| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc. (994)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**SYRŮČEK, J. – **BARTOŇ, L. – **KVAPILÍK, J. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Assessment of profitability and break-even points in suckler cow herds. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 3, s. 707-715. ISSN: 1211-8516.

ČÍTEK, J. – **SYRŮČEK, J. – STUPKA, R. – **KVAPILÍK, J. – NĚMEČKOVÁ, D. – VACEK, M. Ekomodel, Ekomodel, economy; calculation; milk; profitability; suckler cows; bull fattening; sows; piglets; pig fattening, 2018, XX - Nepřiřazeno, Ekomodel, N, Software byl vytvořen v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QJ1510191., Software vypočítá výsledek hospodaření a bod zvratu., ČZU v Praze, VÚŽV Uhříněves, 00027014, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

NĚMEČKOVÁ, D. – VACEK, M. – ČÍTEK, J. – **SYRŮČEK, J. Vliv délky a perzistence laktace na rentabilitu výroby mléka, The effect of lenght and lactation persistency on rentability of milk production. , economy; calculation; milk, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), parametry laktační křivky, ČZU v Praze, odhad parametrů tvaru a perzistence laktační křivky , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, QJ 1510191, 01.01.2019,

**SYRŮČEK, J. – **KVAPILÍK, J. – **BARTOŇ, L. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Economic efficiency of suckler cow herds in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 1, s. 34-42. ISSN: 0139-570X.

**SYRŮČEK, J. – **KVAPILÍK, J. – **BARTOŇ, L. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Economic efficiency of bull fattening operations in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 527-536. ISSN: 1211-8516.

VACEK, M. – KRPÁLKOVÁ, L. – SYRŮČEK, J. – ŠTÍPKOVÁ, M. – JANECKÁ, M. Relationships between growth and body condition development during the rearing period and performance in the first three lactations in Holstein cows. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 9, s. 417-425. ISSN: 1212-1819.

RYCHTÁŘOVÁ, J. – SZTANKÓOVÁ, Z. – KYSELOVÁ, J. – ZINK, V. – ŠTÍPKOVÁ, M. – VACEK, M. – ŠTOLC, L. Effect of DGAT1, BTN1A1, OLR1, and STAT1 genes on milk production and reproduction traits in the Czech Fleckvieh breed. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 2, s. 45-53. ISSN: 1212-1819.

KRPÁLKOVÁ, L. – CABRERA, V. – VACEK, M. – ŠTÍPKOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. – CRUMP, P. Effect of prepubertal and postpubertal growth and age at first calving on production and reproduction traits during the first 3 lactations in Holstein dairy cattle. Journal of Dairy Science, 2014, roč. 97, č. 5, s. 3017-3027. ISSN: 0022-0302.

VACEK, M. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); BCS u českého strakatého skotu vs. reprodukce. 2014, Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí "Hodnocení BCS u dojnic", 27. 11. 2014, Rapotín, Agrovýzkum Rapotín s. r. o., s. 31-40. ISBN: 978-80-87592-17-5.

ZINK, V. – ZAVADILOVÁ, L. – LASSEN, J. – ŠTÍPKOVÁ, I. – VACEK, M. – ŠTOLC, L. Analyses of genetic relationships between linear type traits, fat-to-protein ratio, milk production traits, and somatic cell count in first-parity Czech Holstein cows. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 12, s. 539-547. ISSN: 1212-1819.

KRPÁLKOVÁ, L. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Methods for calculating the breeding values of missing traits and their comparison. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 4, s. 51-63. ISSN: 1332-9049.

KRPÁLKOVÁ, L. – CABRERA, V. – KVAPILÍK, J. – BURDYCH, J. – ŠTÍPKOVÁ, M. – CRUMP, P. – STÁDNÍK, L. – VACEK, M. Optimal growth of heifers and dairy herd production and profitability. Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2014, 84s. ISBN 978-3-659-58200-4.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. – VACEK, M. – DOLEŽALOVÁ, M. Body condition score and milk fatty acid composition in early lactation of Czech Fleckvieh cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1621-1628. ISSN: 1211-8516.

KRPÁLKOVÁ, L. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Dopočítání PH do selekčního indexu býků pomocí korelací. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 1, s. 62-64. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. Changes in milk fatty acid composition in relation to indicators of energy balance in holstein cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 1, s. 29-38. ISSN: 1211-8516.

KRPÁLKOVÁ, L. – VACEK, M. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – STÁDNÍK, L. Proměnlivost a korelace mezi vlastnostmi skotu. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 5, s. 31-33. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – VODKOVÁ, Z. – ROHLÍKOVÁ, I. – NEJDLOVÁ, M. Relationship between energy status and fertility in Czech Fleckvieh cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 6, s. 67-74. ISSN: 1211-8516.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. – VACEK, M. Kyselina citronová a počet SB v mléce dojnic po otelení. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č 7, s. 26-28. ISSN: 0027-8068.

VACEK, M. – PODANÁ, H. – STÁDNÍK, L. Složky mléka jako indikátor NEB. Náš chov, 2011, roč. 71, č 7, s. 18-21. ISSN: 0027-8068.

VACEK, M. – SKŘIVÁNEK, M. Zdraví a reprodukce dojnic rozhodují o rentabilitě chovu. Náš chov, 2011, roč. 71, č 3, s. 13-15. ISSN: 0027-8068.

RYTINA, I. – VACEK, M. Jak předvádět mléčný skot na výstavách. Náš chov, 2011, roč. 71, č. 6, s. 62-66. ISSN: 0027-8068.

SKŘIVÁNEK, M. – VACEK, M. Chovatelům dojnic pomáhají nové přístupy v řízení stád. Náš chov, 2011, roč. 71, č. 4, s. 18-19. ISSN: 0027-8068.

VACEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pohoda krav je důležitější než se zdá. 2011. Zemědělec, roč.19, č.45, s.11-12. ISSN: 1211-3816 .

SKŘIVÁNEK, M. – VACEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Efektivní řízení farmy s dojnicemi. 2011. Zemědělec, roč.19, č.21, s. 37. ISSN: 1211-3816.

VACEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Partneři hovoří o významu projektu. 2011. Zemědělec, roč.19, č.22, s.39. ISSN: 1211-3816.

ŠLOSÁRKOVÁ, S. – SKŘIVÁNEK, M. – VACEK, M. US-CZ Dairy Plan „Síla nových myšlenek v chovu dojnic“ . Náš chov, 2011, roč. 71, č 5, s. 32-33. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – VACEK, M. – VODKOVÁ, Z. – ŠVAGROVÁ, H. – WEBEROVÁ, V. Obsah mléčného tuku a tělesná kondice u českého strakatého skotu. Náš chov, 2010, roč. 70, č 10, s. 20-22. ISSN: 0027-8068.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – VACEK, M. – ZITA, L. Chov zvířat. Praha: Vydavatelstvi powerprint, Praha, 2010. 289s. ISBN 978-80-87415-08-5.

Relationship of citric acid content and body condition to fat/protein ratio in milk as indicators of NEB - Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Mojmír Vacek, CSc., prof. Ing. Ladislav Štolc, CSc., 2010

Vliv onemocnění jalovic v rané fázi odchovu na jejich výkonnost v produkčním období - Ing. Mojmír Vacek, CSc., Soňa Šlosárková (externí), Ing. Marie Janecká, Andrea Rumlová (externí), 2010

HLAVNIČKA, R. – VACEK, M. Využití BCS při řízení reprodukce dojnic. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 20 - 22. ISSN: 0027-8068.

NAJMANOVÁ, Z. – VACEK, M. Jak ovlivňuje kulhání dojnic příjem krmiva a užitkovost. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 34 - 35. ISSN: 0027-8068.

DEN MASA 2009 - prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2009

Vliv vybraných poruch zdraví dojnic na jejich užitkové vlastnosti - Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Vacek Mojmír, CSc.; Ing. Toušová Renata, CSc., 2009

Vliv kulhání dojnic na jejich příjem krmiva a užitkovost - Ing. Vacek Mojmír, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Najmanová Zuzana, 2009

Methods to improving periparturient health in dairy cows - a new concept of periparturient management - Skřivánek Miloslav; Šlosárková S.; Doubek Jaromír; Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2009

Influence of milking indicators on teat parameters - Ing. Ježková Alena, CSc.; Pařilová M.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot