| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Mgr. Tereza Krejčová, Ph.D. (6758)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
po předchozí dohodě: krejcova@af.czu.cz
Kód předmětu Název předmětu
Citace

CHMELÍKOVÁ, E. – KREJČOVÁ, T. – HACKEROVÁ, L. – HAVLÍKOVÁ, K. – SEDMÍKOVÁ, M.Možnosti náhrady antibiotik v živočišné výrobě. 2022, Krmivářství, 4, ročník 26, strana 12-14. .

KREJČOVÁ, T. – CHMELÍKOVÁ, E. – PINTUS, E. – ROS-SANTAELLA, J. – SEDMÍKOVÁ, M.Jsou antibiotika nahraditelná?. 2022, Náš chov, 2022, 3, 5-6..

NAČERADSKÁ, M. – KREJČOVÁ, T. Využití Pythium oligandrum v terapii dermatofytóz u koček v útulcích.. Veterinářství, 2022, roč. 72, č. 1, s. 10-13. ISSN: 0506-8231.

NAČERADSKÁ, M. – **FRIDRICHOVÁ, M. – **FRUHAUF KOLÁŘOVÁ, M. – KREJČOVÁ, T. Novel approach of dermatophytosis eradication in shelters: effect of Pythium oligandrum on Microsporum canis in FIV or FeLV positive cats. BMC Veterinary Research, 2021, roč. 17, č. 1, s. 290-291. ISSN: 1746-6148.

DVOŘÁKOVÁ, M. – HEROUTOVÁ, I. – NĚMEČEK, D. – ADÁMKOVÁ, K. – KREJČOVÁ, T. – NEVORAL, J. – KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V. – PETR, J. – SEDMÍKOVÁ, M. The antioxidative properties of S-allyl cysteine not only influence somatic cells but also improve early embryo cleavage in pigs. PeerJ, 2016, roč. 4, č. , s. 1-12. ISSN: 2167-8359.

KREJČOVÁ, T. – ŠMELCOVÁ KREJČOVÁ, M. – PETR, J. – BODART, J. – SEDMÍKOVÁ, M. – NEVORAL, J. – DVOŘÁKOVÁ, M. – VYSKOČILOVÁ, A. – WEINGARTOVÁ, I. – KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V. – CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. – JÍLEK, F. Hydrogen Sulfide Donor Protects Porcine Oocytes against Aging and Improves the Developmental Potential of Aged Porcine Oocytes. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1-17. ISSN: 1932-6203.

NEVORAL, J. – ŽALMANOVÁ, T. – ZÁMOSTNÁ, K. – KOTT, T. – KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V. – BODART, J. – GELAUDE, A. – PROCHÁZKA, R. – ORSÁK, M. – ŠULC, M. – KLEIN, P. – DVOŘÁKOVÁ, M. – WEINGARTOVÁ, I. – VÍGHOVÁ, A. – HOŠKOVÁ, K. – KREJČOVÁ, T. – JÍLEK, F. – PETR, J. Endogenously produced hydrogen sulfide is involved in porcine oocyte maturation in vitro. NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY, 2015, roč. 51, č. , s. 24-35. ISSN: 1089-8603.

DVOŘÁKOVÁ, M. – WEINGARTOVÁ, I. – NEVORAL, J. – NĚMEČEK, D. – KREJČOVÁ, T. GARLIC SULFUR COMPOUNDS SUPPRESS CANCEROGENESIS AND OXIDATIVE STRESS: A REVIEW. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 2, s. 65-72. ISSN: 1211-3174.

NEVORAL, J. – PETR, J. – GELAUDE, A. – BODART, J. – KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V. – SEDMÍKOVÁ, M. – KREJČOVÁ, T. – KOLBABOVÁ, T. – DVOŘÁKOVÁ, M. – -- Autor nenalezen UIC (96093) – WEINGARTOVÁ, I. – KŘIVOHLÁVKOVÁ, L. – ŽALMANOVÁ, T. – JÍLEK, F. Dual Effects of Hydrogen Sulfide Donor on Meiosis and Cumulus Expansion of Porcine Cumulus-Oocyte Complexes. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 7, s. 1-9. ISSN: 1932-6203.

KREJČOVÁ, T. – PETR, J. – WEINGARTOVÁ, I. – DVOŘÁKOVÁ, M. – NEVORAL, J. – VYSKOČILOVÁ, A. – NĚMEČEK, D. – SEDMÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of carbon monoxide on porcine oocytes meiotic maturation. 2014, Třešť, XXth Symposium of Biology nad Immunology of Reproduction, 62, 22.-24.5.2014.

MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, P. – REN, Š. – JELÍNKOVÁ, J. – KREJČOVÁ, T. – LIBERDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Detection of mannosidase in the porcine urogenital tract - study of the sperm releasing from oviductal reservoir. 2014, Třešť, XXth Symposium of Biology nad Immunology of Reproduction, 34-35, 22.-24.5.2014..

KREJČOVÁ, T. – TŮMOVÁ, L. – PETR, J. – KOTT, T. – NEVORAL, J. – DVOŘÁKOVÁ, M. – VYSKOČILOVÁ, A. – ŽALMANOVÁ, T. – SEDMÍKOVÁ, M. – JÍLEK, F. Kultivační médium pro prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Úřad průmyslového vlastnictví. UV 26979. 26.05.2014.

DVOŘÁKOVÁ, M. – WEINGARTOVÁ, I. – NEVORAL, J. – VYSKOČILOVÁ, A. – KREJČOVÁ, T. – SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); S-allyl cysteine but not alliin influences meiotic maturation of porcine oocytes. 2014, XXth Symposium of Biology and Immunology of Reproduction, Třešť, s.64-65.

WEINGARTOVÁ, I. – DVOŘÁKOVÁ, M. – VYSKOČILOVÁ, A. – NEVORAL, J. – SEDMÍKOVÁ, M. – KREJČOVÁ, T. – PETR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hydrogen sulfide: A signal molecule in oocyte maturation and cumulus expansion. 2014, XXth Symposium of Biology and Immunology of Reproduction, Třešť, s.64-65.

NEVORAL, J. – ORSÁK, M. – KLEIN, P. – PETR, J. – DVOŘÁKOVÁ, M. – WEINGARTOVÁ, I. – VYSKOČILOVÁ, A. – ZÁMOSTNÁ, K. – KREJČOVÁ, T. – JÍLEK, F. Cumulus cell expansion, its role in oocyte biology and perspectives of measurement: A review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 4, s. 212-225. ISSN: 1211-3174.

NEVORAL, J. – KREJČOVÁ, T. – PETR, J. – MELICHAROVÁ, P. – VYSKOČILOVÁ, A. – DVOŘÁKOVÁ, M. – WEINGARTOVÁ, I. – CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. – HOŠKOVÁ, K. – KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V. – SEDMÍKOVÁ, M. The role of nitric oxide synthase isoforms in aged porcine oocytes . Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 10, s. 453-459. ISSN: 1212-1819.

SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. – DÖRFLEROVÁ (ČTRNÁCTÁ), A. – NEVORAL, J. – NOVOTNÁ, B. – KREJČOVÁ, T. – CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. Inhibition of c-Jun N-terminal kinase (JNK) suppresses porcine oocyte aging in vitro. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 12, s. 535-545. ISSN: 1212-1819.

SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. – KREJČOVÁ, T. – CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. – DVOŘÁKOVÁ, M. – NEVORAL, J. – VYSKOČILOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Gasotransmitters and porcine oocytes. 2013, XIXth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation, Třešť, 23.05.2013, s. 30-31.

NEVORAL, J. – DVOŘÁKOVÁ, M. – VYSKOČILOVÁ, A. – KREJČOVÁ, T. – SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hydrogen sulfide releasing enzymes are essential for in vitro maturation of porcine oocytes. 2013, XIXth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation, Třešť, 23.05.2013.

MELICHAROVÁ, P. – PETR, J. – KREJČOVÁ, T. – ŠMELCOVÁ KREJČOVÁ, M. – SEDMÍKOVÁ, M. – KOLBABOVÁ, T. – NEVORAL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Cystathionine Gama-lyase and Ageing of Porcine Oocytes. 2011. XVIIth Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, The Castle, Žďár nad Sázavou, May 26-29, 2011, s.39 .

PETR, J. – JÍLEK, F. – RAJMON, R. – CHMELÍKOVÁ, E. – ŠMELCOVÁ KREJČOVÁ, M. – KREJČOVÁ, T. – TŮMOVÁ, L. Kultivační médium na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro a způsob tohoto prodloužení. Úřad průmyslového vlastnictví. 302580. 08.06.2011.

JÍLEK, F. – PETR, J. – RAJMON, R. – CHMELÍKOVÁ, E. – KHEILOVÁ, K. – KREJČOVÁ, T. Způsob zvýšení vývojové schopnosti rostoucích oocytů aktivací protein kináz C . Úřad průmyslového vlastnictví. 302913. 07.12.2011.

RAJMON, R. – PETR, J. – TŮMOVÁ, L. – DÖRFLEROVÁ, A. – KREJČOVÁ, T. – CHMELÍKOVÁ, E. – JÍLEK, F. Použití inhibitorů vápníkových kanálů typu L pro přípravu kultivačního média na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Úřad průmyslového vlastnictví. 302912. 07.12.2011.

PETR, J. – RAJMON, R. – TŮMOVÁ, L. – DÖRFLEROVÁ (ČTRNÁCTÁ), A. – KREJČOVÁ, T. – CHMELÍKOVÁ, E. – JÍLEK, F. Použití aktivátorů draslíkových kanálů závislých na ATP pro přípravu kultivačního média na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Úřad průmyslového vlastnictví. 302925. 09.12.2011.

PETR, J. – CHMELÍKOVÁ, E. – KREJČOVÁ, T. – ŘEHÁK, D. – NOVOTNÁ, B. – JÍLEK, F. Parthenogenetic activation of pig oocytes using pulsatile treatment with a nitric oxide donor. Reproduction in Domestic Animals, 2010, roč. 45, č. 3, s. 493 - 499. ISSN: 0936-6768.

Kultivační médium na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro - Jaroslav Petr (externí), prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D., Ing. Miroslava Krejčová, Ing. Tereza Krejčová, Ph.D., Ing. Lenka Tůmová, Ph.D., 2010

Effects of gasotransmitter H2S on pig oocyte maturation in vitro - Ing. Miroslava Krejčová, Jaroslav Petr (externí), Ing. Tereza Krejčová, Ph.D., prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., Ing. Petra Melicharová, 2010

KREJČOVÁ, T. – PETR, J. – ŠMELCOVÁ KREJČOVÁ, M. – KHEILOVÁ, K. Effects of cycloheximide or 6-dimethyl aminopurine on the parthenogenetic activation of pig oocytes using pulsatile treatment with nitric oxide donor. ..., 2009, roč. 54, č. 7, s. 293-306.

Nitric oxide the role in the activation of porcine oocytes - Ing. Krejčová Tereza, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Krejčová Miroslava; Ing. Tůmová Lenka; Ing. Kheilová Kateřina, 2009

 
page foot