| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D. (6774)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2074
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

TYRYCHTR, J. – JUNEK, P. – VOSTROVSKÝ, V. – VASILENKO, A. – NOUZA, J. Towards Framework for Economic Value of Analytical Systems in Agriculture: Proposal of Research. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 8, č. 1, s. 103-108. ISSN: 1804-1930.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – ŠTIKOVÁ, H. – VRANA, I. Multidimensional Design of OLAP System for Context-Aware Analysis in the Ambient Intelligence Environment. In Software Engineering Perspectives and Application in Intelligent Systems: Proceedings of the 5th Computer Science On-line Conference 2016 (CSOC2016), Vol 2 27.04.2016, online. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 283-292.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – HANZLÍK, P. Possibilities of Use of the Active Knowledge Databases in the Agricultural Sector. In Automation Control Theory Perspectives in Intelligent Systems: Proceedings of the 5th Computer Science On-line Conference 2016 (CSOC2016), Vol 3 27.04.2016, online. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 383-390.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – KORPACHEVA, O. Monitoring the spread of varroa bee through the open data. In Agrarian Perspectives XXV. – Global and European Challenges for Food Production, Agribusiness and the Rural Economy 14.09.2016, Prague. Prague: CULS Prague, 2016. s. 392-400.

TYRYCHTR, J. – VRANA, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Towards Econometric OLAP Design in the Intelligence System . 2016, WSEAS Transactions on Business and Economics, ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / E-ISSN: 2224-2899, Volume 13, 2016, Art. #59, pp. 627-633.

ULMAN, M. – TYRYCHTR, J. – VOSTROVSKÝ, V. – JAROLÍMEK, J. Information and knowledge engineering in agricultural enterprises in the Czech Republic. In Future Communication, Information and Computer Science 22.05.2014, Beijing, China. : CRC Press, 2015. s. 101-105.

TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. – VOSTROVSKÝ, V. Evaluation of the state of the Business Intelligence among small Czech farms. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2015, roč. 61, č. 2, s. 63-71. ISSN: 0139-570X.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. Knowledge Support of Information and Communication Technology in Agricultural Enterprises in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 1, s. 327-336. ISSN: 1211-8516.

TYRYCHTR, J. – VOSTROVSKÝ, V. – PELIKÁN, M. Data Modeling for Precision Agriculture. In Software Engineering in Intelligent Systems - Proceedings of the 4th Computer Science On-line Conference 2015 (CSOC2015) 28.04.2015, online. : Springer International Publishing, 2015. s. 97-106.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. Potential of Open Data in the Agricultural eGovernment. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 2/2015, s. 103-113. ISSN: 1804-1930.

TYRYCHTR, J. – BROŽEK, J. – VOSTROVSKÝ, V. Multidimensional modelling from Open Data for Precision Agriculture. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation - 11th International Workshop, EOMAS 2015, Held at CAiSE 2015 08.06.2015, Stockholm, Sweden. Stockholm, Sweden: Springer Berlin Heidelberg, 2015. s. 141-152.

TYRYCHTR, J. – VASILENKO, A. Transformation Econometric Model to Multidimensional Databases to Support the Analytical Systems in Agriculture. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 3, s. 71-77. ISSN: 1804-1930.

TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. – VOSTROVSKÝ, V. – VASILENKO, A. Current state of the art of ICT and information needs among Czech farms in the context of agribusiness. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague: CULS Prague, 2015. s. 487-494.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – HALBICH, Č. Correctness of open data in the agricultural sector. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague: CULS Prague, 2015. s. 528-535.

TYRYCHTR, J. Podtyp: Skripta; Provozní a analytické databáze. 2015, Typ: e-kniha (PDF) ISBN: 978-80-87968-02-4 Počet stran: 120.

TYRYCHTR, J. – VASILENKO, A. Business Intelligence in Agribusiness - Fundamental Concepts and Research. Brno: KONVOJ, spol. s r. o. , 2015, 100s. ISBN 978-80-7302-170-2.

TYRYCHTR, J. – VASILENKO, A. Podtyp: Skripta; Business Information System Theory - Analytical Approaches in Agriculture. 2015, Typ: e-kniha (PDF) ISBN: 978-80-87968-05-5 Počet stran: 72.

HALBICH, Č. – VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. Systems theory and model of diversification in building of information systems. In 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory, EUROCAST 2015 (Lecture Notes in Computer Science) 08.02.2015, Las Palmas de Gran Canaria; Spain. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. s. 18-24.

KUBATA, K. – TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. – VOSTROVSKÝ, V. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. IV, č. 2/2014, s. 59-66. ISSN: 1804-1930.

RYSOVÁ, H. – KUBATA, K. – TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. – ŠMEJKALOVÁ, M. – VOSTROVSKÝ, V. Evaluation of electronic public services in agriculture in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 2, s. 473-479. ISSN: 1211-8516.

ULMAN, M. – VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. Agricultural E-Government: Design of Quality Evaluation Method Based on ISO SQuaRE quality Model. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 4, s. 211-222. ISSN: 1804-1930.

TYRYCHTR, J. – BUCHTELA, D. – HAVLÍČEK, Z. Návrh ROLAP databáze v zemědělském podniku: Transformace ekonometrického modelu do konceptuálního modelu dat. Systémová integrace, 2012, roč. 19, č. 2, s. 51-61. ISSN: 1210-9479.

TYRYCHTR, J. – ŠVARCOVÁ, I. Optimalizace investičního controllingu webových projektů.. Systémová integrace, 2011, roč. 18, č 3, s. 26-38. ISSN: 1210-9479.

TYRYCHTR, J. – POLÁČKOVÁ, J. – ŠVARCOVÁ, I. Akcentace a inovace konceptuálního modelu při vývoji databázových aplikací. Systémová integrace, 2010, roč. 17, č. 4, s. 51 - 62. ISSN: 1210-9479.

Marketingový report absolventského portálu PEF - Ing. Tyrychtr Jan, 2009

PORTÁL - VIRTUÁLNÍ VÝUKA UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU - Ing. Tyrychtr Jan; Ing. Červenková Eva; Ing. Herold Petr, 2009

Bezpečnostní audit IS - Ing. Jarolímek Jan, Ph.D.; Ing. Červenková Eva; Ing. Herold Petr; Ing. Tyrychtr Jan; Ing. Vasilenko Alexandr; Ing. Vasilenko Alexandr; doc. PhDr. Švarcová Ivana, CSc., 2009

Metoda výuky GPS při U3V - Ing. Herold Petr; Ing. Tyrychtr Jan; Ing. Červenková Eva, 2009

Optimalizace SQL dotazů - Ing. Herold Petr; Ing. Červenková Eva; Ing. Tyrychtr Jan, 2009

Optimalizace dotazů jazyka SQL - Ing. Tyrychtr Jan; Ing. Herold Petr; Ing. Červenková Eva, 2009

Komparace geografických mapových serverů veřejné správy - Ing. Tyrychtr Jan; Ing. Taussigová Tereza, 2009

INFORMATIKA I – CVIČENÍ, MS Office 2007 - Ing. Očenášek Vladimír; RNDr. Jablonská Eva, CSc.; Ing. Vasilenko Alexandr; Ing. Vasilenko Alexandr; Ing. Herold Petr; Ing. Tyrychtr Jan, 2009

 
page foot