| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc. (5434)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VACEK, Z. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – VACEK, S. – CUKOR, J. – GALLO, J. – ŠIMŮNEK, V. – BULUŠEK, D. – BRICHTA, J. – VACEK, O. – DRÁBEK, O. – ZAHRADNÍK, D. Afforestation suitability and production potential of five tree species on abandoned farmland in response to climate change, Czech Republic. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2022, roč. 36, č. 4, s. 1369-1385. ISSN: 0931-1890.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – LINDA, R. – PODRÁZSKÝ, V. Biomass productivity, forest stability, carbon balance, and soil transformation of agricultural land afforestation: A case study of suitability of native tree species in the submontane zone in Czechia. Catena, 2022, roč. 210, č. 2022, s. 1-15. ISSN: 0341-8162.

ZEIDLER, A. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – BORŮVKA, V. – VACEK, S. – PROKŮPKOVÁ, A. – **LINDA, R. – VACEK, O. Is European larch (Larix decidua Mill.) a suitable substitute for Norway (Picea abies (L.) Karst.) for land afforestation?. Forest Ecology and Management, 2022, roč. 517, č. 2022, s. 1-14. ISSN: 0378-1127.

D'ANDREA, G. – ŠIMŮNEK, V. – **CASTELLANETA, M. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **PERICOLO, O. – **ZITO, R. – **RIPULLONE, F. Mismatch between Annual Tree-Ring Width Growth and NDVI Index in Norway Spruce Stands of Central Europe. FORESTS, 2022, roč. 13, č. 9, s. 1-16. ISSN: 1999-4907.

VANČURA, K. – ŠIMKOVÁ, M. – VACEK, Z. – VACEK, S. – GALLO, J. – ŠIMŮNEK, V. – PODRÁZSKÝ, V. – **ŠTEFANČÍK, I. – HÁJEK, V. – PROKŮPKOVÁ, A. – **KRÁLÍČEK, I. Effects of environmental factors and management on dynamics of mixed calcareous forests under climate change in Central European lowlands. Dendrobiology, 2022, roč. 87, č. 2022, s. 79-100. ISSN: 1641-1307.

VACEK, S. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. Pinus contorta Douglas ex Loudon and climate change: A literature review of opportunities, challenges, and risks in European forests.. Journal of Forest Science, 2022, roč. 68, č. 9, s. 329-343. ISSN: 1805-935X.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. – ZACHOVÁ, R. – BRICHTA, J. – PROKŮPKOVÁ, A. Scots pine (Pinus sylvestris L.) demonstrates a high resistance against bark stripping damage. Forest Ecology and Management, 2022, roč. 513, č. 2022, s. 1-11. ISSN: 0378-1127.

VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – **BULUŠEK, D. – **SLÁVIK, M. – **LUKÁČIK, I. – **ŠTEFANČÍK, I. – **SITKOVÁ, Z. – **EŞEN, D. – **RIPULLONE, F. – **YILDIZ, O. – **SARGINCI, M. – D'ANDREA, G. – **WEATHERALL, A. – ŠIMŮNEK, V. – HÁJEK, V. – **KRÁLÍČEK, I. – **PRAUSOVÁ, R. – **BIENIASZ, A. – PROKŮPKOVÁ, A. – **PUTALOVÁ, T. Dendrochronological data from twelve countries proved definite growth response of black alder (Alnus glutinosa [L.] Gaertn.) to climate courses across its distribution range. Dendrobiology, 2022, roč. 68, č. 2, s. 139-153. ISSN: 1641-1307.

ŠIMŮNEK, V. – VACEK, S. – HÁJEK, V. – VACEK, Z. – BRICHTA, J. – D'ANDREA, G. Časový efekt slunečního cyklu na radiální růst smrku ztepilého: základní vysvětlení z předhoří Hrubého Jeseníku. In Proceedings of Central European Silviculture 06.09.2022, Zvolen. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2022. s. 0-0.

BÍLEK, L. – VACEK, S. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Lužní a prameništní lesy, s. 119-128.

BÍLEK, L. – VACEK, S. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Doubravy, s. 129-140.

VACEK, S. – **MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Bučiny, s. 141-152.

VACEK, S. – **MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Smrčiny, s. 153-164.

VACEK, S. – **MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – BÍLEK, L. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Bory, s. 165-178.

VACEK, Z. – VACEK, S. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Smíšené lesy – budoucnost českého lesnictví, s. 179-188.

**MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti.. Praha: Dokořán, 2022, 464s. ISBN 978-80-7675-041-8. Příloha I: Typologie lesních porostů. , s. 415-430.

CUKOR, J. – **HAVRÁNEK, F. – HAMBÁLKOVÁ, L. – VACEK, Z. – VACEK, S. METODIKA ÚPRAV LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ VE VZTAHU K PODPOŘE POPULACÍ TETŘÍVKA OBECNÉHO, METHODOLOGY FOR FOREST ECOSYSTEMS IMPROVEMENT IN RELATION TO SUPPORTING OF BLACK GROUSE POPULATIONS, climate change; forest disturbations; human-wildlife conflicts; tetraonidae, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Certifikovaná metodika, Předložená metodika je zaměřena na ochranu tetřívka nejenom v národních parcích, ale zároveň i mimo tato chráněná území. Předpokládané uplatnění metodiky lze očekávat zejména ze strany vlastníků lesních pozemků, státního podniku Lesy České republiky či další organizací, hospodařících v lesních porostech. Předpokladem je také využití ze strany státní správy ochrany přírody a krajiny. Dalšími potenciálními uživateli mohou být vlastníci a uživatelé honebních pozemků, uživatelé honiteb, odborné školy a univerzity a výzkumné organizace., Navržená metodika sumarizuje efektivních opatření, zaměřená na podporu tetřívka obecného, který je dle Seznamu zvláště chráněných rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny řazen mezi silně ohrožené druhy ptáků. Úbytek je pozorován na celém evropském kontinentu. Realizací efektivních opatření bude dosaženo finančních úspor, které by byly vynaloženy v případě úprav krajiny bez metodických doporučení. Obecně má metodika nefinanční charakter ovšem v případě realizace popsaných postupů zajistí celospolečenský dopad v podobě zachování silně ohroženého druhu tetřívka v prostředí České republiky. Na základě koncepce metodiky proto není možné konkrétní ekonomické náklady a přínosy paušálně vyčíslit., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, 28.12.2022,

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S.Vliv změny druhové diverzity a struktury lesů na populaci klíšťat v ČR. 2022, VACEK Z., CUKOR J., VACEK S. (2022): Vliv změny druhové diverzity a struktury lesů na populaci klíšťat. In: Vacek Z. (ed.), Klíště – zbytečná panika nebo reálná hrozba v lesích? Výskyt, ochrana a onemocnění. Sborník příspěvků, 12.4. 2022, ŠLP ČZU, Kostelec nad Černými lesy, Česká lesnická společnost, z.s.: 30–44. .

VACEK, S.Vliv imisí na lesní porosty v období imisní kalamity v ČR. . 2022, VACEK S., VACEK Z. (2022): Vliv imisí na lesní porosty v období imisní kalamity v ČR. In: Šimůnek V., Vacek Z. (eds.): Nový pohled na cyklus kalamit v lesním hospodářství ČR. 5. 5. 2022, Pardubice, nám. Republiky 2686, Dům techniky Pardubice, Česká lesnická společnost, z.s.: xx–xx. .

VACEK, S.Vliv zvěře na bylinnou vegetaci v různých stanovištních a porostních poměrech lesních ekosystémů. 2022, 778. VACEK S., VACEK Z. (2022): Vliv zvěře na bylinnou vegetaci v různých stanovištních a porostních poměrech lesních ekosystémů. In: Cukor J., Vacek Z. (eds.): Dopady vlivu zvěře na lesní ekosystémy: Komplexní pohled a možnosti řešení. 19. 5. 2022, Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, Česká lesnická společnost, z.s.: 29–39. .

VACEK, Z. – VACEK, S.Škody okusem jako klíčový faktor ovlivňující dynamiku lesa.. 2022, VACEK Z., VACEK S. (2022): Škody okusem jako klíčový faktor ovlivňující dynamiku lesa. In: Cukor J., Vacek Z. (eds.): Dopady vlivu zvěře na lesní ekosystémy: Komplexní pohled a možnosti řešení. 19. 5. 2022, Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, Česká lesnická společnost, z.s.: 7–19. .

CUKOR, J. – VACEK, Z. – VACEK, S.Vliv loupání kůry na růst a zdravotní stav jehličnatých porostů.. 2022, 780. CUKOR J., VACEK Z., VACEK S. (2022): Vliv loupání kůry na růst a zdravotní stav jehličnatých porostů. In: Cukor J., Vacek Z. (eds.): Dopady vlivu zvěře na lesní ekosystémy: Komplexní pohled a možnosti řešení. 19. 5. 2022, Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, Česká lesnická společnost, z.s.: 29–39..

GALLO, J. – VACEK, S. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M.Borovice černá a její význam v evropských a českých lesích. 2022, GALLO J., VACEK S., VACEK Z, PODRÁZSKÝ V., BALÁŠ M. 2022. Borovice černá a její význam v evropských a českých lesích. In: Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin. Sborník příspěvků. Zámek, nám. Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy, 28. 6. 2022, Česká lesnická společnost, z. s. [Praha], 52 s., ISBN 978-80-02-02981-6, s. 30–38..

FUCHS, Z. – VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – BRABEC, P. – GALLO, J.Vývoj bukových porostů pod tlakem zvěře s ohledem na různé způsoby hospodaření v Krušných horách. 2022, Fuchs Z., Vacek Z., Vacek S., Cukor J., Brabec P., Gallo J. 2022. Vývoj bukových porostů pod tlakem zvěře s ohledem na různé způsoby hospodaření v Krušných horách [Evolution of beech stands under game pressure with respect to different management practices in the Krušné hory Mts.] – In: Belko M., Štefančík I., Mačejovský V. (eds.) Proceedings of Central European Silviculture. Zvolen, 6.–7. 9. 2022. Národné lesnícke centrum Zvolen, Zvolen, p. 144–150. ISBN 978 - 80 - 8093 - 338 - 8..

CUKOR, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BARTOŠKA, J.Klíšťata jako velké nebezpečí v lese a možnosti, jak se jim bránit. 2022, Lesní prostředí chápe většina veřejnosti jako místo pro ideální odpočinek. Les je velmi často navštěvován kvůli různým sportovním aktivitám a relaxaci. V takovém světle je zároveň vnímán jako bezpečné místo, kde člověku nic nehrozí. Za aktivním odpočinkem chodíme do lesa rádi i my, myslivci. Ovšem ani zde bychom neměli zapomínat na různé nástrahy, které nám potenciálně hrozí. K těm nejnebezpečnějším patří klíště obecné, jeden z nejvýznamnějších přenašečů závažných onemocnění včetně klíšťové encefalitidy a lymeské boreliózy. Tuto hrozbu není radno brát na lehkou váhu a kontakt s klíšťaty bychom měli minimalizovat. Jaké možnosti snížení rizika přisátí velmi rozšířeného parazita ale máme?.

VACEK, S. – VACEK, Z. – CUKOR, J.Produkce a struktura porostů na zemědělských půdách. 2021, VACEK S., VACEK Z., CUKOR J (2021): Produkce a struktura porostů na zemědělských půdách. In: Podrázský V., Vacek Z. (eds.), Zalesňování zemědělských půd jako součást obnovy stabilní krajiny. Sborník příspěvků, 22.6. 2021, Kostelec nad Černými les, Česká lesnická společnost, z.s.: 25–33. 755. .

VACEK, S. – VACEK, Z.Struktura a vývoj rašelinných a podmáčených smrčin v Sudetské soustavě.. 2021, 759. VACEK S., VACEK Z. (2021): Struktura a vývoj rašelinných a podmáčených smrčin v Sudetské soustavě. In: Vacek Z. (ed.), Voda v krajině. Sborník příspěvků, 22.9. 2021, Zámeček, Černý důl 149, Česká lesnická společnost, z.s.: 24–37..

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S.Neviditelné nebezpečí v našich lesích. Vliv druhové skladby porostů na výskyt klíšťat ve vztahu ke změně klimatu. . 2021, 758. VACEK Z., CUKOR J., VACEK S. (2021): Neviditelné nebezpečí v našich lesích. Vliv druhové skladby porostů na výskyt klíšťat ve vztahu ke změně klimatu. Lesnická práce, 100: 8: 26–28..

FUCHS, Z. – VACEK, Z. – ZÁRUBA, J. – CUKOR, J. – VACEK, S.Vliv zvěře na přirozenou obnovu bukových porostů v Krušných horách. 2021, 755. FUCHS Z., VACEK Z., ZÁRUBA J., CUKOR, J., VACEK S. (2021): Vliv zvěře na přirozenou obnovu buku lesního v Krušných horách. Lesnická práce, 100: 6: 21–24..

FUCHS, Z. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – GALLO, J. Vliv porostního okraje na škody zvěří a přirozenou obnovu bukových porostů v Krušných horách. In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 19-26.

HÁJEK, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. – VANČURA, K. Vliv klimatických změn na radiální růst dřevin ve smíšených lesích v Evropsky významné lokalitě Kozínek. In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 171-179.

PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BRICHTA, J. Přestavba smrkobukových porostů v Jizerských horách: Druhová diverzita přirozené obnovy. In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 135-142.

VACEK, S. Růst výmladků ve vybraných pařezinách v Národním parku Podyjí . In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: , 2021. s. 93-100.

ŠIMŮNEK, V. – VACEK, S. – VACEK, Z. – D'ANDREA, G. – GALLO, J. Vztahy těžby listnatých a jehličnatých dřevin dle slunečných cyklů. In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 101-108.

VACEK, S. Vliv druhové skladby lesních ekosystémů na výskyt a abundaci Ixodes ricinus v měnících se podmínkách prostředí.. In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 149-157.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – GALLO, J. – VACEK, S. – NOVOTNÝ, S. – ZÁRUBA, J. Potenciál využití introdukovaných druhů borovic. In Pěstování lesů – nová témata ve střední Evropě 07.09.2021, Opočno, Dobruška. Dobruška: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2021. s. 87-92.

GALLO, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. Quarter of a century of forest fertilization and liming research at the Department of Silviculture in Prague, Czech Republic. ..., 2021, roč. 67, č. 3, s. 123-134. ISSN: N.

FUCHS, Z. – VACEK, Z. – VACEK, S. – GALLO, J. Effect of game browsing on natural regeneration of European beech (Fagus sylvatica L.) forests in the Krušné hory Mts. (Czech Republic and Germany). Central European Forestry Journal, 2021, roč. 67, č. 3, s. 166-180. ISSN: 2454-034X.

VACEK, Z. – LINDA, R. – CUKOR, J. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. – GALLO, J. – VANČURA, K. Scots pine (Pinus sylvestris L.), the suitable pioneer species for afforestation of reclamation sites?. Forest Ecology and Management, 2021, roč. 485, č. 3, s. 0-0. ISSN: 0378-1127.

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – LINDA, R. – PROKŮPKOVÁ, A. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. – VACEK, O. – ŠIMŮNEK, V. – DRÁBEK, O. – HÁJEK, V. – SPASIC, M. – BRICHTA, J. Production potential, biodiversity and soil properties of forest reclamations: Opportunities or risk of introduced coniferous tree species under climate change?. European Journal of Forest Research, 2021, roč. 140, č. 5, s. 1243-1266. ISSN: 1612-4669.

ŠIMŮNEK, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **RIPULLONE, F. – HÁJEK, V. – D'ANDREA, G. Tree Rings of European Beech (Fagus sylvatica L.) Indicate the Relationship with Solar Cycles during Climate Change in Central and Southern Europe. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 3, s. 1-21. ISSN: 1999-4907.

HÁJEK, V. – VACEK, S. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – ŠIMŮNEK, V. – ŠIMKOVÁ, M. – PROKŮPKOVÁ, A. – **KRÁLÍČEK, I. – BULUŠEK, D. Effect of Climate Change on the Growth of Endangered Scree Forests in Krkonose National Park (Czech Republic). FORESTS, 2021, roč. 12, č. 8, s. 1-25. ISSN: 1999-4907.

VACEK, Z. – PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – ŠIMŮNEK, V. – HÁJEK, V. – **KRÁLÍČEK, I. Mixed vs. monospecific mountain forests in response to climate change: structural and growth perspectives of Norway spruce and European beech. Forest Ecology and Management, 2021, roč. 488, č. 2021, s. 1-17. ISSN: 0378-1127.

PROKŮPKOVÁ, A. – BRICHTA, J. – VACEK, Z. – **BIELAK, K. – **ANDRZEJCZYK, T. – VACEK, S. – **STEFANCIK, I. – BÍLEK, L. – FUCHS, Z. Effect of vegetation on natural regeneration of mixed silver fir forests in lowlands: a case study from the Rogow region in Poland. Sylwan, 2021, roč. 165, č. 11, s. 779-795. ISSN: 0039-7660.

RÖSSLOVÁ, M. – VACEK, S. – VACEK, Z. – PROKŮPKOVÁ, A. Impact of climatic factors on the success of hunting various game species in Czech republic. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2020, roč. 18, č. 2, s. 2989-3014. ISSN: 1589-1623.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. – VÍTÁMVÁS, J. – GALLO, J. – PROKŮPKOVÁ, A. – D'ANDREA, G. Production potential and structural variability of pine stands in the Czech Republic: Scots pine (Pinus sylvestris L.) vs. introduced pines–case study and problem review. Journal of Forest Science, 2020, roč. 66, č. 5, s. 197-207. ISSN: 1212-4834.

VACEK, Z. – PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, S. – CUKOR, J. – BÍLEK, L. – GALLO, J. – BULUŠEK, D. Silviculture as a tool to support stability and diversity of forests under climate change: study from Krkonoše Mountains. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 2, s. 116-129. ISSN: 0323-1046.

GALLO, J. – VACEK, Z. – BALÁŠ, M. – VACEK, S. Germinative capacity and energy of critically endangered Ojców birch (Betula oycoviensis Besser) in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2020, roč. 66, č. 6, s. 227-235. ISSN: 1805-935X.

VACEK, S. – LINDA, R. – **KRÁLÍČEK, I. – VANČURA, K. – PROKŮPKOVÁ, A. – **PRAUSOVÁ, R. Effect of structure and dynamics of forests on the occurrence of Erythronium dens-canis. Journal of Forest Science, 2020, roč. 66, č. 9, s. 349-360. ISSN: 1212-4834.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PROKŮPKOVÁ, A. – BULUŠEK, D. – PODRÁZSKÝ, V. – **HŮNOVÁ, I. – PUTALOVÁ, T. – KRÁL, J. Long-term effect of climate and air pollution on health status and growth of Picea abies (L.) Karst. peaty forests in the Black Triangle region. Dendrobiology, 2020, roč. 83, č. 2020, s. 1-19. ISSN: 1641-1307.

**MIKULENKA, P. – PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – **SIMON, J. – ŠIMŮNEK, V. – HÁJEK, V. Effect of climate and air pollution on radial growth of mixed forests: Abies alba Mill. vs. Picea abies (L.) Karst. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 1, s. 23-36. ISSN: 0323-1046.

CUKOR, J. – ZEIDLER, A. – VACEK, Z. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. – GALLO, J. Comparison of growth and wood quality of Norway spruce and European larch: effect of previous land use. European Journal of Forest Research, 2020, roč. 139, č. 3, s. 459-472. ISSN: 1612-4669.

HÁJEK, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – **PRAUSOVÁ, R. – LINDA, R. – BULUŠEK, D. – **KRÁLÍČEK, I. Changes in diversity of protected scree and herb-rich beech forest ecosystems over 55 years. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 4, s. 202-217. ISSN: 0323-1046.

VACEK, Z. – CUKOR, J. – LINDA, R. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. – BRICHTA, J. – GALLO, J. – PROKŮPKOVÁ, A. Bark stripping, the crucial factor affecting stem rot development and timber production of Norway spruce forests in Central Europe. Forest Ecology and Management, 2020, roč. 474, č. 2020, s. 1-12. ISSN: 0378-1127.

ŠIMŮNEK, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. Solar Cycles in Salvage Logging: National Data from the Czech Republic Confirm Significant Correlation. ..., 2020, roč. 11, č. 9, s. 1-22. ISSN: N.

ŠIMŮNEK, V. – SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **HUNOVA, I. Sunspot area as unexplored trend inside radial growth of European beech in Krkonose Mountains: a forest science from different perspective. European Journal of Forest Research, 2020, roč. 139, č. 6, s. 999-1013. ISSN: 1612-4669.

VACEK, Z. – VACEK, S. – **ESEN, D. – **YILDIZ, O. – KRÁL, J. – GALLO, J. Effect of Invasive Rhododendron ponticumL. on Natural Regeneration and Structure ofFagus orientalisLipsky Forests in the Black Sea Region. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 5, s. 1-21. ISSN: 1999-4907.

PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **BLAZEJOVA, J. – **SCHWARZ, O. – BULUŠEK, D. DYNAMIKA PŘIROZENÉ OBNOVY HORSKÝCH LESŮ PO VĚTRNÉ KALAMITĚ: MODELOVÁ STUDIE PRO KRKONOŠE. Zprávy lesnického výzkumu, 2020, roč. 65, č. 2, s. 72-81. ISSN: 0322-9688.

VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – BALÁŠ, M.; idPublikace = 83565; Název: Základy pěstování lesů-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M.Lesní ekosystémy a jejich management. 2020, VACEK Z., VACEK S., PODRÁZSKÝ V., BALÁŠ, M. (2020): Lesní ekosystémy a jejich management. [Forest ecosystems and their management]. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, FLD, 200 s. ISBN 978-80-213-3059-7.

VACEK, S. – VACEK, Z. – ŠIMŮNEK, V.Vývoj celkových a nahodilých těžeb podle druhů a jejich příčiny v ČR v letech 1949 až 2019. 2020, VACEK S., VACEK Z., ŠIMŮNEK V. (2020): Vývoj celkových a nahodilých těžeb podle druhů a jejich příčiny v ČR v letech 1949 až 2019. Lesnická práce, 99: 12: 32–33..

ŠIMŮNEK, V. – **RIPULLONE, F. – VACEK, S. – VACEK, Z.Lesní hospodářství v jižní Itálii. 2020, .

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, S.Historie vzdělávání v oblasti pěstování lesa v českých zemích. . 2019, Podrázský, V., Vacek, S. 2019: Historie vzdělávání v oblasti pěstování lesa v českých zemích. In: Proceedings of Central European Silviculture. Brno 3. – 5. 9. 2019. MENDELU v Brně 2019. s. 37 – 43..

VACEK, Z. – VACEK, S.Zdravotní stav, vitalita a růst jedle bělokoré v měnících se podmínkách prostředí. . 2019, Vacek, Z., Vacek, S. (2019): Zdravotní stav, vitalita a růst jedle bělokoré v měnících se podmínkách prostředí. In: Vacek Z. (ed.), Jedle dřevina roku 2019. Kostelec nad Černými lesy, 10. 9. 2019, Česká lesnická společnost, z. s. Praha, 23–28 s..

PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, Z. – VACEK, S.; idPublikace = 81464; Název: Potenciál přirozené obnovy smíšených porostů v Krkonošském národním parku: struktura, dynamika a vliv zvěře.-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠIMŮNEK, V. – VACEK, Z. – SHARMA, R. – VACEK, S.; idPublikace = 81465; Název: Sluneční cykly jako základní faktor ovlivňující přirozenou dynamiku porostů buku lesního. -- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V.Lesní ekosystémy a jejich management. 2019, VACEK S., VACEK Z., PODRÁZSKÝ V. (2019): Lesní ekosystémy a jejich management. [Forest ecosystems and their management]. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, FLD, 210 s. ISBN 978-80-213-2988-1.

VACEK, S. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – LINDA, R.Long-term dynamics of health status and regeneration potential of silver fir (Abies alba Mill.) under pollution load and climate change.. 2019, Vacek, S., Vacek, Z., Cukor, J., Linda, R., Bulušek, D. (2019): Long-term dynamics of health status and regeneration potential of silver fir (Abies alba Mill.) under pollution load and climate change. In: Abies 2019. Prospects for fir management in a changeable environment. Kraków, 28. 05. – 30. 05. 2019. Book of abstracts. [Krakow, Agricultural University in Krakow, Faculty of Forestry 2019]. Nestr..

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR, 2019, 30s. ISBN: ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. – VACH, M. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. The effects of fertilization on the health status, nutrition and growth of Norway spruce forests with yellowing symptoms. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2019, roč. 34, č. 4, s. 267-281. ISSN: 0282-7581.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – SHARMA, R. – VACEK, S. Afforested farmland vs. forestland: Effects of bark stripping by Cervus elaphus and climate on production potential and structure of Picea abies forests. PLoS One, 2019, roč. 14, č. 8, s. 1-25. ISSN: 1932-6203.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – VACEK, S. – **MARADA, D. – ŠIMŮNEK, V. – **HAVRÁNEK, F. Effects of Bark Stripping on Timber Production and Structure of Norway Spruce Forests in Relation to Climatic Factors. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 4, s. 1-21. ISSN: 1999-4907.

ŠTÍCHA, V. – SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – NUHLÍČEK, O. Timber and Branch Volume Prediction: Effects of Stand and Site Characteristics on Dendromass and Timber-To-Branch Volume Ratio of Norway Spruce in Managed Forests. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 2, s. 1-20. ISSN: 1999-4907.

**MARADA, D. – CUKOR, J. – LINDA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **HAVRÁNEK, F. Extensive Orchards in the Agricultural Landscape: Effective Protection against Fraying Damage Caused by Roe Deer. Sustainability, 2019, roč. 11, č. 13, s. 1-12. ISSN: 2071-1050.

VACEK, Z. – VACEK, S. – SLANAŘ, J. – BÍLEK, L. – BULUŠEK, D. – **ŠTEFANČÍK, I. – **KRÁLÍČEK, I. – VANČURA, K. Adaption of Norway spruce and European beech forests under climate change: from resistance to close-to-nature silviculture. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2019, roč. 65, č. 2, s. 129-144. ISSN: 0323-1046.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **KUČERA, M. A Nonlinear Mixed-Effects Height-to-Diameter Ratio Model for Several Tree Species Based on Czech National Forest Inventory Data. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 1, s. 1-31. ISSN: 1999-4907.

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – BULUŠEK, D. – PROKŮPKOVÁ, A. – KRÁL, J. – VANČURA, K. Biodiversity dynamics of differently managed lowland forests left to spontaneous development in Central Europe. Austrian Journal of Forest Science, 2019, roč. 136, č. 3, s. 249-281. ISSN: 0379-5292.

VACEK, S. – PROKŮPKOVÁ, A. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – ŠIMŮNEK, V. – **KRÁLÍČEK, I. – **PRAUSOVÁ, R. – HÁJEK, V. Growth response of mixed beech forests to climate change, various management and game pressure in Central Europe. Journal of Forest Science, 2019, roč. 65, č. 9, s. 331-345. ISSN: 1212-4834.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **KUČERA, M. Modelling individual tree height-diameter relationships for multi-layered and multi-species forestsin central Europe. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2019, roč. 33, č. 1, s. 103-119. ISSN: 0931-1890.

PUTALOVÁ, T. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **ŠTEFANČÍK, I. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. Tree-ring widths as an indicator of air pollution stress and climate conditions in different Norway spruce forest stands in the Krkonose Mts.. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2019, roč. 65, č. 1, s. 21-33. ISSN: 0323-1046.

SHARMA, R. – **ŠTEFANČÍK, I. – VACEK, Z. – VACEK, S. Generalized Nonlinear Mixed-Effects Individual Tree Diameter Increment Models for Beech Forests in Slovakia. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 5, s. 1-24. ISSN: 1999-4907.

ŠIMŮNEK, V. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **KRÁLÍČEK, I. – VANČURA, K. Growth variability of European beech (Fagus sylvatica L.) natural forests: Dendroclimatic study from Krkonose National Park. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2019, roč. 65, č. 2, s. 92-102. ISSN: 0323-1046.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – **HŮNOVÁ, I. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – BRICHTA, J.; idPublikace = 81490; Název: Stand dynamics in natural Scots pine forests as a model for adaptation management?-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, S. – VACEK, Z. – **KALOUSKOVÁ, I. – CUKOR, J. – BÍLEK, L. – **MOSER, W. – BULUŠEK, D. – PODRÁZSKÝ, V. – **ŘEHÁČEK, D. Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) stands on former agricultural land in the Sudetes - evaluation of ecological value and production potential. Dendrobiology, 2018, roč. 79, č. 2018, s. 61-76. ISSN: 1641-1307.

VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – LINDA, R. – KOVAŘÍK, J. Forest biodiversity and production potential of post-mining landscape: opting for afforestation or leaving it to spontaneous development? . Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 2, s. 116-126. ISSN: 0323-1046.

VACEK, Z. – **ŘEHÁČEK, D. – CUKOR, J. – VACEK, S. – **KHEL, T. – SHARMA, R. – **KUČERA, J. – KRÁL, J. – **PAPAJ, V. Windbreak Efficiency in Agricultural Landscape of the Central Europe: Multiple Approaches to Wind Erosion Control . Environmental Management, 2018, roč. 62, č. 5, s. 942-954. ISSN: 0364-152X.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – KUPKA, I. – VACEK, S. – TŘEŠTÍK, M. – CUKOR, J. Effects of silver fir (Abies alba Mill.) on the humus forms in Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 6, s. 245-250. ISSN: 1212-4834.

**ŠTEFANČÍK, I. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. The most significant results of long-term research on silviculture experiments focusing on spruce and beech in the territory of the former Czechoslovakia. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 3-4, s. 180-194. ISSN: 0323-1046.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. Generalized Nonlinear Mixed-Effects Individual Tree Crown Ratio Models for Norway Spruce and European Beech . FORESTS, 2018, roč. 9, č. 9, s. 1-19. ISSN: 1999-4907.

ŠTEFANČÍK, I. – VACEK, Z. – SHARMA, R. – VACEK, S. – RÖSSLOVÁ, M. Effect of thinning regimes on growth and development of crop trees in Fagus sylvatica stands of Central Europe over fifty years . Dendrobiology, 2018, roč. 79, č. 2018, s. 141-155. ISSN: 1641-1307.

VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – KRÁL, J. – ULBRICHOVÁ, I. – **SIMON, J. – BULUŠEK, D. Impact of applied silvicultural systems on spatial pattern of hornbeam-oak forests . Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 1, s. 33-45. ISSN: 0323-1046.

BÍLEK, L. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – LINDA, R. – KRÁL, J. Are clearcut borders an effective tool for Scots pine (Pinus sylvestris L.) natural regeneration?. Forest Systems, 2018, roč. 27, č. 2, s. 1-14. ISSN: 2171-5068.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **KUČERA, M. Modelling individual tree height–diameter relationships for multi-layered and multi-species forests in central Europe. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2018, roč. 33, č. 1, s. 103-119. ISSN: 0931-1890.

BÍLEK, L. – ZEIDLER, A. – PULKRAB, K. – ULBRICHOVÁ, I. – VACEK, S. – BORŮVKA, V. – VÍTÁMVÁS, J. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – SLOUP, R. Pěstební a ekonomické aspekty clonné obnovy borovice lesní, Silvicultural and economic aspects of shelterwood regeneration in Scots pine stands, shelterwood regeneration method; light conditions; soil preparation; Scots pine; economical effectivity; wood quality, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika NAZV QJ1520037 2018, Metodika je určena pro praktické využití vlastníky a správci lesů, lesními hospodáři, subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správou lesů, orgány státní správy ochrany přírody a akademickými pracovníky. Metodiku lze uplatnit při plánování a realizaci pěstebních opatření v nižších až středních polohách v porostech s významným podílem borovice lesní. Potenciálními odběrateli jsou všechny subjekty hospodařící na borových stanovištích. Smlouva u uplatnění certifikované metodiky uzavřena s Městské lesy Doksy, spol. s.r.o. IČO: 25432851 dne 7.11.2018. Odpovědná osoba pro jednání L. Bílek, bilek@fld.czu.cz, tel. 604814633., Metodický postup je navržen tak, aby vlastníkům a správcům lesů poskytl návod, jak optimálně postupovat v případě clonné obnovy v porostech s převažujícím zastoupením borovice lesní. Důraz je přitom kladen na zajištění trvalosti produkčních a stanovištně-ekologických podmínek společně s dosažením maximálních ekonomických přínosů. Uplatnění podrostního hospodářského způsobu vede ke zvýšení hrubého zisku lesní výroby minimálně o 1000 Kč/ha/r., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 15.11.2018,

LINDA, R. – VACEK, Z. – CUKOR, J. – VACEK, S. – ŠIMŮNEK, V. Produkce a zdravotní stav smrkových porostů rostoucích na zalesněné zemědělské půdě ve vztahu k poškození zvěří a změnám klimatu. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 67-77.

VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – LINDA, R. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J. Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 198-206.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – VACEK, S. Variabilita humusových forem v lese přirozeném v NPR Trčkov. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 102-111.

VACEK, Z. – VACEK, S. – REMEŠ, J. – MALÍK, K. Dynamika obnovy smrku v horských porostech zasažených kůrovcovou kalamitou v Národním parku Šumava. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 207-216.

VACEK, Z. – VACEK, S. – VANČURA, K. – ŠIMŮNEK, V. – BULUŠEK, D. – **BLAŽEJOVÁ, J. – **SCHWARZ, O. Sekundární sukcese na kalamitních holinách ve smrkových porostech po orkánu Kyrill v Krkonoších. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 217-226.

VACEK, S. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – **ŠTEFANČÍK, I. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.Pěstování lesů. 2018, Pěstování lesů, 390 s., ISBN 978-80-213-2891-4..

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – VACEK, S.Variabilita humusových forem v lese přirozeném v NPR Trčkov.. 2018, příspěvek ve sborníku mezinárodní konference.

VACEK, Z. – VACEK, S. – CUKOR, J. – LINDA, R. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – GALLO, J.Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. . 2018, Vacek, Z., Vacek, S., Cukor, J., Linda, R., Bílek, L., Podrázský, V., Gallo, J.: Domácí vs. introdukované jehličnaté dřeviny: produkce a biodiverzita porostů na rekultivovaných plochách po těžbě uhlí. /Native vs. introduced coniferous tree species: production and biodiversity of forest stands on reclamation stands after coal mining./ In: Baláš, M., Podrázský, V., Gallo, J. (eds.) Proceedings of Central European Silviculture. Doksy Sep. 4 – 5, Vol. 8, Praha, ČZU v Praze 2018, s. 198 - 206..

VACEK, S.; idPublikace = 84072; Název: Věnováno památce Kristiána Vincence Arnošta z Valdštejna, mecenáše lesnického školství.-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, S.Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954-30. 6. 2017, recenze.. 2018, Vacek S. (2018): Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954–30.6.2017. Recenze. Kruh, bulletin Střediska východočeských spisovatelů, 14: 52: 46–47..

VACEK, S. – **LASÁK, I.Dárek k 80. narozeninám Jiřího Uhlíře. . 2018, Vacek S., Lasák O. (2018): Dárek k 80. narozeninám Jiřího Uhlíře. Lesnická práce, 97: 4: 59. .

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR s.p., 2018, 48s. ISBN: ,

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR s.p., 2017, 32s. ISBN: ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V. – ŠTEFANČÍK, I.Pěstování účelových lesů. 2017, 275 s., ISBN 978-80-213-2785-6.

VACEK, Z. – SLANAŘ, J. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J.Přestavba porostů na stanovištích podhorských smrkových bučin v Jizerských horách.. 2017, Vacek Z., Slanař J., Vacek S., Bulušek D., Král J. (2017): Přestavba porostů na stanovištích podhorských smrkových bučin v Jizerských horách. [Transformation of spruce-beech forest Stands in Jizerské hory Mts.]. In: Jaloviar, P., Saniga M. (eds.), Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálného otepľovania. Proceedings of Central European Silviculture. Vol. 7, Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 18. vědecké konference pěstitelů lesa. Zvolen, 6.–7. 9. 2017, Zvolen, Technická univerzita ve Zvolene: 213–221 s. ISBN 978-80-228-2979-3.

VACEK, Z. – KRÁL, J. – BULUŠEK, D. – VACEK, S. – BÍLEK, L.Vliv okrajového efektu na růst a kvalitu přirozené obnovy borovice lesní (Pinus sylvestris L.).. 2017, Vacek Z., Král J., Bulušek D., Vacek S., Bílek L. (2017): Vliv okrajového efektu na růst a kvalitu přirozené obnovy borovice lesní (Pinus sylvestris L.). [Impact of edge effect on growth and quality of natural regeneration of Scots pine (Pinus sylvestris L.)]. In: Jaloviar, P., Saniga M. (eds.), Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálného otepľovania. Proceedings of Central European Silviculture. Vol. 7, Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 18. vědecké konference pěstitelů lesa. Zvolen, 6.–7. 9. 2017, Zvolen, Technická univerzita ve Zvolene: 223–232 s. ISBN 978-80-228-2979-3.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – CUKOR, J. – LINDA, R. – VACEK, S. – VACEK, Z.Změny charakteru svrchních vrstev bývalé zemědělské půdy deset let od jejího zalesnění. . 2017, Podrázský V., Remeš J., Cukor J., Linda R., Vacek S., Vacek Z. (2017): Změny charakteru svrchních vrstev bývalé zemědělské půdy deset let od jejího zalesnění. [Changes of the upper layer characteristics of former agricultural land ten years from afforestation]. In: Jaloviar, P., Saniga M. (eds.), Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálného otepľovania. Proceedings of Central European Silviculture. Vol. 7, Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 18. vědecké konference pěstitelů lesa. Zvolen, 6.–7. 9. 2017, Zvolen, Technická univerzita ve Zvolene: 129–135 s. ISBN 978-80-228-2979-3.

VACEK, S. – VANČURA, K.Vliv globálních klimatických změn na vitalitu smrkových porostů.. 2017, Vacek, S., Vančura, K. (2017): Vliv globálních klimatických změn na vitalitu smrkových porostů. [The impact of global climate change on the vitality of spruce stands. In: Vacek Z. ed., Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě. Sborník příspěvků ze semináře. Hrubá Voda, 23. 11. 2017, ČLS, z.s. Praha: 7–14 s. ISBN 978-80-02-02768-3 .

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L.Struktura, vývoj a management borových porostů nižších poloh ve vztahu ke klimatickým změnám.. 2017, Vacek S., Vacek Z., Bílek L. (2017): Struktura, vývoj a management borových porostů nižších poloh ve vztahu ke klimatickým změnám. [Structure, development and management of lower pine stands in relation to climate change]. In: Vacek Z. ed., Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů. Sborník příspěvků ze semináře. Praha, 24. 11. 2017, ČTPPZ a ČLS, z.s. Praha: 12–22 s. ISBN 978-80-02-02769-0.

VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – VACEK, S. – BÍLEK, L.Okrajový efekt jako významný faktor ovlivňující přirozenou obnovu borovice lesní.. 2017, Bílek L. (2017): Možnosti ekologicky orientovaného pěstování lesů přirozených borových stanovišť. [Possibilities of ecologically oriented silviculture on natural pine sites]. In: Vacek Z. ed., Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů. Sborník příspěvků ze semináře. Praha, 24. 11. 2017, ČTPPZ a ČLS, z.s. Praha: 7–11 s. ISBN 978-80-02-02769-0.

BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – ŠVEC, O. – VACEK, Z. – ŠTÍCHA, V. – VACEK, S. – JAVŮREK, P. Ekologicky orientované pěstování borových porostů v podmínkách nižších až středních poloh, Ecologically soound pine silviculture in low-to-middle elevations, ecologically sound silviculture; extreme forest site; logging technology; Scots pine; non-market forest function, 2017, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika NAZV QJ1520037 2017, Metodika je určena pro praktické využití vlastníky a správci lesů, lesními hospodáři, subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správou lesů, orgány státní správy ochrany přírody a akademickými pracovníky. Metodiku lze uplatnit při plánování a realizaci pěstebních opatření v nižších až středních polohách v porostech s významným podílem borovice lesní. Potenciálními odběrateli jsou všechny subjekty hospodařící na borových stanovištích. Smlouva u uplatnění certifikované metodiky uzavřena s Městské lesy Doksy, spol. s.r.o. IČO: 25432851 dne 30.10.2017. Odpovědná osoba pro jednání L. Bílek, bilek@fld.czu.cz, tel. 604814633., Předpokládané ekonomické přínosy této metodiky lze spatřovat zejména ve snížení vstupů v rámci obnovy lesních porostů. Úspory při obnově lesa se přitom netýkají pouze nákladů na zalesnění, ale i nákladů spojených s následnou péčí o mladé lesní porosty. Může se přitom jednat o úspory nákladů na úrovni desítek tisíc Kč na hektar obnovované plochy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 22.11.2017,

**VOPRAVIL, J. – PODRÁZSKÝ, V. – **HOLUBÍK, O. – VACEK, S. – **HANA, B. Principy zakládání porostů na bývalé zemědělské půdě v rámci ploch vymezených k zalesnění, Principles of forest stand establishing on former agricultural lands in the frame of plots determined for afforestation, afforestation; agricultural lands; tree species; optimaliisation, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ZZP, Tabulkovou formou shrnuje informace o vhodných stanovištích pro zalesnění a o vhodných postupech a technologiích pro využití., Úsporřy a přínosy se mohou pohybovat v řádu tisíců CZK na ploše jednoho hektaru při respektování doporučených postupů a opatření., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZe, 10.10.2017,

**KHEL, T. – **ŘEHÁČEK, D. – **KUČERA, J. – **PAPAJ, V. – **VOPRAVIL, J. – VACEK, S. – VACEK, Z. Metodika hodnocení účinnosti a realizace větrolamů v krajině jako nástroj pro ochranu půdy ohrožené větrnou erozí, Guide for evaluation of the effectiveness and realisation of wind-breaks in the landscape as tool for soil protection on sites endangered by wind erosion, wind erosion; wind-breaks; afforestation; tree species; soil protection, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Větrolamy, Metodiky může podstatně snížit nebezpečí větrné eroze v postižených územích., Hodnota prevence může dosahovat jednotek až stovek tisíců CZK na jeden hektar postižené zemědělské půdy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, 21.12.2017,

SHARMA, R. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – VACEK, S. Modelling crown width-diameter relationship for Scots pine in the central Europe. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2017, roč. 31, č. 6, s. 1875-1889. ISSN: 0931-1890.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – **JANSA, V. Modelling individual tree height to crown base of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and European beech (Fagus sylvatica L.). PLoS One, 2017, roč. 12, č. 10, s. 1-23. ISSN: 1932-6203.

VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – **HŮNOVÁ, I. – BULUŠEK, D. – PUTALOVÁ, T. – KRÁL, J. – **SIMON, J. Sensitivity of unmanaged relict pine forest in the Czech Republic to climate change and air pollution. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2017, roč. 31, č. 5, s. 1599-1617. ISSN: 0931-1890.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. – **JANSA, V. – **KUČERA, M. Modelling individual tree diameter growth for Norway spruce in the Czech Republic using a generalized algebraic difference approach. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 5, s. 227-238. ISSN: 1212-4834.

VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – VACEK, S. – HEJCMANOVÁ, P. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – **ŠTEFANČÍK, I. Effect of microrelief and vegetation cover on natural regeneration in European beech forests in Krkonose national parks (Czech Republic, Poland). Austrian Journal of Forest Science, 2017, roč. 134, č. 1, s. 75-96. ISSN: 0379-5292.

VACEK, S. – ČERNÝ, T. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – **MIKESKA, M. – **KRÁLÍČEK, I. Long-term changes in vegetation and site conditions in beech and spruce forests of lower mountain ranges of Central Europe. Forest Ecology and Management, 2017, roč. 398, č. AUG, s. 75-90. ISSN: 0378-1127.

**KRÁLÍČEK, I. – VACEK, Z. – VACEK, S. – REMEŠ, J. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – **ŠTEFANČÍK, I. – PUTALOVÁ, T. Dynamics and structure of mountain autochthonous spruce-beech forests: impact of hilltop phenomenon, air pollutants and climate. Dendrobiology, 2017, roč. 77, č. 2017, s. 119-137. ISSN: 1641-1307.

VACEK, Z. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. Effect of fungal pathogens and climatic factors on production, biodiversity and health status of ash mountain forests. Dendrobiology, 2017, roč. 77, č. 2017, s. 161-175. ISSN: 1641-1307.

SLANAŘ, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – BULUŠEK, D. – CUKOR, J. – **ŠTEFANČÍK, I. – BÍLEK, L. – KRÁL, J. Long-term transformation of submontane spruce-beech forests in the Jizerské hory Mts.: Dynamics of natural regeneration. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2017, roč. 63, č. 4, s. 212-224. ISSN: 0323-1046.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. Modelling tree crown-to-bole diameter ratio for Norway spruce and European beech. SILVA FENNICA, 2017, roč. 51, č. 5, s. 1-22. ISSN: 0037-5330.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – SIMON, J. – REMEŠ, J. – HŮNOVÁ, I. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. – MIKESKA, M. Structure, regeneration and growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands with respect to changing climate and environmental pollution. SILVA FENNICA, 2016, roč. 50, č. 4, s. 1-21. ISSN: 0037-5330.

BOŠEĽA, M. – ŠTEFANČÍK, I. – PETRÁŠ, R. – VACEK, S. The effects of climate warming on the growth of European beechforests depend critically on thinning strategy and site productivity. AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, 2016, roč. , č. 222, s. 21-31. ISSN: 0168-1923.

BULUŠEK, D. – VACEK, Z. – VACEK, S. – KRÁL, J. – BÍLEK, L. – KRÁLIČEK, I. Spatial pattern of relict beech (Fagus sylvatica L.) forests in the Sudetes of the Czech Republic and Poland. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 7, s. 293-305. ISSN: 1212-4834.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. Individual tree crown width models for Norway spruce and European beech in Czech Republic. Forest Ecology and Management, 2016, roč. , č. 366, s. 208-220. ISSN: 0378-1127.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – KRÁL, J. – BULUŠEK, D. – PUTALOVÁ, T. – BALÁŠ, M. – KALOUSKOVÁ, I. – SCHWARZ, O. Structural diversity and production of alder stands on former agricultural land at high altitudes. Dendrobiology, 2016, roč. , č. 75, s. 31-44. ISSN: 1641-1307.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. Modeling individual tree height to diameter ratio for Norway spruce and European beech in Czech Republic. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2016, roč. 30, č. 6, s. 1969-1982. ISSN: 0931-1890.

SHARMA, R. – VACEK, Z. – VACEK, S. Nonlinear mixed effect height-diameter model for mixed species forests in the central part of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 10, s. 470-484. ISSN: 1212-4834.

BÍLEK, L. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – KRÁL, J. – BULUŠEK, D. – GALLO, J. How close to nature is close-to-nature pine silviculture?. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 1, s. 24-34. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – PUTALOVÁ, T. – VACEK, Z. Monitoring složek lesních ekosystémů na TVP v Krkonošském národním parku . Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016, 56s. ISBN: ,

DUDÍK, R. – KUPČÁK, V. – ŠVÉDA, K. – PULKRAB, K. – VACEK, S. – FLORA, DR., J. Studie hospodaření na lesním hospodářském celku Město Litovel a Nová Ves. ČZU v Praze: Město Litovel, 2016, 140s. ISBN: ,

VACEK, Z. – KRÁL, J. – VACEK, S. – PUTALOVÁ, T. – BULUŠEK, D. Horizontální struktura a plasticita korun přírodě blízkých bukových porostů.. In Conference of Central European Silviculture 2016: Forest Functions in Changing Environments 30.08.2016, Dobruška. Strnady: VÚLHM, 2016. s. 181-188.

VACEK, Z. – KRÁL, J. – VACEK, S.Horizontální struktura a plasticita korun přírodě blízkých bukových porostů.. 2016, Vacek Z., Král J., Vacek S., Putalová T., Bulušek D. (2016): Horizontální struktura a plasticita korun přírodě blízkých bukových porostů. [Horizontal structure and crown plasticity of close-to-nature beech forest]. In: Kacálek, D. et al. (eds.), Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí. Proceedings of Central European Silviculture. Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 17. vědecké konference pěstitelů lesa. Dobruška, 30.–31. 8. 2016, Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno: 181–188 s..

**KALOUSKOVÁ, I. – VACEK, S.Succession of the Sycamore maple on former pastures in the Orlické hory Mts., Czech Republic. . 2016, Kalousková I., Vacek, S. (2016): Succession of the Sycamore maple on former pastures in the Orlické hory Mts., Czech Republic. In: Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania. Idea Knowledge Future. Deta Łuczycka Ed., s. 84–95. ISBN 978-83-945311-0-2.

VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 73054; Název: Dynamika a management přírodních a přírodě blízkých lesů.-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, S. Monitoring složek lesních ekosystémů na TVP v Krkonošském národním parku. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015, 63s. ISBN: ,

KRÁLÍČEK, I. – VACEK, Z. – VACEK, S. – KRÁL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Struktura a modelový vývoj autochtonních porostů s dominancí Fagus sylvatica L. v Orlických horách (Centrální Sudety). 2015, KRÁLÍČEK, I. – VACEK Z. – VACEK S. – KRÁL J. (2015): Struktura a modelový vývoj autochtonních porostů s dominancí Fagus sylvatica L. v Orlických horách (Centrální Sudety). [Structure and model development autochthonous stands with dominant Fagus sylvatica L. in the Orlické hora Mts. (Central Sudetes).]. In: Dendroflóra strednej Európy – využitie poznatkov vo výzkume, vzdělávání a praxi. Lukáčik I., Sarvašová I. Eds., Arborétum Borová Lada 10.–11. 6. 2015, Technická univerzita ve Zvoleně, 155–168..

PUTALOVÁ, T. – VACEK, Z. – KRÁL, J. – VACEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv klimatických faktorů a imisí SO2 na radiální růst rašelinných smrčin v Centrálních Sudetech. 2015, PUTALOVÁ, T. – VACEK Z. . – KRÁL J. – VACEK S. (2015): Vliv klimatických faktorů a imisí SO2 na radiální růst rašelinných smrčin v Centrálních Sudetech. ). [Impact of climatic factors and SO2 air pollution on radial growth of peat bog spruce stands in Central Sudetes]. In: Proceedings of Central European Silviculture. Houšková K., Černý J. Eds., Křtiny 2. 9. – 4. 9. 2015, Mendelova univerzita v Brně, 182–192.

VACEK, S. – ULBRICHOVÁ, I. – PODRÁZSKÝ, V. – ŠRÁMEK, V. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – ŠTEFANČÍK, I. – SIMON, J. – BALÁŠ, M. – PETRÁŠ, R. – ANDĚL, P. Podtyp: Skripta; Obhospodařování antropogenně poškozených lesů. 2015, Studijní materiál. KPL FLD ČZU v Praze, 263 s., ISBN 978-80-213-2595-1..

VACEK, S. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – ŠTEFANČÍK, I. – BALÁŠ, M. Podtyp: Skripta; Pěstování přírodě blízkých lesů. 2015, Studijní materiál. KPL FLD ČZU v Praze, 153 s., ISBN 978-80-213-2596-8..

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – HEJCMANOVÁ, P. – ŠTÍCHA, V. – REMEŠ, J. The dynamics and structure of dead wood in natural spruce-beech forest stand – a 40 year case study in the Krkonoše National Park. Dendrobiology, 2015, roč. 2015, č. 73, s. 21-32. ISSN: 1641-1307.

VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – REMEŠ, J. – ŠTEFANČÍK, I. Changes in horizontal structure of natural beech forests on an altitudinal gradient in the Sudetes. Dendrobiology, 2015, roč. 2015, č. 73, s. 33-45. ISSN: 1641-1307.

AMBROŽ, R. – VACEK, S. – VACEK, Z. – KRÁL, J. – ŠTEFANČÍK, I. Current and simulated structure, growth parameters and regeneration of beech forests with different game management in the Lány Game Enclosure. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2015, roč. 61, č. 2, s. 78-88. ISSN: 0323-1046.

VACEK, Z. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – ŠTEFANČÍK, I. – MOSER, W. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – REMEŠ, J. – KRÁLÍČEK, I. Effect of tree layer and microsite on the variability of natural regeneration in autochthonous beech forests. POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2015, roč. 63, č. 2, s. 233-246. ISSN: 1505-2249.

VACEK, S. – HŮNOVÁ, I. – VACEK, Z. – HEJCMANOVÁ, P. – PODRÁZSKÝ, V. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. – MOSER, W. Effects of air pollution and climatic factors on Norway spruce forests in the Orlické hory Mts. (Czech Republic), 1979–2014. European Journal of Forest Research, 2015, roč. 134, č. 6, s. 1127-1142. ISSN: 1612-4669.

VACEK, S. – BULUŠEK, D. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – SCHWARZ, O. – SIMON, J. – ŠTÍCHA, V. The role of shelterwood cutting and protection against game browsing for the regeneration of silver fir. Austrian Journal of Forest Science, 2015, roč. 132, č. 2, s. 81-102. ISSN: 0379-5292.

REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – NOVÁK, J. – VACEK, Z. – VACEK, S. – PUTALOVÁ, T. – KOUBEK, L. Diameter increment of beech in relation to social position of trees, climate characteristics and thinning intensity. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 10, s. 456-464. ISSN: 1212-4834.

KRÁL, J. – VACEK, S. – VACEK, Z. – PUTALOVÁ, T. – BULUŠEK, D. – ŠTEFANČÍK, I. Struktura, vývoj a zdravotní stav smrčin pod vlivem imisí v západních Krkonoších v letech 1979–2014. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2015, roč. 61, č. 3, s. 175-187. ISSN: 0323-1046.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – PUTALOVÁ, T. – SARGINACI, M. – SCHWARZ, O. – ŠRŮTKA, P. – PODRÁZSKÝ, V. – MOSER, W. European Ash ( Fraxinus excelsior L.) Dieback: Disintegrating forest in the mountain protected areas, Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 2015, roč. 132, č. 4, s. 203-223. ISSN: 0379-5292.

VACEK, S. Hospodářská úprava lesa (vybrané části).. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, 266s. ISBN 978-80-7509-355-4. Uplatnění poznatků o autoregulaci při managementu lesních ekosystémů, s. 112-138.

VACEK, S. Hospodářská úprava lesa (vybrané části). Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, 266s. ISBN 978-80-7509-355-4. Přírodě blizké hospodaření v lesích a tvorba bohatě strukturovaných lesů, s. 139-191.

MALÍK, K. – REMEŠ, J. – VACEK, S. – ŠTÍCHA, V. Development and Dynamics of Mountain Spruce (Picea abies (L.) Karsten) Stand Regeneration . Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 2, s. 61-69. ISSN: 1212-4834.

VOPRAVIL, J. – PODRÁZSKÝ, V. – KHEL, T. – HOLUBÍK, O. – VACEK, S. Effect of Afforestation of agricultural soils and tree species composition on soil physical characteristics changes. Ekologia-Bratislava, 2014, roč. 33, č. 1, s. 67-80. ISSN: 1335-342X.

ŠTEFANČÍK, I. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – KLOUČEK, T. DOPAD VÝCHOVY NA KVANTITATÍVNU PRODUKCIU BUKOVEJ (FAGUS SYLVATICA L.) ŽŔDKOVINY V OBLASTI VIHORLATSKÝCH VRCHOV (SLOVENSKO). Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 3, s. 198-204. ISSN: 0322-9688.

VACEK, Z. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – KRÁL, J. – REMEŠ, J. – BULUŠEK, D. – KRÁLÍČEK, I. Ungulate Impact on Natural Regeneration in Spruce-Beech-Fir Stands in Černý důl Nature Reserve in the Orlické Hory Mountains, Case Study from Central Sudetes. FORESTS, 2014, roč. 5, č. 11, s. 2929-2946. ISSN: 1999-4907.

VACEK, S. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – BULUŠEK, D. – ŠTEFANČÍK, I. – REMEŠ, J. – ŠTÍCHA, V. – AMBROŽ, R. Structural Diversity of Autochthonous Beech Forests in Broumovské Stěny National Nature Reserve, Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 2014, roč. 131, č. 4, s. 191-215. ISSN: 0379-5292.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – KRÁL, J. – PUTALOVÁ, T. Monitoring složek lesních ekosystémů na TVP v Krkonošském národním parku. FLD ČZU Praha: FLD ČZU Praha, 2014, 134s. ISBN: ,

VACEK, S. – SCHWARZ, ING. PHD., O. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – BÍLEK, L. Podtypy vývoje lesa v Krkonošském národním parku , Forest development subtypes in the Krkonoše National Park, Krkonose Mts., forest, vegetation, forest development subtype, 2013, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KRNAP - podtypy vývoje lesa, Číslo certifikátu: 82934/2013-MZE-16222/MAPA609. Mapa byla vytvořena v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf, Podtypy vývoje lesa v Krkonošském národním parku náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce v rámci tvorby LHP pro daná LHC, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. Soubor map struktury porostů na TVP 39 - 44 založených na bývalé zemědělské půdě v Krkonošském národním parku, Map file of forest structure in PRP 39 - 44 established on former agricultural land in the Krkonoše National Park, Forest structure, forest development, afforested agricultural lands, 2013, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Zalesňování zemědělských půd, Číslo certifikátu: 82937/2013-MZE-16222/MAPA610, vytvořeno v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, soubor 5 kusů map dostupný A4, pdf, Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého hospodaření v porostech vzniklých sukcesí či založených v 20-50. letech 20. století na bývalé zemědělské půdě., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

ŠTÍCHA, V. – MATĚJKA, K. – BÍLEK, L. – MALÍK, K. – VACEK, S. Obnova smrkového lesa po gradaci lýkožrouta v národním parku Šumava. Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 2, s. 131-137. ISSN: 0322-9688.

VACEK, S. – HEJCMANOVÁ, P. – HEJCMAN, M. – VACEK, Z. Growth, healthy status and seed production of differently aged allochtonous and autochtonous Pinus mugo stands in the Giant Mts. over 30 years. European Journal of Forest Research, 2013, roč. 132, č. 5-6, s. 801-813. ISSN: 1612-4669.

KREJČÍ, F. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – MIKESKA, M. – HEJCMANOVÁ, P. – VACEK, Z. The effects of climatic conditions and forest site types on disintegration rates in Picea abies occurring at the Modrava Peat Bogs in the Sumava National Park. Dendrobiology, 2013, roč. 2013, č. 70, s. 35-44. ISSN: 1641-1307.

VACEK, S. – BÍLEK, L. – SCHWARZ, O. – HEJCMANOVÁ, P. – MIKESKA, M. Effect of Air Pollution on the Health Status of Spruce Stands A Case Study in the Krkonose Mountains, Czech Republic. Mountain Research and Development, 2013, roč. 33, č. 1, s. 40-50. ISSN: 0276-4741.

VACEK, Z. – VACEK, S. – REMEŠ, J. – ŠTEFANČÍK, I. – BULUŠEK, D. – BÍLEK, L. Struktura a modelový vývoj lesních porostů v NPR Trčkov - CHKO Orlické hory, Česká republika. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2013, roč. 59, č. 4, s. 248-263. ISSN: 0323-1046.

VACEK, S. – HEJCMANOVÁ, P. – HEJCMAN, M. Vegetative reproduction of Picea abies by artificial layering at the ecotone of the alpine timberline in the Giant (Krkonoše) Mountains, Czech Republic. Forest Ecology and Management, 2012, roč. 2012, č. 263, s. 199-207. ISSN: 0378-1127.

VACEK, S. – HEJCMAN, M. Natural layering, foliation, fertility and plant species composition of a Fagus sylvatica stand above the alpine timberline in the Giant (Krkonoše) Mts., Czech Republic. European Journal of Forest Research, 2012, roč. 131, č. 3, s. 799-810. ISSN: 1612-4669.

ŠTEFANČÍK, I. – STRMEŇ, S. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, S. Growth responses of a Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) small pole-stage stand in a region exhibiting extensive decline of allochthonous spruce forests to differentiated thinning. Folia Oecologica, 2012, roč. 39, č. 1, s. 77-87. ISSN: 1336-5266.

VACEK, S. – JENÍK, J. Dodatek k článku o přirozeném hřížení buku lesního. Opera Corcontica, 2012, roč. 49, č. 2012, s. 225-227. ISSN: 0139-925X.

VACEK, S. Ochrana přírody a krajiny v České republice, vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 416s. ISBN 978-80-244-3041-6. Minimální prostorové parametry lesních porostů ponechaných samovolnému vývoji., s. 270-283.

VACEK, S.; idPublikace = 57926; Název: Případová studie NPR Kralický Sněžník-- Neexistuje podtyp publikace --

VACEK, S. – SCHWARZ, ING. PHD., O. – MIKESKA, M. – HUŠEK, J. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – BALÁŠ, M. – HEJCMANOVÁ, P. – ŠTÍCHA, V. – ANDĚL, P. – MINX, A. – HANIŠ, J. Východiska ekologicky orientovaného managementu lesních ekosystémů v CHKO Jizerské hory a Krkonošském národním parku.. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012, 198s. ISBN 978-80-213-2296-7.

VACEK, S. – MOUCHA, P. – BÍLEK, L. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – SIMON, J. – HYNEK, V. – ŠRŮTKA, P. – SCHWARZ, O. – MÁNEK, J. – BALÁŠ, M. – DORT, M. – PODRÁZSKÝ, V. – HEJCMAN, M. – HEJCMANOVÁ, P. – MÁLKOVÁ, J. – STONAWSKI, J. – BEDNAŘÍK, J. – VACEK, Z. – MALÍK, K. – ŠTÍCHA, V. – BULUŠEK, D. Péče o lesní ekosystémy v chráněných územích ČR. Praha: Ministerstvo životního prostředí , 2012, 884s. ISBN 978-80-7212-588-3.

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Mapa jednotek potenciální přirozené vegetace lesních ekosystémů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD ČZU v Praze), Set of maps: units of the potential natural vegetation of forest ecosystems in selected large scale protected areas (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), protected landscape area (PLA), national park, vegetation, forest stands, potential natural vegetation, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, JPV ZCHU, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu v horských oblastech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze), Set of maps of edaphic cathegories in selected large scale protected area (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), protected area, forest, vegetation, edaphic categories, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, EK VZCHÚ, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapy edafických kategorií v jednotlivých oblastech ČR náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu na exaktních ekologických základech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v jednotlivých PLO (GIS FLD ČZU v Praze), Set of maps: First generation of forest vegetation based on former agricultural soils in particular FNR (GIS FLD Life Sciences in Prague), forest natural region (FNR), forest, former agricultural soils, afforestation, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Z Krnap, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapy porostů první generace lesa založené na zemědělských půdách náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map poškození lesních porostů zvěří v Krkonoších (GIS KRNAP Vrchlabí), Set of maps: game damage to forest in Krkonoše Mts. (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), National parks, Krkonoše Mts., hoofed game, damage to forest stands, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Zver KRNAP, Mapy byly vytvořena v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapy poškození porostů zvěří v jednotlivých oblastech ČR náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu na exaktních ekologických základech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí), Set of maps: current representation of forest tree species in Krkonoše National Park (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), National park, forest stand, forest structure, European beech, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP dreviny, Mapy byly vytvořena v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa zastoupneí dřevin v jednotlivých oblastech ČR náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu na exaktních ekologických základech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava, Set of maps of forest stand structure on PRPs along altitudinal gradient on the mountain Plechý in the Šumava National Park, Forest structure, forest development, European beech, mixed stand, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP Sumava Plechy, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu v bukových a smíšených porostech s bukem lesním., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava, Set of maps of forest stand structure on the PRPs in the region Modrava in Šumava National Park, Forest structure, forest development, Norway spruce , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TVP Sumava Modrava, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu ve smrkových porostech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map stupňů přirozenosti lesních porostů pro management lesních ekosystémů ve vybraných národních parcích (FLD ČZU v Praze), Set of maps: degrees of naturalness of forest stands in selected National Parks (GIS FLD Life Sciences in Prague), National park, vegetation, forest stands, degrees of naturalness of forest stands, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Stupne pr NP, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu v NP., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map: Hodnoty biodiverzity jednotlivých SLT podle výskytu prioritních přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 ve vybraných VZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Set of maps: Values of biodiversity for particular forest site types groups in priority natural habitats of the Natura 2000 in selected large scale proteced areas (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), National park, Protected landscape area, vegetation, forest stands, forest site types groups, Natura 2000, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Biodiv KRNAP Jizerske hory, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Mapa hodnot biodiverzity jednotlivých SLT podle výskytu prioritních přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v jednotlivých VZCHÚ ČR náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu na exaktních ekologických základech, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map: Mapy souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Set of maps: Forest site types groups in selected large scale protected areas (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), national park, protected landscape area, forest, vegetation, forest site types groups, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, SLT KRNAP Jizer, Mapy byly vytvořena v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa souborů lesních typů náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map: Mapy krajiny Krkonoš – land use (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Set of maps: Maps of Krkonoše landscape – land use (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), national parks, Krkonoše Mts., landscape, land use, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa krajiny, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Mapa využití krajiny v jednotlivých oblastech ČR náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu na exaktních ekologických základech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR , Set of maps: Maps of forest vegetation zones in the Czech Protected Landscape Areas, Protected landscape area (PLA), forest, vegetation, forest vegetation zones , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LVS CHKO, Mapy lesních vegetačních stupňů byly zpracovány v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupné v pdf A4., Využití lze předpokládat u všech lesních správ, a to při celkovém plánování strategie managementu (zejména při tvorbě LHP pro jednotlivé LHC) i praktických dílčích managementových opatřeních, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map: Mapy přirozeného a současného rozšíření buku lesního v Národním parku Šumava (GIS FLD ČZU v Praze), Set of maps: Natural and current representation of European beech in Šumava National Park (GIS FLD Life Sciences in Prague), National park, forest stand, forest structure, European beech, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Sumava buk, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapy přirozeného a současného rozšíření buku lesního na území Národního parku Šumava náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu v lesních porostech na Šumavě., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – BEDNAŘÍK, J. – ULBRICHOVÁ, I. Soubor map: Mapy struktury porostů na 10 TVP na Medvědí hoře v NP Šumava, Set of maps: Maps of forest stands structure on 10 PRP on the Medvědí hora at the Šumava National Park, Forest structure, forest development, Norway spruce, 2012, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Soubor Medvedi Hora, Mapa byla vytvořena v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého obhospodařování horských smrčin a lesotundry., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – HYNEK, V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech , Set of maps: Maps of the natural protection zones distribution Protected Landscape Areas in the mountains, protected landscape area (PLA), nature conservation, nature protection zones , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, zonace CHKO hory, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupné A4, pdf., Využití lze předpokládat u všech lesních správ, a to při celkovém plánování strategie managementu na principu hospodářsko-úpravnické soustavy přírodě blízkých lesů (zejména při tvorbě LHP pro jednotlivé LHC) i praktických dílčích managementových opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – HYNEK, V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR, Set of maps: Maps of the natural protection zones distribution Protected Landscape Areas in the low and middle elevations ČR, protected landscape area (PLA), nature conservation, nature protection zones, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Zonace CHKO nižší, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupné A4, pdf., Využití lze předpokládat u všech lesních správ, a to při celkovém plánování strategie managementu (zejména při tvorbě LHP pro jednotlivé LHC) i praktických dílčích managementových opatřeních, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – ULBRICHOVÁ, I. – HYNEK, V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR , Set of maps: Maps of the natural protection zones distribution in the Czech National Parks , National park, nature conservation, nature protection zones , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Zonace NP, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupné A4, pdf., Mapy slouží pro tvorbu a rámcových zásad managementu na exaktních ekologických základech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – KREJČÍ, F. – BÍLEK, L. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. Soubor map: Přirozená i umělá obnova smrku ztepilého v horských, podmáčených a rašelinných smrčinách na Modravských slatích v NP Šumava (GIS Správa NP Šumava), Set of maps: Natural and artificial regeneration of Norway spruce at the mountain, wet and peatbog sites in the Modravské slati area at Šumava NP (GIS, NP Šumava administration), Forest structure, forest development, Norway spruce, bark beetle, disturbance, natural and artificial regeneration, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 01_Obnova, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu v horských, podmáčených a rašelinných smrčinách., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – KREJČÍ, F. – BÍLEK, L. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. Soubor map: Rozpad stromového patra horských, podmáčených a rašelinných smrčin na Modravských slatích v NP Šumava (GIS Správa NP Šumava), Spruce canopy dieback at the mountain, wet and peatbog forest sites in the Modravské slati area at the Šumava NP (GIS, NP Šumava administration), Forest structure, forest development, Norway spruce, bark beetle, disturbance, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 02 Slate rozpad, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu v horských, podmáčených a rašelinných smrčinách., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – ŠTÍCHA, V. Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko, Set of maps: Forest stand structure in permanent research plots in protected landscape area Křivoklátsko, protected landscape area, Křivoklátsko, national nature reserve, forest structure, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Struktura porostů Křivoklátsko, Soubor map byl vytvořen v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupný ve formátu A4, pdf., Soubor map struktury porostů bude využíván k optimalizaci pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu lesních ekosystémů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – ŠTÍCHA, V. – BÍLEK, L. Soubor map: Struktura porostu na trvalých výzkumných plochách v Krkonošském národním parku a v Karkonoskom Parku Narodowom (GIS FLD ČZU v Praze), Set of maps: Forest stand structure in permanent research plots in Krkonoše National Park and Karkonosze National Park (GIS FLD ČZU in Prague), Forest structure, forest development, mixed stand, European beech, Norway spruce, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Struktura na TVP Krnap, Soubor map byl vytvořen v prostředí GIS za použití programu ArcGIS, dostupná ve formátu A4, pdf., Soubor map struktur porostu slouží k optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu ve smíšených porostech. Využití lze předpokládat u všech lesních správ při celkovém plánování strategie managementu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA DOC., ING., PH.D., M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubor map: Typy porostů a typy vývoje lesa v CHKO Jizerské hory (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Set of maps: Types of forest stands and types of forest development in the Jizerské hory Protected Landscape Area (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Jizerské hory Mts., protected landscape area, forest stand, types of forest stand, forest development, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Jizerske typy vyvoj, Mapy byly vytvořeny v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Optimalizace pěstebních opatření pro účely přírodě blízkého managementu v horských oblastech., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Edafické kategorie lesů v národních parcích Krkonoš (GIS KRNAP Vrchlabí), Edaphic categories of forests in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, edaphic categories , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP EK, 229691/2012-MZE-16222/MAPA320, mapa byla vytvořena v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa edafických kategorií lesů v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Lesní vegetační stupně v národních parcích Krkonoš (GIS KRNAP Vrchlabí), Forest vegetation zones in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, forest vegetation zone , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP LVS, 229690/2012-MZE-16222/MAPA319, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa lesních vegetačních stupňů v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Ohroženost lesních půd introskeletovou erozí v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Map of the introskeletal erosion in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, introskeletal erosion, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP ISE, 229698/2012-MZE-16222/MAPA327, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa ohroženosti lesních půd introskeletovou erozí v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Porosty první generace lesa založené na zemědělských půdách v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), First generation forest stands established on former agricultural land in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, agricultural land, historici records , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP ZP, 229699/2012-MZE-16222/MAPA328, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa porostů první generace lesa založených na zemědělských půdách v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Potenciální vegetace ekosystémů v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Potential vegetation of ecosystems in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest ecosystem, potential vegetation, Zurich–Montpellier school of phytosociology , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP PV, 229692/2012-MZE-16222/MAPA321, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa zastoupení jednotek potenciální vegetace ekosystémů v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Přirozené rozšíření borovice kleče v národních parcích Krkonoš (GIS KRNAP Vrchlabí), Natural distribution of dwarf pine in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, dwarf pine , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP BOk, 229696/2012-MZE-16222/MAPA325, mapa byla vytvořena v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná v A4, pdf., Mapa přirozeného rozšíření borovice kleče v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Přirozené rozšíření buku lesního v národních parcích Krkonoš (GIS KRNAP Vrchlabí), Natural distribution of European beech in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, European beech, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP BK, 229694/2012-MZE-16222/MAPA323, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa přirozeného rozšíření buku lesního v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Přirozené rozšíření jedle bělokoré v národních parcích Krkonoš (GIS KRNAP Vrchlabí), Natural distribution of silver fir in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, silver fir, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP JD, 229695/2012-MZE-16222/MAPA324, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa přirozeného rozšíření jedle bělokoré v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Přirozené rozšíření smrku ztepilého v národních parcích Krkonoš (GIS KRNAP Vrchlabí), Natural distribution of Norway spruce in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, Norway spruce, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP SM, 229693/2012-MZE-16222/MAPA322, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa přirozeného rozšíření smrku ztepilého v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – PODRÁZSKÝ, V. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Půdní typy ekosystémů v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Soil types of ecosystems in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, ecosystem, soil type , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP PT, 229697/2012-MZE-16222/MAPA326, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa půdních typů ekosystémů v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Soubory lesních typů v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Grpups of forest types in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, group of forest types , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP SLT, 229688/2012-MZE-16222/MAPA317, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa souborů lesních typů v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Stanovištní typy lesů v národních parcích Krkonoš (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Forest site types in Krkonoše National Parks (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, ecosystem, forest site type, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP STL, 229689/2012-MZE-16222/MAPA318, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa stanovištní typy lesů v národních parcích Krkonoš náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Typy porostů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Forest stand types in the Krkonoše National Park (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, ecosystem, forest stand type, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP TPor, 229701/2012-MZE-16222/MAPA330, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf. , Mapa typů porostů v KRNAP náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Typy vývoje lesa v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Forest development types in the Krkonoše National Park (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, forest development type , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP TVL, 229700/2012-MZE-16222/MAPA329, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa typů vývoje lesa v KRNAP náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Vývojové fáze lesa pro TP1 – cílový v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Forest development phases for the forest stand type 1 - target in the Krkonoše National Park (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, forest stand type, forest development phases, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP VFL TP 1, 229702/2012-MZE-16222/MAPA331, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa vývojových fází lesa pro TP1 – cílový v Krkonošském národním parku náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Vývojové fáze lesa pro TP2 – přechodný v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Forest development phases for the forest stand type 2 - transient in the Krkonoše National Park (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, forest stand type, forest development phases, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP VFL TP 2, 229703/2012-MZE-16222/MAPA332, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa vývojových fází lesa pro TP2 – přechodný v Krkonošském národním parku náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MIKESKA, M. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. Vývojové fáze lesa pro TP3 – vzdálený v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí), Forest development phases for the forest stand type 3 - distant in the Krkonoše National Park (GIS Krkonoše National Park in Vrchlabí), Krkonose Mts., forest, vegetation, forest stand type, forest development phases, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KRNAP VFL TP 3, 229704/2012-MZE-16222/MAPA333, mapa byla vytvořena v prostředí GIS v prostředí GIS za použití programu TopoL x T 9.5, dostupná A4, pdf., Mapa vývojových fází lesa pro TP3 – vzdálený v Krkonošském národním parku náleží k základním exaktním podkladům pro sjednocení rámcových zásad managementu daného území s předpokládanou ekonomickou a technologickou racionalizací práce. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

VACEK, S. – MOUCHA, P. – BÍLEK, L. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – SIMON, J. – HYNEK, V. – ŠRŮTKA, P. – SCHWARZ, ING. PHD., O. – MÁNEK, J. – BALÁŠ, M. – DORT, M. – PODRÁZSKÝ, V. – HEJCMAN, M. – HEJCMANOVÁ, P. – MÁLKOVÁ, J. – STONAWSKI, J. – BEDNAŘÍK, J. – VACEK, Z. – MALÍK, K. – ŠTÍCHA, V. Péče o lesy v chráněných územích. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. 1053s. ISBN 978-80-213-2228-8.

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Beskydy, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Beskydy, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Beskydy, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233847/2011-MZE-16222/MAPA42, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Bílé Karpaty, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Bílé Karpaty, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Bílé Karpaty, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233851/2011-MZE-16222/MAPA43, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Blaník, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Blaník, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Blaník, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233855/2011-MZE-16222/MAPA44, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Blanský les, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Blanský les, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Blanský les, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233858/2011-MZE-16222/MAPA45, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Broumovsko, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Broumovsko, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Broumovsko, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233864/2011-MZE-16222/MAPA46, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO České středohoří, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area České Středohoří, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO České středohoří, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233873/2011-MZE-16222/MAPA47, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Český kras, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Český Kras, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Český kras, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233881/2011-MZE-16222/MAPA48, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Český les, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Český Les, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Český les, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233888/2011-MZE-16222/MAPA49, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Český ráj, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Český Ráj, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Český ráj, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233890/2011-MZE-16222/MAPA50, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Jeseníky, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Jeseníky, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Jeseníky, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233896/2011-MZE-16222/MAPA51, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. Stupně přirozenosti lesních porostů v NPR Voděradské bučiny, Degrees of naturalness of forest stands in National Nature Reserve Voděradské bučiny , degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NPR Voděradské bučiny, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233982/2011-MZE-16222/MAPA69, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. Stupně přirozenosti lesních porostů v NPR Břehyně – Pecopala, Degrees of naturalness of forest stands in National Nature Reserve Břehyně - Pecopala, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NPR Břehyně - Pecopala, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233971/2011-MZE-16222/MAPA66, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Kokořínsko, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Kokořínsko, Degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Kokořínsko, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233909/2011-MZE-16222/MAPA53, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. Stupně přirozenosti lesních porostů v NPR Králický Sněžník, Degrees of naturalness of forest stands in National Nature Reserve Kralický Sněžník, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NPR Kralický Sněžník, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233974/2011-MZE-16222/MAPA67, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – PODRÁZSKÝ, V. Stupně přirozenosti lesních porostů v NPR Libický luh, Degrees of naturalness of forest stands in National Nature Reserve Libický luh, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NPR Libický luh, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233977/2011-MZE-16222/MAPA68, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v Krkonošském národním parku, Degrees of naturalness of forest stands in National Park Krkonoše, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NP Krkonoše, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233799/2011-MZE-16222/MAPA38, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v NP a CHKO Šumava, Degrees of naturalness of forest stands in National Park and Protected landscape Area Šumava, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NP a CHKO Šumava, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233814/2011-MZE-16222/MAPA39, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v NP České Švýcarsko, Degrees of naturalness of forest stands in National Park České Švýcarsko, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NP České Švýcarsko, program TopoL x T 9.5, formát pdf, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v NP Podyjí, Degrees of naturalness of forest stands in National Park Podyjí, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, NP Podyjí, program TopoL x T 9.5, formát pdf, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Křivoklátsko, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Křivoklátsko, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Křivoklátsko, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233912/2011-MZE-16222/MAPA54, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Labské pískovce, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Labské pískovce, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Labské pískovce, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233919/2011-MZE-16222/MAPA55, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Litovelské Pomoraví , Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Litovelské Pomoraví, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Litovelské Pomoraví, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233924/2011-MZE-16222/MAPA56, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Lužické hory, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Lužické hory, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Lužické hory, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233929/2011-MZE-16222/MAPA57, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Moravský kras, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Moravský kras, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Moravský kras, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233933/2011-MZE-16222/MAPA58, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Orlické hory, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Orlické hory, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Orlické hory, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233936/2011-MZE-16222/MAPA59, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Pálava, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Pálava, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Pálava, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233940/2011-MZE-16222/MAPA60, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Poodří, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Poodří, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Poodří, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233945/2011-MZE-16222/MAPA61, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Slavkovský les, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Slavkovský les, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Slavkovský les, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233949/2011-MZE-16222/MAPA62, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Třeboňsko, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Třeboňsko, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Třeboňsko, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233953/2011-MZE-16222/MAPA63, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Žďárské vrchy, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Žďárské vrchy, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Žďárské vrchy, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233956/2011-MZE-16222/MAPA64, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Železné hory, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Železné hory, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Železné hory, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233960/2011-MZE-16222/MAPA65, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. Stupně přirozenosti lesních porostů v CHKO Jizerské hory, Degrees of naturalness of forest stands in Protected landscape Area Jizerské hory, degrees of naturalness, forest stand, forest reserve, forest management, nature protection, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Jizerské hory, program TopoL x T 9.5, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 233904/2011-MZE-16222/MAPA52, pravděpodobná úspora při plánování a realizaci pěstebních opatření směřujících k větší přirozenosti dotčených lesních porostů, zvýšení ekologické stability a bezpečnosti produkce v dlouhodobém horizontu existence porostu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 28.12.2011

VACEK, S. – VACEK, Z. – SCHWARZ, O. – RAJ, A. – BÍLEK, L. – NOSKOVÁ, I. – BALCAR, Z. – ZAHRADNÍK, D. – BALÁŠ, M. – BEDNAŘÍK, J. – MIKESKA, M. – SIMON, J. – MINX, T. – MATĚJKA, K. Struktura a vývoj lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s. r. o., 2010. 568s. ISBN 978-80-87154-41-0.

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – RAJ, A. – MIKESKA, M. – BOČEK, M. – SCHWARZ, O. – HOŠEK, J. – ŠACH, F. – ČERNOHOUS, V. – BÍLEK, L. – HEJCMAN, M. – NOSKOVÁ, I. – BALÁŠ, M. Půdy lesů a ekosystémů nad horní hranicí lesa v národních parcích Krkonoš. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s. r. o., 2010. 303s. ISBN 978-80-87154-98-4.

VACEK, S. Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany. Obecná část. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s. r. o., 2010. 568s. ISBN 978-80-87154-50-2. s. Velkoplošná zvláště chráněná území, s. 31 - 60.

VACEK, S. Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany. Obecná část.. Kostelec nad Černými les: Lesnická práce, s. r. o., 2010. 568s. ISBN 978-80-87154-50-2. s. Uplatnění poznatků o autoregulaci při managementu lesních ekosystémů, s. 306 - 325.

VACEK, S. – SIMON, J. Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany. Obecná část.. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s. r. o., 2010. 568s. ISBN 978-80-87154-50-2. s. Pěstební management (obecná východiska), s. 336 - 339.

VACEK, S. Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany. Obecná část. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s. r. o., 2010. 568s. ISBN 978-80-87154-50-2. s. Velkoplošná zvláště chráněná území České republiky, s. 440 - 563.

ŠTÍCHA, V. – KUPKA, I. – ZAHRADNÍK, D. – VACEK, S. Influence of micro-relief and weed competition on natural regeneration of mountain forests in the Šumava Mountains. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 5, s. 218 - 224. ISSN: 1212-4834.

MATĚJKA, K. – VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. Development of forest soils in the Giant Mts. in the period 1980 – 2009 . Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 11, s. 485 - 504. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – MATĚJKA, K. State and development of phytocenoses on research plots in the Krkonoše mountains forest stands.. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 11, s. 505 - 517. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BÍLEK, L. – NOSKOVÁ, I. – SCHWARZ, O. Structure and development of forest stands on permanent research plots in the Krkonoše Mts.. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 11, s. 518 - 530. ISSN: 1212-4834.

ZAHRADNÍK, D. – VACEK, S. – BÍLEK, L. – NOSKOVÁ, I. – VACEK, Z. Horizontal structure of forest stands on PRP in the Krkonoše Mts. and its development. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 11, s. 531 - 540. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – NOSKOVÁ, I. – BÍLEK, L. – VACEK, Z. – SCHWARZ, O. Regeneration of forest stands on permanent research plots in the Krkonoše Mts.. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 11, s. 551 - 554. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – MATĚJKA, K. Health status of forest stands on permanent research plots in the Krkonoše Mts.. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 11, s. 555 - 569. ISSN: 1212-4834.

VACEK, S. – VACEK, Z. – SCHWARZ, O. – NOSKOVÁ, I. – BALCAR, Z. – BULUŠEK, D. – BARTOŠÍK, Z. – ROLÍNKOVÁ, V. – HIRSCHOVÁ, E. Obnova lesních porostů na výzkumných plochách v bilaterální biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze. Opera Corcontica, 2010, roč. 47, č. Suppl. 1, s. 167 - 178. ISSN: 0139-925X.

VACEK, S. – JENÍK, J. Přirozené hřížení buku lesního (Fagus sylvatica L.) v ekotonu alpínské hranice lesa v Krkonoších. Opera Corcontica, 2010, roč. 47, č. Suppl. 1, s. 215 - 224. ISSN: 0139-925X.

VACEK, S. – HEJCMAN, M. – SEMELOVÁ, V. – REMEŠ, J. – PODRÁZSKÝ, V. Effect of soil chemical properties on growth, foliation and nutrition of Norway spruce stand affected by yellowing in the Bohemian Forest Mts., Czech Republic. European Journal of Forest Research, 2009, roč. 128, č. 4, s. 367-375. ISSN: 1612-4669.

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – KOBLIHA, J. – MALÍK, V. – KUPKA, I. – TURČÁNI, M. – DVOŘÁK, J. – BÍLEK, L. – BALÁŠ, M. – ZATLOUKAL, V. – SIMON, J. – A KOL., a. Pěstování lesů III. - Praktické postupy pěstování lesů. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 1012s. ISBN 978-80-87154-34-2.

VACEK, S. – MATĚJKA, K. – REMEŠ, J. – ULBRICHOVÁ, I. – SIMON, J. – TURČÁNI, M. – VIEWEGH, J. – BEDNAŘÍK, J. – MALÍK, K. – MALÍK, V. – BÍLEK, L. – ŠTÍCHA, V. – SEMELOVÁ, V. – EŠNEROVÁ, J. – BALÁŠ, M. Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 512s. ISBN 978-80-87154-68-7.

VACEK, S. – SIMON, J. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – SLÁVIK, M. – TURČÁNI, M. – ŠRŮTKA, P. – ČÍŽKOVÁ, D. – NAKLÁDAL, O. – MALÍK, V. – KOBLIHA, J. – REMEŠ, J. – KUNEŠ, I. – HATLAPATKOVÁ, L. – KAŠÍKOVÁ, V. – BÍLEK, L. – A KOL., a. Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s r o., 2009. 792s. ISBN 978-80-87154-27-4.

VACEK, S. – SCHINDLEROVÁ, I. – NOSOVÁ, M. – ZAHRADNÍK, D. – HYNEK, V. – BALÁŠ, M. – BÍLEK, L. – MALÍK, V. – ŠOLC, R. – BEDNAŘÍK, J. – A KOL., a. Obnova lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s r o., 2009. 288s. ISBN 978-80-87154-87-8.

Hniloby v porostech založených na bývalých zemědělských půdách v Orlických horách - Ing. Baláš Martin; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; Ing. Hatlapatková Lenka, 2009

Stav, vývoj a management lesních ekosystémů v průběhu existence NP Šumava - prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc., 2009

Principy a možnosti tvorby bohatě strukturovaných lesů - prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc., 2009

Rereneration of Forest Stands on Research Plots in the Bilateral Biospheric Reserve Krkonoše/Karkonosze. - prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc., 2009

Natural layering of the European beech in the upper tree limit ecotone in the Krkonoše Mts. - prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Jeník Jan, CSc., 2009

 
page foot