| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Vendula Ludvíková, Ph.D. (10473)

Kontakty
  • E-mail:
  • Kancelář:
  • Telefon:
    • +420 22438 2021
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HOLÍK, M. – **KUNZOVÁ, E. – LUDVÍKOVÁ, V. – HAKL, J. Impact of long-term manure and mineral fertilization on accumulation of non-structural carbohydrates in lucerne forage. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 3, s. 0-0. ISSN: 2073-4395.

SUPEK, Š. – **PAVLŮ, V. – **PAVLŮ, L. – **GAISLER, J. – HEJCMAN, M. – LUDVÍKOVÁ, V. – **MIKULKA, J. Effects of long-term grazing management on dandelion (Taraxacum officinale) in Agrostis capillaris grassland. Grass and Forage Science, 2017, roč. 72, č. 3, s. 516-523. ISSN: 0142-5242.

HUJEROVÁ, R. – PAVLŮ, L. – PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. – LUDVÍKOVÁ, V. Manual weeding of Rumex obtusifolius and its effects on plant species composition in organically managed grassland . Journal of Pest Science, 2016, roč. 1, č. 89, s. 257-266. ISSN: 1612-4758.

PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – GAISLER, J. – SUPEK, Š. – HUJEROVÁ, R. – HEJCMAN, M. – LUDVÍKOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of long-term intensive and extensive grazing on plant species composition. 2016, .

LUDVÍKOVÁ, V. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. Sward-height patches under intensive and extensive grazing density in an Agrostis capillaris grassland. Folia Geobotanica, 2015, roč. 50, č. 3, s. 219-228. ISSN: 1211-9520.

LUDVÍKOVÁ, V. – PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, L. Long term defoliation by cattle grazing with and without trampling differently affects soil penetration resistance and plant species composition in Agrostis capillaris grassland. Agriculture Ecosystems & Environment, 2014, roč. 197, č. 1, s. 204-211. ISSN: 0167-8809.

LUDVÍKOVÁ, V. – PAVLŮ, V. – PAVLŮ, L. – HEJCMAN, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of long term defoliation by cattle grazing with and without trampling on soil compaction and plant species composition in temperate grassland. 2014, .

NOVÁK, J. – PAVLŮ, V. – LUDVÍKOVÁ, V. Reintroduction of grazing management after deforestation of formerly abandoned grassland and its effect on early vegetation changes in the Western Carpathians (Slovakia). Grass and Forage Science, 2013, roč. 68, č. 3, s. 448-458. ISSN: 0142-5242.

PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – PAVLŮ, L. – HEJCMAN, M. – LUDVÍKOVÁ, V. Effect of fertiliser application and abandonment on plant species composition of Festuca rubra grassland. Acta Oecologica, 2012, roč. 2012, č. 45, s. 42-49. ISSN: 1146-609X.

PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – PAVLŮ, L. – LUDVÍKOVÁ, V. – HEJCMAN, M. Ecological restoration in the Czech Republic. Praque: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2012, 147s. ISBN 978-80-87457-32-0. Resumption of grazing management on abandoned upland grasslands in the Jizera Mountains, s. 51-52.

PAVLŮ, V. – GAISLER, J. – PAVLŮ, L. – LUDVÍKOVÁ, V. – HEJCMAN, M. Ekologická obnova v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2012, 147s. ISBN 978-80-87457-31-3. Obnova pasvy na ladem ponechaných podhorských travních porostech v Jizerských horách, s. 51-52.

Vliv různé intenzity pastvy na strukturu porostu – nedopasky x spásané plochy - Dita Halušková (externí), Jiří Hosnedl (externí), Ing. Vendula Ludvíková, doc. Dr. Ing. Vilém Pavlů, 2010

Plant strategies in relation to different grazing intensities - Ing. Vendula Ludvíková, doc. Dr. Ing. Vilém Pavlů, 2010

LUDVÍKOVÁ, V. – PAVLŮ, V. – HEJCMAN, M. Tvorba struktury pastevního porostu. Úroda, 2009, roč. 8, č. 0, s. 48 - 49. ISSN: 0139-6013.

2nd European Congress of Conservation Biology - Ing. Zasadil Petr, Ph.D.; Ing. Ludvíková Vendula; Ing. Mrštný Ladislav, 2009

Effect of grazing intensity on the structure of sward patches - Ing. Ludvíková Vendula; doc. Dr. Ing. Pavlů Vilém; doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D., 2009

DIVERSITY OF SWARD STRUCTURE UNDER DIFFERENT GRAZING INTENSITY - Ing. Ludvíková Vendula; doc. Dr. Ing. Pavlů Vilém, 2009

 
page foot