| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Kamila Svobodová, Ph.D. (8701)

Kontakty
  • E-mail:
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3849
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SVOBODOVÁ, K. – VOJAR, J. – SKLENIČKA, P. – **FILOVA, L. Presentation Matters: Causes of Differences in Preferences for Agricultural Landscapes Displayed via Photographs and Videos. Space and Culture, 2018, roč. 21, č. 3, s. 259-273. ISSN: 1206-3312.

SVOBODOVÁ, K. – **HAJEK, T. Pilgrimage route recovery in an industrial landscape. Journal of Environmental Planning and Management, 2017, roč. 60, č. 6, s. 959-976. ISSN: 0964-0568.

SVOBODOVÁ, K. – VOJAR, J. – YELLISHETTY, M. – SKLENIČKA, P. Public Knowledge of Mining: the Effect of Sociodemographic Characteristics and Experience of Mining Operations. In 16th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production 05.10.2016, Istanbul, Turkey. : AGRO ARGE Danismalik San ve Tic. a.s., 2016. s. 1-5.

SVOBODOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – VOJAR, J. How does the representation rate of features in a landscape affect visual preferences? A case study from a post-mining landscape. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 2015, roč. 29, č. 4, s. 266-276. ISSN: 1748-0930.

FILOVÁ, L. – VOJAR, J. – SVOBODOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. The effect of landscape type and landscape elements on public visual preferences: ways to use knowledge in the context of landscape planning. Journal of Environmental Planning and Management, 2015, roč. 58, č. 11, s. 2037-2055. ISSN: 0964-0568.

SVOBODOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – VOJAR, J. Does the composition of landscape photographs affect visual preferences? The rule of the Golden Section and the position of the horizon. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY, 2014, roč. 2014, č. 38, s. 143-152. ISSN: 0272-4944.

JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – STIBOREK, J. – SVOBODOVÁ, K. – ŠÁLEK, M. – BRABEC, E. Visual preferences for wind turbines: location, numbers and respondent characteristics . APPLIED ENERGY, 2012, roč. 2012, č. 92, s. 269-278. ISSN: 0306-2619.

KLÁPŠŤOVÁ, E. – SVOBODOVÁ, K. Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada Publishing, a.s, 2012, 253s. ISBN 978-80-247-4198-7. Krajina, s. 112-142.

SVOBODOVÁ, K. – BESTA, M. Analýza výskytu drobných sakrálních objektů ve vybraných katastrálních územích Lužických hor, Analysis of presence of small religious monuments in selected cadastrals of Lusatian Mountains, small religious monumets; cultural landscape; Lusatian Mountains, 2012, AL - Umění, architektura, kulturní dědictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-svob-101, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma; typ soubou PDF, Využití mapového souboru v oblasti ochrany krajiny a kulturního dědictví; mapový soubor bude sloužit široké veřejnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SVOBODOVÁ, K. – BESTA, M. Výskyt suťových polí v CHKO Lužické hory, The occurrence of rubble fields in the PLA Lusatian Mountains, rubble field; PLA Lusatian Mountains; GIS, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-svob-102, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map v oblasti ochrany přírody; mapový soubor bude sloužit široké veřejnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SVOBODOVÁ, K. Typologie objektů v sídlech dle zachovalosti architektonického výrazu: případová studie z vybraných sídel Libereckého kraje, Typology of buildings in settlements according to their preserved architectural expression: A case study from Liberec Region, typology of buildings; architectural expression; preservation; Mařenice; Krompach; Heřmanice v Podještědí , 2012, AL - Umění, architektura, kulturní dědictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 42300-svob-103, Soubor map; mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map v oblasti architektury, ochrany krajiny a kulturního dědictví; soubor map bude sloužit široké veřejnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SVOBODOVÁ, K. Analýza prostorových vztahů v CHKO Lužické hory, Analysis of the spatial relationships in the PLA Lusatian Mountains, spatial relationships;dominant;visual axis;PLA Lusatian Mountains, 2012, DO - Ochrana krajinných území, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 42300-svob-104, soubor map; mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma; typ souboru PDF, Využití map v oblasti ochrany životního prostředí; mapa bude sloužit široké veřejnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SVOBODOVÁ, K. Preventivní hodnocení krajinného rázu údolí Ohře ve správním území ORP Žatec, Landscape character assessment and protection of Žatec district area, landscape character, assessment, Žatec. GIS, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-svob-001, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF., Využití map v oblasti ochrany přírody, managementu krajiny, mapa bude sloužit široké odborné veřejnosti., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SVOBODOVÁ, K. Obnovení poutní cesty klášter Osek - poutní místo Mariánské Radčice - metodologická východiska, Renewal of the pilgrimage route Osek monastery - Mariánské Radčice pilgrimage site - methodological approach, pilgrimage route, mining activity, Osek, Mariánské Radčice, GIS, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-svob-002, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF., Využití map v oblasti ochrany přírody, managementu krajiny, mapa bude sloužit široké odborné veřejnosti., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SVOBODOVÁ, K. – BESTA, M. – VONDRUS, J. Vizuální preference obyvatel pro krajinný typ - náklonnost k tzv. domácí krajině, Visual preferences of inhabitants for landscape type - familiarity with the "home" landscape, preferences, photography, landscape type, Chomutov-Teplice basin, inhabitant, GIS, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-svob-003, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF., Využití map v oblasti ochrany přírody, managementu krajiny, mapa bude sloužit široké odborné veřejnosti., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SVOBODOVÁ, K. – BESTA, M. – VONDRUS, J. Vizuální preference obyvatel pro rodný krajinný typ - náklonnost k tzv. rodné krajině, Visual preferences of inhabitants for landscape type - familiarity with the "native" landscape, preference, landscape type, Chomutov-Teplice basin, native, GIS, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-svob-004, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF., Využití map v oblasti ochrany přírody, managementu krajiny, mapa bude sloužit široké odborné veřejnosti., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

 
page foot