| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D. (6774)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2006
  • E-mail:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Veškeré informace ohledně podmínek zápočtů a zkoušek jsou k dispozici v příslušném kurzu v IS Moodle a zároveň jsou sděleny na příslušné přednášce nebo cvičení. E-mailové dotazy, jejichž odpovědi jsou dohledatelné nebo byly řečeny, jsou považovány za nezdvořilé.

Konzultační hodiny jsou platné pouze v době semestru. Ve zkouškovém období pouze po předchozí domluvě.
________________________________________________________________________________

All information regarding the conditions of credits and exams is available in the relevant course in Moodle and is also given in the lectures or seminars. Answers on queries that can be found will not be answered.

The consultation hours are only available for a study semester. During the exam period only after prior agreement.

Kód předmětu Název předmětu
Citace

HAMPLOVÁ, A. – FRANC, D. – TYRYCHTR, J. Historical Alphabet Transliteration Software Using Computer Vision Classification Approach. In Lecture Notes in Networks and Systems Volume 502 26.04.2022, online. Springer Science and Business Media Deutschland : Springer, 2022. s. 34-45.

ANDER, V. – CIHELKA, P. – TYRYCHTR, J. – NOVÁK, D. Towards Compromise User Experience Design in Ambient Intelligent Environment. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2022, roč. 14, č. 2, s. 3-13. ISSN: 1804-1930.

VRANA, I. – TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. BeCoMe: Easy-to-implement optimized method for best-compromise group decision making: Flood-prevention and COVID-19 case studies. Environmental Modelling & Software, 2021, roč. 136, č. 104953, s. 1-17. ISSN: 1364-8152.

VRANA, I. – TYRYCHTR, J.BeCoMe - the best compromise solutions in the ill structured decision making situations like COVID-19 pandemic any many others. 2021, Academia Letters.

**ALY, S. – TYRYCHTR, J. – KVASNIČKA, R. – VRANA, I. Novel methodology for developing a safety standard based on clustering of experts’ assessments of safety requirements. ..., 2021, roč. 140, č. , s. 1-13. ISSN: N.

**ALY, S. – TYRYCHTR, J. – VRANA, I. Optimizing Design of Smart Workplace through Multi-Objective Programming. ..., 2021, roč. 11, č. 7, s. 1-28. ISSN: N.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – VRANA, I. Multiple OLAP Reports and the Best Compromise in the Decision-Making Process. In Data Science and Intelligent Systems. CoMeSySo 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 231. 13.10.2021, Online. Cham: Springer, 2021. s. 1-7.

**ALY, S. – TYRYCHTR, J. – VRANA, I. Designing Smart Healthcare Systems Using Fuzzy Relations. In Data Science and Intelligent Systems. CoMeSySo 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 231. 13.10.2021, Online. Cham: Springer, 2021. s. 1041-1052.

BENDA, T. – BRABEC, M. – BENDA, P. – BROŽEK, J. – KLIMEŠOVÁ, D. – TYRYCHTR, J. – ANDER, V. Usability study of the decision-making support tool in Virtual Reality environments. In Proceedings - of the 30th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXX. Sources of Competitiveness under Pandemic and Environmental Shocks 15.09.2021, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 28-36.

ANDER, V. – CIHELKA, P. – TYRYCHTR, J. – BENDA, T. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – KLIMEŠOVÁ, D. Eye-Tracking Study of Direction Influence of User’s Attention for Intelligence System Design. In Intelligent Algorithms in Software Engineering. CSOC 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1224. 23.04.2020, Online. Cham: Springer Nature Switzerland AG 2020, 2020. s. 465-473.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – KVASNIČKA, R. Open Data Quality Management Based on ISO/IEC SQuaRE Series Standards in Intelligent Systems. In Applied Informatics and Cybernetics in Intelligent Systems. CSOC 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1226 23.04.2020, Online. Springer, Cham: Springer Nature Switzerland AG 2020, 2020. s. 625-631.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – VRANA, I. Software Algorithm of EM-OLAP Tool: Design of OLAP Database for Econometric Application. In Software Engineering Methods in Intelligent Algorithms. CSOC 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 984. 25.04.2019, Online. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019. s. 351-359.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – ANDER, V. – BENDA, T. – VRANA, I. Multi-agent System in Smart Econometric Environment. In Intelligent Systems Applications in Software Engineering. CoMeSySo 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1046 03.10.2019, Online. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019. s. 434-442.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – ŠTIKOVÁ, H. – VRANA, I. Concept of Econometric Intelligence System: OLAP Applications in the Ambient Intelligence Environment. In Applied Computational Intelligence and Mathematical Methods: Proceedings of the Computational Methods in Systems and Software 2017 12.09.2017, online. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018. s. 279-286.

HALBICH, Č. – VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. Towards Extension of Open Data Model: Relational Data Model Context. In Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2017. EUROCAST 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10671. 19.02.2017, Las Palmas de Gran Canaria, Spain. Cham: Springer International Publishing, 2018. s. 125-133.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – ŠTIKOVÁ, H. – VRANA, I. EM-OLAP Framework - Econometric Model Transformation Method for OLAP Design in Intelligence Systems. Business & Information Systems Engineering, 2018, roč. 60, č. 6, s. 543-562. ISSN: 1867-0202.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. Consistency of Open Data as Prerequisite for Usability in Agriculture. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 4, s. 333-339. ISSN: 1211-3174.

TYRYCHTR, J. – VOSTROVSKÝ, V. The current state of the issue of information needs and dispositions among small Czech farms. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 4, s. 164-174. ISSN: 0139-570X.

VASILENKO, A. – TYRYCHTR, J. Towards Data Storage for Online Analytical Antispam System – ASOLAP. In Software Engineering Trends and Techniques in Intelligent Systems: Proceedings of the 6th Computer Science On-line Conference 2017 (CSOC2017) 26.04.2017, online. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 96-105.

TYRYCHTR, J. Economic Value of Information Systems in Agriculture: Cohesion and Coupling of Information Elements. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 3, s. 71-79. ISSN: 1804-1930.

TYRYCHTR, J. Analytical System with Decision Tree for Economic Benefit. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 4, s. 123-129. ISSN: 1804-1930.

ULMAN, M. – JAROLÍMEK, J. – ŠIMEK, P. – TYRYCHTR, J. Quality in use evaluation of online services: a case of the eAgri portal in the Czech Republic. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVI: COMPETITIVENESS OF EUROPEAN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS 13.09.2017, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 417-424.

JAROLÍMEK, J. – VANĚK, J. – ŠIMEK, P. – TYRYCHTR, J. – MASNER, J. – STOČES, M. – BENDA, P. – ŠILEROVÁ, E. – KUBATA, K. Návrh, design, metodika a analýza ergonomie pro nové webové stránky a portál farmáře. : Ministerstvo zemědělství ČR, 2017, 267s. ISBN: ,

TYRYCHTR, J. – JUNEK, P. – VOSTROVSKÝ, V. – VASILENKO, A. – NOUZA, J. Towards Framework for Economic Value of Analytical Systems in Agriculture: Proposal of Research. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 8, č. 1, s. 103-108. ISSN: 1804-1930.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – ŠTIKOVÁ, H. – VRANA, I. Multidimensional Design of OLAP System for Context-Aware Analysis in the Ambient Intelligence Environment. In Software Engineering Perspectives and Application in Intelligent Systems: Proceedings of the 5th Computer Science On-line Conference 2016 (CSOC2016), Vol 2 27.04.2016, online. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 283-292.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – HANZLÍK, P. Possibilities of Use of the Active Knowledge Databases in the Agricultural Sector. In Automation Control Theory Perspectives in Intelligent Systems: Proceedings of the 5th Computer Science On-line Conference 2016 (CSOC2016), Vol 3 27.04.2016, online. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 383-390.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – KORPACHEVA, O. Monitoring the spread of varroa bee through the open data. In Agrarian Perspectives XXV. – Global and European Challenges for Food Production, Agribusiness and the Rural Economy 14.09.2016, Prague. Prague: CULS Prague, 2016. s. 392-400.

TYRYCHTR, J. – VRANA, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Towards Econometric OLAP Design in the Intelligence System . 2016, WSEAS Transactions on Business and Economics, ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / E-ISSN: 2224-2899, Volume 13, 2016, Art. #59, pp. 627-633.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. Expertně (znalostně) koncipovaná interaktivní mapa výskytů včelí varroázy, Expert Knowledge Interactive Map of Varroasis, interactive map; varroasis; bees; monitoring varroa bee; beekeeping;, 2016, BD - Teorie informace, TD03000438-2016V004, 0, Aplikace vznikla v rámci grantového projektu Technické agentury České republiky č. TD03000438 s názvem Expertní monitoring šíření varroázy včel v ČR ve spolupráci s Českým svazem včelařů a Státní veterinární správou. Veškerá data pro tuto aplikaci byla poskytnuta těmito institucemi. Kvalita této aplikace je determinována kvalitou těchto dat, přičemž lze předpokládat, že do budoucna se bude zvyšovat, tak jak budou podrobnější data k jednotlivým stanovištím evidována počínaje již rokem 2016. Výsledkem projektu je nekomerční řešení expertně koncipované mapy určené nejširší včelařské veřejnosti, včetně zastřešující instituci, tj. Českému včelařskému svazu., Neočekávají se přímé komerční přínosy, přesto výsledné řešení přispívá k objektivnějším rozhodováním, která mohou představovat velkou úsporu nákladů nejen pro Český včelařský svaz ale rovněž i pro jednotlivé včelaře. Přínosy řešení lze spatřovat v efektivnějším sdílení dat a z nich odvozených znalostí v oblasti chovu včel., Katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

ULMAN, M. – TYRYCHTR, J. – VOSTROVSKÝ, V. – JAROLÍMEK, J. Information and knowledge engineering in agricultural enterprises in the Czech Republic. In Future Communication, Information and Computer Science 22.05.2014, Beijing, China. : CRC Press, 2015. s. 101-105.

TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. – VOSTROVSKÝ, V. Evaluation of the state of the Business Intelligence among small Czech farms. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2015, roč. 61, č. 2, s. 63-71. ISSN: 0139-570X.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. Knowledge Support of Information and Communication Technology in Agricultural Enterprises in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 1, s. 327-336. ISSN: 1211-8516.

TYRYCHTR, J. – VOSTROVSKÝ, V. – PELIKÁN, M. Data Modeling for Precision Agriculture. In Software Engineering in Intelligent Systems - Proceedings of the 4th Computer Science On-line Conference 2015 (CSOC2015) 28.04.2015, online. : Springer International Publishing, 2015. s. 97-106.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. Potential of Open Data in the Agricultural eGovernment. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 2/2015, s. 103-113. ISSN: 1804-1930.

TYRYCHTR, J. – BROŽEK, J. – VOSTROVSKÝ, V. Multidimensional modelling from Open Data for Precision Agriculture. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation - 11th International Workshop, EOMAS 2015, Held at CAiSE 2015 08.06.2015, Stockholm, Sweden. Stockholm, Sweden: Springer Berlin Heidelberg, 2015. s. 141-152.

TYRYCHTR, J. – VASILENKO, A. Transformation Econometric Model to Multidimensional Databases to Support the Analytical Systems in Agriculture. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 3, s. 71-77. ISSN: 1804-1930.

TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. – VOSTROVSKÝ, V. – VASILENKO, A. Current state of the art of ICT and information needs among Czech farms in the context of agribusiness. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague: CULS Prague, 2015. s. 487-494.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – HALBICH, Č. Correctness of open data in the agricultural sector. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague: CULS Prague, 2015. s. 528-535.

TYRYCHTR, J. Podtyp: Skripta; Provozní a analytické databáze. 2015, Typ: e-kniha (PDF) ISBN: 978-80-87968-02-4 Počet stran: 120.

TYRYCHTR, J. – VASILENKO, A. Business Intelligence in Agribusiness - Fundamental Concepts and Research. Brno: KONVOJ, spol. s r. o. , 2015, 100s. ISBN 978-80-7302-170-2.

TYRYCHTR, J. – VASILENKO, A. Podtyp: Skripta; Business Information System Theory - Analytical Approaches in Agriculture. 2015, Typ: e-kniha (PDF) ISBN: 978-80-87968-05-5 Počet stran: 72.

HALBICH, Č. – VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. Systems theory and model of diversification in building of information systems. In 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory, EUROCAST 2015 (Lecture Notes in Computer Science) 08.02.2015, Las Palmas de Gran Canaria; Spain. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. s. 18-24.

KUBATA, K. – TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. – VOSTROVSKÝ, V. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. IV, č. 2/2014, s. 59-66. ISSN: 1804-1930.

RYSOVÁ, H. – KUBATA, K. – TYRYCHTR, J. – ULMAN, M. – ŠMEJKALOVÁ, M. – VOSTROVSKÝ, V. Evaluation of electronic public services in agriculture in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 2, s. 473-479. ISSN: 1211-8516.

ULMAN, M. – VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. Agricultural E-Government: Design of Quality Evaluation Method Based on ISO SQuaRE quality Model. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 4, s. 211-222. ISSN: 1804-1930.

TYRYCHTR, J. – BUCHTELA, D. – HAVLÍČEK, Z. Návrh ROLAP databáze v zemědělském podniku: Transformace ekonometrického modelu do konceptuálního modelu dat. Systémová integrace, 2012, roč. 19, č. 2, s. 51-61. ISSN: 1210-9479.

TYRYCHTR, J. – ŠVARCOVÁ, I. Optimalizace investičního controllingu webových projektů.. Systémová integrace, 2011, roč. 18, č 3, s. 26-38. ISSN: 1210-9479.

TYRYCHTR, J. – POLÁČKOVÁ, J. – ŠVARCOVÁ, I. Akcentace a inovace konceptuálního modelu při vývoji databázových aplikací. Systémová integrace, 2010, roč. 17, č. 4, s. 51 - 62. ISSN: 1210-9479.

Marketingový report absolventského portálu PEF - Ing. Tyrychtr Jan, 2009

PORTÁL - VIRTUÁLNÍ VÝUKA UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU - Ing. Tyrychtr Jan; Ing. Červenková Eva; Ing. Herold Petr, 2009

Bezpečnostní audit IS - Ing. Jarolímek Jan, Ph.D.; Ing. Červenková Eva; Ing. Herold Petr; Ing. Tyrychtr Jan; Ing. Vasilenko Alexandr; Ing. Vasilenko Alexandr; doc. PhDr. Švarcová Ivana, CSc., 2009

Metoda výuky GPS při U3V - Ing. Herold Petr; Ing. Tyrychtr Jan; Ing. Červenková Eva, 2009

Optimalizace SQL dotazů - Ing. Herold Petr; Ing. Červenková Eva; Ing. Tyrychtr Jan, 2009

Optimalizace dotazů jazyka SQL - Ing. Tyrychtr Jan; Ing. Herold Petr; Ing. Červenková Eva, 2009

Komparace geografických mapových serverů veřejné správy - Ing. Tyrychtr Jan; Ing. Taussigová Tereza, 2009

INFORMATIKA I – CVIČENÍ, MS Office 2007 - Ing. Očenášek Vladimír; RNDr. Jablonská Eva, CSc.; Ing. Vasilenko Alexandr; Ing. Vasilenko Alexandr; Ing. Herold Petr; Ing. Tyrychtr Jan, 2009

 
page foot