| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Dalibor Titěra, CSc. (427)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**ERBAN, T. – **LEDVINKA, O. – **KAMLER, M. – **NESVORNA, M. – **HORTOVÁ, B. – **TYL, J. – TITĚRA, D. – **MARKOVIČ, M. – **HUBERT, J. Honeybee (Apis mellifera)-associated bacterial community affected by American foulbrood: detection of Paenibacillus larvae via microbiome analysis. Scientific Reports, 2017, roč. 7, č. 5084, s. 1-10. ISSN: 2045-2322.

**TODESCHINI, V. – **PANINI, M. – **CHIESA, O. – **PUGGIONI, V. – **ANACLERIO, M. – **VINŠOVÁ, H. – **KAMLER, M. – TITĚRA, D. – **MAZONI, E. In vitro study on the inhibition of enzymatic systems in Italian and Carniolan honey bees by piperonyl butoxide new derivatives. Bulletin of Insectology, 2017, roč. 70, č. 2, s. 237-244. ISSN: 1721-8861.

**MACHOVIČ, V. – **LAPČÁK, L. – **HAVELCOVÁ, M. – **BORECKÁ, L. – **NOVOTNÁ, M. – **NOVOTNÁ, M. – **JAVŮRKOVÁ, I. – LANGROVÁ, I. – HÁJKOVÁ, Š. – BROŽOVÁ, A. – TITĚRA, D. Analysis of European honeybee (Apis mellifera) wing using ATR-FTIR and Raman spectroscopy: a pilot study. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 1, s. 22-29. ISSN: 1211-3174.

TITĚRA, D. Jak žijí včely medonosné. Alergie, 2017, roč. 19, č. 3, s. 168-170. ISSN: 1212-3536.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – STANKOVÁ, L. – HÁJKOVÁ, Š. – TITĚRA, D. – RADA, V. Repellence and attraction of Apis mellifera foragers by nectar alkaloids. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1211-3174.

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

ERBAN, T. – PETROVÁ, D. – HARANT, K. – JEDELSKY, P. – TITĚRA, D. Two-dimensional gel proteome analysis of honeybee, Apis mellifera, worker red-eye pupa hemolymph. Apidologie, 2014, roč. 45, č. 1, s. 53-72. ISSN: 0044-8435.

HAVLÍK, J. – JENŠOVSKÝ, J. – DOSKOČIL, I. – HRONCOVÁ, Z. – KAMLER, M. – TYL, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of alkaloids presence in artificial nectar on foraging preferences of honey bees. 2013, CD - XXXXIII. International Apicultural Congress Apimondia, 29.9. — 4.10. 2013 Kyjv, Ukrine.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – KILLER, J. – DOSKOČIL, I. – RADA, V. – KAMLER, M. – TYL, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of Bifidobacterium asteroides in honey bee gut during development. 2013, CD - XXXXIII. International Apicultural Congress Apimondia, 29.9. — 4.10. 2013 Kyjv, Ukrine.

KLOUČEK, P. – HAVLÍK, J. – FLESAR, J. – FRAŇKOVÁ, A. – BINHACK, D. – ŠMÍD, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Natural products: their action against honey bee chalkbrood disease and toxicity to adult bees. 2011. In: International conference on biopesticides (IOCB 6) - Biopesticides shaping the world agriculture, public health and the environment. 11.-16.12. 2011, Chiang Mai, Thailand. 2011, s. 267, WRD.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

FLESAR, J. – HAVLÍK, J. – KLOUČEK, P. – RADA, V. – TITĚRA, D. – BEDNÁŘ, M. – STROPNICKÝ, M. – KOKOŠKA, L. In vitro growth-inhibitory effect of plant-derived extracts and compounds against Paenibacillus larvae and their acute oral toxicity to adult honey bees. Veterinary Microbiology, 2010, roč. 145, č 1-2, s. 129-133. ISSN: 0378-1135.

Passage of plant-derived antimicrobial into honey and larvae of honey bee (Apis mellifera) after administration, for possible american foulbrood treatment - Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., Ing. Jaroslav Flesar, prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., Ing. Dalibor Titěra, CSc., 2010

RYBA, Š. – TITĚRA, D. – HAKLOVÁ, M. – STOPKA, P. A PCR method of detecting American Foulbrood (Paenibacillus larvae) in winter beehive wax debris. Veterinary Microbiology, 2009, roč. 139, č. 0, s. 193 - 196. ISSN: 0378-1135.

TITĚRA, D. Celý rok proti varroáze. Bratislava: Slovenský zväz včelárov, 2009. 32s. ISBN 978-80-7084-663-6.

TITĚRA, D. Dezinfekce ve včelařství. Dol: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., 2009. 36s. ISBN 978-80-903442-9-7. s. Dezinfekce ve včelařství, s. 1 - 36.

TITĚRA, D. Hygiene in the apiary. Dol: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., 2009. 36s. ISBN 978-80-903442-9-7.

Thymoquinone is active in vitro against P. larvae and exhibits low toxicity against adult honey bees - Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Stropnický Michal; Ing. Stropnický Michal; Ing. Titěra Dalibor, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot