| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D. (4551)

Kontakty
  • Telefon:
    • +420 22438 3779
    • sedivka@fld.czu.cz
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – ŠTĚRBOVÁ, I. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – **KALOČ, J. Transparentní nátěr pro dřevinu dub, materiál na bázi dubového dřeva s prodlouženou barvostálostí, dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující a jejich použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 309200. 11.05.2022.

SAHULA, L. – KYTKA, T. – NOVÁK, D. – BORŮVKA, V. – ŠEDIVKA, P. Chemická modifikace jádrového dřeva dubu pro aplikaci konstrukčního adhesiva . In 62nd Student Scientific International Conference 25th May 2022 25.05.2022, Technical university in Zvolen, Slovak Republic. Technická univerzita ve Zvolene: Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical university in Zvolen, Slovak Republic, 2022. s. 150-160.

ŠEDIVKA, P. – HOLEČEK, T. – DVOŘÁK, O. – KUBISTA, K. – **KALOČ, J. Lepený nekonstrukční prvek ze dřeva dubu do exteriéru a interiéru, Glued non-structural element made of oak wood for exterior and interior, Oak wood; adhesion; gluing; modifications; flame retardant, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, FW01010627-V6, FW01010627-V6, Testováním bylo prokázáno dosažení vyšší pevnosti lepeného spoje díky modifikaci povrchu dřeva dubu chemickým modifikačním prostředkem pro zvýšení adhese, zvýšení termické stability díky modifikaci adhesiva dispergovanými nanočásticemi retardéru hoření a zvýšení odolnosti adhesiva modifikací stabilizátorem vůči degradaci biotickými a abiotickými činiteli při expozici do exteriéru a interiéru v porovnání s lepeným povrchem bez aplikované chemické modifikace na povrch dřeva a bez modifikace adhesiva., Chemická modifikace povrchu zvyšuje adhesi a pevnost lepeného spoje dřeva dubu, modifikací adhesiva dispergovanými nanočásticemi termosetu se zvyšuje termická stabilita a modifikací adhesiva stabilizátorem se zvyšuje odolnost lepeného spoje vůči degradaci biotickými a abiotickými činiteli a umožňuje použití dubového dřeva pro lepený program pro výrobu nekonstrukčních prvků při expozici do exteriéru a interiéru. , Česká zemědělská univerzita v Praze; MATRIX, a.s., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MITTERPACH, J. – **VANOVA, R. – ŠEDIVKA, P. – **STEFKO, J. A Comparison of the Environmental Performance between Construction Materials and Operational Energy of Nearly Zero-Energy Wood-Based Educational Building. FORESTS, 2022, roč. 13, č. 2, s. 1-16. ISSN: 1999-4907.

SAHULA, L. – ŠEDIVKA, P. – ŹÓŁTOWSKA, S. – KYTKA, T. – BORŮVKA, V. Zvýšení adhese jádrového dřeva chemickou modifikací povrchu. In 10TH HARDWOOD CONFERENCE PROCEEDINGS 12.10.2022, University of Sopron, Hungary. University of Sopron: UNIVERSITY OF SOPRON PRESS, 2022. s. 152-156.

LÖWE, R. – MARUŠÁK, R. – BÍLEK, L. – TURČÁNI, M. – MACKŮ, J. – JEŽEK, M. – SUROVÝ, P. – JIROŠOVÁ, A. – HOLUŠA, J. – BERČÁK, R. – TOMÁŠKOVÁ, I. – HÝSEK, Š. – HRIB, M. – **ZERZÁN, M. – **BUČEK, A. – **MACHÁČEK, Z. – ŠEDIVKA, P. – MODLINGER, R. – DUDÍK, R. – REMEŠ, J. – PRAJER, M. – ERBER, A. – HART, V. – LÖWE, M. – PALÁTOVÁ, P. – DVOŘÁK, J. – JANKOVSKÝ, M. – **BŮŽKOVÁ, A. – **FORMAN, J. – **PALEČEK, K. – **OBŠILOVÁ, D. – **KUŠNIEROVÁ, I. – PROKŮPKOVÁ, A. – DINTEROVÁ, L. – **SEDMÍKOVÁ, K. – **CHALOUPKA, V. – BACH, P. – **POLÁK, S. – SYNEK, J. – **BLAŽEK, K. – TUREK, J. – HÜTTNEROVÁ, T. – SLAVÍK, M. Lesy budoucnosti, Forests of the future, hydrogel; bark beetle genom; harvester technology; bark beetle antiattractant; forest law; forest fire;forest fire; recreational functions of forests; wood as a renewable material; GPS telemetry, 2022, XX - Nepřiřazeno, ISBN: -, -,-, , L - Lokální přístup, -,

ZACHOVÁ, R. – MITTERPACH, J. – ŠEDIVKA, P. – PÁNEK, M. Outdoor efficacy of additional hydrophobic treatment of weathered wood by siloxane. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2022, roč. 360, č. 2022, s. 1-11. ISSN: 0950-0618.

HOLEČEK, T. – ŠEDIVKA, P. – PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – ZEIDLER, A. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva s modifikovaným povrchem pro konstrukční i nekonstrukční aplikace v interiéru. -- Neuvedený název vydavatele --. 34 781. 19.01.2021.

SAHULA, L. – NOVÁK, D. – BORŮVKA, V. – ŠEDIVKA, P. Termomechanické vlastnosti PUR adhesiv exponovaných do vysokých teplot pro aplikace konstrukčního lepeného dřeva. In 61st Student scientific international conference 25th May 2021 25.05.2021, Technical university in Zvolen, Slovak Republuc. Technická univerzita ve Zvolene: Faculta of Wood Sciences and Technology, Technical university in Zvolen, Slovak Republuc, 2021. s. 38-48.

HOLEČEK, T. – ŠEDIVKA, P. – NOVÁK, D. – DVOŘÁK, O. – PÁNEK, M. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Systém pro lepení dřevěných konstrukcí a lepený konstrukční prvek ze dřeva dubu do exteriéru. -- Neuvedený název vydavatele --. 35481. 19.10.2021.

BORŮVKA, V. – ŠEDIVKA, P. – NOVÁK, D. – HOLEČEK, T. Haptic and Aesthetic Properties of Heat-Treated Modified Birch Wood. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 8, s. 1-20. ISSN: 1999-4907.

PÁNEK, M. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ŠEDIVKA, P. Analyses of durability of coating systems on Termowood using accelerated artificial weathering . CZU Praha: THERMORY AS (Estonia), 2020, 13s. ISBN: ,

HÝSEK, Š. – ŠEDIVKA, P. Diferenční skenovací kalorimetrie vybraných lepidel. Praha: Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o., 2020, 3s. ISBN: ,

DVOŘÁK, O. – KYTKA, T. – ŠEDIVKA, P. – SEDLECKÝ, M. – KUBISTA, K. Dřevěná pergola, Wooden gazebo, Wood; gazebo; construction, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Prototyp, Solární Pergola, 2019/75, Dispozice pergoly byla uzpůsobena požadavkům na využití. Finální rozměry jsou v půdoryse 4x4m a pergola je 2 m vysoká. Ošetřena je nátěrovou hmotou, tak aby se zabránilo degradaci materiálu., Zabudování solárních panelů na střechu pergoly, šetří každoročně finanční náklady na elektrickou energii. Panely jsou schopny napájet 2 notebooky a 4 mobily zároveň., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HOLEČEK, T. – ŠEDIVKA, P. – PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – ZEIDLER, A. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva a dílec pro výrobu exteriérových lepených dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 34594. 30.11.2020.

PÁNEK, M. – ŠEDIVKA, P. – HOLEČEK, T. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – KUBISTA, K. – NĚMEC, M. – **ČERMÁK, J. – ZEIDLER, A. – SEDLECKÝ, M. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Konstrukční a nekonstrukční prvek ze dřeva dubu s modifikovaným povrchem, Structural and nonstructural element made of oak wood with a modified surface, Oak wood; adhesion; gluing; construction, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, FW01010627-V2, FW01010627-V2, Testováním byla prokázáno dosažené vyšší pevnosti lepeného spoje díky modifikaci povrchu dřeva dubu modifikační látkou pro zvýšení adhese v porovnání s povrchem chemicky nemodifikovaného., Chemická modifikace a zvýšení adhese povrchu dřeva dubu zvyšuje adhesi a tím pevnost lepeného spoje a umožňuje použití dubového dřeva i pro lepený program konstrukčních prvků., Česká zemědělská univerzita v Praze; MATRIX, a.s., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HÝSKOVÁ, P. – HÝSEK, Š. – SCHÖNFELDER, O. – ŠEDIVKA, P. – LEXA, M. – JARSKÝ, V. Utilization of agricultural rests: Straw-based composite panels made from enzymatic modified wheat and rapeseed straw. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2020, roč. 144, č. 2020, s. 1-8. ISSN: 0926-6690.

BORŮVKA, V. – NOVÁK, D. – ŠEDIVKA, P. Comparison and Analysis of Radial and Tangential Bending of Softwood and Hardwood at Static and Dynamic Loading. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 8, s. 1-26. ISSN: 1999-4907.

DITOMMASO, G. – GAFF, M. – KAČÍK, F. – SIKORA, A. – SETHY, A. – CORLETO, R. – REZAEI, F. – KAPLAN, L. – KUBŠ, J. – DAS, S. – KAMBOJ, G. – GAŠPARÍK, M. – ŠEDIVKA, P. – HÝSEK, Š. – MACKŮ, J. – SEDLECKÝ, M. Interaction of technical and technological factors on qualitative and energy/ecological/economic indicators in the production and processing of thermally modified merbau wood. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2020, roč. 252, č. 2020, s. 1-12. ISSN: 0959-6526.

PÁNEK, M. – NOVÁK, D. – DVOŘÁK, O. – SCHÖNFELDER, O. – ŠEDIVKA, P. – **KOBETICOVA, K. Caffeine and TiO2 Nanoparticles Treatment of Spruce and Beech Wood for Increasing Transparent Coating Resistance against UV-Radiation and Mould Attacks. Coatings, 2020, roč. 10, č. 12, s. 1-13. ISSN: 2079-6412.

**TRGALA, K. – PÁNEK, M. – HÝSEK, Š. – ŠTĚRBOVÁ, I. – ŠEDIVKA, P. Comparison of selected characteristics of adhesives for laminated materials. Praha: Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o., 2019, 22s. ISBN: ,

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – DVOŘÁK, O. – ŠEDIVKA, P. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Jakým nátěrem ošetřit dřevo dubu v exteriéru. TZB-info, 2019, roč. , č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.

HÝSEK, Š. – ŠEDIVKA, P. Protokol vykonaných zkoušek vlastností dýh s reprodukovanou strukturou a lepidel pro výrobu těchto dýh. Praha: Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o., 2019, 16s. ISBN: ,

PAVELEK, M. – **POHLOUDEK, J. – **HOLUB, J. – **ŠENFELDR, P. – **SVATOŠ, J. – **POSPÍŠIL, T. – ADAMOVÁ, T. – TRGALA, K. – ŠEDIVKA, P. Metodika měření tepelně-technických parametrů u obytných dřevěných stavebních konstrukcí, Methodology of measurement of thermo-technical parameters of residential wooden building structures, Wood; building structures; thermal parameters, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TH02020792-2019V002, Cílem metodiky je vypracování vhodných metodických postupů měření tepelných vlastností u obvodových konstrukcí ve formě panelů na bázi dřeva. Licenční smlouva je uzavřena se společností RD Rýmařov, a.s. RD Rýmařov s. r. o., 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, www.rdrymarov.cz, +420 602 154 344, Úspory plynoucí z úspor tepelně-izolačních materiálů použitých při výstavbě, úspory energií plynoucí díky optimalizaci tloušťky a materiálové skladby obvodového pláště a tepelné energie potřebné pro vytápění anebo klimatizaci, zvýšení standardu a komfortu bydlení z hlediska optimalizace tepelně-technických parametrů konstrukcí obvodových plášťů obytných budov na bázi dřeva, Optimalizace vnitřního prostředí v interiéru pro omezení vzniku plísní a houbového napadení, díky čemuž dojde ke snížení potenciálního rizika negativních vlivů prostředí v interiérech na lidské zdraví (omezení výskytu respiračních onemocnění a astmatu) a na napadení konstrukce biotickými činiteli (plísně, spóry hub). , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno - odbor posuzování shody č.1381, 31.10.2019,

PÁNEK, M. – ŠEDIVKA, P. – DVOŘÁK, O. – **KALOČ, J. Zvýšení odolnosti nátěrových systémů na vybraných druzích dřeva v exteriérových aplikacích, Increasing of the durability of coating systems on selected types of wood in the exterior applications, technology of application; coating systems; wood; exterior exposition, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie nanášení nátěrů , TH02020873-2019V005 , Došlo k předání f. MATRIX a.s. na základě podepsané smlouvy o rozdělení výsledků projektu, kde prakticky využitelné výstupy patří ze 100% f. MATRIX a.s., Vede k úspoře cca 20% vlivem prodloužené celkové životnosti nátěrových systémů a snížení četnosti oprav a obnovy během expozice., MATRIX a.s., 25947672, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – HÝSEK, Š. – DVOŘÁK, O. – ZEIDLER, A. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ŠEDIVKA, P. Durability of the Exterior Transparent Coatings on Nano-Photostabilized English Oak Wood and Possibility of Its Prediction before Artificial Accelerated Weathering. Nanomaterials, 2019, roč. 9, č. 11, s. 1-21. ISSN: 2079-4991.

ŠEDIVKA, P. – **POHLOUDEK, I. – **HOLUB, PH.D., p. – **ŠENFELDR, DIS., BA, B. – **SVATOŠ, PH.D., I. – **POSPÍŠIL, I. – PAVELEK, M. – ADAMOVÁ, T. Funkční vzorek konstrukce obvodového pláště, Functional sample of cladding construction, Wooden building; temperature; humidity, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TH02020792-2019V005, TH02020792-2019V005, Funkční vzorek konstrukce obvodového pláště dřevostaveb. Výsledek je licencován firmě RD Rýmařov s.r.o., IČ 18953581, 17.12.2019, Bc. Petr Šenfeldr, DiS, BA., 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, tel.: +420 602 154 344, email: senfeldr@rdrymarov.cz, Fukční vzorek může zvýšit obrat prodeje dřevostaveb segmentu difúzně uzavřené sloupkové konstrukce výrobce firmy DR Rýmařov s.r.o. o maximální výši 5%. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

OBERHOFNEROVÁ, E. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – DVOŘÁK, O. – ŠTĚRBOVÁ, I. – **HIZIROGLU, S. – ŠEDIVKA, P. – PÁNEK, M. Comparison of Exterior Coatings Applied to Oak Wood as a Function of Natural and Artificial Weathering Exposure. Coatings, 2019, roč. 9, č. 12, s. 1-15. ISSN: 2079-6412.

BOMBA, J. – ŠEDIVKA, P. – HÝSEK, Š. – OBERHOFNEROVÁ, E. Influence of Glue Line Thickness on the Strength of Joints Bonded with PVAc Adhesives. Forest Products Journal, 2018, roč. 68, č. 2, s. 120-126. ISSN: 0015-7473.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – **KALOČ, J. Funkční vzorek modřínového dřeva ošetřené povrchovou modifikací, vrchní hydrofobní vrstvou a exteriérovým nátěrovým systémem na bázi tixotropních alkydů., Functional sample of larch wood treated with surface modification, top hydrophobic layer and exterior coating system based on thixotropic alkyds, larch wood; surface modification; coating system; exterior, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na modřín, TH02020873-2018V002, Nátěrový systém byl otestován metodou urychleného umělého stárnutí a jeho vlastnosti porovnány s tím samým nátěrem bez použití povrchové modifikace, Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému vlivem prodloužené celkové životnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – **KALOČ, J. Materiál na bázi modřínového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 31954. 07.08.2018.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – HÝSEK, Š. – ŠEDIVKA, P. – ZEIDLER, A. Colour Stabilization of Oak, Spruce, Larch and Douglas Fir Heartwood Treated with Mixtures of Nanoparticle Dispersions and UV-Stabilizers after Exposure to UV and VIS-Radiation. Materials, 2018, roč. 11, č. 9, s. 1-19. ISSN: 1996-1944.

HÝSEK, Š. – ŠEDIVKA, P. – BÖHM, M. – SCHÖNFELDER, O. – **BERAN, R. Influence of Using Recycled Polyurethane Particles as a Filler on Properties of Polyurethane Adhesives for Gluing of Wood . BioResources, 2018, roč. 13, č. 2, s. 2592-2601. ISSN: 1930-2126.

SALEM, M. – BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – **NASSER, R. – **HAYSSAM, A. – **ELGAT, A. Some Physico-mechanical Characteristics of Uncoated OSB ECO-products Made from Scots Pine (Pinus sylvestris L.) and Bonded with pMDI Resin. BioResources, 2018, roč. 13, č. 1, s. 1814-1828. ISSN: 1930-2126.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. Funkční vzorky dubového dřeva ošetřené různými variantami povrchové modifikace a nátěrovým systémem, Functional samples of oak wood treated with various variants of surface modification and coating system, oak wood; surface modification; coating system; exterior, 2017, JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na dub, TH02020873-2017V002, Nátěrový systém byl otestován metodou urychleného umělého stárnutí a jeho vlastnosti porovnány s tím samým nátěrem bez použití povrchové modifikace., Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému vlivem prodloužené celkové životnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. Efficacy of Hydrophobic Coatings in Protecting Oak Wood Surfaces during Accelerated Weathering. Coatings, 2017, roč. 7, č. 10, s. 1-15. ISSN: 2079-6412.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – BÖHM, M. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – KALOUSOVÁ, R. – **DVOŘÁK, O. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. PUV 2017-33935. 05.09.2017.

MÚČKA, M. – ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BLAŽEK, J. Influence of spacer frames for wooden roof windows on the formation of surface condensation. BioResources, 2016, roč. 11, č. 3, s. 6174-6184. ISSN: 1930-2126.

BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – HÝSEK, Š. – SKALSKÁ, P. Kompozitní materiál a dílec pro výrobu stavebně-truhlářských výrobků jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 29515. 07.06.2016.

BOMBA, J. – BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – FRIESS, F. – ORÁLKOVÁ, R. Influence of selected factors on the sawing capacity of sawmills in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 4, s. 174-180. ISSN: 1211-3174.

BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – SKALSKÁ, P. Drawer system and method of its illumination. -- Neuvedený název vydavatele --. EP 2 901 890 B1. 25.05.2016.

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – BOŠKA, P. Influence of Temperature on the Strength of Bonded Joints . BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 3999-4010. ISSN: 1930-2126.

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – ZEIDLER, A. Determination of Strength Characteristics of Construction Timber Strengthened with Carbon and Glass Fibre Composite Using a Destructive Method. BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 4674-4685. ISSN: 1930-2126.

ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON WOOD DENSITY VARIABILITY IN GRAND FIR (ABIES GRANDIS /DOUGLAS/ LINDL.). Wood Research, 2015, roč. 60, č. 1, s. 33-44. ISSN: 1336-4561.

BOMBA, J. – CVACH, J. – ŠEDIVKA, P. – KVIETKOVÁ, M. Strength Increase Pattern in Joints Bonded with PVAc Adhesives . BioResources, 2014, roč. 9, č. 1, s. 1027-1037. ISSN: 1930-2126.

BOMBA, J. – ŠEDIVKA, P. – BÖHM, M. – DEVERA, M. Influence of Moisture Content on the Bond Strength and Water Resistance of Bonded Wood Joints. BioResources, 2014, roč. 9, č. 3, s. 5208-5218. ISSN: 1930-2126.

BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – REISNER, J. Strength characteristics of OSB in bending – Difference between upper and lower panel faces. Drvna industrija, 2011, roč. 62, č. 2, s. 123-127. ISSN: 0012-6772.

BOMBA, J. – BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. Analýza malých a středních pilařských podniků v ČR. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 3/2010, s. 221 - 232. ISSN: 0322-9688.

Woodworking Technique - Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D., 2009

Estimation of Technical Efficiency in the Production Technologies for Czechs Sawmill Enterprises. - Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D., 2009

LINEÁRNÍ ROZTAŽNOST OSB DESEK - Ing. Böhm Martin, Ph.D.; Ing. Bomba Jan, Ph.D.; Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D., 2009

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. Technical efficiency for Czechs Sawmill Enterprises with Cross-Sectional Data.. In Woodworking Technique 2.92009, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia. Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia: Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia, 2009. s. 203 - 208.

BOMBA, J. – ŠEDIVKA, P. – BÖHM, M. Sawmilling in the Czech Republic from 1989 to the present. In Woodworking Technique 2.92009, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia. Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia: Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia, 2009. s. 61 - 68.

EVALUATING THE INFLUENCE OF MOISTURE CONTENT ON THE MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF OSB/3 – SUPERFINISH - Ing. Böhm Martin, Ph.D.; Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D.; Ing. Bomba Jan, Ph.D., 2009

Functional Form of Cobb-Douglas Production Function – A Comparative Study for Czechs Sawmill Enterprises - Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D.; Ing. Bomba Jan, Ph.D.; Ing. Böhm Martin, Ph.D., 2009

Estimation of technical efficiency for sawmill enterprises with cross-sectional data. - Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D., 2009

ŠEDIVKA, P. Estimation of Technical Efficiency in the production technologies for Czechs Sawmill Enterprises.. Drvna industrija, 2009, roč. 60, č. 4, s. 197 - 207. ISSN: 0012-6772.

 
page foot