| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Petr Vaculík, Ph.D. (7743)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3192
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. – BRADNA, J. – LIBICH, L. Energy consumption of milking pump controlled by frequency convertor during milking cycle. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 1, s. 297-306. ISSN: 1406-894X.

HROMASOVÁ, M. – VAGOVÁ, A. – LINDA, M. – VACULÍK, P. Determination of the tension limit forces of a barley malt and a malt crush in correlation with a load size. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 5, s. 2037-2048. ISSN: 1406-894X.

VACULÍK, P. – SMEJTKOVÁ, A. – PŘIKRYL, M. – DRÁBEK, O. – VOTRUBA, Z. – LEXA, L. Selected wastewater parameters from the vegetable washing process. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 2, s. 1426-1434. ISSN: 1406-894X.

LIBICH, L. – HRUŠKA, M. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. The use of stereophotogrammetry to determine the size and spatial coordinates to generate a 3D model of an animal. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 2, s. 47-53. ISSN: 1212-9151.

CHLÁDEK, L. – PLACHÝ, V. – VACULÍK, P. – BRANÝ, P. Evaluation of nutritional and physical values of pellets based on pea and lupine with added yeast in chickens fattening. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1550-1558. ISSN: 1406-894X.

ŠKARKOVÁ, L. – SMEJTKOVÁ, A. – SATRUDINOV, D. – VACULÍK, P. Influence of the packaging material on the quality parameters of tobacco during ageing. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. SpecialIssue 2, s. 1451-1459. ISSN: 1406-894X.

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. – PASTOREK, Z. Rating of malt grist fineness with respect to the used grinding equipment . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 3, s. 141-146. ISSN: 1212-9151.

VACULÍK, P. – CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – SMEJTKOVÁ, A. – BRANÝ, P. The temperature changes of barley malt during its disintegration on a two roller mill. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. SpecialIssue 2, s. 1488-1497. ISSN: 1406-894X.

PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – CHLÁDEK, L. – LIBICH, L. – SMETANOVA, I. The human factor’s impact on the process of milking. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 5, s. 1659-1670. ISSN: 1406-894X.

CHLÁDEK, L. – HOLEČKOVÁ, Z. – VACULÍK, P. Different ways of fertilizer application together withbio-effectors for maize biotope. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6 165 21, Czech Republic , 2016. s. 206-210.

PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – SMEJTKOVÁ, A. – HART, J. – NĚMEC, I. Producing the vacuum in modern drawn milking systems. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 253-260. ISSN: 1406-894X.

BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Udržitelné podmínky v halovém skladu. 2014, Zemědělec - Odborný a stavovský týdeník Číslo: 7/2014 Ročník: 22 V současné době jsou malé zemědělské subjekty nuceny zpracovávat obiloviny ve velkých zpracovatelských závodech, které jsou určeny pro větší spádové území. Z toho vyplývají náklady na dopravu, naskladnění, zpracování, vyskladnění a následnou dopravu zpět k subjektu. Pokud by zemědělský subjekt byl schopen zpracovávat produkci obilovin v místě svého provozu a udržel ji při dlouhodobém skladování do výhodnějších cen na trhu v požadované kvalitě, vedlo by to k nezanedbatelným úsporám..

VOTRUBA, Z. – VACULÍK, P. Zabezpečovací systémy v inteligentních budovách. Automa, 2013, roč. 19, č. 1, s. 33-35. ISSN: 1210-9592.

TŮMOVÁ, I. – VACULÍK, P. – KIC, P. – ŠTĚRBOVÁ, Z. Pracovní prostředí ve výzkumných sklenících v letním období roku - stanovení stupně náročnosti práce a mikroklimatických podmínek pracovního prostředí. TZB-info, 2013, roč. 13, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.

ANDRT, M. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L. Krmení vybraných kategorií hospodářských zvířat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 5, s. 61-63. ISSN: 0027-8068.

VACULÍK, P. – ANDRT, M. – PASSIAN, L. Napájení vybraných kategorií hospodářských zvířat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 5, s. 64-66. ISSN: 0027-8068.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trendy ve vývoji obalů pro stáčení sycených nápojů. 2013, .

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. – VACULÍK, P. Vývoj biometrického identifikačního zařízení. TZB-info, 2013, roč. 13, č. 15, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.

NEJEDLÁ, V. – NÍDLOVÁ, V. – VACULÍK, P. – HART, J. – VOTRUBA, Z. Nový systém nestacionární perimetrické ochrany objektů. TZB-info, 2013, roč. 13, č. 24, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.

VACULÍK, P. – MALOUN, J. – CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Disintegration process in disc crushers. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 3, s. 98-104. ISSN: 1212-9151.

CHLÁDEK, L. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, M. – HOLOMKOVÁ, I. Impact of malt granulometry on lauter proces. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 244-248.

VOTRUBA, Z. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chytré domy a bezpečnost. 2013, Příspěvek na konferenci PragoSmart 2013 pořádaný nakladatelstvím FCC Public zabývající se problematikou integrace bezpečnostních systémů v rámci projektu inteligentních budov. Příspěvek především poukazuje na legislativní a normativní problémy této integrace a ukazuje některé způsoby jejich řešení..

VACULÍK, P. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Příprava a zakládání krmiva pro skot. 2013, Zemědělec - Odborný a stavovský týdeník Číslo: 51/2013 Ročník: 21 Technologické systémy využívající stacionární zařízení ustupují v podmínkách českého zemědělství do pozadí. Trendem předchozích několika desetiletí i současnosti je využívání techniky mobilní. Mobilní krmné linky, reprezentované zejména tzv. mobilními míchacími krmnými vozy, splňují náročné požadavky na kvalitu složení i přesnost dávkování příslušných krmných směsí..

HART, J. – VACULÍK, P. Magnetické uchycení emitorů světla. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24022. 25.06.2012.

HART, J. – VACULÍK, P. Odpalovač aktivních obranných plynů. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24494. 05.11.2012.

VOTRUBA, Z. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chytré domy a bezpečnost. 2012, Příspěvek na konferenci Chytré domy pořádaný nakladatelstvím FCC Public zabývající se problematikou integrace bezpečnostních systémů v rámci projektu inteligentních budov. Příspěvek především poukazuje na legislativní a normativní problémy této integrace a ukazuje některé způsoby jejich řešení..

HART, J. – VACULÍK, P. Dveře s detekcí prokopnutí., The doors with detection of kick a hole in the door., Doors, detection, hole, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22515, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol, CZ, 11.05.2011, 25.07.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HRUŠKA, M. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. Hodnocení přínosů dlouhodobého využívání platformy TecCom pro obchodní procesy v oblasti trhu s náhradními díly pro automobily. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-9. ISSN: 1802-8942.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti intenzifikace sanitačních procesů použitím vakua. 2011. .

HART, J. – VACULÍK, P. Detektor na ochranu vzácných předmětů, Detector for the protection of rare items, Construction, secure, alarm, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22892, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 21.06.2011, 07.11.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L.; idPublikace = 52186; Název: STANOVENÍ DISPERZITY MELIVA PŠENICE, JEČMENE A JEČMENNÉHO SLADU-- Neexistuje podtyp publikace --

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); STANOVENÍ DISPERZITY MELIVA - MNICHOVSKÉHO SLADU. 2011, Článek se zabývá stanovením disperzity meliva – mnichovského sladu – pomocí sítové analýzy. Sítová analýza je klasická metoda, při které je vzorek sypké polydisperzní látky proséván sadou sít s vhodně odstupňovanými otvory. Výsledky sítové analýzy byly stanoveny pro dezintegraci na mačkadlu sladu KVM 130/150 při mlecí spáře 0,4 mm. Byl stanoven hmotnostní zbytek na jednotlivých sítech, střední statistický rozměr částice a součinitel polydisperzity..

ALTMANN, V. – VACULÍK, P. – MIMRA, M. Technika pro zpracování komunálního odpadu - Vědecká monografie. Praha: ČZU Praha, 2010. 120s. ISBN 978-80-213-2022-2.

MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. – JEVIČ, P. Účinné využití tuhých biopaliv v malých spalovacích zařízeních s ohledem na snižování emisí znečišťujících látek . Praha: powerprint, Praha, 2010, 240s. ISBN 978-80-87415-02-3.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – MALAŤÁK, J. – SUCHÝ, O. Possibilities of the verification of the efficiency of sanitation process in agricultural and food industry. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering , 2010. s. 236-240.

VACULÍK, P. – MALAŤÁK, J. – CHLÁDEK, L. Recent trends in the processing of construction and demolition waste. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague . Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 619-622.

MALAŤÁK, J. – JEVIČ, P. – VACULÍK, P. Evaluation of small combustion equipments for solid biomass. In Trends in agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 421-428.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – SUCHÝ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti rychlého stanovení účinnosti provedeného sanitačního procesu v agropotravinářském komplexu. 2010. .

MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané vlastnosti tuhé biomasy. 2010, Kód ISBN: 978-80-213-2079-6 Název sborníku: Technika v agro-potravinářském a odpadovém hospodářství Strana od: 42 Strana do: 47 Název nakladatele: ČZU v Praze Datum zahájení: 19.05.2010 Místo konání: Praha .

Bioplynové stanice - doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Tepelně-emisní analýza biomasy - doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Kučera Marian, Ph.D.; Ing. Sander Jan; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Efektivní skladování obilovin - doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Krmné a míchací mobilní vozy - současně používané systémy - doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Agricultural waste for thermal energy - doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Hájková Věra; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2009

Biologický odpad z péče o krajinu - Ing. Hájková Věra; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Recycling of draffish concrete/reinforced concrete, aggregates and excavation soil - Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hruška Michal, 2009

Thermal-emission properties of waste from production of methyl ester oil - doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Technology of processing of choice construction and demolition wastes - Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Suchý Ondřej; Ing. Hájková Věra; Ing. Hruška Michal, 2009

Tepelně-emisní analýza vybraných biopaliv - doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Šedivá Zdeňka; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Anaerobního zpracování biomasy - doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Herout Miroslav, 2009

Technologické linky pro úpravu stavebních odpadů - Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hruška Michal; Suchý Ondřej, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot