| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Hana Prknová, Ph.D. (6879)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 6275
  • Kancelář:
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PRKNOVÁ, H.; idPublikace = 81044; Název: The effect of the Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz cone crystals on germination-- Neexistuje podtyp publikace --

BALÁŠ, M. – BAŽANT, V. – BORŮVKA, V. – **DIMITROVSKÝ, K. – **FULÍN, M. – KUNEŠ, I. – KUPKA, I. – MELICHAROVÁ, L. – MONDEK, J. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ŠÁLEK, L. – VACEK, O. – VACEK, Z. – ZEIDLER, A. Silvicultural, Production and Environmental Potential of the Main Introduced Tree Species in the Czech Republic. Praha: Lesnická práce s.r.o., 2019, 186s. ISBN 978-80-213-2993-5.

PRKNOVÁ, H. Contribution to seed ecology of Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz growing in the Central European conditions. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 2, s. 86-90. ISSN: 1212-4834.

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A.; idPublikace = 75309; Název: Lesní hospodářství-- Neexistuje podtyp publikace --

PODRÁZSKÝ, V. – FULÍN, M. – PRKNOVÁ, H. – BERAN, F. – TŘEŠTÍK, M. Changes of agricultural land characteristics as a result of afforestation using introduced tree species. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 2, s. 72-79. ISSN: 1212-4834.

KUPKA, I. – PRKNOVÁ, H. – HOLUBÍK, O. – TUŽINSKÝ, M. ÚČINEK PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI ŘAS NA UJÍMAVOST A ODRŮSTÁNÍ VÝSADEB LESNÍCH DŘEVIN. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 60, č. 1, s. 24-28. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – HOLUBÍK, O. – VOPRAVIL, J. – KHEL, T. – MOSER, W. – PRKNOVÁ, H. Effects of afforestation on soil structure formation in two climatic regions of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 5, s. 225-234. ISSN: 1212-4834.

TUŽINSKÝ, M. – KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. Influence of the mineral rock alginite on survival rate and re-growth of selected tree species on agricultural land. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 9, s. 399-405. ISSN: 1212-4834.

Prknová, H.: Long-term storage of service tree (Sorbus domestica L.) seeds and induction of their germination. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 10, s. 417-421. ISSN: 1212-4834.

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A. – BAŽANT, V. Podtyp: Skripta; Lesní hospodářství. 2015, .

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – REMEŠ, J. – KUBEČEK, J. – PRKNOVÁ, H. Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2014, 272s. ISBN 978-80-7458-065-9. Meliorační potenciál douglasky, s. 192-211.

PODRÁZSKÝ, V. – PULKRAB, K. – SLOUP, R. – PRKNOVÁ, H. – PADUCHOVÁ, M. Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2014, 272s. ISBN 978-80-7458-065-9. Zhodnocení produkčního potenciálu douglasky tisolisté v ČR, s. 232-261.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. – BÍLEK, L. – PRKNOVÁ, H. – KUBEČEK, J. Optimalizace pěstování smíšených porostů se zastoupením douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco), Optimalisation of the silviculture of the mixed stands with Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) admixture , Douglas-fir, silviculture, mixed stands, admixture, production, 2014, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Pěstování douglasky - optimaliza, Číslo certifikátu: 87950/2014-MZE-16222/M104, Zvýšení průměrného ročního přírůstu při zajištění 30 - 40 % douglasky ve směsi o 2 - 3 tis. Kč/ha ve srovnání s čistými smrkovými porosty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1, 19.12.2014,

PRKNOVÁ, H. – KOBLIHA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mikropropagace Sorbus domestica L. pro lesnickou praxi II – zakořeňování a aklimatizace v podmínkách ex vitro. 2009, ISSN: 0323-1046; Název časopisu: Lesnicky časopis (Forestry Journal); Svazek periodika: 55; Číslo periodika: 1; Počet stran: 6; Strana od: 47; Strana do: 52.

Název Poskytovatel Trvání
Rozmnožování vybraných druhů lesních dřevin metodou in vitro GA FLE 2006 - 2006
 
page foot