| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D. (4769)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Uvedené konzultační hodiny jsou pro výukové období, tj. 07. 02. 2022 - 29. 04. 2022. Konzultace v jiných termínech (zkouškové období 02. 05. 2022 - 01. 07. 2022, prázdniny a presemestrální období) jsou možné po osobní nebo emailové domluvě. Office hours given below are scheduled for the teaching period (Feb 07 - Apr 29). Consultations on another days (including exam period) are possible after personal or e-mail agreement (hlavsa@pef.czu.cz).
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – HNILIČKA, F. – PAVLÍK, M. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – HLAVSA, T. A comparison of the photosynthesis response to arsenic stress in two Pteris cretica ferns. Photosynthetica, 2021, roč. 59, č. 1, s. 228-236. ISSN: 0300-3604.

ROLLO, A. – **RIBEIRO, M. – **COSTA, R. – **SANTOS, C. – **CLAVO PERALTA, Z. – MANDÁK, B. – KALOUSOVÁ, M. – VEBROVÁ, H. – **CHUQULIN, E. – **TORRES, S. – **AGUILAR, R. – HLAVSA, T. – LOJKA, B. Genetic structure and pod morphology of Inga edulis cultivated vs. wild populations from the Peruvian Amazon. . FORESTS, 2020, roč. 11, č. 655, s. 1-16. ISSN: 1999-4907.

HLAVSA, T. – AULOVÁ, R. – PACÁKOVÁ, Z. – HLOUŠKOVÁ, Z. FARM VIABILITY PREDICTION IN AREAS FACING NATURAL CONSTRAINTS IN THE CZECH REPUBLIC. In PROCEEDINGS - of the 29th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXIX. Trends and Challenges of Agrarian Sector 16.09.2020, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2020. s. 116-126.

FAJČÍKOVÁ, A. – FEJFAROVÁ, M. – HLAVSA, T. – FEJFAR, J. SUCCESS RATE IN EXAMINATIONS: DOES THE DEGREE PROGRAMME MATTER?. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 43-49.

BUŠINA, T. – **PASARIBU, N. – HLAVSA, T. – **CZERNEKOVÁ, V. – KOUBA, M. An experimental release of rehabilitated wild-caught Sumatran Laughingthrush Garrulax bicolor: assessment of post-release survival and dispersal via radio-telemetry, North Sumatra, Indonesia. Ornithological Science, 2018, roč. 17, č. 2, s. 135-147. ISSN: 1347-0558.

STÁROVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. – HLAVSA, T. – RAIN, T. ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE LEVEL OF PROCRASTINATION AMONG STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE. In Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018 07.06.2018, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2018. s. 359-365.

MARGARISOVÁ, K. – VOKÁČOVÁ, L. – KURALOVÁ, K. – HLAVSA, T. Regional Branding: Customers Experience with the Certified Products. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. , s. 1549-1556. ISSN: 1211-8516.

**PAVLÍK, M. – **ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – **KYJAKOVÁ, P. – HLAVSA, T. Regulation of odd-numbered fatty acid content plays an important part in the metabolism of the hyperaccumulator Noccaea spp. adapted to oxidative stress. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2017, roč. 208, č. Jan, s. 94-101. ISSN: 0176-1617.

STÁROVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. – HLAVSA, T. – VOSTROVSKÁ, H. – LEVÁ, M. Evaluation of applicability of IAS 41 – Agriculture to the valuation of growing forest stands and their accounting treatment in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2016, roč. 2016 (9) , č. 62, s. 429-440. ISSN: 1212-4834.

HLAVSA, T. – URBANCOVÁ, H. – RICHTER, P. Ways of Human Resource Branding in Czech Agricultural Companies. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 3, s. 112-120. ISSN: 1211-3174.

ČERMÁKOVÁ, H. – HLAVSA, T. – STÁROVÁ, M. Student's interest in setting up a business and educate themselves. In Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 59-65.

HLAVSA, T.; idPublikace = 69906; Název: Approaching the service-based economy: regionally differentiated employment growth in Czechia-- Neexistuje podtyp publikace --

HRDLIČKA, P. – HLAVSA, T. – BURIAN, S. – HŘEBÍK, F. Reflexe funkcí bezpečnostního managementu. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2015, 160s. ISBN 978-80-7251-445-8. Korelační analýza časových řad jako jednoduchý nástroj pro podporu rozhodování, s. 57-67.

URBANCOVÁ, H. – HLAVSA, T. Age Management Principles in Czech Agrarian Sector. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 3, s. 93-102. ISSN: 1804-1930.

AULOVÁ, R. – HLAVSA, T. Capital structure of agricultural businesses and its determinants. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 2, s. 23-36. ISSN: 1804-1930.

HLAVSA, T. – AULOVÁ, R. Analysis of the Effect of Legal Form and Size Group on the Capital Structure of Agricultural Businesses of Legal Entities. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 4, s. 91-104. ISSN: 1804-1930.

PILAŘ, L. – HLAVSA, T. Osobní iniciativa v kontextu transformačního stylu vedení. Auspicia, 2013, roč. X, č. 2, s. 69-75. ISSN: 1214-4967.

KÁNSKÁ, E. – JAROLÍMEK, J. – HLAVSA, T. – ŠIMEK, P. – VANĚK, J. – VOGELTANZOVÁ, T. Using social networks as an integration tool in rural areas of the Czech Republic -- agricultural enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 173-180. ISSN: 1211-8516.

PACÁKOVÁ, Z. – HLAVSA, T. Complex assessment of poverty using composite indicator. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. 3, č 2, s. 84-91. ISSN: 1804-1930.

HLAVSA, T. Výběr ukazatelů pro hodnocení ekonomiky regionů. Ekonomická revue, 2010, roč. 13, č. 3, s. 145 - 151. ISSN: 1212-3951.

ŠTOLBOVÁ, M. – HLAVSA, T. – LEKEŠOVÁ, M. Methods of calculating the handicaps of less favoured natural conditions. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 5, s. 215-223. ISSN: 0139-570X.

PREININGER, D. – LOJKA, B. – BECHYNĚ, M. – HLAVSA, T. Dynamics of weed species under different land use systems in Peruivan Amazon. Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. 43, č. 1, s. 42 - 48. ISSN: 0231-5742.

HLAVSA, T. – ČERVENÁ, G. SOUHRNNÝ INDIKÁTOR JAKO NÁSTROJ KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ REGIONŮ. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. XIII, č. 1, s. 67 - 73. ISSN: 1212-3285.

HLAVSA, T. The possibilities of complex assessment of the development and categorization of rural areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. 58, č. 6, s. 151 - 160. ISSN: 1211-8516.

HLAVSA, T.; idPublikace = 66522; Název: Methodological instrument for complex regional development evaluation and regional categorization-- Neexistuje podtyp publikace --

Metodické přístupy komparace okresů z pohledu rozvoje venkova a zemědělství - Ing. Červená Gabriela; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Vymezení problémových venkovských oblastí v Královehradeckém kraji - Ing. Červená Gabriela; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Souhrnné hodnocení ekonomické pozice krajů ČR - Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Kvantifikace souhrnných indikátorů krajů ČR z pohledu demografických ukazatelů - Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Vybrané modely tvorby souhrnných indikátorů - Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Vliv transformace dat na výsledky analýzy - Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Komparace regionálnich disparit České republiky a Tchaj-wanu z hlediska demografických ukazatelů - Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Dotazníkové šetření k implementaci e-learningových metod na oboru PAA - Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Statistical Analysis of Selected Methods for the Time Limited Vehicle Routing Problem Focused on the Central Place Location - RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

 
page foot