| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D. (4769)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Uvedené konzultační hodiny jsou pro výukové období, tj. 01. 10. 2018 - 21. 12. 2018. Konzultace v jiných termínech (zkouškové období 03. 01. 2018 - 10. 02. 2019) jsou možné po osobní nebo emailové domluvě. Office hours given below are scheduled for the teaching period (Oct 01 - Dec 21). Consultations are also possible in different time after personal or e-mail agreement (hlavsa@pef.czu.cz)
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**PAVLÍK, M. – **ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – **KYJAKOVÁ, P. – HLAVSA, T. Regulation of odd-numbered fatty acid content plays an important part in the metabolism of the hyperaccumulator Noccaea spp. adapted to oxidative stress. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2017, roč. 208, č. Jan, s. 94-101. ISSN: 0176-1617.

STÁROVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. – HLAVSA, T. – VOSTROVSKÁ, H. – LEVÁ, M. Evaluation of applicability of IAS 41 – Agriculture to the valuation of growing forest stands and their accounting treatment in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2016, roč. 2016 (9) , č. 62, s. 429-440. ISSN: 1212-4834.

HLAVSA, T. – URBANCOVÁ, H. – RICHTER, P. Ways of Human Resource Branding in Czech Agricultural Companies. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 3, s. 112-120. ISSN: 1211-3174.

ČERMÁKOVÁ, H. – HLAVSA, T. – STÁROVÁ, M. Student's interest in setting up a business and educate themselves. In Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 59-65.

HLAVSA, T.; idPublikace = 69906; Název: Approaching the service-based economy: regionally differentiated employment growth in Czechia-- Neexistuje podtyp publikace --

URBANCOVÁ, H. – HLAVSA, T. Age Management Principles in Czech Agrarian Sector. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 3, s. 93-102. ISSN: 1804-1930.

AULOVÁ, R. – HLAVSA, T. Capital structure of agricultural businesses and its determinants. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 2, s. 23-36. ISSN: 1804-1930.

HLAVSA, T. – AULOVÁ, R. Analysis of the Effect of Legal Form and Size Group on the Capital Structure of Agricultural Businesses of Legal Entities. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 4, s. 91-104. ISSN: 1804-1930.

PILAŘ, L. – HLAVSA, T. Osobní iniciativa v kontextu transformačního stylu vedení. Auspicia, 2013, roč. X, č. 2, s. 69-75. ISSN: 1214-4967.

KÁNSKÁ, E. – JAROLÍMEK, J. – HLAVSA, T. – ŠIMEK, P. – VANĚK, J. – VOGELTANZOVÁ, T. Using social networks as an integration tool in rural areas of the Czech Republic -- agricultural enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 173-180. ISSN: 1211-8516.

PACÁKOVÁ, Z. – HLAVSA, T. Complex assessment of poverty using composite indicator. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. 3, č 2, s. 84-91. ISSN: 1804-1930.

HLAVSA, T. Výběr ukazatelů pro hodnocení ekonomiky regionů. Ekonomická revue, 2010, roč. 13, č. 3, s. 145 - 151. ISSN: 1212-3951.

ŠTOLBOVÁ, M. – HLAVSA, T. – LEKEŠOVÁ, M. Methods of calculating the handicaps of less favoured natural conditions. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 5, s. 215-223. ISSN: 0139-570X.

PREININGER, D. – LOJKA, B. – BECHYNĚ, M. – HLAVSA, T. Dynamics of weed species under different land use systems in Peruivan Amazon. Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. 43, č. 1, s. 42 - 48. ISSN: 0231-5742.

HLAVSA, T. – ČERVENÁ, G. SOUHRNNÝ INDIKÁTOR JAKO NÁSTROJ KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ REGIONŮ. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. XIII, č. 1, s. 67 - 73. ISSN: 1212-3285.

HLAVSA, T. The possibilities of complex assessment of the development and categorization of rural areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. 58, č. 6, s. 151 - 160. ISSN: 1211-8516.

HLAVSA, T.; idPublikace = 66522; Název: Methodological instrument for complex regional development evaluation and regional categorization-- Neexistuje podtyp publikace --

Metodické přístupy komparace okresů z pohledu rozvoje venkova a zemědělství - Ing. Červená Gabriela; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Vymezení problémových venkovských oblastí v Královehradeckém kraji - Ing. Červená Gabriela; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Souhrnné hodnocení ekonomické pozice krajů ČR - Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Kvantifikace souhrnných indikátorů krajů ČR z pohledu demografických ukazatelů - Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Vybrané modely tvorby souhrnných indikátorů - Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Vliv transformace dat na výsledky analýzy - Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Komparace regionálnich disparit České republiky a Tchaj-wanu z hlediska demografických ukazatelů - Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Dotazníkové šetření k implementaci e-learningových metod na oboru PAA - Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Statistical Analysis of Selected Methods for the Time Limited Vehicle Routing Problem Focused on the Central Place Location - RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

 
page foot