| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D. (4374)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Shadow prices of greenhouse gas emissions: An application to the Czech dairy production. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2018, roč. 64, č. 7, s. 291-300. ISSN: 0139-570X.

MALÝ, M. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Valuation of public goods: The case of emissions from livestock holdings in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: 1804-1930.

ČECHURA, L. – **GRAU, A. – **HOCKMANN, H. – **LEVKOVYCH, I. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Catching up or falling behind in European agriculture – the case of milk production. Journal of Agricultural Economics, 2017, roč. 68, č. 1, s. 206-227. ISSN: 0021-857X.

MALÝ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. Identification and Valuation of Public Goods within the Vertical of Cattle Breeding. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 7, č. 1, s. 69-82. ISSN: 1804-1930.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Profitability development of Czech dairy farms. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2016, roč. 62, č. 2, s. 269-279. ISSN: 0139-570X.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TECHNICAL EFFICIENCY WITH AN UNDESIRABLE OUTPUT - CASE STUDY OF CZECH DAIRY FARMS. 2016, Proceedings of the Ires international konference 11-12/9/2016, Crete.

ČECHURA, L. – GRAU, A. – HOCKMANN, H. – LEVKOVYCH, I. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z.; idPublikace = 70877; Název: Catching up or falling behind in European agriculture – the case of milk production-- Neexistuje podtyp publikace --

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Economic valuation of mountain landscapes and ecosystems: A meta-analysis of case studies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. VIII, č. 3, s. 103-112. ISSN: 1804-1930.

MALÝ, M. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. Greenhouse gas emissions in the Czech livestock sector. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY 14.09.2016, Prague. Praha: CULS Prague, 2016. s. 192-199.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Veřejné statky v zemědělství (produkce, ocenění a podpora). Praha: Professional Publishing, s.r.o., 2016, 140s. ISBN 978-80-906594-2-1.

HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. – ČECHURA, L. – MALÝ, M.Landscape Assessment – A Case Study of Šumava Mountains, Protected Landscape Area. 2016, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND AGRICULTURAL ENGINEERING (ICFAE.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Ocenění veřejných statků: produkční přístup, Valuation of public goods: production approach, Public goods; Output/Input distance function; shadow price; subsidies, 2016, GA - Zemědělská ekonomie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Certifikovaná metodika - KE01, MZe ČR, Odbor environmentálních podpor PRV, Těšnov 65/17, 110 00, Praha - Ing. David Kuna (ředitel odboru), Roční změna dotace při kompenzaci ztracených příjmů 537 mil. Kč až 1,8 mld. Kč, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Odbor environmentálních podpor PRV MZe ČR, 31.10.2016,

MALÝ, M. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. – ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Comparison greenhouse gas emissions from livestock holdings in Czechia and Slovakia. In Determinanty ekonomickej stability podniku 12.10.2016, Smižany, SR. Nitra: SPU Nitra, 2016. s. 80-92.

HÁLOVÁ, P. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – MALÝ, M. – HAVLÍKOVÁ, M. Analýza a srovnání produkčních funkcí výrobců mléka v ČR v kontextu environmentálního znevýhodnění. In Determinanty ekonomickej stability podniku 13.10.2016, Smižany. Nitra: , 2016. s. 10-16.

ČECHURA, L. – HOCKMANN, H. – MALÝ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Comparison of Technology and Technical Efficiency in Cereal Production among EU Countries . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. 7, č. 2, s. 27-37. ISSN: 1804-1930.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – SLABOCH, J. Tax Capacity and Tax Effort in Visegrad Group Countries and in Old Member EU States. In Theoretical and practical aspects of public finance 2015 - Proceedings of the 20th International Conference 15.04.2015, Praha. Praha: Oeconomica, 2015. s. 302-307.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Performance of Czech dairy farms in context of agricultural policy changes. 2015, konference EcoMod2015.

MAXOVÁ, J. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Performance of Czech Dairy Farms . 2015, Book of Abstracts - Agrarian Perspectives XXIV..

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – ČECHURA, L. – MALÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ASSESSMENT OF AGRICULTURE PUBLIC GOODS BY SHADOW PRICES. 2015, .

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – RUDINSKAYA, T. Factors determining TFP changes in Czech agriculture. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2015, roč. 61, č. 12, s. 543-551. ISSN: 0139-570X.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HOCKMANN, H. Market Power in the European Dairy Industry. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. 6, č. 4, s. 39-47. ISSN: 1804-1930.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – MALÝ, M. – HOCKMANN, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); SCALE EFFICIENCY IN EUROPEAN PORK PRODUCTION . 2015, Review of Agricultural and Applied Economics The Successor of the Acta Oeconomica et Informatica ISSN 1336-9261, XVIII (Number 2, 2015): 51-56 .

KROUPOVÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. Analýza rozdílů ekonomických výsledků zemědělských podniků zaměřených na polní výrobu v České republice. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 3, s. 322-334. ISSN: 1332-9049.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Technology and Efficiency Comparison of Czech and Slovak Processing Companies. In 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 2014 - Procedia Economics and Finance 06.03.2014, Brno. Netherlands: ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014. s. 93-102.

MALÁ, Z. – MALÝ, M. The determinants of adopting organic farming practices: a case study in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2013, roč. 59, č. 1, s. 19-28. ISSN: 0139-570X.

TRNKOVÁ, G. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. ANALYSIS OF INEQUALITY OF GROSS ADDED VALUE OF CONVENTIONAL AND ORGANIC FARMS IN SELECTED EU COUNTRIES. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 7, s. 2883-2891. ISSN: 1211-8516.

MALÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. ANALÝZA NEROVNOMĚRNOSTI ROZDĚLENÍ HRUBÉ PŘIDANÉ HODNOTY PODNIKŮ POLNÍ VÝROBY. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2013, roč. 16, č. 2, s. 169-183. ISSN: 1212-3285.

MALÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. Dekompoziční analýza příjmové nerovnosti v České republice. Ekonomická revue, 2012, roč. 15, č. 1, s. 3-16. ISSN: 1212-3951.

MALÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. THE RELATION AND DEVELOPMENT OF EXPENDITURE INEQUALITY AND INCOME INEQUALITY OF CZECH HOUSEHOLDS. Economic Annals, 2012, roč. LVII, č. 192, s. 55-78. ISSN: 0013-3264.

MALÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. ANALYSIS OF INEQUALITY IN THE CONSUMPTION OF FOODSTUFFS AND BEVERAGES – THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 255-265. ISSN: 1211-8516.

RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – ČECHURA, L. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – MALÝ, M. – MALÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. Simulations at Czech poultry market. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 327-333. ISSN: 1211-8516.

TRNKOVÁ, G. – MALÁ, Z. Analysis of Distribution Impact of Subsidies within the Common Agricultural Policy on Field Production Businesses in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 415-424. ISSN: 1211-8516.

MALÁ, Z. – MALÝ, M. IMPACT OF GOVERNMENT REFORM ON BEEF MARKET. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV, č. 4, s. 71-79. ISSN: 1804-1930.

TRNKOVÁ, G. – MALÁ, Z. – VASILENKO, A. Analysis of the Effects of Subsidies on the Economic Behavior of Agricultural Businesses Focusing on Animal Production . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV, č. 4, s. 115-126. ISSN: 1804-1930.

Efficiency Analysis of Czech Organic Agriculture - Ing. Zdeňka Malá, Ph.D., 2011

MALÝ, M. – MALÁ, Z. – RUMÁNKOVÁ, L. – HÁLOVÁ, P. Partial equilibrium model of Czech beef trade. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. III, č. 2, s. 27-38. ISSN: 1804-1930.

ANTOUŠKOVÁ, M. – MALÁ, Z. Economic and Management of Tourism. Lisboa: Universida de Lusíada de Lisboa, 2011. 421s. ISBN 978-989-640-078-1. POTENTIALS OF RURAL TOURISM IN THE CZECH REPUBLIC RURAL REGIONS, s. 225-240.

MALÁ, Z. – ČERVENÁ, G. – ANTOUŠKOVÁ, M. Analysis of the impact of Common Agricultural Policy on plant production in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 237-244. ISSN: 1211-8516.

RUMÁNKOVÁ, L. – MALÝ, M. – MALÁ, Z. Partial equilibrium model – case study of the poultry market. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 431-438. ISSN: 1211-8516.

BOHÁČKOVÁ, I. – ANTOUŠKOVÁ, M. – BROŽOVÁ, I. – ČERVENÁ, G. – HUDEČKOVÁ, H. – LOŠŤÁK, M. – MALÁ, Z. – TOMŠÍK, K. Finanční podpora zemědělství a regionálního rozvoje - vybrané aspekty. Praha: Powerprint Praha, nakladatelství s vědeckou redakcí, 2011. 126s. ISBN 978-80-87415-32-0.

MALÝ, M. – MALÁ, Z. – ČECHURA, L. – ŽÍDKOVÁ, D. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – HUČKO, J. Potential for Pork Production in the Czech Republic . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 11, s. 545-554. ISSN: 0139-570X.

MALÁ, Z. Technická efektivnost ekologického zemědělství České republiky. Ekonomická revue, 2010, roč. 2, č. 13, s. 61 - 73. ISSN: 1212-3951.

MALÁ, Z. – MALÝ, M. Analýza nástrojů zemědělské dotační politiky – aplikace produkčních funkcí. Politická ekonomie, 2010, roč. 58, č 6, s. 778-798. ISSN: 0032-3233.

ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HUČKO, J. – MACH, J. – MAIER, T. – MALÁ, Z. – MALÝ, M. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – ŽÍDKOVÁ, D. Produkční funkce v živočišné výrobě. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2010. 126s. ISBN 978-80-7418-090-3.

HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. Testing causality between unemployment and population changes in rural areas in the Czech Republic. In Agrarian Perspectives, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Prague, CR. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 267-273.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – MALÝ, M. Stochastic Frontier Model with Fixed Management of Czech Organic Agriculture. In AGRARIAN PERSPECTIVES, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, CR, 2010. s. 87-94.

MALÁ, Z. PRODUKTIVNOST ČESKÉHO EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 75 - 86. ISSN: 1212-3285.

MALÁ, Z. – ANTOUŠKOVÁ, M. ANALYZING THE POTENTIAL OF RURAL TOURISM IN THE CZECH REPUBLIC. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 2, s. 96 - 103. ISSN: 1211-3174.

Tools for agriculture and rural development policy evaluation - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

TOURISM BURDEN – CASE STUDY OF SOUTHERN BOHEMIA - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela, 2009

Determinants of Czech Organic Cattle Breeding Development - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

CZECH ORGANIC FARMING DEVELOPMENT AND ITS REGIONAL DIFFERENCES - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Organic farming in less favoured areas - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Červená Gabriela, 2009

MODELLING OF PORK PRODUCTION FUNCTION - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Malý Michal, Ph.D., 2009

CZECH ORGANIC FARMING DEVELOPMENT AND ITS REGIONAL DIFFERENCES - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

The Influence of Tourism on the Environment - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D., 2009

EVALUATION OF SUSTAINABLE RURAL TOURISM - CASE STUDY OF SOUTHERN BOHEMIA - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela, 2009

POTENTIALS OF RURAL TOURISM IN THE CZECH REPUBLIC RURAL REGIONS - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Determinants of Czech Organic Cattle Breeding Development - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Perception of Sustainable tourism – Southern Bohemia - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Červená Gabriela, 2009

Theoretical approaches to evaluation of Common Agriculture Policy - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

POTENTIAL OF PORK MEAT PRODUCTION IN THE - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Malý Michal, Ph.D.; doc. Ing. Čechura Lukáš, Ph.D.; Ing. Křístková Zuzana, Ph.D.; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Maier Tomáš, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila; Ing. Peterová Jarmila, CSc.; Ing. Šobrová Lenka, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, 2009

Struktura ekologického a konvenčního zemědělství - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Janecká Marie; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Evaluation of effects of agricultural subsidy on public wealth - Ing. Červená Gabriela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Regionální rozložení finančních podpor cestovního ruchu ze zdrojů krajského rozpočtu - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D., 2009

TEORIE MULTULIPLIKÁTORU CESTOVNÍHO RUCHU - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D., 2009

EVALUATING SUSTAINABLE TOURISM IN THE REGIONS - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D., 2009

Cvičení z ekonomiky podniků pro obor Podnikání a administrativa - Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc.; Ing. Aulová Renata; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Steininger Michal; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela, 2009

MALÁ, Z. – ANTOUŠKOVÁ, M. CZECH ORGANIC FARMING DEVELOPMENT AND ITS REGIONAL DIFFERENCES. In International Scientific Conference on Hradec Economical Days 2009 - Economic Development and Management of the Region 03.02.2009, Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 364-369.

 
page foot