| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Dalibor Titěra, CSc. (427)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. – TITĚRA, D. – BOKŠOVÁ, A. Používání pesticidů v ochraně olejnin s ohledem na ochranu opylovačů a jejich produktů, Use of pesticides in the protection of oilseed crops with a view to protecting pollinators and their products, insekticides; oilseed rape; pests;bees, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), certifikovaná metodika, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, ičo: 26748410, Martin Volf, Jankovcova 938/18a, Holešovice (Praha 7), 170 00, volf@spzo.cz, Přínosy z uplatnění metodiky lze očekávat v oblasti ekonomické i environmentální. Pěstitelům i chovatelům včel metodika umožní zvýšit význam řepky jako nektarodárné a pylodárné plodiny a sníží nepříznivé důsledky používání pesticidů pro včely., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ, 11.12.2018,

STEJSKALOVÁ, M. – TITĚRA, D. – **KOCOUREK, CSC., p. Ohrožují rezidua pesticidů používaných v řepce nás a naše včely?. Úroda, 2018, roč. 66, č. 12, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

**ERBAN, T. – **LEDVINKA, O. – **KAMLER, M. – **NESVORNA, M. – **HORTOVÁ, B. – **TYL, J. – TITĚRA, D. – **MARKOVIČ, M. – **HUBERT, J. Honeybee (Apis mellifera)-associated bacterial community affected by American foulbrood: detection of Paenibacillus larvae via microbiome analysis. Scientific Reports, 2017, roč. 7, č. 5084, s. 1-10. ISSN: 2045-2322.

**TODESCHINI, V. – **PANINI, M. – **CHIESA, O. – **PUGGIONI, V. – **ANACLERIO, M. – **VINŠOVÁ, H. – **KAMLER, M. – TITĚRA, D. – **MAZONI, E. In vitro study on the inhibition of enzymatic systems in Italian and Carniolan honey bees by piperonyl butoxide new derivatives. Bulletin of Insectology, 2017, roč. 70, č. 2, s. 237-244. ISSN: 1721-8861.

**MACHOVIČ, V. – **LAPČÁK, L. – **HAVELCOVÁ, M. – **BORECKÁ, L. – **NOVOTNÁ, M. – **NOVOTNÁ, M. – **JAVŮRKOVÁ, I. – LANGROVÁ, I. – HÁJKOVÁ, Š. – BROŽOVÁ, A. – TITĚRA, D. Analysis of European honeybee (Apis mellifera) wing using ATR-FTIR and Raman spectroscopy: a pilot study. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 1, s. 22-29. ISSN: 1211-3174.

TITĚRA, D. Jak žijí včely medonosné. Alergie, 2017, roč. 19, č. 3, s. 168-170. ISSN: 1212-3536.

**ERBAN, T. – **HUBERT, J. – **HORTOVÁ, B. – **NESVORNÁ, M. – **KAMLER, M. – **TYL, J. – TITĚRA, D. Využití kombinace laboratorních metod pro včasnou diagnostiku hniloby včelího plodu (původce Melissococcus plutonius), Utilization of laboratory methods combination for early diagnostics of European foulbrood (causative agent Melissococcus plutonius), European foulbrood; honey bee; diagnostics; Melissococcus plutonius, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 978-80-7427-212-7, Smlouva s Českým svazem včelařů č. QJ1310085/2 podle ustanovení § 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku., Snížení ztrát, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 21222/2017-MZE-16232, 17.07.2017,

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – STANKOVÁ, L. – HÁJKOVÁ, Š. – TITĚRA, D. – RADA, V. Repellence and attraction of Apis mellifera foragers by nectar alkaloids. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1211-3174.

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

ERBAN, T. – PETROVÁ, D. – HARANT, K. – JEDELSKY, P. – TITĚRA, D. Two-dimensional gel proteome analysis of honeybee, Apis mellifera, worker red-eye pupa hemolymph. Apidologie, 2014, roč. 45, č. 1, s. 53-72. ISSN: 0044-8435.

HAVLÍK, J. – JENŠOVSKÝ, J. – DOSKOČIL, I. – HRONCOVÁ, Z. – KAMLER, M. – TYL, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of alkaloids presence in artificial nectar on foraging preferences of honey bees. 2013, CD - XXXXIII. International Apicultural Congress Apimondia, 29.9. — 4.10. 2013 Kyjv, Ukrine.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – KILLER, J. – DOSKOČIL, I. – RADA, V. – KAMLER, M. – TYL, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of Bifidobacterium asteroides in honey bee gut during development. 2013, CD - XXXXIII. International Apicultural Congress Apimondia, 29.9. — 4.10. 2013 Kyjv, Ukrine.

KLOUČEK, P. – HAVLÍK, J. – FLESAR, J. – FRAŇKOVÁ, A. – BINHACK, D. – ŠMÍD, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Natural products: their action against honey bee chalkbrood disease and toxicity to adult bees. 2011. In: International conference on biopesticides (IOCB 6) - Biopesticides shaping the world agriculture, public health and the environment. 11.-16.12. 2011, Chiang Mai, Thailand. 2011, s. 267, WRD.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

FLESAR, J. – HAVLÍK, J. – KLOUČEK, P. – RADA, V. – TITĚRA, D. – BEDNÁŘ, M. – STROPNICKÝ, M. – KOKOŠKA, L. In vitro growth-inhibitory effect of plant-derived extracts and compounds against Paenibacillus larvae and their acute oral toxicity to adult honey bees. Veterinary Microbiology, 2010, roč. 145, č 1-2, s. 129-133. ISSN: 0378-1135.

Passage of plant-derived antimicrobial into honey and larvae of honey bee (Apis mellifera) after administration, for possible american foulbrood treatment - Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., Ing. Jaroslav Flesar, prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., Ing. Dalibor Titěra, CSc., 2010

RYBA, Š. – TITĚRA, D. – HAKLOVÁ, M. – STOPKA, P. A PCR method of detecting American Foulbrood (Paenibacillus larvae) in winter beehive wax debris. Veterinary Microbiology, 2009, roč. 139, č. 0, s. 193 - 196. ISSN: 0378-1135.

TITĚRA, D. Celý rok proti varroáze. Bratislava: Slovenský zväz včelárov, 2009. 32s. ISBN 978-80-7084-663-6.

TITĚRA, D. Dezinfekce ve včelařství. Dol: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., 2009. 36s. ISBN 978-80-903442-9-7. s. Dezinfekce ve včelařství, s. 1 - 36.

TITĚRA, D. Hygiene in the apiary. Dol: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., 2009. 36s. ISBN 978-80-903442-9-7.

Thymoquinone is active in vitro against P. larvae and exhibits low toxicity against adult honey bees - Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Stropnický Michal; Ing. Stropnický Michal; Ing. Titěra Dalibor, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot