| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D. (3875)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HÝSEK, Š. – WIMMER, R. – BÖHM, M. Optimal processing of flax and hemp fibre nonwovens. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 8522-8534. ISSN: 1930-2126.

BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – HÝSEK, Š. – SKALSKÁ, P. Kompozitní materiál a dílec pro výrobu stavebně-truhlářských výrobků jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 29515. 07.06.2016.

HÝSEK, Š. – BÖHM, M. Optimal Processing of Natural-Fibre Nonwovens. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2016, 88s. ISBN 978-3-659-92283-1.

SRBA, J. – BÖHM, M. – BERÁNKOVÁ, J. – TRGALA, K. – ORÁLKOVÁ, R. – VELARDE, G. Estimation of air leakage rate of wood-based residential buildings constructed in the Czech Republic in the years 2006-2014 using blower door test. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 4, s. 599-606. ISSN: 1336-4561.

BOMBA, J. – BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – FRIESS, F. – ORÁLKOVÁ, R. Influence of selected factors on the sawing capacity of sawmills in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 4, s. 174-180. ISSN: 1211-3174.

BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – SKALSKÁ, P. Drawer system and method of its illumination. -- Neuvedený název vydavatele --. EP 2 901 890 B1. 25.05.2016.

DUDÍK, R. – ŠIŠÁK, L. – REMEŠ, J. – ŠÁLEK, L. – ŠMÍDA, Z. – LEUGNER, PH.D., I. – SOUČEK, PH.D., I. – VEJPUSTKOVÁ, PH.D., I. – PAVLÍČEK, I. – BÖHM, M. – KAPUTA, PH.D., I.Technická zpráva č. 1 k projektu hospodaření s břízou v České republice. 2016, .

HÝSEK, Š. – BÖHM, M. – TRGALA, K. Protokol vykonaných zkoušek vlastností okenních nátěrových systémů. Praha: Window Holding a.s., 2016, 85s. ISBN: ,

HODOUŠEK, M. – BÖHM, M. – LEMASTER, R. – BUREŠ, M. – BERÁNKOVÁ, J. – CVACH, J. Air Permeation Rate of Oriented Strand Boards (OSB/3 and OSB/4). BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1137-1148. ISSN: 1930-2126.

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – BOŠKA, P. Influence of Temperature on the Strength of Bonded Joints . BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 3999-4010. ISSN: 1930-2126.

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – ZEIDLER, A. Determination of Strength Characteristics of Construction Timber Strengthened with Carbon and Glass Fibre Composite Using a Destructive Method. BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 4674-4685. ISSN: 1930-2126.

SALEM, M. – NASSER, R. – ZEIDLER, A. – ELANSARY, H. – AREF, I. – BÖHM, M. – ALI, H. – AHMED, A. Methylated Fatty Acids from Heartwood and Bark of Pinus sylvestris, Abies alba, Picea abies, and Larix decidua: Effect of Strong Acid Treatment. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7715-7724. ISSN: 1930-2126.

SALEM, M. – ZEIDLER, A. – BÖHM, M. – MOHAMED, M. – ALI, H. GC/MS Analysis of Oil Extractives from Wood and Bark of Pinus sylvestris, Abies alba, Picea abies, and Larix decidua. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7725-7737. ISSN: 1930-2126.

BOMBA, J. – ŠEDIVKA, P. – BÖHM, M. – DEVERA, M. Influence of Moisture Content on the Bond Strength and Water Resistance of Bonded Wood Joints. BioResources, 2014, roč. 9, č. 3, s. 5208-5218. ISSN: 1930-2126.

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – SVITÁK, M. Diverse Influence of user-economic aspects to truss and rafter roof systems and their comparision. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 3, s. 449-458. ISSN: 1336-4561.

SALEM, M. – BÖHM, M. – SRBA, J. Evaluation of Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Plywood Manufactured for Construction Applications. Drvna industrija, 2013, roč. 64, č. 2, s. 87-93. ISSN: 0012-6772.

SALEM, M. – SALEM, M. – BÖHM, M. Understanding of Formaldehyde Emissions from Solid Wood: An Overview. BioResources, 2013, roč. 8, č. 3, s. 4775-4790. ISSN: 1930-2126.

SALEM, M. – ZEIDLER, A. – BÖHM, M. – SRBA, J. Norway Spruce (Picea abies [L.] Karst.) as a Bioresource: Evaluation of Solid Wood, Particleboard, and MDF Technological Properties and Formaldehyde Emission. BioResources, 2013, roč. 8, č. 1, s. 1199-1221. ISSN: 1930-2126.

MOHAMED SALEM, M. – BÖHM, M. – SRBA, J. – BERÁNKOVÁ, J. Evaluation of formaldehyde emission from different types of wood-based panels and flooring materials using different standard test methods. Building and Environment, 2012, roč. 49, č. , s. 86-96. ISSN: 0360-1323.

MOHAMED SALEM, M. – BÖHM, M. – BARCÍK, Š. – SRBA, J. Inter-laboratory comparison of formaldehyde emission from particleboard using ASTM D 6007-02 method. Holz als roh-und werkstoff , 2012, roč. 70, č. 5, s. 621-628. ISSN: 0018-3768.

BÖHM, M. – SALEM, M. – SRBA, J. Formaldehyde emission monitoring from a variety of solid wood, plywood, blockboard and flooring products manufactured for building and furnishing materials. Journal of Hazardous Materials, 2012, roč. 221-222, č. , s. 68-79. ISSN: 0304-3894.

HRABĚ, P. – KREJZA, L. – MÜLLER, M. – BÖHM, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – SVITÁK, M. Přípravek pro broušení nožů určených pro obrábění dřeva. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1846537&lan=cs). 24268. 03.09.2012.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – KEJVAL, J. Přípravek pro leštění nožů určených pro obrábění dřeva . Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1846537&lan=cs). 24642. 03.12.2012.

MOHAMED SALEM, M. – BÖHM, M. – BERÁNKOVÁ, J. – SRBA, J. Effect of some manufacturing variables on formaldehyde release from particleboard: Relationship between different test methods. Building and Environment, 2011, roč. 46, č. 10, s. 1946-1953. ISSN: 0360-1323.

BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – REISNER, J. Strength characteristics of OSB in bending – Difference between upper and lower panel faces. Drvna industrija, 2011, roč. 62, č. 2, s. 123-127. ISSN: 0012-6772.

BÍLEK, L. – BÖHM, M. – VELOZ, L. – MONTENEGRO, F. Production improvement of Cordia alliodora (RUIZ & PAVON) OKEN plantations in lowland tropics of ecuador. Agricultura tropica et subtropica, 2011, roč. 44, č 2, s. 77-82. ISSN: 0231-5742.

MOHAMED SALEM, M. – BÖHM, M. – BARCÍK, Š. – BERÁNKOVÁ, J. Formaldehyde Emission from Wood-Based Panels Bonded with Different Formaldehyde-Based Resins . Drvna industrija, 2011, roč. 62, č. 3, s. 177-183. ISSN: 0012-6772.

SAPÍK, T. – BÖHM, M. – LEJSAL, V. Pololohovací lamelové odpočivné křeslo, Positioning laminated bentwood armchair , Positioning armchair, lamellated, bentwood, ergonomics, 2011, AL - Umění, architektura, kulturní dědictví, B - Funkční vzorek, Polohovací lamelové křeslo, Katedra zpracování dřeva, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol , Aplikace užitného vzoru 21322/2010 - Polohovací lamelové odpočivné křeslo, vlastníkem užitného vzoru je Česká zemědělská univerzita v Praze, Úspěšné ověření funkčnosti, stability a statické únosnosti nezbytné pro sériovou výrobu., Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Pololohovací lamelové odpočivné křeslo - Ing. Tomáš Sapík, Ing. Martin Böhm, Ph.D., Ing. arch. Vojtěch Lejsal, CSc., 2010

BOMBA, J. – BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. Analýza malých a středních pilařských podniků v ČR. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 3/2010, s. 221 - 232. ISSN: 0322-9688.

BÖHM, M. THE INFLUENCE OF MOISTURE CONTENT ON THICKNESS SWELLING AND MODULUS OF ELASTICITY IN ORIENTED STRAND BOARD BENDING. Wood Research, 2009, roč. 4, č. 54, s. 79 - 90. ISSN: 1336-4561.

LINEÁRNÍ ROZTAŽNOST OSB DESEK - Ing. Böhm Martin, Ph.D.; Ing. Bomba Jan, Ph.D.; Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D., 2009

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. Technical efficiency for Czechs Sawmill Enterprises with Cross-Sectional Data.. In Woodworking Technique 2.92009, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia. Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia: Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia, 2009. s. 203 - 208.

BOMBA, J. – ŠEDIVKA, P. – BÖHM, M. Sawmilling in the Czech Republic from 1989 to the present. In Woodworking Technique 2.92009, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia. Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia: Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia, 2009. s. 61 - 68.

Determination of formaldehyde emission from composite wood products with different European standard test methods: A literature review - MSc. Mohamed Salem Mohamed Zidan, Ph.D.; Ing. Böhm Martin, Ph.D.; doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2009

EVALUATING THE INFLUENCE OF MOISTURE CONTENT ON THE MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF OSB/3 – SUPERFINISH - Ing. Böhm Martin, Ph.D.; Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D.; Ing. Bomba Jan, Ph.D., 2009

Functional Form of Cobb-Douglas Production Function – A Comparative Study for Czechs Sawmill Enterprises - Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D.; Ing. Bomba Jan, Ph.D.; Ing. Böhm Martin, Ph.D., 2009

 
page foot