| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Michaela Kolářová, Ph.D. (6928)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
dle dohody
Kód předmětu Název předmětu
Citace

JURSÍK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Competition, reproduction ability, and control possibilities of conventional and Clearfield (R) volunteer oilseed rape in winter wheat. Crop Protection, 2019, roč. 122, č. 2019, s. 30-34. ISSN: 0261-2194.

JURSÍK, M. – ŠUK, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Effect of irrigation and soil adjuvant on the efficacy and selectivity of pendimethalin and metazachlor in kohlrabi. Scientia Horticulturae, 2019, roč. 246, č. FEB, s. 871-878. ISSN: 0304-4238.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – **SUCHANOVÁ, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – ŠUK, J. Effect of irrigation and adjuvant on residual activity of pendimethalin and metazachlor in kohlrabi and soil. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 8, s. 387-394. ISSN: 1214-1178.

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat, maize and sunflower in the Czech Republic. Final reports for Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2019, 103s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in sunflower, soya, winter wheat, winter barley and winter rape in the Czech Republic. Final reports for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2019, 182s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter wheat, maize and poppy in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2019, 265s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat and winter rape in the Czech Republic. Final reports for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2019, 61s. ISBN: neuveden,

**MRÁZKOVÁ, M. – KOLÁŘOVÁ, M. Nové postupy zjišťování stavu chráněných území při uplatňované pastvě hospodářských zvířat. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2019 projektu TH02030144. Rapotín: TAČR, 2019, 91s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in maize and winter wheat in the Czech Republic. Final reports for Belchim Crop Protection NV.. Praha: Belchim Crop Protection NV, 2018, 74s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – **KOVÁČOVÁ, J. – ŠUK, J.Effect of fabric covering on efficacy, selectivity and residue activity of pendimethalin in lettuce. 2018, In: Book of abstracts 18th European Weed Research Society Symposium, Ljubljana 17.-21.6.2018, s. 56. ISBN: 978-961-6998-21-5.

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of selected herbicides in winter wheat and sunflower in the Czech Republic. Final reports for Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2018, 125s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in sunflower, maize, winter wheat and winter rape in the Czech Republic. Final reports for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2018, 151s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides and growth regulators in winter wheat, winter barley, winter rye, spring barley, field pea, potatoes, sunflower and maize in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2018, 559s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter wheat, spring wheat and winter barley in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2018, 137s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of herbicides in maize and winter wheat in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2018, 117s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat and winter rape in the Czech Republic. Final reports for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2018, 114s. ISBN: neuveden,

**MRÁZKOVÁ, M. – KOLÁŘOVÁ, M. Nové postupy zjišťování stavu chráněných území při uplatňované pastvě hospodářských zvířat. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 projektu TH02030144.. Rapotín: TAČR, 2018, 72s. ISBN: neuveden,

KORENKO, S. – HAMOUZOVÁ, K. – KYSILKOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – **KLOSS, T. – **TAKASUKA, K. – **PEKÁR, S. Divergence in host utilisation by two spider ectoparasitoids within the genus Eriostethus (Ichneumonidae, Pimplinae). Zoologischer Anzeiger, 2018, roč. 272, č. 2018, s. 1-5. ISSN: 0044-5231.

KORENKO, S. – **SPASOJEVIC, T. – **PEKÁR, S. – **WALTER, G. – **KORENKOVÁ, V. – HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – KYSILKOVÁ, K. – **KLOPFSTEIN, S. One generalist or several specialist species? Wide host range and diverse manipulations of the hosts' web-building behaviour in the true spider parasitoid Zatypota kauros (Hymenoptera: Ichneumonidae). Insect Conservation and Diversity, 2018, roč. 11, č. 6, s. 587-599. ISSN: 1752-458X.

TICHÝ, L. – JURSÍK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – HEJNÁK, V. – ANDR, J. – MARTINKOVÁ, J. Sensitivity of sunflower cultivar PR63E82 to tribenuron and propaquizafop in different weather conditions. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 10, s. 479-483. ISSN: 1214-1178.

MAYEROVÁ, M. – **MIKULKA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Changes in weed community composition in a long-term trial with different crop rotations and herbicide treatments. In 28th German Conference on Weed Biology and Weed Control 27.02.2018, Braunschweig. Berlin: Julius Kühn-Institut , 2018. s. 58-66.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZ, P. – ANDR, J. Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce slunečnice, Optimization of weed control in system of integrated production of sunflower, sunflower; herbicide efficacy; weed control; residue of herbicide; herbicide selectivity; environment, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), regulace plevelů ve slunečnici, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Jankovcova 18, 170 00 Praha-Holešovice, IČO: 00539406, 10.10.2018, Ing. Volf, tel. 777 757 980, volf@spzo.cz, snížení nákladů na regulaci plevelů ve slunečnici a snížení zatížení prostředí herbicidy, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 04.12.2018,

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – **KRÄHMER, H. Occurrence of neophytes in agrophytocoenoses - Field survey in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 661-668. ISSN: 1211-8516.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. – ANDR, J. – SOUKUP, J. Optimising Clearfield and ExpressSun sunflower technologies for Central European conditions. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2017, roč. 53, č. 4, s. 265-272. ISSN: 1212-2580.

VALIČKOVÁ, V. – HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Germination responses to water potential in Bromus sterilis L. under different temperatures and light regimes. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 8, s. 368-374. ISSN: 1214-1178.

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat in the Czech Republic. Final reports for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2017, 83s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat in the Czech Republic. Final report for DuPont CZ s.r.o.. Praha: DuPont CZ s.r.o., 2017, 21s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides and growth regulators in winter wheat, winter oil seed rape, winter barley, spring barley, field pea and potatoes in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2017, 327s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of selected herbicides in winter wheat and sunflower in the Czech Republic. Final reports for Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2017, 120s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of herbicides in sunflower, maize, winter wheat and winter rape in the Czech Republic. Final reports for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2017, 120s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Selectivity of herbicides in herbicide tolerant (CL) varieties of winter rape in the Czech Republic. Final report for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2017, 137s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in sunflower, winter wheat, durum wheat, winter barley and sugarbeet in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2017, 303s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of herbicides in maize and winter wheat in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2017, 66s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Effect of ARY-0469-01 on the regeneration after stress caused by herbicide application in sunflower. Final report for Asahi Chemical Europe s.r.o.. Praha: Asahi Chemical Europe s.r.o., 2017, 30s. ISBN: neuveden,

**MRÁZKOVÁ, M. – KOLÁŘOVÁ, M. Zpráva o provedených činnostech a výsledcích výzkumu získaných z lokalit Švýcárna, Ovčárna a Praděd za rok 2017. Výzkumná zpráva projektu TH02030144. Rapotín: TAČR, 2017, 66s. ISBN: neuveden,

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of perennial arable weeds in the Czech Republic with respect to the farming systems. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 376. ISBN: 978-80-213-2648-4.

HOOVÁ, T. – KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání metod snímkování plevelné vegetace v hlavních plodinách na orné půdě. 2016, In: Sborník z 8. konference Kostelecké inspirování, Kostelec n. Č. l. 24.-25.11.2016, s. 50. ISBN: 978-80-213-2690-3.

KOLÁŘOVÁ, M. – MÁJEKOVÁ, J. – TYŠER, L. – HOLEC, J.Comparison of weed flora on arable land in the Czech Republic and Slovakia. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 555. ISBN: 978-80-213-2648-4.

KOLÁŘOVÁ, M. – NOVOTNÁ, K. – HOLEC, J.The invasion of Atriplex micrantha in the Czech Republic. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 556. ISBN: 978-80-213-2648-4.

KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZ, P. Atlas of weed mapping. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2016, 488s. ISBN 978-1-118-72073-8. Weed data collection, analysis and presentation of results, s. 429-461.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Efficacy of pyroxsulam containing formulations on populations of grass weeds with suspected ALS resistance. MEAF, 2016. Final report on the results from small pot greenhouse experiment for Dow AgroSciences Export S.A.S.. Praha: Dow AgroSciences Export S.A.S., 2016, 44s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Efficacy of GF-1343, GF-2007 and GF-3313 on annual BLWs with alleged ALS resistance. MEAF, 2016. Final report on the results from small pot greenhouse experiment for Dow AgroSciences Export S.A.S.. Praha: Dow AgroSciences Export S.A.S., 2016, 61s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of selected herbicides in winter wheat in the Czech Republic. Final reports for Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2016, 86s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in maize, winter barley, winter rye, winter wheat, potato and sugarbeet in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2016, 274s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat in the Czech Republic. Final report for DuPont CZ s.r.o.. Praha: DuPont CZ s.r.o., 2016, 21s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter rape and winter wheat in the Czech Republic. Final reports for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2016, 133s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of herbicides in maize and winter rape in the Czech Republic. Final reports for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2016, 72s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Selectivity of herbicides in herbicide tolerant (CL) varieties of winter rape in the Czech Republic. Final report for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2016, 75s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in maize, winter wheat and winter barley in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2016, 301s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. – ŽĎÁRKOVÁ, V. Effects of adjuvants and carriers on propoxycarbazone and pyroxsulam efficacy on Bromus sterilis in winter wheat. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 10, s. 447-452. ISSN: 1214-1178.

KORENKO, S. – NIEDOBOVÁ, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZOVÁ, K. – KYSILKOVÁ, K. – MICHALKO, R. The effect of eight common herbicides on the predatory activity of the agrobiont spider Pardosa agrestis. BIOCONTROL, 2016, roč. 61, č. 5, s. 507-517. ISSN: 1386-6141.

LECCIA, F. – KYSILKOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZOVÁ, K. – LÍZNAROVÁ, E. – KORENKO, S. Disruption of the chemical communication of the European agrobiont ground-dwelling spider Pardosa agrestis by pesticides. JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, 2016, roč. 140, č. 8, s. 609-616. ISSN: 0931-2048.

HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – NOVOTNÁ, K. Rychlá a přehlížená invaze lebedy různoplodé (Atriplex micrantha). Rostlinolékař, 2016, roč. 27, č. 1, s. 17-18. ISSN: 1211-3565.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Weed species diversity in the Czech Republic under different farming and site conditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 3, s. 741-749. ISSN: 1211-8516.

MELNIKOVOVÁ, I. – FAIT, T. – KOLÁŘOVÁ, M. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. – MILELLA, L. Effect of Lepidium meyenii Walp. on semen parameters and serum hormone levels in healthy adult men: A double-blind, randomized, placebo-controlled pilot study. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2015, roč. 2015, č. 324369, s. 1-6. ISSN: 1741-427X.

KOLÁŘOVÁ, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat and maize in the Czech Republic. Final reports for Syngenta Czech s.r.o.. Prague: CULS Prague, 2015, 0s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M.; idPublikace = 69901; Název: Biological efficacy of herbicides in maize, sunflower, winter rape and winter wheat in the Czech Republic. Final reports for BASF spol. s r.o.-- Neexistuje podtyp publikace --

KOLÁŘOVÁ, M.; idPublikace = 69902; Název: Selectivity of herbicides in herbicide tolerant (CL) varieties of winter rape in the Czech Republic. Final report for BASF spol. s r.o.-- Neexistuje podtyp publikace --

KOLÁŘOVÁ, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in maize, spring barley, winter barley, rye, winter rape, winter wheat, spring wheat and sugarbeet in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Prague: CULS Prague, 2015, 329s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M.; idPublikace = 69904; Název: Biological efficacy and selectivity of herbicides in maize, winter wheat, spring barley, onion and sugarbeet in the Czech Republic. Final reports for BAYER s.r.o.-- Neexistuje podtyp publikace --

KOLÁŘOVÁ, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in maize, winter wheat and sugarbeet in the Czech Republic. Final reports for BAYER s.r.o.. Prague: CULS Prague, 2015, 48s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M.; idPublikace = 69911; Název: Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat in the Czech Republic. Final report for DuPont CZ s.r.o.-- Neexistuje podtyp publikace --

KOLÁŘOVÁ, M.; idPublikace = 69912; Název: Biological efficacy of selected herbicides in winter rape and winter wheat in the Czech Republic. Final reports for Dow AgroSciences s.r.o.-- Neexistuje podtyp publikace --

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. – LOSOSOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Different farming managements in apple orchards: effect on plant species composition and diversity. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 227. ISBN: 978-2-905550-41-5.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Clearfield a ExpressSun technologie ve slunečnici v roce 2015 a trendy do budoucna. 2015, In: Sborník z 32. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 25.-26.11.2015, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 223-227. ISBN: 978-80-87065-64-8.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. – ANDR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Současná situace a problémy při regulaci plevelů ve slunečnici. 2014, In: Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11.2014, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 208-211. ISBN: 978-80-87065-57-0.

HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Feral occurrence of arable crops and vegetables along the Vltava River - the influence of floods. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 148. ISBN: 978-605-4672-80-6.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of archaeophytes on arable land in the Czech Republic - Field survey in 2006-2008. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 167. ISBN: 978-605-4672-80-6.

HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); WeedMap – a geodatabase for recording data on weed distribution. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Resistance Working Group meeting - Herbicide resistance in Europe: Challenges, opportunities and threats, Frankfurt am Main, Germany 19.-20.5.2014, s. 15.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Weed vegetation of arable land in the Czech Republic: environmental a management factors determining weed species composition. Biologia, 2014, roč. 69, č. 4, s. 443-448. ISSN: 0006-3088.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. Spektrum plevelů v jarních obilninách v režimu ekologického hospodaření. Obilnářské listy, 2014, roč. 22, č. 2, s. 54-56. ISSN: 1212-138X.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Clearfield a ExpressSun technologie ve slunečnici a očekávané trendy. Úroda, 2014, roč. 62, č. 3, s. 44-47. ISSN: 0139-6013.

KOLÁŘOVÁ, M. Biological efficacy of selected herbicides in maize in the Czech Republic. Final reports for Syngenta Agro BACE.. Prague: CULS Prague, 2014, 0s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in maize, sunflower, winter rape and winter wheat in the Czech Republic. Final reports for BASF spol. s r.o.. Prague: CULS Prague, 2014, 0s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. Selectivity of herbicides in herbicide tolerant (CL) varieties of winter rape in the Czech Republic. Final report for BASF spol. s r.o.. Prague: CULS Prague, 2014, 0s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in maize, spring barley, winter barley, rye, winter rape and winter wheat in the Czech Republic. Final reports for Agrovita spol. s r.o.. Prague: CULS Prague, 2014, 520s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in maize, winter wheat and sugarbeet in the Czech Republic. Final reports for BAYER s.r.o.. Prague: CULS Prague, 2014, 286s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. Biological efficacy of selected herbicides in sugarbeet in the Czech Republic. Final report for Arysta LifeScience Czech s.r.o.. Prague: CULS Prague, 2014, 0s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter rape in the Czech Republic. Final reports for DuPont CZ s.r.o.. Prague: CULS Prague, 2014, 63s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat in the Czech Republic. Final report for Syngenta Czech s.r.o.. Prague: CULS Prague, 2014, 0s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. Biological efficacy of selected herbicides in maize and winter wheat in the Czech Republic. Final reports for AgroProtec s.r.o.. Prague: CULS Prague, 2014, 18s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter rape in the Czech Republic. Final report for Dow AgroSciences s.r.o.. Prague: CULS Prague, 2014, 0s. ISBN: neuveden,

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Impact of water hardness, pH of spray solution, soil moisture and temperature on the efficacy of GF-3313 and GF-3122. Final reports for Dow AgroSciences Export S.A.S. Prague: CULS Prague, 2014, 196s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Impact of site conditions and farming practices on the occurrence of rare and endangered weeds on arable land in the Czech Republic. Weed Research, 2013, roč. 53, č. 6, s. 489-498. ISSN: 0043-1737.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Diversity of current weed vegetation on arable land in selected areas of the Czech Republic. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 5, s. 208-213. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Optimalizace používání ClearField a ExpressSun technologie ve slunečnici. Úroda, 2013, roč. 61, č. 1, s. 50-53. ISSN: 0139-6013.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Survey about the weed occurrence on arable land in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 2, s. 63-69. ISSN: 1211-3174.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. Spektrum plevelů v ozimých obilninách v režimu ekologického hospodaření. Obilnářské listy, 2013, roč. 21, č. 3-4, s. 59-61. ISSN: 1212-138X.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – MÁLEK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Clearfield a ExpressSun technologie ve slunečnici v roce 2013 a trendy do budoucna. 2013, In: Sborník 30. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 20.–21.11.2013, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 225-230. ISBN: 978-80-87065-50-1.

JURSÍK, M. – SATRAPOVÁ, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – ANDR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Náhrada acetochlorových herbicidů ve slunečnici. 2013, In: Sborník 30. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 20.–21.11.2013, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 223-224. ISBN: 978-80-87065-50-1.

JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. – ANDR, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důvody selhání účinnosti půdních herbicidů ve slunečnici a možnosti prevence. 2013, Květy olejnin, roč. 18, č. 2, s. 5-7. ISSN: 1213-1989.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – MÁLEK, B. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Skúsenosti s ClearField a ExpressSun technológiami pri slnečnici (1). 2013, Naše pole, roč. 17, č. 3, s. 45-47. ISSN: 1335-2466.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – MÁLEK, B. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Skúsenosti s ClearField a ExpressSun technológiami pri slnečnici (2). 2013, Naše pole, roč. 17, č. 4, s. 32-33. ISSN: 1335-2466.

JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Optimalizace regulace plevelů ve slunečnici. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 3, s. 36-40. ISSN: 1801-7673.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Weed species diversity in the Czech Republic under different farming and site conditions. 2013, In: Proceedings 16th EWRS Symposium, Samsun 24.-27. June 2013, s. 124. ISBN: 978-90-809789-12.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – MÁLEK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Souhrn dosavadních praktických zkušeností s Clearfield a ExpressSun technologií ve slunečnici v podmínkách ČR. 2012, In: Sborník 29. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 21.–22.11.2012, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 237-244. ISBN: 978-80-87065-43-3.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace plevelů v řepce s využitím odrůd s tolerancí k herbicidům. 2012, In: Sborník 29. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 21.–22.11.2012, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 49-52. ISBN: 978-80-87065-43-3.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Gamma diversity of arable weeds in the Czech Republic. 2011. In: Abstracts 2nd workshop of the EWRS working group: Weed mapping, Jokioinen, Finland, 21.-23. September 2011, s. 2.

HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); A new geodatabase software for the management and interpretation of data from weed surveys. 2011. In: Abstracts 2nd workshop of the EWRS working group: Weed mapping, Jokioinen, Finland, 21.-23. September 2011, s. 3.

LOSOSOVÁ, Z. – KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – LVONČÍK, S. Organic, integrated and conventional management in apple orchards: effect on plant species composition, richness and diversity. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 5, s. 151-158. ISSN: 1211-8516.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. Spektrum plevelů v okopaninách v režimu ekologického hospodaření. Úroda, 2011, roč. 59, č. 10, s. 48-50. ISSN: 0139-6013.

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. Monitoring biologické rozmanitosti ovocných sadů v České republice. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 11, s. 14 - 15. ISSN: 1213-7596.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Spektrum plevelů v porostech brambor na vybraných lokalitách v ČR. Úroda, 2010, roč. 58, č. 12, s. 26 - 28. ISSN: 0139-6013.

LANDOVÁ, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Výskyt plevelné řepy v České republice a faktory ovlivňující její šíření. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 12, s. 436 - 441. ISSN: 1210-3306.

Current weed spectrum in selected areas of the Czech Republic - Ing. Luděk Tyšer, Ph.D., Ing. Michaela Kolářová, 2010

The influence of environmental factors on weed spectrum - Ing. Michaela Kolářová, Ing. Luděk Tyšer, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Plevelné druhy rodu rozrazil v České republice - Ing. Luděk Tyšer, Ph.D., Ing. Michaela Kolářová, 2010

The influence of environmental conditions and farming systems on diversity of archaeophytes on arable land in the Czech Republic - Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2009

Differences between weed communities under conventional and organic management - Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Weed species of genus Veronica in the Czech Republic - Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela, 2009

Occurrence of endangered and rare weed species in agrophytocoenoses in the Czech Republic - Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Changes of the weed flora during 20th century – a case study on the area of the Czech Republic - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2009

Choroby kořene cukrovky v závěru vegetace - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Bubník Z., 2009

Kdy a jak správně sklízet cukrovku - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Horák Luboš, Ph.D.; Bubník Z.; Pour V.; Balšánek Vladislav, 2009

Progresivní prostředek ochrany cukrovky zvyšující její technologickou jakost - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Přibyl Petr; Pour V.; Balšánek Vladislav, 2009

Výnos a jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Hosták Václav; Balšánek Vladislav, 2009

Fytopatogenní mikroflóra skladované cukrovky a příčiny její alterace - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Jarý Jiří; Balšánek Vladislav, 2009

Vyběhlice a plevelná řepa cukrovce škodí - Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; Pour Ladislav, 2009

Fyziologie sklizené cukrovky a její ochrana při skladování - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Jarý Jiří; Bubník Zdeněk, 2009

Zralost cukrovky, její znaky a vitalita a vlivy na ní působící - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Jarý Jiří, 2009

Technologická jakost cukrovky a možnosti jejího zlepšování ve světle nových poznatků - Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Přibyl Petr; Hosták Václav, 2009

Zkušenosti s mimokořenovou - foliární výživou cukrovky - Zahradníček Josef; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Hosták Václav; Bubník Zdeněk; Pour V., 2009

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Současné spektrum plevelů jarních obilnin na vybraných plochách ČR. Úroda, 2009, roč. 57, č. 8, s. 12 - 15. ISSN: 0139-6013.

TYŠER, L. – HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – HOLEC, J. CHANGES IN WEED COMMUNITIES ON SELECTED AREAS WITH 30 YEARS´ INTERVAL . Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 18 - 25. ISSN: 1211-3174.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. Současné spektrum plevelů v porostech cukrovky na vybraných plochách České republiky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 4, s. 116 - 119. ISSN: 1210-3306.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. Spektrum plevelů ozimých obilnin na vybraných plochách ČR. Úroda, 2009, roč. 57, č. 7, s. 14 - 16. ISSN: 0139-6013.

ZAHRADNÍČEK, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – KOŽNAROVÁ, V. – HOSTÁK, V. – BALŠÁNEK, V. – BUBNÍK, Z. – POUR, L. Technologická jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem v letech 2007 a 2008. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 9, s. 274 - 276. ISSN: 1210-3306.

 
page foot