| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Ludvík Pinc, Ph.D. (4300)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PŘIBYLOVÁ, L. – **PILNÁ, V. – PINC, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Ability of dog owners to identify their dogs by smell. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

DOLEŽAL, P. – **FURTON, K. – LNĚNIČKOVÁ, J. – **KYJAKOVÁ, P. – **SKEŘÍKOVÁ, V. – **VALTEROVÁ, I. – PINC, L. – **URBAN, Š. Multiplicity of human scent signature. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 2019, roč. 9, č. 7, s. 1-7. ISSN: 2090-536X.

LANGROVÁ, I. – PINC, L. Ověřená technologie výcviku potkanů pro detekci pachů a pachovou identifikaci, Verified technology for training of rats to detect and identificate odors, odors; odor detection; olfactology; rat; scent discrimination, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Pachová identifikace, Technologie/21260/2018/01, konstrukce výcvikového trenažéru a tréninkový postup při výchově a výcviku potkanů, zisk z prodeje licence cca 500.000,- Kč, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. – NEUBERGER, P. – LINDA, M. – ADAMOVSKÝ, R. – SEDLÁČEK, L. Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace, Collection of human scent samples on buccal swabs and their use in the scent identification line-ups, scent identification line-ups; drying-up; buccal swabs, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), SJBS01, Majitelem výsledků je Ministrestvo vnitra ČR. Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené ředitelem odboru bezpečnostního vúzkumu a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. tel. 974 832 746, fax. 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, Využití Policií České republiky v rámci úkonů trestního řízení, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Policejní prezídium České republiky, 28.11.2017,

PINC, L. – BARTOŠ, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P.Klíčová důležitost "blind" postupu při použití psů k pachové identifikaci osob. 2018, 45. konference ČSEtS, Ostrava 9. - 12.11.2018.

PINC, L. – LANGROVÁ, I. Výcvikové zařízení, zejména pro výcvik potkanů Rattus norvegicus pro komparaci lidských pachů. -- Neuvedený název vydavatele --. 307635. 12.12.2018.

LINDA, M. – NEUBERGER, P. – ADAMOVSKÝ, R. – SEDLÁČEK, L. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. Odběr pachových vzorků osob formou bukálního stěru a jejich využití v rozlišování pachu metodou pachové identifikace, Collection of human scent samples on buccal swabs and their use in the scent identification line-ups, scent identification line-ups; drying-up; buccal swabs, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Sušárna bukálních stěrů SJBS01, SJBS01, Sušárna bukálních stěrů určená pro kriminalistická pracoviště. Konstrukční řešení bylo vytvořeno na základě veřejné zakázky. Majitelem výsledků je Ministrestvo vnitra ČR. Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, DIČ: CZ00007064 zastoupené ředitelem odboru bezpečnostního vúzkumu a vzdělávání JUDr. Petrem Novákem, Ph.D. tel. 974 832 746, fax. 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, Ekonomické parametry nelze vyčíslit. Jedná se o bezpečnostní výzkum pro potřeby státu. Využití Policií České republiky v rámci úkonů trestního řízení., Ministerstvo vnitra České republiky, 00007064, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

LANGROVÁ, I. – PINC, L. Výcvikový trenažér, zejména vhodný pro výcvik potkanů Rattus norvegicus pro komparaci lidských pachů, The training simulator suited especially for the training of rats (Rattus norvegicus) for comparing of human odors , rat; training; sniffing; odor comparasion, 2017, KA - Vojenství, A - Prototyp, Pachová skříň, 2016-11-14-1, Prototyp je sestrojen z chirurgické oceli a tvrzeného skla. Jakoukoliv libovolnou část trenažéru ihned vyměnit za shodnou a tím neustále udržovat pachově čisté prostředí nutné pro nezpochybnitelnou pachovou komparaci lidských pachů. Prototyp je nadále využíván pro výzkumné a demonstrační činnosti a nedochází k jeho přímému prodeji., Cena materiálu použitého na výrobu výcvikového trenažéru je cca 100 tis. Kč. Prototyp je nadále využíván pro výzkumné a demonstrační činnosti a nedochází k jeho přímému prodeji. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

LANGROVÁ, I. – PINC, L.Inovace v pachové identifikaci osob. 2017, Předmětem projektu je výcvik potkanů k provádění pachové identifikace osob. Podstata projektu zatím nebyla řešena v rámci jiného projektu, grantového projektu nebo výzkumného záměru. .

SANTARIOVÁ, M. – PINC, L. – BARTOŠ, L. – VYPLELOVÁ, P. – GERNEŠ, J. – SEKYROVÁ, V. Resistance of human odours to extremely high temperature as revealed by trained dogs. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 4, s. 172-176. ISSN: 1212-1819.

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – KYJAKOVÁ, P. – VALTEROVÁ, I. – SKEŘÍKOVÁ, V. – URBAN, Š.Human scent signature: an off-line coupling of GC with dogs to determine the scent composition and analysis of human scent samples by GCxGC-MS . 2016, Abstract book International symposium on capillary chromatography and GCxGC symposium, 29.5. - 3.6.2016, Riva del Garda, Italy, p. 550 .

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – SKEŘÍKOVÁ, V. – PINC, L. – URBAN, Š.Sensitivity of Human Scent Analysis: The Dog vs. GC-MS/MS. 2016, Abstract book International symposium on advances in extraction technologies and international symposium on separation sciences, 3.7 - 6.7.2016, Toruń, Poland, p. 414 .

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – KYJAKOVÁ, P. – VALTEROVÁ, I. – SKEŘÍKOVÁ, V. – URBAN, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molecules of Human Scent Signature. 2016, In: Abstract book International symposium on advances in extraction technologies and international symposium on separation sciences, 3.7 - 6.7.2016, Toruń, Poland, p. 414.

CINKOVÁ, P. – SKEŘÍKOVÁ, V. – VYPLELOVÁ, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PINC, L. – URBAN, Š.Analyses of Mixtures of Humans Scents. 2016, In: Abstract book International symposium on advances in extraction technologies and international symposium on separation sciences, 3.7 - 6.7.2016, Toruń, Poland, p. 414.

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – CINKOVÁ, P. – BENEDIKTOVÁ, K. – PINC, L. – URBAN, Š. Molekulová skladba pachové signatury člověka. ..., 2016, roč. 3, č. , s. 200-210. ISSN: N.

WACKERMANNOVÁ, M. – PINC, L. – JEBAVÝ, L.; idPublikace = 72090; Název: Olfactory Sensitivity in Mammalian Species-- Neexistuje podtyp publikace --

PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – LNĚNIČKOVÁ, J.Psi poznají střelce. 2016, .

URBAN, Š. – PINC, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, V. – VYHNÁLEK, O. – CINKOVÁ, P. – DOLEŽAL, P. Metodika odběru lidského pachu pro chemickou analýzu, Methodology of Human Scent Collection for Chemical Analyses, Human scent; Chemical analyses; GC/MS; Scent identification; Dogs, 2016, CB - Analytická chemie, separace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 10/2016, Výsledky byly předány konečnému uživateli, ktzerým je Odbor služební kynologie a hypologie PP ČR., V tomto případě nelze uvést., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Policejní prezídium České republiky, 20.10.2016,

KLOUBEK, M. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. Parní sterilizace a lidský pach. Kriminalistika. , 2015, roč. 4, č. 48, s. 275-283. ISSN: 1210-9150 .

PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace, Verification and Improvement of the Scent Identification Method, Scent identification, Line ups, Dogs, Law enforcement, 2015, XX - Nepřiřazeno, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodické postupy, , , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Policejní prezídium České republiky, 16.11.2015, 9/2015

VYPLELOVÁ, P. – VOKÁLEK, V. – PINC, L. – PACÁKOVÁ, Z. – BARTOŠ, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Individual human odor fallout as detected by trained canines. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2014, roč. 2014, č. 234, s. 13-15. ISSN: 0379-0738.

PINC, L. Policejní pyrotechnika. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2014, 282s. ISBN 978-80-7380-510-4. Kontrolované biologické systémy k detekci výbušnin, s. 200-214.

SANTARIOVÁ, M. – GERNEŠ, J. – PINC, L. – SEKYROVÁ, V. – BARTOŠ, L.; idPublikace = 65076; Název: Schopnost psů, speciálně vycvičených na metodu pachové identifikace, detekovat individuální lidské pachy poté, co byly vystaveny vysokým teplotám-- Neexistuje podtyp publikace --

VYPLELOVÁ, P. – VOKÁLEK, V. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Use of human odor fall-out in human identification line-ups. 2014, In: Book of Abstracts of The European Conference on Behavioural Biology, 17 - 20 July 2014, Prague, Czech Republic, pp. 54 - 55.

ČAJÁGIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnosť psov stotožniť ľudský pach vystavený parnej sterilizác. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.10.

MACHOVÁ, L. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odolnost lidského pachu v růuzných podmínkách prostředí. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.11.

NEUMANNOVÁ, P. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrilové rukavice jako prostředek proti nežádoucí kontaminaci lidským pachem. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.12.

PÍSAŘÍKOVÁ, A. – SANTARIOVÁ, M. – PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost psů identifikovat lidský pach poté co byl vystaven působení vody. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.13.

VOKÁLEK, V. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – PACÁKOVÁ, Z. – BARTOŠ, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lidský pachový spad jako prostředek individuální indentifikace osob. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.15.

URBAN, Š. – DOLEŽAL, P. – CINKOVÁ, P. – BENEDIKTOVÁ, K. – PÁLKA, D. – VYHNÁLEK, O. – PINC, L. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molekulární složení aktivní pachové signatury člověka - společný projekt ČZU a VŠCHT. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.9.

JEBAVÝ, L. – PINC, L. – VLASÁK, P. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – SANTARIOVÁ, M. Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014, 2s. ISBN: není,

LANGROVÁ, I. – PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – SANTARIOVÁ, M. – VLASÁK, P. – WACKERMANNOVÁ, M. – PÍSAŘOVÁ, A. – KOLÁŘ, F. Pachová signatura. Praha: VŠCHT Praha, 2014, 5s. ISBN: N,

VLACHOVÁ, L. – HRADECKÁ, L. – PINC, L. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Agresivní chování psů. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 25-26. ISBN: 978-80-7305-654-4.

SANTARIOVÁ, M. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. – KLOUBEK, M. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. Schopnost psů identifikovat lidský pach poté, co byl vystaven působení proudící vody. Bezpečnostní teorie a praxe, 2012, roč. Zvláštní číslo, č. 2. díl, s. 355-365. ISSN: 1801-8211.

KLOUBEK, M. – PINC, L. – ROBERT, M. – PACHMÁŇ, J. – ŠELEŠOVSKÝ, J. Možnosti olfaktorické detekce nitromethanu ve směsi se zcitlivovadly. Bezpečnostní teorie a praxe, 2012, roč. Díl 2, č. Zvláštní číslo, s. 347-354. ISSN: 1801-8211.

PINC, L. – BARTOŠ, L. – RESLOVÁ, A. – KOTRBA, R. Dogs Discriminate Identical Twins. PLoS One, 2011, roč. 6, č. 6, s. 1-4. ISSN: 1932-6203.

ČERNÁ, K. – PINC, L. – PACHMÁŇ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ability of explosives detector dogs to generalize odor of TNT. 2011. Proceedings of the 14th Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials NTREM Held at the University of Pardubice Pardubice, Czech Republic April 13–15, 2011. Full text.

ČERNÁ, K. – PINC, L. – PACHMÁŇ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost psů vycvičených na detekci výbušnin generalizovat pach TNT. 2011. 38. etologická konference České a slovenské etologicé společnosti. Kostelec nad Černými lesy. 9. . 12. listopadu 2011. Přednáška.

KRÁLOVÁ, D. – PACÁKOVÁ, Z. – PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost psů reagovat na gesta osoby a pohyby makety. 2011. 38. etologická konference České a slovenské etologicé společnosti. Kostelec nad Černými lesy. 9. . 12. listopadu 2011.

SANTARIOVÁ, M. – PINC, L. – GERNEŠ, J. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost psů, speciálně vycvičených na metodu pachové identifikace, detekovat individuální lidské pachy, poté co byly vystaveny vysokým teplotám. 2011. .

Use of dogs to identify individual odor fall-out of humans - Václav Vokálek (externí), Ing. Ludvík Pinc, Ing. Petra Vyplelová, Ing. Zuzana Pacáková, 2010

SCHOPNOST PSŮ ROZLIŠIT INDIVIDUÁLNÍ PACHY MONOZYGOTICKÝCH DVOJČAT - Ing. Ludvík Pinc, 2010

Identifikace pachového spadu pomocí psů - Václav Vokálek (externí), Ing. Ludvík Pinc, Ing. Petra Vyplelová, Ing. Zuzana Pacáková, 2010

Identifikace pachového spadu osob pomocí psů - Václav Vokálek (externí), Ing. Ludvík Pinc, Ing. Petra Vyplelová, Ing. Zuzana Pacáková, 2010

SCHOPNOST PSŮ SPECIÁLNĚ VYCVIČENÝCH NA METODU PACHOVÉ IDENTIFIKACE, DETEKOVAT INDIVIDUÁLNÍ LIDSKÉ PACHY, POTÉ CO BYLY VYSTAVENY VYSOKÝM TEPLOTÁM - M. Santariová (externí), Ing. Ludvík Pinc, Josef Gerneš (externí), 2010

SILBEROVÁ, P. – LUKEŠOVÁ, D. – PINC, L. The Determination of Blood Profile in Captive Wild Ungulates with Focus on Eland (Taurotragus oryx). Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. Vol. 43 , č. 4, s. 360 - 365. ISSN: 0231-5742.

Schopnost psů rozlišit individuální pachy monozygotických dvojčat - Ing. Ludvík Pinc, 2010

Schopnost psů speciálně vycvičených na metodu pachové identifikace, detekovat individuální lidské pachy, poté co byly vystaveny vysokým teplotám. - M. Santariová (externí), Ing. Ludvík Pinc, Josef Gerneš (externí), 2010

 
page foot