| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D. (1712)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2320
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
8.7.-30.8.2019 čerpání dovolené
Kód předmětu Název předmětu
Citace

RYMEŠOVÁ, P. Evaluation of Study Supports Used by University Students of the CULS Prague. In 14th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE) 08.06.2017, Prague. Prague, CZECH REPUBLIC : Czech Univ Life Sci Prague, 2017. s. 355-362.

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník SIPP, verze 2015, SIPP Questionnaire, version 2015, questionnaire, work attitudes, self-determination theory, 2015, AN - Psychologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Dotazník SIPP, verze 2015, Technologická agentura ČR, identifikační kód projektu TD020248, metodika je určena k využití při rozvoji motivace pracovníků firmy a v rámci výběrového řízení; úsporná opatření provozovatele ve výši 40 tis. za rok., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká společnost pro jakost, z.s.; Novotného lávka 200/5, Praha 1, 17.08.2015, CSQ-M030/M/2015

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník EISQ, EISQ Questionnaire, questionnaire, work attitudes, self-determination theory, perceived organizational support, 2015, AN - Psychologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, dotazník EISQ, Technologická agentura ČR, identifikační kód projektu TD020248, metodika je určena k využití při rozvoji motivace pracovníků firmy a v rámci výběrového řízení; úsporná opatření provozovatele ve výši 40 tis. za rok., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká společnost pro jakost, z.s.; Novotného lávka 200/5, Praha 1, 17.08.2015, CSQ-M029/M/2015

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník SIPP 1.0, Questionnaire SIPP 1.0, work motivation, self-determination theory, questionnaire, 2015, AN - Psychologie, SIPP 1.0, http://sipp.forestoffice.eu, http://sipp.forestoffice.eu / heslo pro přístup lze zdarma získat u autorského týmu (doc. L. Kolman, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, tel.: 224382069, e-mail: kolman@pef.czu.cz), úsporná opatření při výběru zaměstnanců u uživatele, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník EISQ 1.0, Questionnaire EISQ 1.0, organizational support, work motivation, questionnaire, 2015, AN - Psychologie, Dotazník EISQ 1.0, http://eisq.forestoffice.eu, http://eisq.forestoffice.eu / heslo pro přístup lze zdarma získat u autorského týmu (doc. L. Kolman, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, tel.: 224382069, e-mail: kolman@pef.czu.cz), úsporná opatření při výběru zaměstnanců u uživatele, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

NATOVOVÁ, L. – CHÝLOVÁ, H. – RYMEŠOVÁ, P. – NATOV, P. STUDENTS AND WORK: DIFFERENCES IN GENDER AND STUDY PROGRAMME? . In Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education, 11th International Conference 05.06.2014, Praha. Praha: PEF ČZU, 2014. s. 486-490.

RYMEŠOVÁ, P. STUDYING AT THE VIRTUAL UNIVERSITY OF THIRD AGE . In Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education, 11th Inrernational Conference 05.06.2014, Praha 6 - Suchdol. Praha: , 2014. s. 671-677.

KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – MICHÁLEK, P. Perspectives on measurement in social sciences and education. In Efficiency and Responsibility in Education. 9th International Conference 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences, Prague, 2012. s. 234-241.

KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – CHÝLOVÁ, H. – GRALTON, L. Motivace, produktivita a způsob života. Praha: Linde a.s., Praha, 2012, 191s. ISBN 978-80-7201-892-5.

CHÝLOVÁ, H. – RYMEŠOVÁ, P. – KOLMAN, L. Motivace lidského chování - vývoj a přehled základních pojetí. Natural Product Communications, 2012, roč. , č. 3-4, s. 71-82. ISSN: 1934-578X.

RYMEŠOVÁ, P. Subjektivní determinanty profesní orientace a kariérového nasměrování u vysokoškolských studentů. Psychologie v ekonomické praxi, 2011, roč. XLVI, č. 1-2/2011, s. 9-23. ISSN: 0033-300X.

RYMEŠOVÁ, P. Význam vnějších podmínek pro profesní orientaci a kariérové nasměrování u vysokoškolských studentů. Psychologie v ekonomické praxi, 2011, roč. XLVII, č. 3-4/2011, s. 25-38. ISSN: 0033-300X.

RYMEŠOVÁ, P. PERSONALITY PROFILES AND THE ORIENTATION OF UNIVERSITY STUDENTS IN RELATION TO THEIR RECRUITMENT AND CAREER DIRECTION. In Efficiency and Responsibility in Education 2011 09.06.2011, Kostelec nad Černými Lesy. Prague: FEM CULS Prague, 2011. s. 215-226.

CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. – RYMEŠOVÁ, P. Aktuální problémy vysokoškolského poradenství. Trendy, metody, aktuální otázky.. Brno: Asociace vysokoškolských poradců,o.s., 2011. 190s. ISBN 978-80-260-1198-9. Porovnání zkušeností s nácvikem různých relaxačních technik u vysokoškolských studentů , s. 79-83.

ŠUBRT, T. – ZUZÁK, R. – HOUŠKA, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HAVLÍČEK, J. – URBANCOVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – VOSTROVSKÝ, V. – KLIMEŠOVÁ, D. – KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – KÖNIGOVÁ, M. Mastering Knowledge. Praha: Alfa Publishing, 2010. 246s. ISBN 978-80-87197-37-0.

RYMEŠOVÁ, P. – KOLMAN, L. A Reflection on University Studies and Further Career Development of Chosen CULS Faculties’ Graduates . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2010, roč. 3, č. 2, s. 42 - 53. ISSN: 1803-1617.

Perspectives on measurement in social sciences - doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc.; PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; Mgr. Ing. Michálek Pavel, Ph.D., 2009

Utilization of an Interactive Board in Psychological Education - Mgr. Ing. Michálek Pavel, Ph.D.; PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; Ing. Gralton Lucie; Ing. Šimonová Klára, 2009

Vliv organizačních struktur na transfer tacitních znalostí - Ing. Königová Martina, Ph.D.; doc. Ing. Zuzák Roman, Ph.D.; PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc., 2009

Vývoj profesní orientace studentů PEF ČZU - PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; doc. Ing. Zuzák Roman, Ph.D.; doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc.; Ing. Königová Martina, Ph.D., 2009

 
page foot