| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavlína Zrůbková (2538)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SÁLUS, J. – MAŘÍKOVÁ, P. – KMENT, P. SOCIOLOGICAL RESEARCH OF RURAL AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND COOPERATING AMONG EXPERTS. European Countryside, 2014, roč. 6, č. 3, s. 243-253. ISSN: 1803-8417.

SÁLUS, J. – MAŘÍKOVÁ, P. SOCIOLOGICAL RESEARCH OF RURAL AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND COOPERATING AMONG EXPERTS. European Countryside, 2014, roč. 6, č. 3, s. 243-253. ISSN: 1803-8417.

MARTIŠ, M. – PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – HEROVÁ, I. – TOBOLOVÁ, B. – HOUDEK, K. – ŠIŠÁK, L. – MAŘÍKOVÁ, P. – BUKÁČEK, J. – NAWRATH, M. Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2013, 112s. ISBN 978-80-7458-030-7.

MAŘÍKOVÁ, P. Venkov na prahu 21. století. Praha: Alfa Nakladatelství, s.r.o., 2012, 320s. ISBN 978-80-87197-49-3. Vymezení venkova - metodologické souvislosti; Základní charakteristiky a vývojové trendy venkova v ČR, s. 46-81.

MAŘÍKOVÁ, P. – HEROVÁ, I. LOCAL DEVELOPMENT – MULTIPLE VIEWS. In 7th Annual International Scientific Conference "New Dimensions in the Development of Society" Abstracts 06.10.2011, Jelgava. Jelgava: Faculty of Social Sciences, Latvia University of Agriculture, 2011. s. 46-46.

MAŘÍKOVÁ, P. – HEROVÁ, I. Analysis of Social Networks in Local Action Group. In Proceedings of the 20th International Scietific Conference Agrarian Perspectives 13.09.2011, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 359-365.

MAJEROVÁ, V. – MAŘÍKOVÁ, P. – KMENT, P. – KOCMÁNKOVÁ, L. – HEROVÁ, I. – PAVLÍKOVÁ, G. – SÁLUS, J. Sociální kapitál a rozvoj regionu. Příklad Kraje Vysočina.. Praha: Grada, 2011. 224s. ISBN 978-80-247-4093-5. Sociální kapitál na venkově, s. 108-167.

MAJEROVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, G. – MAŘÍKOVÁ, P. Current Social Structure of Agricultural Workers in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 11, s. 508-521. ISSN: 0139-570X.

MAŘÍKOVÁ, P. – HEROVÁ, I. Area protection in views of its residents. European Countryside, 2010, roč. 2, č. 4, s. 195 - 208. ISSN: 1803-8417.

MAJEROVÁ, V. – HEROVÁ, I. – MAŘÍKOVÁ, P. The Structural Changes in the Rural Areas and Agriculture in the Selected European Countries. Varšava: Institute of Agricultural and Food Economics , 2009. 252s. ISBN 978-83-7658-088-3. The Structural Changes in the Rural Areas and Agriculture: the Case of the Czech Republic, s. 31-46.

MAŘÍKOVÁ, P. Odborné vzděláváníí a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru v ČR. Praha: ČZU IVP, 2009. 217s. ISBN 978-80-213-2002-4. Trendy vývoje venkovského prostoru, s. 159-201.

Na wsi zmiany - prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc.; Ing. Herová Irena; Ing. Maříková Pavlína, 2009

Current Social Structure of Agricultural Workers in the Czech Republic - prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc.; Ing. Pavlíková Gabriela; Ing. Maříková Pavlína, 2009

Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje - Ing. Maříková Pavlína; Ing. Pavlíková Gabriela; Ing. Herová Irena, 2009

Podpořené projekty III. osy Programu rozvoje venkova – srovnání krajů ČR - Ing. Maříková Pavlína, 2009

Aging of Rural Society as a Challenge - Ing. Maříková Pavlína, 2009

Residents’ Opinion on Protection of their Living Area - Ing. Maříková Pavlína; Ing. Herová Irena, 2009

Venkov - vymezení základních pojmů - Ing. Maříková Pavlína, 2009

Současný venkov - základní údaje - Ing. Maříková Pavlína, 2009

 
page foot