| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jan Bomba, Ph.D. (6890)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BOMBA, J. – JEŽEK, J. – HÝSEK, Š. – SIKORA, A. – STOLARIKOVÁ, R. – PALACKÁ, A. – BERKOVÁ, M. – KOLBABOVÁ, T. Polyurethane Coatings on Hardwood and Softwood Surfaces: Their Resistance to Household Liquids as an Educational Case Study. BioResources, 2017, roč. 12, č. 3, s. 5867-5877. ISSN: 1930-2126.

PODLENA, M. – BÖHM, M. – MÚČKA, M. – BOMBA, J. Determination of the Bending Moment of a Dowel and Tenon Joint on Window Profile IV 92 of a Wooden Window. BioResources, 2017, roč. 12, č. 2, s. 4202-4213. ISSN: 1930-2126.

BÖHM, M. – SKALSKÁ, P. – PROCHÁZKA, J. – BOMBA, J. – BERÁNEK, T. – PODLENA, M. – BOŠKA, P. Osvětlovací sestava. -- Neuvedený název vydavatele --. 31317. 18.12.2017.

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – DREŠLOVÁ, M. – BOMBA, J. – BERÁNEK, T. – PODLENA, M. Column Profiles. -- Neuvedený název vydavatele --. 004555688-0001. 19.12.2017.

BÖHM, M. – PROCHÁZKA, J. – BERÁNEK, T. – BOMBA, J. – PODLENA, M. – SKALSKÁ, P. Schody s osvětlenou stupnicí , Stairs with illuminated tread , Stairs; illuminated; optical fibres, 2017, JN - Stavebnictví, B - Funkční vzorek, FVZ-43240-KZ05-2017-5, 5-1; 5-2; 5-3, Funkční vzorek schodů je vyroben ze smrkové spárovky ve 3 různých provedeních. Provedení jednotlivých variant funkčního vzorku odpovídá reálným rozměrům schodiště s tím rozdílem, že jsou vyrobeny pouze v délce 4 schodů. Jednotlivá provedení se liší způsobem vedení vláken v rámci vnitřní struktury schodů, průměrem použitých vláken a typem světelného zdroje (halogenová výbojka, LED pásek a dálkově ovládaný zdroj s plynule nastavitelnou změnou barvy a intenzity osvětlení). Optická vlákna ve všech způsobech provedení osvětlují horní plochu stupnice. Pro povrchovou úpravu byl použit polyuretanový lak., Výroba byla realizována v rámci řešení projektu OP PPR. Hlavním účelem vyrobeného funkčního vzorku je ověření využitelnosti technologie osvětlení horní plochy nebo hrany stupnice pomocí optických vláken bez narušení celistvosti povrchu stupnice. Funkční vzorek je nadále využíván pro výzkumné a demonstrační činnosti a nedochází k jeho přímému prodeji. Cena materiálu použitého na výrobu každé varianty provedení je cca 8 tis. Kč, prodejní cena by byla trojnásobná, ale vzhledem k omezené délce schodiště se prodej nepředpokládá. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MÚČKA, M. – ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BLAŽEK, J. Influence of spacer frames for wooden roof windows on the formation of surface condensation. BioResources, 2016, roč. 11, č. 3, s. 6174-6184. ISSN: 1930-2126.

OBERHOFNEROVÁ, E. – ARNETOVÁ, K. – HOLEČEK, T. – BORŮVKA, V. – BOMBA, J. Determination of correlation between destructive and nondestructive test methods applied on modified wood exposed to natural weathering. BioResources, 2016, roč. 11, č. 2, s. 5155-5168. ISSN: 1930-2126.

BOMBA, J. – BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – FRIESS, F. – ORÁLKOVÁ, R. Influence of selected factors on the sawing capacity of sawmills in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 4, s. 174-180. ISSN: 1211-3174.

BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – SKALSKÁ, P. Drawer system and method of its illumination. -- Neuvedený název vydavatele --. EP 2 901 890 B1. 25.05.2016.

BOMBA, J. – PRAJER, M. Zvýšení odolnosti lepených hran nemocničního a sanitárního nábytku. Praha: Hospimed, 2016, 52s. ISBN: ,

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – BOŠKA, P. Influence of Temperature on the Strength of Bonded Joints . BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 3999-4010. ISSN: 1930-2126.

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – ZEIDLER, A. Determination of Strength Characteristics of Construction Timber Strengthened with Carbon and Glass Fibre Composite Using a Destructive Method. BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 4674-4685. ISSN: 1930-2126.

BOMBA, J. – CVACH, J. – ŠEDIVKA, P. – KVIETKOVÁ, M. Strength Increase Pattern in Joints Bonded with PVAc Adhesives . BioResources, 2014, roč. 9, č. 1, s. 1027-1037. ISSN: 1930-2126.

KVIETKOVÁ, M. – BARCÍK, Š. – BOMBA, J. – ALÁČ, P. IMPACT OF CHOSEN PARAMETERS ON SURFACE UNDULATION DURING THE CUTTING OF AGGLOMERATED MATERIALS WITH AN ABRASIVE WATER JET. Drewno, 2014, roč. 57, č. 191, s. 111-123. ISSN: 1644-3985.

BOMBA, J. – ŠEDIVKA, P. – BÖHM, M. – DEVERA, M. Influence of Moisture Content on the Bond Strength and Water Resistance of Bonded Wood Joints. BioResources, 2014, roč. 9, č. 3, s. 5208-5218. ISSN: 1930-2126.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – KEJVAL, J. Přípravek pro leštění nožů určených pro obrábění dřeva . Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1846537&lan=cs). 24642. 03.12.2012.

BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – REISNER, J. Strength characteristics of OSB in bending – Difference between upper and lower panel faces. Drvna industrija, 2011, roč. 62, č. 2, s. 123-127. ISSN: 0012-6772.

BOMBA, J. – BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. Analýza malých a středních pilařských podniků v ČR. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 3/2010, s. 221 - 232. ISSN: 0322-9688.

Vývoj pilařství v českých zemích - doc. Ing. Friess František, CSc.; Ing. Bomba Jan, Ph.D., 2009

BOMBA, J. Sawmilling in the Czech Republic. Drvna industrija, 2009, roč. 60, č. 3, s. 167 - 175. ISSN: 0012-6772.

LINEÁRNÍ ROZTAŽNOST OSB DESEK - Ing. Böhm Martin, Ph.D.; Ing. Bomba Jan, Ph.D.; Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D., 2009

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. Technical efficiency for Czechs Sawmill Enterprises with Cross-Sectional Data.. In Woodworking Technique 2.92009, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia. Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia: Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia, 2009. s. 203 - 208.

BOMBA, J. – ŠEDIVKA, P. – BÖHM, M. Sawmilling in the Czech Republic from 1989 to the present. In Woodworking Technique 2.92009, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia. Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia: Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia, 2009. s. 61 - 68.

EVALUATING THE INFLUENCE OF MOISTURE CONTENT ON THE MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF OSB/3 – SUPERFINISH - Ing. Böhm Martin, Ph.D.; Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D.; Ing. Bomba Jan, Ph.D., 2009

Functional Form of Cobb-Douglas Production Function – A Comparative Study for Czechs Sawmill Enterprises - Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D.; Ing. Bomba Jan, Ph.D.; Ing. Böhm Martin, Ph.D., 2009

 
page foot