| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. PhDr. Lucie Severová, Ph.D. (7204)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2160
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

URBÁNKOVÁ, E. – HOSPODKOVA, P. – SEVEROVÁ, L. The Assessment of the Quality of Human Resources in the Midwife Profession in the Healthcare Sector of the Czech Republic. Economies, 2018, roč. 6, č. 3, s. 0-0. ISSN: 2227-7099.

NAVRÁTILOVÁ, M. – BROŽ, D. – BERANOVÁ, M. – SEVEROVÁ, L. – VESELÁ, K. Evaluation of the Fair Trade concept in the consciousness of generation Y in selected regions of the Czech Republic . In Book of abstract Agrarian perspectives XXVII 19.09.2018, Prague. Prague: , 2018. s. 0-0.

**NOVOSÁK, J. – **HÁJEK, O. – SEVEROVÁ, L. – SPIESOVÁ, D. – **NOVOSÁKOVÁ, J. Territorial Impact Assessment: Cohesion policy and balanced territorial development (Czechia). Central European Journal of Regional Development nad Tourismus, 2018, roč. 10, č. 2, s. 75-90. ISSN: 1821-2506.

**HOMMEROVÁ, D. – SEVEROVÁ, L. Fundraising of Nonprofit Organizations: Specifics and New Possibilities. JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, 2018, roč. , č. , s. 1-24. ISSN: 0148-8376.

BRČÁK, J. – SEKERKA, B. – SEVEROVÁ, L. – STARÁ, D.Makroekonomie. Makroekonomický přehled.. 2018, .

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Komparace časových řad výrobkové vertikály vepřové maso v prostředí vybraných zemí EU (dílčí výzkumná zpráva č. 1). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR/Agrární komora ČR v roli aplikačního garanta, 2018, 38s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Vliv intervencí ČNB na ceny komodit ve výrobkové vertikále vepřové maso v ČR a vybraných zemích EU (dílčí výzkumná zpráva č. 2). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR/Agrární komora ČR v roli aplikačního garanta, 2018, 18s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Vyšetření závislosti tvorby realizačních cen zemědělských výrobců vepřového masa na spotřebitelských cenách masných výrobků v ČR (dílčí výzkumná zpráva č. 3). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2018, 18s. ISBN: ,

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. – KOPECKÁ, L. Increase in prices of farmland in the Czech Republic. Property Management, 2017, roč. 35, č. 3, s. 326-338. ISSN: 0263-7472.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. IMPACT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON THE STRUCTURE OF FRUIT MARKET IN THE CZECH REPUBLIC. In GLOBALIZATION AND IT S SOCIO - ECONOMIC CON SEQUENCES 04.10.2017, Rajecké Teplice, Slovensko. Bajzova 11, 010 01 Žilina, Slovensko: GEORG, 2017. s. 2324-2331.

SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. HOP PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS IMPACT ON EMPLOYMENT IN THE BORDERLAND REGIONS. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Crosss-border Comparison 2017 18.05.2017, Plzeň. Dresden,Německo: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2017. s. 139-146.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. COMPARISON OF THE QUALITIY OF FOOD AVAILABLE IN RETAIL CHAINS IN THE CZECH REPUBLIC AND GERMANY. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Crosss-border Comparison 2017 18.05.2017, Plzeň. Dresden,Německo: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2017. s. 133-138.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. – KOPECKÁ, L. Investing in Farmland in the Czech Republic as a Growth Factor in its Price. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference 09.11.2016, Seville, Spain. 34 E. Germantown Pike, #327 Norristown, PA 19401: International Business Information Management Association, 2016. s. 443-451.

ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. Comparison of the Minimum Wage in the Czech Republic and Selected Central European Countries. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference 09.11.2016, Seville, Spain. 34 E. Germantown Pike, #327 Norristown, PA 19401: International Business Information Management Association, 2016. s. 1026-1030.

SVOBODA, R. – JARKOVSKÁ, M. – ŠRÉDL, K. – SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L.; idPublikace = 73229; Název: Using e-learning in teaching economics at universities of the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. REGIONAL COOPERATION OF FARMERS AND PRODUCERS OF ORGANIC FOOD IN THE CZECH REPUBLIC AND EU (FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY). In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015 21.05.2015, Plzeň. Chemnitz: Verlag der Gessellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2015. s. 93-100.

ŠRÉDL, K. – SEVEROVÁ, L. The Flower Market in the Czech Republic and Its Spatial Dimensions. In Proceedings from X. International Conference on Applied Business Research 14.09.2015, Madrid, Španělsko. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 528-531.

HENDL, J. – ŠIMPACH, O. – SLUKOVÁ, K. – SEVEROVÁ, L. Statistika pro každého. Velké Přílepy: Falešník Ondřej, Ing. - Falon, 2014, 228s. ISBN 978-80-87432-08-2. Statistika pro každého, s. 209-224.

SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. – KOSTOVČÍK, T. STATE EXPENDITURES TO THE EDUCATION IN RELATION TO GDP AND THEIR IMPACT ON QUALITY . In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, PEF, ČZU v Praze. Praha: KSI, PEF, ČZU v Praze, 2014. s. 823-829.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. – ŠRÉDL, K. – MIKHALKINA, E. MINIMUM WAGE IN THE CZECH REPUBLIC AND ITS IMPACT ON EMPLOYMENT IN COMPANIES. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014 15.05.2014, Mariánské Lázně. Chemnitz, Něměcko: GUC, 2014. s. 129-138.

SEVEROVÁ, L.; idPublikace = 66620; Název: Statistika v aplikacích-- Neexistuje podtyp publikace --

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. Competition of Companies in International Tourism Sector in the Czech Republic. In Proceedings from IX. International Conference on Applied Business Research ICABR 2014 06.10.2014, Talca, Chile. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 947-965.

SVOBODA, R. – SEVEROVÁ, L. Education of Qualified Workers for Companies in the Czech Economy. In Proceedings from IX. International Conference on Applied Business Research ICABR 2014 06.10.2014, Talca, Chile. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 1039-1044.

RODONAIA, E. – SEVEROVÁ, L. KE ZDOKONALENÍ EKONOMICKÉ MOTIVACE UNIVERZIT V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 14-17. ISSN: 1214-9187.

ŠRÉDL, K. – SOUKUP, A. – SEVEROVÁ, L. Models of Consumer´s Choice. E+M Ekonomie a Management, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 4-9. ISSN: 1212-3609.

SEVEROVÁ, L. – BENDL, S. Cartels and its behaviour on food markets. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2013, roč. 59, č. 2, s. 81-89. ISSN: 0139-570X.

SEVEROVÁ, L. – BRČÁK, J. STÁTNÍ DLUH ČESKÉ REPUBLIKY. Auspicia, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1214-4967.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. Chování spotřebitele a jeho výchova ke spotřebě regionálních potravin. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 35-37. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU BIOPOTRAVIN A JEHO VÝCHOVA K ODPOVĚDNÉ SPOTŘEBĚ. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 38-40. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – HES, A. K PROBLEMATICE VÝCHOVY SPOTŘEBITELE A JEHO POVĚDOMÍ O ZNAČENÍ KVALITY POTRAVIN. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 26-30. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – CHROMÝ, J. – SEKERKA, B. – SOUKUP, A. Microeconomic aspects of government subsidies in the agricultural market. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2012, roč. 58, č. 11, s. 542-548. ISSN: 0139-570X.

SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L. – SVOBODA, R. – BRČÁK, J. Oligopoly competition in the market with food products . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 12, s. 580-588. ISSN: 0139-570X.

PRÁŠILOVÁ, M. – SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L. – SVOBODA, R. DUOPOLY PRICE COMPETITION ON MARKETS WITH AGRICULTURAL PRODUCTS . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 4, s. 241-249. ISSN: 1211-8516.

ŠILEROVÁ, E. – SEVEROVÁ, L. – BENDL, S. To the issue of economic efficiency of public projects in agriculture. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 5, s. 232-239. ISSN: 0139-570X.

SEVEROVÁ, L. STUDIUM MBA JAKO PŘEDPOKLAD LEPŠÍHO UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 2, s. 18-21. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – SVOBODA, R. World Food Problem and Its Economic Context. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, PEF ČZU Praha. Praha: PEF ČZU, 2011. s. 139-147.

SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L. – ŠRÉDL, K. K problematice ekonomické efektivnosti lidského kapitálu. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 2, s. 10-12. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. Problematika operačních programů v podmínkách českého vysokého školství. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 6-8. ISSN: 1214-9187.

BRČÁK, J. – SEVEROVÁ, L. K problematice vztahu zaměstnanosti a úrovně dosaženého vzdělání v ČR. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 11-13. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. HDP a výdaje na vzdělávání. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 7-10. ISSN: 1214-9187.

PRÁŠILOVÁ, M. – SEVEROVÁ, L. – CHROMÝ, J. SUBSIDIES OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR ECONOMIC CONTEXT. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 293-300. ISSN: 1211-8516.

SEVEROVÁ, L. Znalostní ekonomika a vzdělávání v mezinárodním kontextu. Praha: Alfa Publishing, 2011. 1s. ISBN 978-80-87168-16-5.

SEVEROVÁ, L. Oligopol s dominantní firmou na specifickém polygrafickém trhu. Media4u Magazine, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 74-76. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – SEKERKA, B. Požadavky trhu práce na kvalifikovanou pracovní sílu a míra graduace ve vysokoškolském vzdělávání v České republice. Media4u Magazine, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 4-6. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – MALEC, M. Pravděpodobnost a matematická optimalizace v teorii portfolia. Czech Hospitality and Tourism Papers, 2011, roč. 2011, č. 14, s. 1-6. ISSN: 1801-1535.

SEVEROVÁ, L.; idPublikace = 53937; Název: Míra úspěšného dokončení terciárního vzdělávání-- Neexistuje podtyp publikace --

SEVEROVÁ, L. Hodnocení kvality vzdělávání ve vysokém školství. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 2, s. 4 - 6. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. Systém vysokoškolského studia ve Spojených státech amerických. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 3, s. 10 - 12. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. Oligopolní konkurence nadnárodních obchodních řetězců v podmínkách integrující se Evropy. Auspicia, 2010, roč. VII, č. 1, s. 54 - 57. ISSN: 1214-4967.

SEVEROVÁ, L. – ŠILEROVÁ, E. K systému ekonomického vzdělávání pedagogů na Université de Genéve. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. X2, s. 37 - 41. ISSN: 1214-9187.

Oligopoly Competition on Food Market – Theory and Practice - PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D., doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc., 2010

Manipulace sekt a jejich vliv na studenty - PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Nebezpečnost sekt - PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

ICT jako prostředek znalostního managementu v ekonomickém vzdělávání - PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D.; doc. Ing. Soukup Alexandr, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice - PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Makroekonomie – cvičebnice - PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Základy obecné ekonomie - Ing. Stará Dana; PhDr. Ing. Severová Lucie, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot