| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. (4484)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

JADRNÁ, M. – FEJFAR, J. – FEJFAROVÁ, M. COVID-19 DISTANCE LEARNING: A REASON FOR DROPPING OUT?. In Proceedings of the 19th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2022 02.06.2022, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2022. s. 38-44.

FEJFAR, J.; idPublikace = 92845; Název: Employee Traning and Development and Competency-Based Approach: Any Realitionship?-- Neexistuje podtyp publikace --

FEJFAR, J. – JADRNÁ, M. – FEJFAROVÁ, M. COVID-19: DISTANCE LEARNING AT FEM CZU PRAGUE FROM THE PERSPECTIVE OF STUDENTS (SPRING 2020). In Proceedings of the 18th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2021 03.06.2021, Prague. Prague: ČZU v Praze, 2021. s. 22-28.

BROŽOVÁ, H. – PAVLÍČKOVÁ, P. – RYDVAL, J. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J.KZ 10 – Systém pro měření potenciálu kritičnosti a rizikovosti projektů - Průběžná zpráva o projektu za V. etapu v rámci 2. fáze. 2021, .

BROŽOVÁ, H. – PAVLÍČKOVÁ, P. – RYDVAL, J. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J.KZ 10 – Systém pro měření potenciálu kritičnosti a rizikovosti projektů - Průběžná zpráva o projektu za VI. etapu v rámci 2. fáze. 2021, .

BROŽOVÁ, H. – RYDVAL, J. – PAVLÍČKOVÁ, P. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J.Analýza ohrožení činností v projektech. 2021, .

HUSINEC, M. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J. – CHAMRADA, D. USING THE EOQ PRINCIPLE FOR EFFICIENT VEHICLE UTILIZATION . In CLC 2019: Carpathian Logistics Congress - Conference Proceedings 02.12.2019, Hotel Tatra, Zakopane, Poland, EU . © 2020 TANGER Ltd., Ostrava: TANGER Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU , 2020. s. 66-71.

HUSINEC, M. – ŠUBRT, T. – FEJFAR, J. EOQ as a Tool for Increased Transport Efficiency . In 38th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2020) 09.09.2020, Mendel University in Brno Czech Republic. Mendel University in Brno, 2020: © Svatopluk Kapounek, Hana Vránová (eds.), Mendel University in Brno, 2020, 2020. s. 205-210.

FAJČÍKOVÁ, A. – FEJFAROVÁ, M. – HLAVSA, T. – FEJFAR, J. SUCCESS RATE IN EXAMINATIONS: DOES THE DEGREE PROGRAMME MATTER?. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 43-49.

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. Employee training and development: organisational aspect. In Efficiency and Responsibility in Education. 15th International Conference 07.06.2018, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018. s. 45-51.

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. Training and development of employees in competency-based organisations. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 64-71.

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. COMPETENCY-BASED APPROACH TO EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT. In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 02.06.2016, Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague , 2016. s. 121-127.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – FEJFAR, J. Influence of Gender and Other Factors to Final Grade. International Education Studies, 2015, roč. 8, č. 4, s. 95-103. ISSN: 1913-9020.

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. TRAINING EFFICIENCY IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC. In Efficiency and Responsibility in Education. 12th International Conference. 04.06.2015, Praha. Praha: Powerprint, 2015. s. 96-103.

FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. Training Efficiency Measurement and Evaluation. In Efficiency and Responsibility in Education. 11th International Conference . Praha: Poweprint, 2014. s. 103-109.

DÖMEOVÁ, L. – FEJFAR, J. The Correlations between the Partial and Final Grades. In Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2014) 05.06.2014, Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2014. s. 71-77.

KÖNIGOVÁ, M. – FEJFAR, J. Role of Personnel Planning in Business Continuity Management. In World Academy of Science, Engineering and Technology 14.04.2013, Venice, Italy. Venice: WASWR, 2013. s. 125-130.

KÖNIGOVÁ, M. – FEJFAR, J. Employee training efficiency in organisations in the Czech Republic. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, Praha. Praha: Poweprint, s. r. o., 2013. s. 284-290.

VENCLOVÁ, K. – FEJFAROVÁ, M. – FEJFAR, J. Current state of the employee performance appraisal system in agricultural organizations in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 4, s. 1183-1189. ISSN: 1211-8516.

KÖNIGOVÁ, M. – FEJFAR, J. EVALUATION AND DEVELOPMENT OF MANAGERIAL COMPETENCIES. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2012, roč. 16, č. 22, s. 68-80. ISSN: 1211-555X.

KÖNIGOVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. – FEJFAR, J. Identification of Managerial Competencies in Knowledge-based Organizations. Journal of Competitiveness, 2012, roč. 4, č. 1, s. 129-142. ISSN: 1804-171X.

URBANCOVÁ, H. – KÖNIGOVÁ, M. – URBANEC, J. – FEJFAR, J. The influence of new management disciplines on the innovation in organizations. Trendy ekonomiky a managementu. , 2012, roč. 10, č. 6, s. 105-115. ISSN: 1802-8527.

FEJFAR, J. – KÖNIGOVÁ, M. VALIDATION OF FORMAL AND NON-FORMAL TRAINING ASSESSMENT TOOL. In Proceedings of the 9th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2012 07.06.2012, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2012. s. 93-101.

BARTOŠKA, J. – FEJFAR, J. – JARKOVSKÁ, M. The efficiency of linear programming teaching by means of system diagrams. In Efficiency and Responsibility in Education, 8th International Conference 09.06.2011, Czech University of Life Sciences Prague . Czech University of Life Sciences Prague : Czech University of Life Sciences Prague , 2011. s. 15-22.

FEJFAR, J. – HUDCOVÁ, Š. APPLICATION OF BLENDED LEARNING IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING. In Efficiency and Responsibility in Education - 7th International Conference - Proceedings 10.06.2010, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010. s. 79-86.

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K PROCESU ROZHODOVÁNÍ PŘI TVORBĚ NOVÉ ZNALOSTNÍ BÁZE - Ing. Fejfar Jiří; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Tvorba ontologií pro interoperabilitu znalostí - Ing. Kvasnička Roman; Ing. Fejfar Jiří, 2009

Význam ontologie pro interoperabilitu znalostí - Ing. Kvasnička Roman; Ing. Fejfar Jiří; Ing. Vydrová Hana, 2009

Application of Root Definitions for Interoperability of Knowledge Units - Ing. Kvasnička Roman; Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; Ing. Fejfar Jiří, 2009

Typologie modelů lineárního programování na základě charakteru kritéria - Ing. Fejfar Jiří; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Elektronická učební pomůcka - fuzzy modelování v praxi GA PEF 2007 - 2007
 
page foot