| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc. (2206)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2069
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Kolman
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KOLMAN, L.; idPublikace = 68396; Název: Invited symposium-- Neexistuje podtyp publikace --

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník SIPP, verze 2015, SIPP Questionnaire, version 2015, questionnaire, work attitudes, self-determination theory, 2015, AN - Psychologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Dotazník SIPP, verze 2015, Technologická agentura ČR, identifikační kód projektu TD020248, metodika je určena k využití při rozvoji motivace pracovníků firmy a v rámci výběrového řízení; úsporná opatření provozovatele ve výši 40 tis. za rok., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká společnost pro jakost, z.s.; Novotného lávka 200/5, Praha 1, 17.08.2015, CSQ-M030/M/2015

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník EISQ, EISQ Questionnaire, questionnaire, work attitudes, self-determination theory, perceived organizational support, 2015, AN - Psychologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, dotazník EISQ, Technologická agentura ČR, identifikační kód projektu TD020248, metodika je určena k využití při rozvoji motivace pracovníků firmy a v rámci výběrového řízení; úsporná opatření provozovatele ve výši 40 tis. za rok., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká společnost pro jakost, z.s.; Novotného lávka 200/5, Praha 1, 17.08.2015, CSQ-M029/M/2015

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník SIPP 1.0, Questionnaire SIPP 1.0, work motivation, self-determination theory, questionnaire, 2015, AN - Psychologie, SIPP 1.0, http://sipp.forestoffice.eu, http://sipp.forestoffice.eu / heslo pro přístup lze zdarma získat u autorského týmu (doc. L. Kolman, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, tel.: 224382069, e-mail: kolman@pef.czu.cz), úsporná opatření při výběru zaměstnanců u uživatele, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník EISQ 1.0, Questionnaire EISQ 1.0, organizational support, work motivation, questionnaire, 2015, AN - Psychologie, Dotazník EISQ 1.0, http://eisq.forestoffice.eu, http://eisq.forestoffice.eu / heslo pro přístup lze zdarma získat u autorského týmu (doc. L. Kolman, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, tel.: 224382069, e-mail: kolman@pef.czu.cz), úsporná opatření při výběru zaměstnanců u uživatele, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KOLMAN, L. – CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. – SELBY, R. Kognitivní přístup k porozumění (sub)kulturní podmíněnosti motivace pracovní činnosti. Psychologie pro praxi. , 2014, roč. XLVIII, č. 3-4, s. 63-71. ISSN: 1803-8670 .

KOLMAN, L. – CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. – SELBY, R. An inquiry into the epidemiological conception of cross-cultural differences. In Agrarian perspectives XXIII. - The Community-led Rural Development 16.09.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2014. s. 295-303.

KOLMAN, L. Škála spokojenosti dotazníku SIPP. ..., 2013, roč. XLVIII, č. 1-2, s. 59-64.

KOLMAN, L. – CHÝLOVÁ, H. – SELBY, R. An atempt on new systemization of work motivation theories. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 2, s. 92-98. ISSN: 1803-1617.

KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – MICHÁLEK, P. Perspectives on measurement in social sciences and education. In Efficiency and Responsibility in Education. 9th International Conference 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences, Prague, 2012. s. 234-241.

CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. – KOLMAN, L. Preffered stress coping strategie - a case study on CULS students. In Efficiency and Responsibility in Education, 9th International Conference, Proceedings 2012 07.06.2012, CULS, Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2012. s. 175-183.

KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – CHÝLOVÁ, H. – GRALTON, L. Motivace, produktivita a způsob života. Praha: Linde a.s., Praha, 2012, 191s. ISBN 978-80-7201-892-5.

CHÝLOVÁ, H. – RYMEŠOVÁ, P. – KOLMAN, L. Motivace lidského chování - vývoj a přehled základních pojetí. Natural Product Communications, 2012, roč. , č. 3-4, s. 71-82. ISSN: 1934-578X.

KOLMAN, L. – CHÝLOVÁ, H. Work-motivation theories: A semiotic analysis. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Prague. Prague, Czech Republic: Czech Univ. of Life Science, 2011. s. 217-222.

KOLMAN, L. – GRALTON, L. – MICHÁLEK, P. Certifikát pro uplatněnou metodiku Dotazník SIPP, Indenture for a method Questionnaire SIPP put in use, work motivation, work attitudes, values, 2011, BC - Teorie a systémy řízení, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Dotazník SIPP, M0117/M/2011, 25 mil. Kč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, CSQ-CERT při České společnosti pro jakost., 14.12.2011

KOLMAN, L. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – GLOSÍKOVÁ, Z. Výběr zaměstnanců. Metody a postupy.. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 238s. ISBN 978-80-7201-810-9.

ŠUBRT, T. – ZUZÁK, R. – HOUŠKA, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HAVLÍČEK, J. – URBANCOVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – VOSTROVSKÝ, V. – KLIMEŠOVÁ, D. – KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – KÖNIGOVÁ, M. Mastering Knowledge. Praha: Alfa Publishing, 2010. 246s. ISBN 978-80-87197-37-0.

RYMEŠOVÁ, P. – KOLMAN, L. A Reflection on University Studies and Further Career Development of Chosen CULS Faculties’ Graduates . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2010, roč. 3, č. 2, s. 42 - 53. ISSN: 1803-1617.

ŠIMONOVÁ, K. – KOLMAN, L. Cross-cultural Communication in Town-twinning. In Agrarian Perspectives, Proceedings of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 249-256.

Seminář interkulturní psychologie - doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc., 2009

Péče o zaměstnance - Mgr. Chýlová Hana; Mgr. Ing. Michálek Pavel, Ph.D.; doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc.; doc. PhDr. Kebza Vladimír, CSc., 2009

Proces a obsah akulturace - doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc., 2009

Social-cultural approach to the theory of work motivation - doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc.; Mgr. Chýlová Hana, 2009

Perspectives on measurement in social sciences - doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc.; PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; Mgr. Ing. Michálek Pavel, Ph.D., 2009

Vliv organizačních struktur na transfer tacitních znalostí - Ing. Königová Martina, Ph.D.; doc. Ing. Zuzák Roman, Ph.D.; PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc., 2009

Vývoj profesní orientace studentů PEF ČZU - PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; doc. Ing. Zuzák Roman, Ph.D.; doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc.; Ing. Königová Martina, Ph.D., 2009

 
page foot