| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. (4484)

Kontakty
:: Konzultační hodiny :: Konzultace / Office hours
Pondělní konzultace v ZS 2021 budou probíhat on-line. Na všechny konzultace se prosím hlaste prostřednictvím emailu.

Consultations on Monday in the summer semester 2021 will take place online. Please register for consultations via email.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HUSINEC, M. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J. – CHAMRADA, D. USING THE EOQ PRINCIPLE FOR EFFICIENT VEHICLE UTILIZATION . In CLC 2019: Carpathian Logistics Congress - Conference Proceedings 02.12.2019, Hotel Tatra, Zakopane, Poland, EU . © 2020 TANGER Ltd., Ostrava: TANGER Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU , 2020. s. 66-71.

HUSINEC, M. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J. EOQ as a Tool for Increased Transport Efficiency . In 38th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2020) 09.09.2020, Mendel University in Brno Czech Republic. Mendel University in Brno, 2020: © Svatopluk Kapounek, Hana Vránová (eds.), Mendel University in Brno, 2020, 2020. s. 205-210.

FAJČÍKOVÁ, A. – FEJFAROVÁ, M. – HLAVSA, T. – FEJFAR, J. SUCCESS RATE IN EXAMINATIONS: DOES THE DEGREE PROGRAMME MATTER?. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 43-49.

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. Employee training and development: organisational aspect. In Efficiency and Responsibility in Education. 15th International Conference 07.06.2018, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018. s. 45-51.

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. Training and development of employees in competency-based organisations. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 64-71.

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. COMPETENCY-BASED APPROACH TO EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT. In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 02.06.2016, Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague , 2016. s. 121-127.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – FEJFAR, J. Influence of Gender and Other Factors to Final Grade. International Education Studies, 2015, roč. 8, č. 4, s. 95-103. ISSN: 1913-9020.

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. TRAINING EFFICIENCY IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC. In Efficiency and Responsibility in Education. 12th International Conference. 04.06.2015, Praha. Praha: Powerprint, 2015. s. 96-103.

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. Training Efficiency Measurement and Evaluation. In Efficiency and Responsibility in Education. 11th International Conference . Praha: Poweprint, 2014. s. 103-109.

DÖMEOVÁ, L. – FEJFAR, J. The Correlations between the Partial and Final Grades. In Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2014) 05.06.2014, Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2014. s. 71-77.

KÖNIGOVÁ, M. – FEJFAR, J. Role of Personnel Planning in Business Continuity Management. In World Academy of Science, Engineering and Technology 14.04.2013, Venice, Italy. Venice: WASWR, 2013. s. 125-130.

KÖNIGOVÁ, M. – FEJFAR, J. Employee training efficiency in organisations in the Czech Republic. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, Praha. Praha: Poweprint, s. r. o., 2013. s. 284-290.

VENCLOVÁ, K. – FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. Current state of the employee performance appraisal system in agricultural organizations in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 4, s. 1183-1189. ISSN: 1211-8516.

KÖNIGOVÁ, M. – FEJFAR, J. EVALUATION AND DEVELOPMENT OF MANAGERIAL COMPETENCIES. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2012, roč. 16, č. 22, s. 68-80. ISSN: 1211-555X.

KÖNIGOVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. – FEJFAR, J. Identification of Managerial Competencies in Knowledge-based Organizations. Journal of Competitiveness, 2012, roč. 4, č. 1, s. 129-142. ISSN: 1804-171X.

URBANCOVÁ, H. – KÖNIGOVÁ, M. – URBANEC, J. – FEJFAR, J. The influence of new management disciplines on the innovation in organizations. Trendy ekonomiky a managementu. , 2012, roč. 10, č. 6, s. 105-115. ISSN: 1802-8527.

FEJFAR, J. – KÖNIGOVÁ, M. VALIDATION OF FORMAL AND NON-FORMAL TRAINING ASSESSMENT TOOL. In Proceedings of the 9th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2012 07.06.2012, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2012. s. 93-101.

BARTOŠKA, J. – FEJFAR, J. – JARKOVSKÁ, M. The efficiency of linear programming teaching by means of system diagrams. In Efficiency and Responsibility in Education, 8th International Conference 09.06.2011, Czech University of Life Sciences Prague . Czech University of Life Sciences Prague : Czech University of Life Sciences Prague , 2011. s. 15-22.

FEJFAR, J. – HUDCOVÁ, Š. APPLICATION OF BLENDED LEARNING IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING. In Efficiency and Responsibility in Education - 7th International Conference - Proceedings 10.06.2010, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010. s. 79-86.

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K PROCESU ROZHODOVÁNÍ PŘI TVORBĚ NOVÉ ZNALOSTNÍ BÁZE - Ing. Fejfar Jiří; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Tvorba ontologií pro interoperabilitu znalostí - Ing. Kvasnička Roman; Ing. Fejfar Jiří, 2009

Význam ontologie pro interoperabilitu znalostí - Ing. Kvasnička Roman; Ing. Fejfar Jiří; Ing. Vydrová Hana, 2009

Application of Root Definitions for Interoperability of Knowledge Units - Ing. Kvasnička Roman; Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; Ing. Fejfar Jiří, 2009

Typologie modelů lineárního programování na základě charakteru kritéria - Ing. Fejfar Jiří; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Elektronická učební pomůcka - fuzzy modelování v praxi GA PEF 2007 - 2007
 
page foot