| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Luboš Passian, Ph.D. (9588)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3298
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – MALAŤÁKOVÁ, J. – PASSIAN, L. – BRADNA, J. – TAMELOVÁ, B. – **GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. Reducing Emissions from Combustion of Grape Residues in Mixtures with Herbaceous Biomass. Materials, 2022, roč. 15, č. 20, s. 1-14. ISSN: 1996-1944.

JENÍČEK, L. – NEŠKUDLA, M. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – PASSIAN, L. Spruce and Barley Elemental and Stochiometric Analysis Affected by the Impact of Pellet Production and Torrefaction. Acta Technologica Agriculturae, 2021, roč. 24, č. 4, s. 166-172. ISSN: 1335-2555.

MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – JANKOVSKÝ, M. – TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁKOVÁ, J. – PASSIAN, L. Aplikace zplyňovacích technologií při energetickém využití jehličnatých dřevin z kůrovcové a kalamitní těžby . Praha: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, 2020, 270s. ISBN: ,

IVANOVA, T. – KOLAŘÍKOVÁ, M. – HAVRLAND, B. – PASSIAN, L. Mechanical durability of briquettes made of energy crops and wood residues. In Engineering for Rural Development 29.05.2014, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 131-136.

ANDRT, M. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L. Krmení vybraných kategorií hospodářských zvířat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 5, s. 61-63. ISSN: 0027-8068.

VACULÍK, P. – ANDRT, M. – PASSIAN, L. Napájení vybraných kategorií hospodářských zvířat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 5, s. 64-66. ISSN: 0027-8068.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. – KUČERA, PHD., d. – ČERNÝ, D. – PASSIAN, L. Analysis of selected wood biofuels and evaluation of their thermal emission properties. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 402-408.

PASSIAN, L. – ANDRT, M. – KUČÍRKOVÁ, L. Is it good to change the composition of the input substrate for biogas plant or not?. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 503-507.

PASSIAN, L. – HART, J. Elastický fixační pás s magnety. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24605. 19.11.2012.

MALAŤÁK, J. – PASSIAN, L. Heat-emission analysis of small combustion equipments for biomass. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 37-50. ISSN: 1212-9151.

HART, J. – PASSIAN, L. Magnetický detektor zaplavení, Magnetic detector flooding, Construction, secure, alarm, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22901, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 19.07.2011, 07.11.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L.; idPublikace = 52186; Název: STANOVENÍ DISPERZITY MELIVA PŠENICE, JEČMENE A JEČMENNÉHO SLADU-- Neexistuje podtyp publikace --

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); STANOVENÍ DISPERZITY MELIVA - MNICHOVSKÉHO SLADU. 2011, Článek se zabývá stanovením disperzity meliva – mnichovského sladu – pomocí sítové analýzy. Sítová analýza je klasická metoda, při které je vzorek sypké polydisperzní látky proséván sadou sít s vhodně odstupňovanými otvory. Výsledky sítové analýzy byly stanoveny pro dezintegraci na mačkadlu sladu KVM 130/150 při mlecí spáře 0,4 mm. Byl stanoven hmotnostní zbytek na jednotlivých sítech, střední statistický rozměr částice a součinitel polydisperzity..

MECHANICAL DURABILITY – WAY FOR JUDGING PELLET STABILITY - Ing. Passian Luboš; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot