| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Michal Steininger, Ph.D. (4377)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2059
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Konzultace vždy dle dohody emailem.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SMUTKA, L. – STEININGER, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); RURAL POPULATION AND AGRICULTURE IN RELATION TO GLOBAL ECONOMY. 2016, Hradecké ekonomické dny 2016 strana 964 - 970 ISSN 2464-6059 (Print) ISSN2464-6067 (Online) ISBN978-80-7435-636-0.

MILOVANOVIC, V. – STEININGER, M. – SMUTKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); SOUTH ASIAN COUNTRIE S ON THE WORLD SUGAR MARKET. 2016, Hradecké ekonomické dny 2016 strana 652 - 658 ISSN 2464-6059 (Print) ISSN2464-6067 (Online) ISBN978-80-7435-636-0.

SMUTKA, L. – STEININGER, M. – MAITAH, M. – ŠKUBNA, O. The Czech agrarian foreign trade development in 21s t century . In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY PROCEEDINGS of the 25 th International Scientific Conference 14.09.2016, Praha. PEF, CZU v Praze: CZU v Praze, 2016. s. 336-343.

STEININGER, M. – SMUTKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ANALÝZA VÝVOJE VENKOVSKÉ POPULACE A PODÍLU ZEMĚDĚLSTVÍ V RÁMCI GLOBÁLNÍ EKONOMIKY. 2015, Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2015 Hradec Králové, Gaudeamus, 2015 ISBN 978-80-7435-548-6 This article analyzes the development of the share of rural population in total population in the world, selected regions and countries within the period 1980 - 2012. The paper is focused on identif ication of differences existing among the various regions. It is also analysing the impact of changes in the GDP value (including a nd after deduction of agricultural GDP), GDP / capita (including and after deduction of agricultural GDP/capita), GDP generated by agriculture, GDP / capita agricultural working on a particular number and share of population living in rural areas. There was the significant decline in the share of rural population in the total population. Rural population growth dynamicswas significantly reduced. The main determinant of this development is the restructuring of the global economy. .

SMUTKA, L. – STEININGER, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); RESTRUKTURALIZACE EKONOMIKY SUBSAHARSKÉ AFRIKY V PODMÍNKÁCH NEJISTOTY. 2015, Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2015 Hradec Králové, Gaudeamus, 2015 ISBN 978-80-7435-548-6 The paper is analyzing long term economy development and identifying basic relations which are between individual variables relate to economy development. The economy growth of Sub-Saharan Africa is based especially on primary sector development. African countries’ ability to produce finalized products and to generate high level of added value is very limited. Sub-Saharan Africa faces to the high level of poverty and undernourishment and the ability of African governments to solve this problem is very limited. The African and especially Sub-Saharan region’s activities focused on improvement of its economy and living standards are heavily dependent on cooperation in relation to other regions in the world..

SMUTKA, L. – STEININGER, M. – MAITAH, M. – ŠKUBNA, O. The Czech agrarian foreign trade – ten years after the EU accession. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: CULS Pragu, 2015. s. 385-392.

STEININGER, M. – SMUTKA, L. VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII. In Mezinárod. vědec. konf. HED 2014 04.02.2014, Hradec Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, FIM, 2014. s. 126-132.

SMUTKA, L. – STEININGER, M. RELATIONSHIP OF AGRICULTURAL SECTOR AND GOVERNMENT EXPENDITURES IN THE NEW EU COUNTRIES. In Mezinárod. vědec. konf. HED 2014 04.02.2014, Hradec Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, FIM, 2014. s. 302-308.

ISHCHUKOVA, N. – SMUTKA, L. – STEININGER, M. Russian agricultural sector development and its impact on the rural population. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII. THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Czech University of Life Sciences Prague Faculty. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 88-96.

SMUTKA, L. – MAITAH, M. – STEININGER, M. – ŠKUBNA, O. – VASILYONOK, V. The relationship between the global/regional rural population development and agricultural sector development. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII. THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Czech University of Life Sciences Prague Faculty. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 147-157.

SMUTKA, L. – STEININGER, M. – MAITAH, M. – ROSOCHATECKÁ, E. – BELOVÁ, A. – SALIM, N. Retail food prices in the Czech Republic -- the influence of selected factors. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 2, s. 481-492. ISSN: 1211-8516.

SMUTKA, L. – STEININGER, M. – MAITAH, M. – ROSOCHATECKÁ, E. Development in consumer food prices on the Czech market in the context of food prices on the EU and world markets. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2737-2755. ISSN: 1211-8516.

SMUTKA, L. – STEININGER, M. – PROCHÁZKA, P. The position of organic farming within the European Union’s agriculture (selected differences existing among individual countries). Littera Scripta, 2013, roč. 6, č. 2/2013, s. 1-15. ISSN: 1802-503X.

SMUTKA, L. – STEININGER, M. Nové členské státy EU: Zemědělství a investice. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 22th Scientific Conference: Development trends in agribussiness 17.09.2013, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 116-121.

SMUTKA, L. – STEININGER, M. CZECH AGRICULTURAL FOREIGN TRADE IN CONTEXT OF THE ECONOMIC CRISIS IN PERIOD 2008-2011. In MEZINARODNI VEDECKA KONFERENCE: HRADECKE EKONOMICKE DNY 2013 - EKONOMICKY ROZVOJ A MANAGEMENT REGIONU, DIL II 19.02.2013, Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC. Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC: GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRALOVE, 500 03, CZECH REPUBLIC, 2013. s. 190-195.

SMUTKA, L. – STEININGER, M. – ROSOCHATECKÁ, E. – BELOVÁ, A. ANALÝZA CEN POTRAVIN V ČESKÝCH RETAILOVÝCH ŘETĚZCÍCH . Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2012, roč. XV, č. 2/2012, s. 1-15. ISSN: 1212-3285.

ŠKUBNA, O. – SMUTKA, L. – STEININGER, M. – MAITAH, M. Selected central European countries’ foreign trade development. Ekonomická revue, 2011, roč. XIV, č. 1, s. 21-36. ISSN: 1212-3951.

PROCHÁZKA, P. – SMUTKA, L. – STEININGER, M. ANALYSIS OF DIVERSIFICATION EFFORTS IN AGRICULTURAL EDUCATION. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č 3, s. 116-128. ISSN: 1803-1617.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – ROSOCHATECKÁ, E. – TOMŠÍK, K. – BRČÁK, J. – BENEŠOVÁ, I. – STEININGER, M. Globalizační procesy v zemědělství a role EU v rámci globálního trhu. Praha: Powerprint, 2011. 140s. ISBN 978-80-87415-26-9.

STEININGER, M. – SMUTKA, L. – ŠKUBNA, O. – MAITAH, M. Selected Central European Countries’ Foreign Trade Development in period 1994 - 2010. Auspicia, 2011, roč. 8, č. 2, s. 21-34. ISSN: 1214-4967.

PROCHÁZKA, P. – SMUTKA, L. – STEININGER, M. IS AGRICULTURAL EDUCATION TRULY FADING AWAY? ANALYSIS OF CHOICE OF MAJOR AT A POST-SECONDARY AGRICULTURAL EDUCATIONAL INSTITUTION IN ATLANTIC CANADA. In EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2011 09.06.2011, Czech Univ Life Sci Prague. Czech Univ Life Sci Prague, Fac Econom Managemen: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2011. s. 230-240.

STEININGER, M. – SMUTKA, L. – ŠKUBNA, O. – PROCHÁZKA, P. Influence of Global and European Commodity Prices upon Development of Consumer Prices in the CR. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 149-158.

SMUTKA, L. – MIFFEK, O. – STEININGER, M. – ŠKUBNA, O. Commodity structure competitiveness of the agrarian trade of the “old” and “new” EU member states. In Agrarian Perspectives, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 145-153.

SMUTKA, L. – ŠKUBNA, O. – STEININGER, M. VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČLENSKÝCH ZEMÍ EU – VLIV ROZŠIŘOVÁNÍ EU. In International Scientific Conference on Hradec Economical Days 2010 - Economic Development and Management of the Region 02.02.2010, Hradec Králové. Univ Hradec Kralove, Fac Informat & Management,: GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRALOVE, 500 03, CZECH REPUBLIC, 2010. s. 90-94.

ŠKUBNA, O. – SMUTKA, L. – STEININGER, M. VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČLENSKÝCH ZEMÍ EU – TRENDY VÝVOJE. In International Scientific Conference on Hradec Economical Days 2010 - Economic Development and Management of the Region 02.02.2010, Hradec Králové. Univ Hradec Kralove, Fac Informat & Management,: GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRALOVE, 500 03, CZECH REPUBLIC, 2010. s. 158-162.

World agricultural production and consumption - Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Steininger Michal; Ing. Miffek Ondřej, 2009

AGRICULTURAL PRODUCTION AS THE LIMITING FACTOR OF FUTURE HUMAN SOCIETY DEVELOPMENT - Ing. Miffek Ondřej; Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Steininger Michal, 2009

THE ANALYSIS OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND CONSUMPTION DEVELOPMENT IN 1961 - 2006 - Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Miffek Ondřej; Ing. Steininger Michal, 2009

CZECH AGRICULTURAL FOREIGN TRADE DEVELOPMENT - Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Steininger Michal; Ing. Miffek Ondřej, 2009

VÝVOJ AGRÁRNÍ PRODUKCE V EVROPSKÉ UNII V LETECH 1961 AŽ 1980 - Ing. Miffek Ondřej; Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Steininger Michal, 2009

VÝVOJ SVĚTOVÉ SPOTŘEBY LUŠTĚNIN - Ing. Steininger Michal; Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Miffek Ondřej, 2009

Substituční a důchodový efekt - Ing. Steininger Michal; Ing. Miffek Ondřej; Ing. Smutka Luboš, Ph.D., 2009

VÝVOJ AGRÁRNÍ PRODUKCE V EVROPSKÉ UNII V LETECH 1981 AŽ 1994 - Ing. Miffek Ondřej; Ing. Steininger Michal; Ing. Smutka Luboš, Ph.D., 2009

VISEGRAD GROUP OF COUNTRIES: AGRARIAN FOREIGN TRADE DEVELOPMENT - Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Selby Richard; Ing. Miffek Ondřej; Ing. Steininger Michal, 2009

VISEGRAD GROUP OF COUNTRIES: AGRARIAN FOREIGN TRADE DEVELOPMENT - Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Selby Richard; Ing. Miffek Ondřej; Ing. Steininger Michal, 2009

Agricultural production development in the European union - Ing. Miffek Ondřej; Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Steininger Michal, 2009

Agricultural production development in the European union - Ing. Miffek Ondřej; Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Steininger Michal, 2009

Selected Central European Countries’ agricultural foreign trade development - Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Steininger Michal; Ing. Miffek Ondřej; Ing. Maitah Mansoor, Ph.D. et Ph.D., 2009

Komparace českého a slovenského agrárního zahraničního obchodu - Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Steininger Michal; Ing. Miffek Ondřej, 2009

Vývoj světové spotřeby kakaových bobů, kávy a čaje - Ing. Steininger Michal; Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Miffek Ondřej, 2009

VÝVOJ SVĚTOVÉ SPOTŘEBY JEDLÝCH DROBŮ - Ing. Steininger Michal; Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Miffek Ondřej, 2009

Vývoj a postavení agrárního zahraničního obchodu zemí "Visegrádské čtyřky" - Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Škubna Ondřej; Ing. Steininger Michal, 2009

Vliv členství v EU na agrární zahraniční obchod nově přistoupivších zemí se zaměřením na obchod s tzv. "třetími zeměmi" - Ing. Smutka Luboš, Ph.D.; Ing. Steininger Michal; Ing. Škubna Ondřej, 2009

Cvičení z ekonomiky podniků pro obor Podnikání a administrativa - Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc.; Ing. Aulová Renata; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Steininger Michal; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela, 2009

MIFFEK, O. – SMUTKA, L. – STEININGER, M. VÝVOJ AGRÁRNÍ PRODUKCE V EVROPSKÉ UNII V LETECH 1961 AŽ 1980. In International Scientific Conference on Hradec Economical Days 2009 - Economic Development and Management of the Region 03.02.2009, Hradec Králové. Univ Hradec Kralove, Fac Informat & Management, : GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRALOVE, 500 03, CZECH REPUBLIC, 2009. s. 73-79.

STEININGER, M. – SMUTKA, L. – MIFFEK, O. VÝVOJ SVĚTOVÉ SPOTŘEBY LUŠTĚNIN. In International Scientific Conference on Hradec Economical Days 2009 - Economic Development and Management of the Region 03.02.2009, Hradec Králové. Univ Hradec Kralove, Fac Informat & Management,: GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRALOVE, 500 03, CZECH REPUBLIC, 2009. s. 242-247.

SMUTKA, L. – STEININGER, M. – MIFFEK, O. CZECH AGRICULTURAL FOREIGN TRADE DEVELOPMENT. In International Scientific Conference on Hradec Economical Days 2009 - Economic Development and Management of the Region 03.02.2009, Hradec Králové. Univ Hradec Kralove, Fac Informat & Management,: GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRALOVE, 500 03, CZECH REPUBLIC, 2009. s. 219-229.

Název Poskytovatel Trvání
Vývoj spotřeby světové agrární produkce GA PEF 2008 - 2008
Vývoj světové agrární produkce a spotřeby GA PEF 2007 - 2007
 
page foot