| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D. (4298)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2029
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Konzultace (Consultation hours)
Čtvrtek 8:30-10:00 hod;
Thursday 8:30 - 10:00.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MACÁK, T. – HRON, J. – PÁNEK, P.; idPublikace = 78678; Název: CRITICAL CONTROL POINTS DESIGN FOR MONITORING HACCP REQUIREMENTS-- Neexistuje podtyp publikace --

MACÁK, T. – HRON, J. – TICHÁ, I. Reducing production variability using factorial optimisation: A case study from the food-packaging industry . COGENT ENGINEERING, 2018, roč. 5, č. 1, s. 1-8. ISSN: 2331-1916.

JADRNÁ, M. – MACÁK, T. Optimisation of a travel agency's product portfolio using a fuzzy rule-based system . Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2018, roč. XXVI , č. 43, s. 100-111. ISSN: 1211-555X.

JADRNÁ, M. – MACÁK, T. VERIFICATION OF CAUSAL CONSISTENCY IN FACTORIAL DESIGN A CASE STUDY FROM AMMUNITION PERFORMANCE OPTIMIZATION. In PROCEEDINGS of the 5th International Conference on Chemical Technology, April 10 – 12, 2017 10.04.2017, Mikulov, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech Society of Industrial Chemistry in cooperation with Czech Chemical Society, 2017. s. 148-154.

MACÁK, T. – HRON, J. The cybernetic stability of microeconomic variables in the agricultural sector: A case study from the agritourism field. AGRICULTURAL ECONOMICS, 2017, roč. 63, č. 12, s. 531-538. ISSN: 0169-5150.

MACÁK, T. – MAITAH, M. – **SERGI, p. Assessment of similarities between model behaviour and actual product from economic and technical perspectives. International Journal of Management and Decision Making, 2017, roč. 16, č. 2, s. 172-185. ISSN: 1462-4621.

MACÁK, T. – HRON, J. – PÁNEK, P. REDUCING REVENUES VARIABILITY IN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS BY SETTINGS OF 4C MARKETING MIX FACTORS . In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVI: COMPETITIVENESS OF EUROPEAN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS 13.09.2017, Prague. CULS Prague, Fac Econ & Management, Dept Managem: CULS Prague, Fac Econ & Management, Dept Management, Prague, Czech Republic., 2017. s. 198-203.

MACÁK, T. – HRON, J. Dynamic Planning of Experiments for the Optimisation of Managerial Scheduling. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2016, roč. 62, č. 12, s. 537-542. ISSN: 0139-570X.

MACÁK, T. – HRON, J. Robust parameter design for the optimisation of cutting conditions according to energy efficiency criteria. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2016, roč. 62, č. 12, s. 542-551. ISSN: 0139-570X.

HRON, J. – MACÁK, T. Mixture design for food packaging in a modified atmosphere . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2015, roč. 9, č. 61, s. 393-399. ISSN: 0139-570X.

HRON, J. – MACÁK, T. – SLÁDEK, PH.D., MGR., P. Deterministic Decision Making in Agricultural Production. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 46-55.

HRON, J. – MACÁK, T. – ANDRES, ING. PH.D., P. Overcoming the Uncertainty in Du-Pont Graph of Profitability . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. Vol 63, č. 6, s. 1891-1895. ISSN: 1211-8516.

ŠTŮSEK, J. – MACÁK, T. Design of Experiments for CNC Turning. Manufacturing Technology, 2015, roč. 15, č. 3, s. 448-455. ISSN: 1213-2489.

MACÁK, T. – ŠTŮSEK, J. – VENCLOVÁ, K. Factors Influencing Career Success of Employees. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. 7, č. 4, s. 10-21. ISSN: 1804-1930.

MAITAH, M. – MACÁK, T. The Economic Efficiency of Homomorphic Model. Modern Applied Science, 2015, roč. 9, č. 11, s. 12-17. ISSN: 1913-1844.

HRON, J. – MACÁK, T. Economic evaluation and design of control mechanisms. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2014, roč. 60, č. 12, s. 534-546. ISSN: 0139-570X.

MACÁK, T. – MAITAH, M. – SELBY, R. Improving food safety and traceability using optimization of barcodes. Research Journal of Applied Sciences, 2014, roč. 9, č. 12, s. 979-988. ISSN: 1815-932X.

MACÁK, T. – REGNEROVÁ, O. – TOTH, Š. Design of Experiments for Analysis Factors Influencing Consumer Behaviour. Procedia Chemistry, 2014, roč. 12, č. , s. 371-378. ISSN: 1876-6196.

MACÁK, T. – REGNEROVÁ, O. – TOTH, Š. Design of Experiments for Analysis Factors Influencing Consumer Behaviour. In Procedia Economics and Finance 06.03.2014, Mendel Univ, Fac Business & Econ, Brno, CZECH . Brno: ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS , 2014. s. 371-378.

HRON, J. – MACÁK, T. Synergistic effect in the management of agricultural production. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2013, roč. 11, č. 59, s. 489-495. ISSN: 0139-570X.

HRON, J. – MACÁK, T. Application of design of experiments to welding process of food packaging. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 4, s. 909-915. ISSN: 1211-8516.

HRON, J. – MACÁK, T. Optimization of food packaging to improve food safety. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, roč. 3&4, č. 11, s. 423-428. ISSN: 1459-0255.

MACÁK, T.; idPublikace = 61642; Název: Design of Experiments to Improve Food Traceability-- Neexistuje podtyp publikace --

MACÁK, T. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing, 2013, 27s. ISBN 978-80-247-4642-5.

HRON, J. – MACÁK, T. – JINDROVÁ, A. EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF PROCESS IMPROVEMENT IN FOOD PACKAGING. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 115-120. ISSN: 1211-8516.

HRON, J. – MACÁK, T. Multi-Factor Optimization and Factor Interactions during Product Innovation. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 21th Scientific Conference Innovation and competitiveness of the EU agrarian sector 18.09.2012, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2012. s. 191-197.

HRON, J. – MACÁK, T. – JINDROVÁ, A. The theory of preferential choice and its utilization in managerial decision-making. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č 5, s. 211-216. ISSN: 0139-570X.

MACÁK, T. – KUČÍRKOVÁ, L. – HOUŠKA, M. INTERPLAY OF TEACHING AND SCIENTIFIC ACTIVITIES. In Efficiency and Responsibility in Education 2011 09.06.2011, Praha. Praha: FEM CULS Prague, 2011. s. 187-193.

HRON, J. – MACÁK, T. Surface design response for packaging processes. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Praha. Praha: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 233-238.

HRON, J. – MACÁK, T. Adaptive organization design based on system integration. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 12, č. 57, s. 565-572. ISSN: 0139-570X.

HRON, J. – MACÁK, T. Forecast of demand through the differential description of their effects. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 4, č 56, s. 149-158. ISSN: 0139-570X.

MACÁK, T. VYTVÁŘENÍ SPOTŘEBITELSKÉ HODNOTY Prostřednictvím řízení kvality výrobku a unikátnosti návrhu produktu. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 216s. ISBN 978-80-7357-570-0.

ŠTŮSEK, J. – MACÁK, T. – VOKÁČOVÁ, L. Fuzzy klasifikátor optimalizace drsnosti povrchu při CNC soustružení. Strojírenská technologie, 2010, roč. 12, č. 2010, s. 12 - 22. ISSN: 1211-4162.

HRON, J. – MACÁK, T.; idPublikace = 66636; Název: Tuning of Production Management-- Neexistuje podtyp publikace --

HRON, J. – MACÁK, T. – HUML, J. Design of the diversification classifier for agricultural entrepreneurs activities. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2009, roč. 55, č. 12, s. 565 - 570. ISSN: 0139-570X.

HRON, J. – MACÁK, T. Control of Food Products´ Quality. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2009, roč. 55, č. 5, s. 221 - 229. ISSN: 0139-570X.

NUCLEAR SAFETY IN QUESTION - ANSWER THROUGH PROJECT CONCEPT OF NUCLEAR POWER STATION SAFETY - Ing. Macák Tomáš, Ph.D.; Ing. Macák Tomáš, Ph.D.; Selby Richard, 2009

Design of Knowledge Based System to Decrease Work Operation Errors - Ing. Macák Tomáš, Ph.D.; Ing. Macák Tomáš, Ph.D.; Ing. Königová Martina, Ph.D., 2009

NUCLEAR SAFETY IN QUESTION - ANSWER THROUGH PROJECT CONCEPT OF NUCLEAR POWER STATION SAFETY - Ing. Macák Tomáš, Ph.D.; Ing. Macák Tomáš, Ph.D., 2009

Teorie řízení - Podklady ke cvičení - Ing. Macák Tomáš, Ph.D.; Ing. Macák Tomáš, Ph.D.; prof. Ing. Hron Jan, DrSc., dr.h.c.; Ing. Lhotská Bohumila, 2009

 
page foot