| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

RNDr. Jan Kukačka ()

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KUKAČKA, J. – PECH, P. – FICAJ, V. – KAHUDA, D. INV-FLOW: New Possibilities to Evaluate the Technical Condition and Function of Extraction Wells. Water, 2022, roč. 14, č. 13, s. 0-0. ISSN: 2073-4441.

PECH, P. – KAHUDA, D. – KUKAČKA, J. INV-FLOW: Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů podzemní vody, INV-FLOW:Equipment for zonal measurement of vertical groundwater flow and direct quantification of inflows to groundwater extraction wells, Well; Groundwater; vertical flow;, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, INV-Flow, TH04030492, Funkční vzorek -Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce, úspora nákladů na měření průsaku kolem vrtu v obsypu, Česká zemědělská univerzita v Praze, 6046079, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

FICAJ, V. – PECH, P. – KUKAČKA, J. – KAHUDA, D. Fcal: softwarový nástroj pro kalibraci a interpretaci měřených dat, Fcal: software tool for calibration and interpretation of measurement data, Software; measurement evaluation; calibration;, 2021, XX - Nepřiřazeno, Fcal, TH04030492, měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce, nejsou, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUKAČKA, J. – KAHUDA, D. – PECH, P. Nové možnosti hodnocení technického stavu a produkční funkce hydrogeologických vrtů. Vodní hospodářství, 2021, roč. 71, č. 2, s. 20-23. ISSN: 1211-0760.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot