| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D. (4175)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

STEJSKAL, J. – **KLAPSTE, J. – ČEPL, J. – **EL-KASSABY, Y. – LSTIBŮREK, M. Effect of clonal testing on the efficiency of genomic evaluation in forest tree breeding. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-5. ISSN: 2045-2322.

CHALOUPKOVÁ, K. – LSTIBŮREK, M. Spatial optimization of genetic thinning in seed orchards. Annals of Forest Science, 2022, roč. 79, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1286-4560.

**BOLTE, A. – **HAZARIKA, R. – **BEDNÁŘOVÁ, D. – **CHAKRABORTY, D. – **GAVIRIA, J. – **KANZIAN, M. – **KOWALCZYK, J. – **LACKNER, M. – LSTIBŮREK, M. – **LONGAUER, R. – **NAGY, L. – TOMÁŠKOVÁ, I. – **SHUELER, S. Multi-actor perspectives on afforestation and reforestation strategies in Central Europe under climate change. Annals of Forest Science, 2021, roč. 78, č. 3, s. 1-31. ISSN: 1286-4560.

KORECKÝ, J. – ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – FALTINOVÁ, Z. – DVOŘÁK, J. – LSTIBŮREK, M. – **EL-KASSABY, Y. Genetic diversity of Norway spruce ecotypes assessed by GBS-derived SNPs. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2045-2322.

POUPON, V. – **CHAKRABORTY, D. – STEJSKAL, J. – **KONRAD, H. – **SCHUELER, S. – LSTIBŮREK, M. Accelerating Adaptation of Forest Trees to Climate Change Using Individual Tree Response Functions. Frontiers in Plant Science, 2021, roč. 12, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1664-462X.

FALTINOVÁ, Z. – KORECKÝ, J. – DVOŘÁK, J. – BÍLÝ, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – JANSA, V. – LSTIBŮREK, M. Genetic Structure of Norway Spruce Ecotypes Studied by SSR Markers. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1999-4907.

LSTIBŮREK, M. – **SCHUELER, S. – **EL-KASSABY, Y. – **HODGE, G. – STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – **SKORPIK, P. – **KONRAD, H. – **GEBUREK, T. In Situ Genetic Evaluation of European Larch Across Climatic Regions Using Marker-Based Pedigree Reconstruction. Frontiers in Genetics, 2020, roč. 11, č. 28, s. 1-8. ISSN: 1664-8021.

KORECKÝ, J. – FALTINOVÁ, Z. – BÍLÝ, J. – DVOŘÁK, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – PASTIEROVIČ, F. – ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. Ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů, Verification of the declared origin of reproductive material using genetic markers, verification of reproductive material; seed origin; SSR markers; multiplex, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KGFLD_M1/2020, Smlouva o uplatnění metodiky s Lesy České republiky, s.p. IČ 42196451, zastoupený Ing. Milošem Pařízkem, ředitelem semenářského závodu (milos.parizek@lesycr.cz)., budoucí zvýšení stability a kvality lesních porostů díky možnosti kontroly skutečného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 06.02.2020,

ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – HEJTMÁNEK, J. – FALTINOVÁ, Z. – LSTIBŮREK, M. – **GEZAN, S. The dehydrins gene expression differs across ecotypes in Norway spruce and relates to weather fluctuations. Scientific Reports, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2045-2322.

CHALOUPKOVÁ, K. – STEJSKAL, J. – **EL-KASSABY, Y. – **FRAMPTON, J. – LSTIBŮREK, M. Current Advances in Seed Orchard Layouts: Two Case Studies in Conifers. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1999-4907.

LSTIBŮREK, M. – **BITTNER, V. – **HODGE, G. – **PICEK, J. – **MACKAY, T. Estimating Realized Heritability in Panmictic Populations. Genetics, 2018, roč. 208, č. 1, s. 89-95. ISSN: 0016-6731.

STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. – KLÁPŠTĚ, J. – ČEPL, J. – **EL-KASSABY, Y. Effect of genomic prediction on response to selection in forest tree breeding. Tree Genetics & Genomes, 2018, roč. 14, č. 5, s. 1-9. ISSN: 1614-2942.

ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – **LHOTAKOVA, Z. – **HOLÁ, D. – KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – TOMÁŠKOVÁ, I. – **KOCOVA, M. – **ROTHOVÁ, O. – **PALOVSKÁ, M. – HEJTMÁNEK, J. – KREJZKOVÁ, A. – **GEZAN, S. – **WHETTEN, R. – **ALBRECHTOVÁ, J. Heritable variation in needle spectral reflectance of Scots pine (Pinus sylvestris L.) peaks in red edge . Remote Sensing of Environment, 2018, roč. 219, č. DEC2018, s. 89-98. ISSN: 0034-4257.

KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. – BÍNOVÁ, Z. – ČEPL, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – DVOŘÁK, J. – PASTIEROVIČ, F. Metodika ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů. Praha: Lesy České republiky, s.p., 2018, 267s. ISBN: ,

KORECKÝ, J. – STEJSKAL, J. – BÍNOVÁ, Z. – ČEPL, J. – LSTIBŮREK, M.; idPublikace = 78861; Název: Metodický návrh pro nakládání s reprodukčním materiálem smrku ztepilého-- Neexistuje podtyp publikace --

STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – HEJTMÁNEK, J. – CHALOUPKOVÁ, K. – LSTIBŮREK, M. Komplexní strategie pro nakládání s genovými zdroji, Complex strategy for gene resources management, gene resources; genetic gain; seed orchards, progeny testing, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika 2, Uživatelská smlouva uzavřena s Lesy České republiky, s. p.; IČ: 42196451, Předpokládané přínosy zavedení daného metodického postupu závisí na rozsahu použití semenných sadů, kdy je třeba rozlišit krátkodobé ekonomické výnosy v podobě eventuální realizace šlechtěného reprodukčního materiálu na trhu a dlouhodobé výnosy při dosažení mýtního věku lesních porostu šlechtěným reprodukčním materiálem. Praktickou jistotou je nárůst kvality a kvantity dřevní produkce nových porostů související se samotným využíváním produkce ze semenného sadu. Na běžných bonitách lze odhadnout, při správné volbě šlechtitelského programu reálný ekonomický zisk, v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč.ha-1 u smrku ztepilého. Na základě těchto úvah lze predikovat např. efektivitu semenného sad o velikosti 3 ha s životností 30 let, kdy při maximálním využití osiva na nejlepších bonitách odhadujeme celkové náklady přibližně 3 mil. Kč a výnosy přes 1 mld. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 13.12.2018,

ČEPL, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. Optimalizační nástroje pro vytvoření nových strategií pro nakládání s genovými zdroji, Optimization tools for advanced gene resources management strategies, Genomic markers; realized relationship; genomic selection, 2018, XX - Nepřiřazeno, Software KGFLD 2018, X, X, X, Česká zemědělská univerzits v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KORECKÝ, J. – BÍLÝ, J. – SEDLÁK, P. – LSTIBŮREK, M. Innovative multiplex and its evaluation for effective genotyping of wild cherry. SILVA FENNICA, 2017, roč. 51, č. 3, s. 1-9. ISSN: 0037-5330.

LSTIBŮREK, M. – **EL-KASSABY, Y. – **SKROPPA, T. – **HODGE, G. – **SONSTEBO, J. – **STEFFENREM, A. Dynamic Gene-Resource Landscape Management of Norway Spruce: Combining Utilization and Conservation. Frontiers in Plant Science, 2017, roč. 8, č. 1810, s. 1-6. ISSN: 1664-462X.

KORECKÝ, J. – SEDLÁK, P. – LSTIBŮREK, M.Nástroje molekulární genetiky v lesnictví - Případová studie semenného sadu třešně ptačí. 2016, .

ČEPL, J. – HOLÁ, D. – STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – KOČOVÁ, M. – LHOTÁKOVÁ, Z. – TOMÁŠKOVÁ, I. – PALOVSKÁ, M. – ROTHOVÁ, O. – WHETTEN, R. – KAŇÁK, J. – ALBRECHTOVÁ, J. – LSTIBŮREK, M. Genetic variability and heritability of chlorophyll a fluorescence parameters in Scots pine (Pinus sylvestris L.). TREE PHYSIOLOGY, 2016, roč. , č. 36, s. 883-895. ISSN: 0829-318X.

CHALOUPKOVÁ, K. – STEJSKAL, J. – EL-KASSABY, Y. – LSTIBŮREK, M. Optimum neighborhood seed orchard design. Tree Genetics & Genomes, 2016, roč. 12, č. 6, s. 1-7. ISSN: 1614-2942.

CHALOUPKOVÁ, K. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. Metodika nakládání s reprodukčním materiálem borovice lesní pro drobné vlastníky lesa, Seed resources managements for small forest owners in the Czech Republic, seed resources; Scots pine; seed orchards, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, M1, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - uživatel; Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice IČ: 00000205 zastoupený ředitelem VLS ČR, s. p. Ing. Josefem Vojáčkem, Na běžných bonitách lze odhadnout, při správné volbě šlechtitelského programu reálný ekonomický zisk, v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kc.ha-1 u smrku ztepilého. Na základě těchto úvah lze provést celkové porovnání nákladů a výnosů ze semenného sadu. Například sad o velikosti 3 ha s životností 30 let může vykazovat, při maximálním využití osiva na nejlepších bonitách, celkové náklady přibližně 3 mil. Kč a výnosy přes 1 mld. Kč, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZE, 30.12.2016,

CHALOUPKOVÁ, K. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. Komplexní strategie hospodaření s genovými zdroji u VLS ČR, s.p., Complex strategy of gene resources management within VLS ČR, s. p., seed orchards; progeny testing; effective population size, 2016, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, A2, Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - uživatel se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice IČ: 00000205 zastoupený ředitelem VLS ČR, s. p. Ing. Josefem Vojáčkem; smlouva podepsána 16.11.2016 , Veškeré náklady i výnosy související s navrhovaným metodickým postupem jsou závislé na rozsahu prováděných šlechtitelských aktivit a také na míře využití semenných sadů při obnově lesa. Jejich ekonomický přínos, pro produkční vlastnosti porostů, je přitom v porovnání s náklady na založení a údržbu sadu nesporný. Reálný ekonomický zisk v případě zhodnocení objemové produkce porostů vzešlých z reprodukčního materiálu původem ze semenných sadů se v mýtním věku pohybuje ve výši 160 - 200 tisíc Kč na 1 ha u smrku ztepilého. Rozdíly oproti standardnímu materiálu poté dosahují, podle bonity stanoviště od 40 do 110 tisíc Kč na 1 ha. Tato kalkulace se týká především výnosů dosažených při použití semene ze semenných sadů 1. generace. V případě aplikace dané metodiky je třeba počítat s jejich dalším navýšením., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZE, 30.12.2016,

LSTIBŮREK, M. – HODGE, G. – LACHOUT, P. Uncovering genetic information from commercial forest plantations—making up for lost time using “Breeding without Breeding”. Tree Genetics & Genomes, 2015, roč. 11, č. 3, s. 1-12. ISSN: 1614-2942.

LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. – MISEVICIUS, A. – KORECKÝ, J. – EL-KASSABY, Y. Expansion of the minimum-inbreeding seed orchard design to operational scale. Tree Genetics & Genomes, 2015, roč. 11, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1614-2942.

LSTIBŮREK, M. – STEFFENREM, A. Sustainable Forest Tree Breeding. Trondheim: , 2015, 12s. ISBN: ,

KLÁPŠTĚ, J. – LSTIBŮREK, M. – EL-KASSABY, Y. Estimates of genetic parameters and breeding values from western larch open-pollinated families using marker-based relationship. Tree Genetics & Genomes, 2014, roč. 10, č. 2, s. 241-249. ISSN: 1614-2942.

EL-KASSABY, Y. – FAYED, M. – KLÁPŠTĚ, J. – LSTIBŮREK, M. Randomized, replicated, staggered clonal-row (R2SCR) seed orchard design. Tree Genetics & Genomes, 2014, roč. 10, č. 3, s. 555-563. ISSN: 1614-2942.

KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – EL-KASSABY, Y. Congruence between theory and practice: reduced contamination rate following phenotypic pre-selection within the Breeding without Breeding framework . SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2014, roč. 29, č. 6, s. 552-554. ISSN: 0282-7581.

KOBLIHA, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. Metodika pro přípravu založení semenných sadů druhé generace, Methods of preparation of 2nd generation seed orchards establishment, tree breeding, advanced generation seed orchard, Scots pine, 2013, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KDŠLD / 05, Číslo certifikátu 16475/2013-MZE-16222/M62, Na běžných bonitách VLS lze odhadnout při správné volbě šlechtitelského programu pomocí uvedené metodiky reálný ekonomický 30 zisk v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč/ha u smrku ztepilého., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.03.2013,

KORECKÝ, J. – KLÁPŠTĚ, J. – LSTIBŮREK, M. – KOBLIHA, J. – NELSON, C. – EL-KASSABY, Y. Comparison of genetic parameters from marker-based relationship, sibship, and combined models in Scots pine multi-site open-pollinated tests. Tree Genetics & Genomes, 2013, roč. 9, č. 5, s. 1227-1235. ISSN: 1614-2942.

KOBLIHA, J. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. – TYPTA, J. – TOMÁŠKOVÁ, I. – JAKUBŮV, P. TESTING OF HYBRID PROGENIES AND VARIOUS SPECIES OF GENUS Abies FOR FORESTRY, DECORATING HORTICULTURE AND CHRISTMAS TREE PRODUCTION. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 2013, roč. 12, č. 4, s. 85-94. ISSN: 1644-0692.

KOBLIHA, J. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. – MARUŠÁK, R. – SLÁVIK, M. Selection of European larch provenances based on productivity and economic values. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 11, s. 424-435. ISSN: 1212-4834.

FUNDA, T. – LSTIBŮREK, M. – KLÁPŠTĚ, J. – EL-KASSABY, Y. Optimization of genetic gain and diversity in seed orchard crops considering variation in seed germination. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2012, roč. 27, č. 8, s. 787-793. ISSN: 0282-7581.

LSTIBŮREK, M. – KLÁPŠTĚ, J. – KOBLIHA, J. – EL-KASSABY, Y. Breeding without Breeding: effect of gene flow on fingerprinting effort. Tree Genetics & Genomes, 2012, roč. 8, č. 4, s. 873-877. ISSN: 1614-2942.

KOBLIHA, J. – LSTIBŮREK, M. – HYNEK, V. – KLÁPŠTĚ, J. – STEJSKAL, J. Metodika testů potomstev lesních dřevin pro zakládání semenných sadů 2. generace, Methods of forest tree species progeny testing for 2nd generation seed orchards establishment, tree breeding, advanced generation seed orchard, Scots pine, 2012, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KDŠLD / 03, 218370/2012-MZE-16222/M57, Na běžných bonitách VLS lze odhadnout při správné volbě šlechtitelského programu pomocí uvedené metodiky reálný ekonomický 30 zisk v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč/ha u smrku ztepilého., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZE ČR, 28.11.2012,

KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – KOBLIHA, J. Metodika využití mikrosatelitů DNA při šlechtění borovice lesní v České republice, Methods of DNA microsatelites utilization for Scots pine breeding in the Czech republic, Scots pine, genetic markers, advanced generation seed orchards, breeding without breeding, 2012, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KDŠLD/04, 218402/2012-MZE-16222/M58, Na běžných bonitách VLS lze odhadnout při správné volbě šlechtitelského programu pomocí uvedené metodiky reálný ekonomický 30 zisk v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč/ha u smrku ztepilého., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZE ČR, 28.11.2012,

CAPPA, E. – LSTIBŮREK, M. – YANCHUK, A. – EL-KASSABY, Y. Two-dimensional penalized splines via Gibbs sampling to account for spatial variability in forest genetic trials with small amount of information available.. Silvae Genetica, 2011, roč. 60, č 1, s. 25-35. ISSN: 0037-5349.

LSTIBŮREK, M. – IVANKOVÁ, K. – KADLEC, J. – KOBLIHA, J. – KLÁPŠTĚ, J. – EL-KASSABY, Y. Breeding without breeding: minimum fingerprinting effort with respect to the effective population size. Tree Genetics & Genomes, 2011, roč. 7, č. 5, s. 1069-1078. ISSN: 1614-2942.

KOBLIHA, J. – LSTIBŮREK, M. – SLÁVIK, M. – MARUŠÁK, R. – STEJSKAL, J. – KLÁPŠTĚ, J. – HYNEK, V. Metodika výpočtu ekonomické efektivity semenných sadů, Metodics of Seed Orchards Economic Effectivity Assesment, seed orchards, economy, 2011, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KDŠLD / 01, 107839/2011-MZE-16222/M20, Na běžných bonitách VLS lze odhadnout při správné volbě šlechtitelského programu pomocí uvedené metodiky reálný ekonomický 30 zisk v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč/ha u smrku ztepilého. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 06.06.2011

EL-KASSABY, Y. – CAPPA, E. – LIEWLAKSANEEYANAWIN, C. – KLÁPŠTĚ, J. – LSTIBŮREK, M. Breeding without Breeding - Is a Complete Pedigree Necessary for Efficient Breeding?. PLoS One, 2011, roč. 6, č 10, s. 1-11. ISSN: 1932-6203.

HYNEK, V. – KOBLIHA, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. Metodika průběžného zabezpečování genových zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin pro potřeby VLS ČR, s.p., Methodics of continuous gene resources provision for the needs of Military Forests and Farms of the Czech Republic, s.e. , gene resources, seed orchards, norway spruce, silver fir, 2011, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KDŠLD / 02, 222603/2011-MZE-16222/M24, Na bežných bonitách VLS lze odhadnout pri správné volbe šlechtitelského programu pomocí uvedené metodiky reálný ekonomický zisk v případe zhodnocení objemové produkce v mýtním veku ve výši 160 - 200 tisíc Kc/ha u smrku ztepilého., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 06.12.2011

LSTIBŮREK, M. – EL-KASSABY, Y. Minimum-Inbreeding Seed Orchard Design. Forest Science, 2010, roč. 56, č. 6, s. 603 - 608. ISSN: 0015-749X.

FUNDA, T. – LSTIBŮREK, M. – KLÁPŠTĚ, J. – LACHOUT, P. – EL-KASSABY, Y. Optimization of combined genetic gain and diversity for collection and deployment of seed orchard crops. Tree Genetics & Genomes, 2009, roč. 5, č. 4, s. 583 - 593. ISSN: 1614-2942.

KAŇÁK, J. – KLÁPŠTĚ, J. – LSTIBŮREK, M. Úvodní genetické hodnocení semenných sadů borovice lesní v západních Čechách.. Zprávy lesnického výzkumu, 2009, roč. 54, č. 3, s. 112 - 127. ISSN: 0322-9688.

EL-KASSABY, Y. – LSTIBŮREK, M. Breeding without breeding. Genetics Research, 2009, roč. 2009, č. 91, s. 111 - 120. ISSN: 0016-6723.

Model přenosu genů v populaci jako základ pro hospodárné nakládání s genovými zdroji - doc. RNDr. Lachout Petr, CSc.; doc. Ing. Lstibůrek Milan, MSc, Ph.D., 2009

 
page foot