| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Gabriela Trnková, Ph.D. (4372)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2305
:: Konzultační hodiny ::
Konzultační hodiny pro LS 2014 jsou v úterý od 10:30 - 11:30.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KROUPOVÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. Analýza rozdílů ekonomických výsledků zemědělských podniků zaměřených na polní výrobu v České republice. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 3, s. 322-334. ISSN: 1332-9049.

TRNKOVÁ, G. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. ANALYSIS OF INEQUALITY OF GROSS ADDED VALUE OF CONVENTIONAL AND ORGANIC FARMS IN SELECTED EU COUNTRIES. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 7, s. 2883-2891. ISSN: 1211-8516.

MALÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. ANALÝZA NEROVNOMĚRNOSTI ROZDĚLENÍ HRUBÉ PŘIDANÉ HODNOTY PODNIKŮ POLNÍ VÝROBY. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2013, roč. 16, č. 2, s. 169-183. ISSN: 1212-3285.

MALÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. Dekompoziční analýza příjmové nerovnosti v České republice. Ekonomická revue, 2012, roč. 15, č. 1, s. 3-16. ISSN: 1212-3951.

MALÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. THE RELATION AND DEVELOPMENT OF EXPENDITURE INEQUALITY AND INCOME INEQUALITY OF CZECH HOUSEHOLDS. Economic Annals, 2012, roč. LVII, č. 192, s. 55-78. ISSN: 0013-3264.

MALÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. ANALYSIS OF INEQUALITY IN THE CONSUMPTION OF FOODSTUFFS AND BEVERAGES – THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 255-265. ISSN: 1211-8516.

TRNKOVÁ, G. – MALÁ, Z. Analysis of Distribution Impact of Subsidies within the Common Agricultural Policy on Field Production Businesses in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 415-424. ISSN: 1211-8516.

TRNKOVÁ, G. – MALÁ, Z. – VASILENKO, A. Analysis of the Effects of Subsidies on the Economic Behavior of Agricultural Businesses Focusing on Animal Production . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV, č. 4, s. 115-126. ISSN: 1804-1930.

MALÁ, Z. – ČERVENÁ, G. – ANTOUŠKOVÁ, M. Analysis of the impact of Common Agricultural Policy on plant production in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 237-244. ISSN: 1211-8516.

BOHÁČKOVÁ, I. – ANTOUŠKOVÁ, M. – BROŽOVÁ, I. – ČERVENÁ, G. – HUDEČKOVÁ, H. – LOŠŤÁK, M. – MALÁ, Z. – TOMŠÍK, K. Finanční podpora zemědělství a regionálního rozvoje - vybrané aspekty. Praha: Powerprint Praha, nakladatelství s vědeckou redakcí, 2011. 126s. ISBN 978-80-87415-32-0.

HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. Testing causality between unemployment and population changes in rural areas in the Czech Republic. In Agrarian Perspectives, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Prague, CR. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 267-273.

HLAVSA, T. – ČERVENÁ, G. SOUHRNNÝ INDIKÁTOR JAKO NÁSTROJ KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ REGIONŮ. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. XIII, č. 1, s. 67 - 73. ISSN: 1212-3285.

Tools for agriculture and rural development policy evaluation - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

TOURISM BURDEN – CASE STUDY OF SOUTHERN BOHEMIA - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela, 2009

Organic farming in less favoured areas - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Červená Gabriela, 2009

EVALUATION OF SUSTAINABLE RURAL TOURISM - CASE STUDY OF SOUTHERN BOHEMIA - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela, 2009

Metodické přístupy komparace okresů z pohledu rozvoje venkova a zemědělství - Ing. Červená Gabriela; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Vymezení problémových venkovských oblastí v Královehradeckém kraji - Ing. Červená Gabriela; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Perception of Sustainable tourism – Southern Bohemia - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Červená Gabriela, 2009

Theoretical approaches to evaluation of Common Agriculture Policy - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Evaluation of effects of agricultural subsidy on public wealth - Ing. Červená Gabriela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Cvičení z ekonomiky podniků pro obor Podnikání a administrativa - Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc.; Ing. Aulová Renata; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Steininger Michal; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela, 2009

 
page foot