| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D. (10432)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 734 417 842
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3740
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Po předchozí domluvě
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PEŠKOVÁ, V. – SAMEK, M. – NAKLÁDAL, O. – SYNEK, J. – VANICKÁ, H. TreeZ, za zdravou zeleň, , , 2020, XX - Nepřiřazeno, Treez, 0, info_treez@fld.czu.cz, úspora nákladů na asanaci škod, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), P/Z - Povinné v některých případech

PEŠKOVÁ, V. – MODLINGER, R. – TOMÁŠKOVÁ, I. – SAMEK, M. – BAŤA, D.Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh praktických postupů omezujících její šíření. 2020, .

SAMEK, M. – **NOVOTNÝ, P. – MODLINGER, R. – **FULÍN, M. – **BERAN, F. – ROY, A. – PEŠKOVÁ, V. Impact of Rhabdocline pseudotsugae and Phaeocryptopus gaeumannii on the Selection of Suitable Provenances of Douglas Fir in Central Europe. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 3, s. 1-17. ISSN: 1999-4907.

**CHUMANOVA, E. – **ROMPORTL, D. – **HAVRDOVÁ, L. – **ZAHRADNÍK, D. – PEŠKOVÁ, V. – **ČERNÝ, K. Predicting ash dieback severity and environmental suitability for the disease in forest stands. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2019, roč. 34, č. 4, s. 254-266. ISSN: 0282-7581.

MODLINGER, R. – PEŠKOVÁ, V. – SAMEK, M. – VÉLE, A.Kloubnatka smrková na smrku ztepilém v Jizerských horách a Krkonoších. 2019, .

**LUBOJACKÝ, J. – MODLINGER, R. – PEŠKOVÁ, V. – SAMEK, M. Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2018, 26s. ISBN 978-80-7458-110-6. Vybraní biotičtí škodliví činitelé douglasky tisolisté, s. 54-79.

LORENC, F. – PEŠKOVÁ, V. – MODLINGER, R. – **MRNKA, L. – TOMÁŠKOVÁ, I. – ŠENFELD, P. – TURČÁNI, M. Fine roots of Picea abies compensate for drought stress in the rainfall reduction experiment. Dendrobiology, 2018, roč. 80, č. 2018, s. 91-100. ISSN: 1641-1307.

HAVRDOVÁ, L. – NOVOTNÁ, K. – ZAHRADNÍK, D. – BURIÁNEK, V. – PEŠKOVÁ, V. – ŠRŮTKA, P. – ČERNÝ, K. Differences in susceptibility to ash dieback in Czech provenances of Fraxinus excelsior. Forest Pathology, 2016, roč. 46, č. 4, s. 281-288. ISSN: 1437-4781.

HOLUŠA, J. – PEŠKOVÁ, V. – LORENC, F. The impact of artificial mycorrhizal inoculation on the growth of common oak seedlings and development of mycorrhiza: Inoculation may not positively affect growth of seedlings. Periodicum Biologorum, 2016, roč. 117, č. 4, s. 519-526. ISSN: 0031-5362.

LORENC, F. – PEŠKOVÁ, V. – MODLINGER, R. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – KLEINOVÁ, D. Effect of Bio-Algeen® preparation on growth and mycorrhizal characteristics of Norway spruce seedlings. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 6, s. 285-291. ISSN: 1212-4834.

ČERNÝ, K. – PEŠKOVÁ, V. – SOUKUP, F. – HAVRDOVÁ, L. – STRNADOVÁ, V. – ZAHRADNÍK, D. – HRABĚTOVÁ, M. Gemmamyces bud blight of Picea pungens: a sudden disease outbreak in Central Europe. Plant Pathology, 2016, roč. 65, č. 8, s. 1267-1278. ISSN: 0032-0862.

PEŠKOVÁ, V. – LORENC, F. – MODLINGER, R. – POKORNÁ, V. Impact of drought and stand edge on mycorrhizal density on the fine roots of Norway spruce. Annals of Forest Research, 2015, roč. 58, č. 2, s. 245-257. ISSN: 1844-8135.

PEŠKOVÁ, V.; idPublikace = 70000; Název: Potenciální ohrožení dřevin recentně aktivizovanými houbovými patogeny-- Neexistuje podtyp publikace --

PEŠKOVÁ, V. – LANDA, J. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MAKROMYCETŮ V KYSELÉ DOUBRAVĚ A HODNOCENÍ JEJICH VÝZNAMU. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 4, s. 272-279. ISSN: 0322-9688.

ZAHRADNÍK, P. – HOLUŠA, J. – JANAUER, V. – JURÁSEK, A. – KACÁLEK, D. – NOVÁK, J. – PEŠKOVÁ, V. – PEŠKOVÁ, V. – SLODIČÁK, M. – ŠRÁMEK, V. – ZAHRADNÍKOVÁ, M. Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Kostelec nad černými lesy: Lesnická práce s.r.o., nakladatelství a vydavatelství, Zámek 1, 28163 Kostelec nad černými lesy, 2014, 376s. ISBN 978-80-7458-057-4.

 
page foot