| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. ()

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**ŠMÍDOVÁ, Z. – **LAKNEROVÁ, I. – **URBAN, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – **HAJŠLOVÁ, J.Materiální a elektronické vybavení infrastruktury METROFOOD. 2022, Sborník příspěvků, 50. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin CzechFoodChem 2022, 23.05.2022-25.05. 2022, s. 79-80, ISBN 978-80-7592-102-4.

**SCHULZOVÁ, V. – KOUDELA, M. – **CHMELAŘOVÁ, H. – **HAJŠLOVÁ, J. – NOVOTNÝ, Č. Assessment of Carrot Production System Using Biologically Active Compounds and Metabolomic Fingerprints. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 8, s. 1-16. ISSN: 2073-4395.

KOUDELA, M. – **SCHULZOVÁ, V. – **KRMELA, A. – **CHMELAŘOVÁ, H. – **HAJŠLOVÁ, J. – NOVOTNÝ, Č. Effect of Agroecological Conditions on Biologically Active Compounds and Metabolome in Carrot. Cells, 2021, roč. 10, č. 4, s. 1-20. ISSN: 2073-4409.

DVOŘÁK, P. – **KASAL, P. – **OPPELTOVÁ, P. – **HAJŠLOVÁ, J. – **PAVELA, R. – **RŮŽEK, P. Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor. Závěrečná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích z projektu QK1920214 (2019-2021). Havlíčkův Brod: Národní agentura pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR, 2021, 130s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – **HAJŠLOVÁ, J. Dynamics of the degradation of acetyl-CoA carboxylase herbicides in vegetables. Foods, 2021, roč. 10, č. 2, s. 0-0. ISSN: 2304-8158.

ŠUK, J. – HAMOUZOVÁ, K. – **HAJŠLOVÁ, J. – JURSÍK, M. Dynamics of herbicides degradation in carrot (Daucus carota L.) roots and leaves. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 6, s. 353-359. ISSN: 1214-1178.

**KASAL, P. – DVOŘÁK, P. – **OPPELTOVÁ, P. – **HAJŠLOVÁ, J. – **PAVELA, R. Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích z projektu QK1920214 za rok 2020. Havlíčkův Brod: Ministerstvo zemědělství ČR (NAZV), 2020, 16s. ISBN: neuveden,

**PULKRABOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – **ŠVARCOVÁ, A. – **GRAMBLIČKA, T. – **HAJŠLOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Is the long-term application of sewage sludge turning soil into a sink for organic pollutants?: evidence from field studies in the Czech Republic. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 2445-2458. ISSN: 1439-0108.

**NOVOTNÝ, Č. – **SCHULZOVÁ, V. – **KRMELA, A. – **HAJŠLOVÁ, J. – **SVOBODOVÁ, K. – KOUDELA, M. Ascorbic Acid and Glucosinolate Levels in New Czech Cabbage Cultivars: Effect of Production System and Fungal Infection. Molecules, 2018, roč. 23, č. 8, s. 1-12. ISSN: 1420-3049.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Change of Fusarium mycotoxins content in germinating cereals. 2014, 13th Congress of the European Society for Agronomy, 25.-29.8. 2014, Debrecen, Hungary. s. 473-474. ISBN: 978-963-473-723-0.

KOCOUREK, F. – HOLÝ, K. – ROD, J. – STARÁ, J. – KOVAŘÍKOVA, K. – DOUDA, O. – KOUDELA, M. – KOVÁČOVÁ, J. – KOCOUREK, V. – HAJŠLOVÁ, J. Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům a chorobám v systému integrované produkce cibulové a kořenové zeleniny a salátu. , cibulová zelenina, kořenová zelenina, integrovaná produkce zeleniny, ochrana zeleniny, bulb vegetables, root vegetables, integrated production system, vegetable pests and diseases control, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, certifikovaná metodika, ÚKZÚZ 098210/2014, výstup přispívá k racionálnejšímu použití pesticidů v zelinářské produkci, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ , 01.12.2014, podle novely zákona č. 326/2004Sb. a vyhlášky č. 205/2012Sb

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny, Diagnostic germination test for evaluation of total fusarium mycotoxins in cereal grains, mycotoxins, germination, DON, D3G, LC-MS, 2013, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, kontaminace zrna mykotoxiny, 3/2013-17252, snížení kontaminace zrna obilovin maskovanými mykotoxiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe CR, 25.11.2013, ISBN: 978-80-213-2427-5, 28 s.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – KUCHTOVÁ, P. – HAMOUZ, K. – HAJŠLOVÁ, J. – SCHULZOVÁ, V. Effect of mulching materials on potato production in different soil-climatic conditions. Romanian Agricultural Research, 2012, roč. 29, č. 29, s. 201-209. ISSN: 1222-4227.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – KOSTELANSKÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – FAMĚRA, O. Effect of different intensities of fusarium infestation on grain yield, deoxynivalenol content and baking quality of winter wheat. Romanian Agricultural Research, 2012, roč. 29, č. 1, s. 297-306. ISSN: 1222-4227.

GABROVSKÁ, D. – FIEDLEROVÁ, V. – RYSOVÁ, J. – OUHRABKOVÁ, J. – LAKNEROVÁ, I. – MAŠKOVÁ, E. – WINTEROVÁ, R. – HOLASOVÁ, M. – HAJŠLOVÁ, J. – VÁCLAVÍKOVÁ, D. – CAPOUCHOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nutriční a senzorické vlastnosti a obsah vybraných kontaminantů v pekařských výrobcích z konvenčně a ekologicky pěstovaných obilovin. 2012, In: Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin. 20.11.2012, Praha, VÚRV, 2012, s. 146-151, EUR. ISBN: 978-80-7427-117-5.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAJŠLOVÁ, J. – SCHULZOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of surface mulching on the quality of potato tubers. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 49-52, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

KRTKOVÁ, V. – SCHULZOVÁ, V. – NOVOTNÁ, H. – DVOŘÁK, P. – HAJŠLOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Quality of potatoes from different farming systems. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 85-89, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAJŠLOVÁ, J. – SCHULZOVÁ, V. – KRTKOVÁ, V. Vliv povrchového mulčování brambor na kvalitu hlíz . Úroda, 2011, roč. 59, č 12, s. 339-342. ISSN: 0139-6013.

KOSTELANSKÁ, M. – DŽUMAN, Z. – MALACHOVÁ, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. Effects of milling and baking technologies on levels of deoxynivalenol and its masked form deoxynivalenol-3-glucocide. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, roč. 59, č 17, s. 9303-9312. ISSN: 0021-8561.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ERHARTOVÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – SALAVA, J. – PAZDERŮ, K. Rizika výskytu fuzarióz pro produkci bioetanolu z pšenice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1210-3306.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – PAPOUŠKOVÁ, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – FAMĚRA, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny v technologické jakosti ozimé pšenice s různou intenzitou kontaminace Fusarium spp.. 2011. Sborník 20. odborný seminář „Qualima 2011“, 25-26.10.2011, Pardubice, s. 24-27. ISBN: 978-80-904468-1-6.

Mixolab as a new rheological system for prediction of bread making quality of wheat - doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., L. Papoušková (externí), Václav Dvořáček (externí), Jana Hajšlová (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Alena Škeříková, Ing. Oldřich Faměra, CSc., Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Rizika výskytu fuzarióz pro technologickou jakost pšenice - doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., M. Kostelanská (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., L. Papoušková (externí), Ing. Alena Škeříková, Jana Hajšlová (externí), Václav Dvořáček (externí), Ing. Oldřich Faměra, CSc., 2010

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – HAJŠLOVÁ, J. – SCHULZOVÁ, V. – TOMÁŠEK, J. – KUCHTOVÁ, P. Mulč v pěstitelské technologii ekologicky pěstovaných brambor. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 151 - 158. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HAJŠLOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – DVOŘÁČEK, V. – PAZDERŮ, K. – FAMĚRA, O. RIZIKA VÝSKYTU FUZARIÓZ PRO PEKAŘSKOU JAKOST PŠENICE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 521 - 526. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – HAJŠLOVÁ, J. – HAMOUZ, K. – SCHULZOVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Black Polypropylene Mulch Textile in Organic Agriculture. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 116 - 120. ISSN: 1222-5339.

Influence of Grass Mulch Application on Tubers Size and Yield of Ware Potatoes - Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Hajšlová Jana; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Dr. Ing. Schulzová Věra; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Black PolyPropylene Mulch Textile in Organic Agriculture - Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Hajšlová Jana; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Dr. Ing. Schulzová Věra; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Způsob pěstování a obsah DON a NIV v zrnu ozimé pšenice - doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Hajšlová Jana, 2009

DVOŘÁK, P. – HAJŠLOVÁ, J. – HAMOUZ, K. – SCHULZOVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Influence of Grass Mulch Application on Tubers Size and Yield of Ware Potatoes . Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 121 - 125. ISSN: 1222-5339.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot