| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc. (4038)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2357
    • +420 22438 3250
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
čtvrtek 11,00 až 12,00
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VAGOVÁ, A. – CHLÁDEK, L. – VACULÍK, P. The determination of impact of malt grist moisture on porosity and permeability using measurement of differential air pressure. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. Special Issue 2, s. 1485-1494. ISSN: 1406-894X.

**MERINAS-AMO, T. – **MERINAS-AMO, R. – **GARCÍA-ZORRILLA, V. – **VELASCO-RUIZ, A. – CHLÁDEK, L. – PLACHÝ, V. – **DEL RÍO-CELESTINO, M. – **FONT, R. – KOKOŠKA, L. – **ALONSO-MORAG, Á. Toxicological studies of czech beers and their constituents. ..., 2019, roč. 8, č. 8, s. 1-25. ISSN: N.

CHLÁDEK, L. – KIC, P. – VACULÍK, P. – BRANÝ, P. The impact of used different colored raw materials on colour of produced beer. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague, 2019. s. 193-198.

TÁBORSKÝ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HLAVATÁ, E. – CHLÁDEK, L. – -- Autor nenalezen UIC (526988) A study of dynamics of bitter acids and xanthohumol in hop pellets during storage. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S2, s. 1509-1516. ISSN: 1406-894X.

CHLÁDEK, L. – PLACHÝ, V. – VACULÍK, P. – BRANÝ, P. Evaluation of nutritional and physical values of pellets based on pea and lupine with added yeast in chickens fattening. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1550-1558. ISSN: 1406-894X.

VACULÍK, P. – CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – SMEJTKOVÁ, A. – BRANÝ, P. The temperature changes of barley malt during its disintegration on a two roller mill. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. SpecialIssue 2, s. 1488-1497. ISSN: 1406-894X.

PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – CHLÁDEK, L. – LIBICH, L. – SMETANOVA, I. The human factor’s impact on the process of milking. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 5, s. 1659-1670. ISSN: 1406-894X.

CHLÁDEK, L. – HOLEČKOVÁ, Z. – VACULÍK, P. Different ways of fertilizer application together withbio-effectors for maize biotope. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6 165 21, Czech Republic , 2016. s. 206-210.

PERLÍN, C. – SVOBODA, K. – CHLÁDEK, L. – CELBA, J. Analýza výsledků integrované prevence a omezování znečištění v zařízeních pivovarů a sladoven na návrh BREF a BAT technologií . Kvasný průmysl, 2014, roč. 60, č. 3, s. 52-56. ISSN: 0023-5830.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trendy ve vývoji obalů pro stáčení sycených nápojů. 2013, .

VACULÍK, P. – MALOUN, J. – CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Disintegration process in disc crushers. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 3, s. 98-104. ISSN: 1212-9151.

CHLÁDEK, L. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, M. – HOLOMKOVÁ, I. Impact of malt granulometry on lauter proces. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 244-248.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – HOLOMKOVÁ, M. – MAZURA, V. Posouzení experimentálních výsledků z provozu svařovaných a frézovaných den scezovacích kádí. Kvasný průmysl, 2013, roč. 59, č. 10-11, s. 324-328. ISSN: 0023-5830.

SMEJTKOVÁ, A. – CHLÁDEK, L. Energetická náročnost šrotování různých druhů sladu. Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

CHLÁDEK, L. Víceúčelové zařízení pro sanitaci nápojů pro nápojový průmysl. Úřad průmyslového vlastnictví. 24035. 28.06.2012.

SMEJTKOVÁ, A. – CHLÁDEK, L. Příkonové charakteristiky pro vybraná pomaloběžná míchadla v modelové suspenzi. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 9-10, s. 304-306. ISSN: 1210-3306.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti intenzifikace sanitačních procesů použitím vakua. 2011. .

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Kombinované zařízení na mytí lahví a nerezových sudů, Combined device for bottle and stainless keg cleaning , cleaning, bottle, keg, beverage industry, 2011, GM - Potravinářství, 22836, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, CZ - Česká republika, , 27.09.2011, 24.10.2011, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, U - Užitný vzor

CHLÁDEK, L. Zařízení pro skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu - patent CZ č. 302183. Zařízení na skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu. 302 183. 21.10.2010.

KIC, P. – CHLÁDEK, L. MICROCLIMATE IN TUTORIAL AND RESEARCH BREWERY DURING WINTER SEASON. In 4th International Conference TAE 2010, Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 311-315.

CHLÁDEK, L. Zařízení pro skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu - patent CZ č. 302183, Equipment for storage of flexibles and disinfecxtion of internal surface Patent CZ Nr. 302183, flexible, storager, disinfextion, insternal surface, 2010, GM - Potravinářství, 302 183, Zařízení na skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu, Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, 17.10.2007, 21.10.2010, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo zapsaný patent nebo patent nebo vzor využívaný jeho vlastníkem

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – MALAŤÁK, J. – SUCHÝ, O. Possibilities of the verification of the efficiency of sanitation process in agricultural and food industry. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering , 2010. s. 236-240.

VACULÍK, P. – MALAŤÁK, J. – CHLÁDEK, L. Recent trends in the processing of construction and demolition waste. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague . Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 619-622.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – SUCHÝ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti rychlého stanovení účinnosti provedeného sanitačního procesu v agropotravinářském komplexu. 2010. .

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Měření příkonového kritéria atypického listového míchadla při míchání modelové suspenze. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 5, s. 154 - 157. ISSN: 0447-6441.

Určení tlaku na stěnu a dno sila při skladování obilovin nebo krmiva - doc. Ing. Chládek Ladislav, CSc.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2009

Vliv hrubosti šrotování sladu na průběh rychlosti stékání předku/výstřelků během scezování a vyslazování a na varní výtěžek - doc. Ing. Chládek Ladislav, CSc., 2009

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – RUTKOWSKI, K. The study of hydrodynamic impact on the efficiency of sanitation in agricultural and food industry. Annual Review of Agricultural Engineering, 2009, roč. 7/1, č. 7, s. 125 - 133. ISSN: 1429-303X.

 
page foot