| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D. (1712)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2320
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Do 2.9. čerpání dovolené.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HÖFROVÁ, A. – **MOORE DE PERALTA, M.D., PH.D., MPH, M.ED., A. – **ROSOPA PH.D., P. – **SMALL, J.D., PH.D., M. – **STEELE PAYNE B.A.C., M.A, K. – RYMEŠOVÁ, P. Faculty Perception of the Contribution of Start-up Packages to Professional Development. Innovative Higher Education, 2021, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: 0742-5627.

HÖFROVÁ, A. – RYMEŠOVÁ, P. – BENEDIKTOVÁ, D. – **SMALL, J.D., PH.D., M. Career Advancement of Business Faculty in the United States and Czechia. In ERIE 2020 04.06.2020, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2020. s. 91-100.

CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. – NATOVOVÁ, L. Future Agriculturists: Czech and U.S. Agricultural Students' Attitudes Towards Agriculutre. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 4, s. 251-258. ISSN: 1211-3174.

RYMEŠOVÁ, P. Evaluation of Study Supports Used by University Students of the CULS Prague. In 14th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE) 08.06.2017, Prague. Prague, CZECH REPUBLIC : Czech Univ Life Sci Prague, 2017. s. 355-362.

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník SIPP, verze 2015, SIPP Questionnaire, version 2015, questionnaire, work attitudes, self-determination theory, 2015, AN - Psychologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Dotazník SIPP, verze 2015, Technologická agentura ČR, identifikační kód projektu TD020248, metodika je určena k využití při rozvoji motivace pracovníků firmy a v rámci výběrového řízení; úsporná opatření provozovatele ve výši 40 tis. za rok., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká společnost pro jakost, z.s.; Novotného lávka 200/5, Praha 1, 17.08.2015, CSQ-M030/M/2015

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník EISQ, EISQ Questionnaire, questionnaire, work attitudes, self-determination theory, perceived organizational support, 2015, AN - Psychologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, dotazník EISQ, Technologická agentura ČR, identifikační kód projektu TD020248, metodika je určena k využití při rozvoji motivace pracovníků firmy a v rámci výběrového řízení; úsporná opatření provozovatele ve výši 40 tis. za rok., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká společnost pro jakost, z.s.; Novotného lávka 200/5, Praha 1, 17.08.2015, CSQ-M029/M/2015

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník SIPP 1.0, Questionnaire SIPP 1.0, work motivation, self-determination theory, questionnaire, 2015, AN - Psychologie, SIPP 1.0, http://sipp.forestoffice.eu, http://sipp.forestoffice.eu / heslo pro přístup lze zdarma získat u autorského týmu (doc. L. Kolman, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, tel.: 224382069, e-mail: kolman@pef.czu.cz), úsporná opatření při výběru zaměstnanců u uživatele, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KOLMAN, L. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. Dotazník EISQ 1.0, Questionnaire EISQ 1.0, organizational support, work motivation, questionnaire, 2015, AN - Psychologie, Dotazník EISQ 1.0, http://eisq.forestoffice.eu, http://eisq.forestoffice.eu / heslo pro přístup lze zdarma získat u autorského týmu (doc. L. Kolman, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, tel.: 224382069, e-mail: kolman@pef.czu.cz), úsporná opatření při výběru zaměstnanců u uživatele, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

NATOVOVÁ, L. – CHÝLOVÁ, H. – RYMEŠOVÁ, P. – NATOV, P. STUDENTS AND WORK: DIFFERENCES IN GENDER AND STUDY PROGRAMME? . In Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education, 11th International Conference 05.06.2014, Praha. Praha: PEF ČZU, 2014. s. 486-490.

RYMEŠOVÁ, P. STUDYING AT THE VIRTUAL UNIVERSITY OF THIRD AGE . In Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education, 11th Inrernational Conference 05.06.2014, Praha 6 - Suchdol. Praha: , 2014. s. 671-677.

KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – MICHÁLEK, P. Perspectives on measurement in social sciences and education. In Efficiency and Responsibility in Education. 9th International Conference 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences, Prague, 2012. s. 234-241.

KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – CHÝLOVÁ, H. – GRALTON, L. Motivace, produktivita a způsob života. Praha: Linde a.s., Praha, 2012, 191s. ISBN 978-80-7201-892-5.

CHÝLOVÁ, H. – RYMEŠOVÁ, P. – KOLMAN, L. Motivace lidského chování - vývoj a přehled základních pojetí. Natural Product Communications, 2012, roč. , č. 3-4, s. 71-82. ISSN: 1934-578X.

RYMEŠOVÁ, P. Subjektivní determinanty profesní orientace a kariérového nasměrování u vysokoškolských studentů. Psychologie v ekonomické praxi, 2011, roč. XLVI, č. 1-2/2011, s. 9-23. ISSN: 0033-300X.

RYMEŠOVÁ, P. Význam vnějších podmínek pro profesní orientaci a kariérové nasměrování u vysokoškolských studentů. Psychologie v ekonomické praxi, 2011, roč. XLVII, č. 3-4/2011, s. 25-38. ISSN: 0033-300X.

RYMEŠOVÁ, P. PERSONALITY PROFILES AND THE ORIENTATION OF UNIVERSITY STUDENTS IN RELATION TO THEIR RECRUITMENT AND CAREER DIRECTION. In Efficiency and Responsibility in Education 2011 09.06.2011, Kostelec nad Černými Lesy. Prague: FEM CULS Prague, 2011. s. 215-226.

CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. – RYMEŠOVÁ, P. Aktuální problémy vysokoškolského poradenství. Trendy, metody, aktuální otázky.. Brno: Asociace vysokoškolských poradců,o.s., 2011. 190s. ISBN 978-80-260-1198-9. Porovnání zkušeností s nácvikem různých relaxačních technik u vysokoškolských studentů , s. 79-83.

ŠUBRT, T. – ZUZÁK, R. – HOUŠKA, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HAVLÍČEK, J. – URBANCOVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – VOSTROVSKÝ, V. – KLIMEŠOVÁ, D. – KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – KÖNIGOVÁ, M. Mastering Knowledge. Praha: Alfa Publishing, 2010. 246s. ISBN 978-80-87197-37-0.

RYMEŠOVÁ, P. – KOLMAN, L. A Reflection on University Studies and Further Career Development of Chosen CULS Faculties’ Graduates . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2010, roč. 3, č. 2, s. 42 - 53. ISSN: 1803-1617.

Perspectives on measurement in social sciences - doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc.; PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; Mgr. Ing. Michálek Pavel, Ph.D., 2009

Utilization of an Interactive Board in Psychological Education - Mgr. Ing. Michálek Pavel, Ph.D.; PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; Ing. Gralton Lucie; Ing. Šimonová Klára, 2009

Vliv organizačních struktur na transfer tacitních znalostí - Ing. Königová Martina, Ph.D.; doc. Ing. Zuzák Roman, Ph.D.; PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc., 2009

Vývoj profesní orientace studentů PEF ČZU - PhDr. Rymešová Pavla, Ph.D.; doc. Ing. Zuzák Roman, Ph.D.; doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc.; Ing. Königová Martina, Ph.D., 2009

 
page foot