: 1211-3174.

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – KONRADY, M. Výskyt Polymyxa graminis f. sp. temperata a f. sp. tepida jako potenciálních vektorů některých virů obilnin na území České republiky, Occurrence of Polymyxa graminis f. sp. temperata and f. sp. tepida as potential vectors of some cereal viruses on the territory of Czech Republic, Polymyxa graminis; forma specialis; cereals; viruses, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, specializovaná mapa QJ1230159, číslo ovědčení UKZUZ 052731/2016, nelze vyčíslit, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.05.2016, UKZUZ 052731/2016

WINKOWSKA, L. – GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Quantitative detection of four pome fruit viruses in apple trees throughout the year. PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA, 2016, roč. 55, č. 2, s. 207-224. ISSN: 0031-9465.

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – KONRADY, M. – RYŠÁNEK, P. Apple mosaic virus. PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA, 2016, roč. 55, č. 1, s. 1-19. ISSN: 0031-9465.

WINKOWSKA, L. – GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Occurrence of several viruses infecting wild growing stone fruit trees in Central Bohemia.. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 4, s. 141-147. ISSN: 1211-3174.

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – ZÍKA, L. – RYŠÁNEK, P. Distribution of viruses in old commercial and abandoned orchards and wild apple trees. Journal of Plant Pathology, 2016, roč. 98, č. 3, s. 75-80. ISSN: 1125-4653.

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. Testování ozimé řepky na obsah viru žloutenky vodnice. Praha: Limagrain Central Europe S.E., Vizovice, 2016, 10s. ISBN: není,

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – RYŠÁNEK, P. Detekce vybraných virů infikujících stromy jabloní, Detection of selected apple viruses, ApMV; ASGV; ASPV; ACLSV; virus detection, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Certif. metodika MSM60460709, VÚRV Prah Ruzyně, v.v.i., IČO 00027006, Dr. Ing. Pavel Čermák, nelze přesně vyčíslit, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZÚZ Brno, 29.12.2016,

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – CHRPOVÁ, J. – SUMÍKOVÁ, T. Management obilných virů přenosných Polymyxa graminis s důrazem na viry mozaikového komplexu ječmene, Management of cereal viruses transmitted by Polymyxa graminis, Polymyxa graminis; cereal viruses, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Brno, 11.01.2017,

RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – GRIMOVÁ, L. Přenos rostlinných virů organismy z rodu Polymyxa. Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 6, s. 11-13. ISSN: 1211-3565.

GRIMOVÁ, L. – MAREK, M. – KONRADY, M. – RYŠÁNEK, P. Newly identified host range of European mountain ash ringspot-associated virus (EMARaV) and its distribution in the CR . Forest Pathology, 2015, roč. 45, č. 3, s. 177-189. ISSN: 1437-4781.

SVOBODA, J. – GRIMOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – HOMA, I. First report of Cucurbit aphid-borne yellows virus, Watermelon mosaic virus, and Zucchini yellow mosaic virus infecting zucchini plants in Libya. Plant Disease, 2015, roč. 99, č. 4, s. 558-558. ISSN: 0191-2917.

ŘIČAŘOVÁ, V. – SANDHU SINGH, K. – KAZDA, J. – ZOUHAR, M. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studies of clubroot (Plasmodiophora brassicae) on oilseed rape in the Czech Republic. 2014, Integrated Control in Oilseed Crops IOBC - WPRS Bulletin, Vol.104, roč.2014, pp.161-168.

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – RYŠÁNEK, P. – SVOBODA, P. – PETRZIK, K. Reflects the coat protein variability of apple mosaic virus host preference?. Virus Genes, 2013, roč. 47, č. 1, s. 119-125. ISSN: 0920-8569.

PROKINOVÁ, E. – KAZDA, J. – GRIMOVÁ, L. – ŘIČAŘOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nádorovitost kořenů brukvovitých na ozimé řepce. 2013, Agromanuál, 2013, č.7, s.30-32, ISSN 1801-7673.

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – BARANYK, P. Nádorovitost kořenů brukvovitých ohrožuje ozimou řepku. ..., 2013, roč. 61, č. 6, s. 28-32.

KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – ŘIČAŘOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití odrůd rezistentních k nádorovitosti kořenů brukvovitých (původce Plasmodiophora brassicae) při pěstování řepky na zamořených pozemcích. 2013, Rostlinolékař, roč.24, č.1, str.26-30, ISSN 1211 - 3565.

WINKOWSKA, L. – GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Virus mozaiky jabloně. ..., 2013, roč. 12, č. 11, s. 14-17. ISSN: N.

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – ŠPULÁKOVÁ, B. Polymyxa graminis – vektor významných virů obilnin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 12, s. 9-10. ISSN: 0139-6013.

PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); První potvrzený nález fytoplazmy žloutnutí aster (Candidatus Phytoplasma asteris) na topolech (Populus nigra) v ČR. 2012, Rostlinolékař, roč. 7, č.3, s. 11-12, ISSN: 1211-3565.

GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Apricot latent virus – Review. . Horticultural Science, 2012, roč. 39 , č. 3, s. 144-148. ISSN: 0862-867X.

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – RYŠÁNEK, P. – SVOBODA, CSC., I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molecular variability in the coat protein gene of the isolates of Apple mosaic virus. . 2012, 22nd International Conference on Virus and Other Graft Transmissible diseases of fruit crops. Rome, June 3.-8.2012. Book of abstracts.

GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); First report of European mountain ash ringspot-associated virus in the Czech Republic.. 2012, Proceedings of Abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection, Conference, Slovak University of Agriculture, Department of Plant Protection, Nitra, September 5-7, 2012, s. 139. ISBN: 978-80-552-0838-1 .

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – RYŠÁNEK, P. – SVOBODA, CSC., I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molecular variability in the coat protein gene of the different isolates of Apple mosaic virus.. 2012, Proceedings of Abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection, Conference, Slovak University of Agriculture, Department of Plant Protection, Nitra, September 5-7, 2012, s. 140. ISBN: 978-80-552-0838-1 .

GRIMOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologická studie latentního viru meruňky a jeho monitoring v ČR. 2011. 2011. Rostlinolékař, roč. 22, č. 6, s. 25-27 .

RYŠÁNEK, P. – HASSAN, M. – ZOUHAR, M. – GRIMOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Viroid latentní mozaiky broskvoně a stav jeho výzkumu v České republice. 2011. Sborník ze semináře Viroidy, závažní původci chorob rostlin - současné poznatky, Žatec, 17.5.2011, 25-31. ISBN 978-80-903545-4-8.

GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); First report of European mountain ash ringspot-associated virus in the Czech Republic. 2011, Journal of Plant Pathology, roč. 93, č. 4, s. 86. ISSN: 0929-1873.

GRIMOVÁ, L. – BAZZONI, A. – RYŠÁNEK, P. – PALMISANO, F. – ZOUHAR, M. – MINAFRA, A. – SAVINO, V. Biological characterization and variability in the coat protein gene of an isolate of Apricot latent virus. . Journal of Plant Pathology, 2010, roč. 92, č. 1, s. 111 - 116. ISSN: 1125-4653.

Development of several laboratory assays for the detection of Apricot latent virus - Ing. Lenka Grimová, doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., 2010

Optimalizace laboratorních metod pro detekci latentního viru meruňky - Ing. Lenka Grimová, doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., 2010

First occurence of Cherry virus A (CVA) in the Czech Republic. - Ing. Lenka Grimová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Jana Drabešová, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. František Paprštein (externí), 2010

Molecular detection and survey of some viruses and viroids on stone fruits in the Czech Republic - Ing. Grimová Lenka; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Kochanová Michaela; Hassan Mohamed, 2009

First occurence of Cherry virus A in the Czech Republic - Ing. Grimová Lenka; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Drabešová Jana; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Paprštein František, 2009

Real-time reverse transcription PCR assay for Peach latent mosaic viroid detection - Ing. Grimová Lenka; Ing. Kochanová Michaela; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Biological characterization of Apricot latent virus (ApLV) - Ing. Grimová Lenka; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Bazzoni Alessandra; Minafra Angelantonio; Palmisano Francesco; Savino Vito, 2009

Biological characterization of Apricot latent virus (ApLV) - Ing. Grimová Lenka; Bazzoni Alessandra; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Palmisano Francesco; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Minafra Angelantonio; Savino Vito, 2009

Biological characterization of Apricot latent virus and its survey in the Czech Republic - Ing. Grimová Lenka; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Bazzoni Alessandra; Palmisano Francesco; Minafra Angelantonio; Savino Vito, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Molekulární charakteristika latentního viru meruňky GAFAPPZ 2009 - 2009
 
page foot