| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Kristina Janečková Molnárová, Ph.D. (2086)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

AZADI, H. – **BURKART, S. – **MOGHADDAM, S. – **MAHMOUDI, H. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – **HO, P. – **TEKLEMARIAM, D. – **NADIRI, H. Famine in the Horn of Africa: Understanding Institutional Arrangements in Land Tenure Systems. FOOD REVIEWS INTERNATIONAL, 2022, roč. 2021, č. 2021, s. 1-17. ISSN: 8755-9129.

**NAZARI NOOGHABI, S. – AZADI, H. – **FLESKENS, L. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – **WITLOX, F. Social, economic and environmental vulnerability: The case of wheat farmers in Northeast Iran. Science of the Total Environment, 2022, roč. 2022, č. 816, s. 1-13. ISSN: 0048-9697.

FANTA, V. – **BENEŠ, J. – ZOUHAR, J. – RAKAVA, V. – **ŠITNEROVÁ, I. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – ŠMEJDA, L. – SKLENIČKA, P. Ecological and historical factors behind the spatial structure of the historical field patterns in the Czech Republic. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 8645, s. 1-20. ISSN: 2045-2322.

BOHNET, I. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – VAN DEN BRINK, A. – **BEILIN, R. – SKLENIČKA, P.; idPublikace = 91187; Název: How cultural heritage can support sustainable landscape development: The case of Trebon Basin, Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

SKLENIČKA, P. – EFTHIMIOU, N. – **ZOUHAR, J. – VAN DEN BRINK, A. – KOTTOVÁ, B. – VOPRAVIL, J. – ZÁSTĚRA, V. – GEBHART, M. – BOHNET, I. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – AZADI, H. Impact of sustainable land management practices on controlling water erosion events: The case of hillslopes in the Czech Republic. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2022, roč. 337, č. 130416, s. 1-11. ISSN: 0959-6526.

**BENEŠ, J. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – FANTA, V. – **BUMERL, J. – KOTTOVÁ, B. – **MAJEROVIČOVÁ, T. – **MAZÁČKOVÁ, J. – SKLENIČKA, P. – **ŠITNEROVÁ, I. – TRPÁKOVÁ, I. – **ŽAŽA, P. Plužiny. Historické polní systémy České republiky. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2022, 207s. ISBN 978-80-213-3208-9.

**NOVÁK, I. – **ZÁMEČNÍK, PH.D., I. – **MACHEK, I. – TRPÁKOVÁ, I. – **TRPÁK, R. – **REGNER, I. – **PAVLÍČKO, PH.D., I. – **KRAUSE, I. – GRULICH, J. – GDULOVÁ, K. – JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – KUPKA, J. Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2022, 250s. ISBN 978-80-88270-33-1.

**BENEŠ, J. – **BUMERL, J. – FANTA, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – KOTTOVÁ, B. – **MAJEROVIČOVÁ, T. – **MAZÁČKOVÁ, J. – SKLENIČKA, P. – **ŠITNEROVÁ, I. – TRPÁKOVÁ, I. – **ŽAŽA, P. – JŮNEK, T. – HENDRYCHOVÁ, M. – **ZÁVODOVÁ, K. – **KRUSBERSKÁ, M.; idPublikace = 91671; Název: Plužiny. Historické polní systémy České republiky (výstava s kritickým katalogem)-- Neexistuje podtyp publikace --

**NOVÁK, Z. – **ZÁMEČNÍK, PH.D., I. – **MACHEK, I. – TRPÁKOVÁ, I. – **TRPÁK, R. – **REGNER, I. – **PAVLÍČKO, PH.D., I. – **KRAUSE, I. – **GRULICH, J. – GDULOVÁ, K. – JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – KUPKA, J. – JŮNEK, T. – HENDRYCHOVÁ, M. – **ZÁVODOVÁ, K.Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem (výstava s kritickým katalogem). 2022, Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem.

**GOLI, I. – **ABADI, M. – **LASHGARARA, F. – **TANASKOVIK, V. – **CHUKALIEV, O. – **VIIRA, A. – **POUR, M. – SKLENIČKA, P. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – AZADI, H. Women and climate change adaptation behaviour: What’s the problem and solution?. Climate and Development, 2022, roč. 2022, č. 8, s. 1-18. ISSN: 1756-5529.

AZADI, H. – **TAHERI, F. – **GHAZALI, S. – MOVAHHED MOGHADDAM, S. – **SIAMIAN, N. – **GOLI, I. – **CHOOBCHIAN, S. – **POUR, M. – **OZGUVEN, A. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – SKLENIČKA, P. Genetically modified crops in developing countries: Savior or traitor?. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2022, roč. 2022, č. 371, s. 1-16. ISSN: 0959-6526.

**SHIRZAD, H. – **BARATI, A. – **EHTESHAMMAJD, S. – **GOLI, I. – **SIAMIAN, N. – MOVAHHED MOGHADDAM, S. – **POUR, M. – **TAN, R. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – AZADI, H. Agricultural land tenure system in Iran: An overview. Land Use Policy, 2022, roč. 2022, č. 123, s. 1-15. ISSN: 0264-8377.

JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. Kalkulátor obnovy mezních pásů plužin, Calculator for regeneration of hedgerows within historical field patterns, hedgerow; tree; shrub; building material; landscape, 2022, XX - Nepřiřazeno, software pro obnovu plužin, neexistuje, software umožňuje rychlou práci s různorodými vstupními daty a vytváření přehledného plánu obnovy mezí včetně nákladů, software ušetří náklady na projekci plánu obnovy mezí a přispěje k dlouhodobě udržitelnému managementu daných krajin, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K.; idPublikace = 94495; Název: Míra a specifika ohrožení pozůstatků historických plužin jako podklad pro ochranu a obnovu těchto krajinných struktur-- Neexistuje podtyp publikace --

**ABDOLLAHZADEH, G. – AZADI, H. – **SHARIFZADEH, M. – **JAHANGIR, L. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – **TAN, R. – **WITLOX, F. Landholders’ perception of conversion of steep lands to orchard schemes: Land use policy implications in North Iran . Land Use Policy, 2021, roč. 2021, č. 102, s. 1-13. ISSN: 0264-8377.

**GHAZALI, S. – AZADI, H. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – **KURBAN, A. – **CAKIR, S. Indigenous knowledge about climate change and sustainability of nomadic livelihoods: understanding adaptability coping strategies. Environment, Development and Sustainability, 2021, roč. 23, č. 11, s. 16744-16768. ISSN: 1387-585X.

**GHORBANI, M. – AZADI, H. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – **WITLOX, F. Sustainable Co-Management of arid regions in southeastern Iran: Social network analysis approach. JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS, 2021, roč. 2021, č. 192, s. 1-12. ISSN: 0140-1963.

FANTA, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin: zpráva o projektu NAKI. ..., 2021, roč. 29, č. 4, s. 3-6. ISSN: N.

JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – GDULOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – KOTTOVÁ, B. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – **BENEŠ, J. – LOWTHER-HARRIS, F. – DRHLÍKOVÁ, K. – TOTUŠKOVÁ, J. – MADHUSWINI, M. – BÁLEK, L. – **FIALOVÁ, K. – KHÝROVÁ, H. – **ŠTEFLOVÁ, H. – **RODRIGUEZ, M. – **POPOVÁ, K. – **BEČICOVÁ, M. – **HVĚZDA, M. Výskyt a míra dochování historických plužin v ČR, Pluzina field patterns - distribution and level of preservation in the Czech Republic, pluzina; land tenure; medieval field patterns; rural landscape management, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), mapa distribude plužin, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobnou vektorizaci dochovaných pozůstatků plužin, úspora nákladů na identifikaci a odborný popis historických plužin v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury, 14.01.2021,

JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – FANTA, V. – SKLENIČKA, P. – KOTTOVÁ, B. – **BENEŠ, J. – **BUMERL, J. – SEDLÁŘ, P. – **VLK, M. – **MACHAR, I. – **ŠITNEROVÁ, I. Plužiny - pozemková držba od středověku do dnešní doby., Pluzina field patterns - land tenure from Middle Ages to the present day, pluzina; land tenure; medieval field patterns; rural landscape management, 2021, XX - Nepřiřazeno, software pro identifikaci plužin, neexistuje, software umožňuje rychlou práci s geografickými daty v terénu a vytváření nových datových souborů pro výzkum a ochranu plužin, software ušetří náklady na identifikaci a odborný popis plužin a přispěje k dlouhodobě udržitelnému managementu daných krajin, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

TRPÁKOVÁ, I. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – BOHUSLAVOVÁ, K. – GDULOVÁ, K. Vývoj kompozice krajiny v jednotlivých časových etapách, Historical development of landscape composition , Kladruby n.L; landscape; composition; historical development, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby n.L. - vývoj, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobné zhodnocení vývoje krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na identifikaci a odborné hodnocení historického vývoje krajiny v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – TRPÁKOVÁ, I. – JANEČEK, V. – BOHUSLAVOVÁ, K. – PAVLÍČKO, A. – GRULICH, J. – **TRPÁK, P. – **KRAUSE, J. – GDULOVÁ, K. Rozbor strukturálních prvků krajinné kompozice, , , 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby - strukturální prvky, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobné zhodnocení strukturálních prvků krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na identifikaci a odborné hodnocení strukturálních prvků krajiny v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

TRPÁKOVÁ, I. – JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – PAVLÍČKO, A. – **TRPÁK, P. – GRULICH, J. – **KRAUSE, J. – BOHUSLAVOVÁ, K. – GDULOVÁ, K. Mapa funkčního využívání krajiny, Map of functional land use, Kladruby n.L; landscape; function; preservation of values, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby n.L. - funkce, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobné zhodnocení funkčního využívání krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na identifikaci a odborné hodnocení funkčního využívání krajiny v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – TRPÁKOVÁ, I. – PAVLÍČKO, A. – **TRPÁK, P. – GRULICH, J. – **KRAUSE, J. – BOHUSLAVOVÁ, K. – GDULOVÁ, K. Mapa aktuálního stavu strukturálních prvků kompozice, , , 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby n.L. - stav prvků, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobné zhodnocení stavu strukturálních prvků krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na identifikaci a odborné hodnocení stavu strukturálních prvků krajiny v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – TRPÁKOVÁ, I. – PAVLÍČKO, A. – **TRPÁK, P. – GRULICH, J. – **KRAUSE, J. – BOHUSLAVOVÁ, K. – GDULOVÁ, K. Mapa režimů péče o strukturální prvky kompozice se zaměřením na prvky vegetační, Modes of care for structural elements of the composition with a focus on vegetation element, Kladruby n.L; landscape; function; modes of care, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Kladruby n.L. - režimy péče, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje návrh režimů péče o struktuální prvky krajiny Národního hřebčína v Kladrubech n.L., úspora nákladů na odborné stanovení režimů péče o struktuální prvky krajiny v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury ČR, 10.11.2021,

**SVOBODOVÁ, K. – VOJAR, J. – **YELLISHETTY, M. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. A multi-component approach to conceptualizing the reputation of the mining industry from a stakeholder perspective . RESOURCES POLICY, 2020, roč. 2020, č. 68, s. 1-10. ISSN: 0301-4207.

AZADI, H. – **ERIC, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – **TEKLEMARIAM, D. – **FENG, L. – **WITLOX, F. Evolution of land distribution in the context of development theories. Land Use Policy, 2020, roč. 2020, č. 97, s. 1-9. ISSN: 0264-8377.

**ŠITNEROVÁ, I. – **BENEŠ, J. – TRPÁKOVÁ, I. – **BUMERL, J. – **KOMÁRKOVÁ, V. – **MAJEROVIČOVÁ, T. – **HRABÁKOVÁ, L. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. Landscape Transformed: Archaeological, Historical and Environmental Dating of the Early Modern Field System in Valštejn, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA), 2020, roč. 11, č. 1, s. 89-101. ISSN: 1804-848X.

SKLENIČKA, P. – ZOUHAR, J. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – VLASÁK, J. – KOTTOVÁ, B. – **PETRZELKA, P. – GEBHART, M. – WALMSLEY, A. Trends of soil degradation: Does the socio-economic status of land owners and land users matter?. Land Use Policy, 2020, roč. 2020, č. 95, s. 1-8. ISSN: 0264-8377.

**ŠITNEROVÁ, I. – **BENEŠ, J. – KOTTOVÁ, B. – **BUMERL, J. – **MAJEROVIČOVÁ, T. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. Archeologický výzkum plužin a zemědělských teras jako fenoménu historické krajiny České republiky. Archaeologia historica. , 2020, roč. 45, č. 1, s. 141-165. ISSN: 0231-5823 .

JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – SKŘIVANOVÁ, Z. – KALIVODA, O. – SKLENIČKA, P. Rural identity and landscape aesthetics in exurbia: Some issues to resolve from a Central European perspective. Moravian Geographical Reports, 2017, roč. 25, č. 1, s. 2-12. ISSN: 1210-8812.

SKLENIČKA, P. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – ŠÁLEK, M. – ŠÍMOVÁ, P. – VLASÁK, J. – SEKÁČ, P. – JANOVSKÁ, V. Owner or tenant: Who adopts better soil conservation practices?. Land Use Policy, 2015, roč. 47, č. 0, s. 253-261. ISSN: 0264-8377.

HOUFKOVÁ, P. – BUMERL, J. – POSPÍŠIL, L. – KARLÍK, P. – BENEŠ, J. – BERNARDOVÁ, A. – HRABALÍKOVÁ, M. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – HEJCMAN, M. Origin and development of long-strip field patterns: a case study of an abandoned medieval village in the Czech Republic. Catena, 2015, roč. 2015, č. 135, s. 83-91. ISSN: 0341-8162.

SVOBODOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – VOJAR, J. Does the composition of landscape photographs affect visual preferences? The rule of the Golden Section and the position of the horizon. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY, 2014, roč. 2014, č. 38, s. 143-152. ISSN: 0272-4944.

SKLENIČKA, P. – JANOVSKÁ, V. – ŠÁLEK, M. – VLASÁK, J. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. The Farmland Rental Paradox: Extreme land ownership fragmentation as a new form of land degradation. Land Use Policy, 2014, roč. 2014, č. 38, s. 587-593. ISSN: 0264-8377.

SKLENIČKA, P. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠÁLEK, M. – KOTTOVÁ, I. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – JANOVSKÁ, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. Defragmentace vlastnictví zemědělské půdy pozemkovými úpravami. Praha: ČZU v Praze, 2014, 118s. ISBN: ,

ZÍMOVÁ, K. – POSPÍŠIL, L. – JANOVSKÁ, V. – KARLÍK, P. – HOUFKOVÁ, P. – BUMERL, J. – MOLNÁROVÁ, K. – BENEŠ, J. – BERNARDOVÁ, A. ANALÝZA VÝVOJE PLUŽINY ZANIKLÉ OBCE MALONÍN NA PRACHATICKU. Acta Pruhoniciana, 2013, roč. 2013, č. 104, s. 27-37. ISSN: 0374-5651.

SKLENIČKA, P. – MOLNÁROVÁ, K. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – ŠÁLEK, M. Factors affecting farmland prices in the Czech Republic. Land Use Policy, 2013, roč. 30, č. 1, s. 130-136. ISSN: 0264-8377.

JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – STIBOREK, J. – SVOBODOVÁ, K. – ŠÁLEK, M. – BRABEC, E. Visual preferences for wind turbines: location, numbers and respondent characteristics . APPLIED ENERGY, 2012, roč. 2012, č. 92, s. 269-278. ISSN: 0306-2619.

SVOBODOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – MOLNÁROVÁ, K. – ŠÁLEK, M. Visual preferences for physical attributes of mining and post-mining landscapes with respect to the sociodemographic characteristics of respondents. Ecological Engineering, 2012, roč. 2012, č. 43, s. 34-44. ISSN: 0925-8574.

SKALOŠ, J. – MOLNÁROVÁ, K. – KOTTOVÁ, P. Land reforms reflected in the farming landscape in East Bohemia and in Southern Sweden - Two faces of modernisation. Applied Geography, 2012, roč. 35, č. 1-2, s. 114-123. ISSN: 0143-6228.

VLASÁK, J. – SKLENIČKA, P. – ŠÁLEK, M. – JANOVSKÁ, V. – MOLNÁROVÁ, K. Prostorové rozložení průměrných velikostí vlastnických pozemků zemědělské půdy v ČR, Spatial Distribution of the Average Size of Proprietor's Plots of Agricultural Land in the Czech Republic, Land Register, Ownership, Type of Agricultural Land, 2012, GA - Zemědělská ekonomie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, QH82162/03/2012, Osvědčení ÚPÚ - číslo 27/2012-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity pozemkových úprav., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 20.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. Cloverdale – the open space analyses of the conventional development, Cloverdale – the open space analyses of the conventional development, development; open space; landscape; GIS, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/2, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – SKLENIČKA, P. Defiance Park – the evaluation of community open space in suburban developments, Defiance Park – the evaluation of community open space in suburban developments, suburbanization; green infrastructure; open space; GIS, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/3, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. Dufief –the analyses of community open space in unforested agricultural land, Dufief –the analyses of community open space in unforested agricultural land, open space; development; GIS; data analyses, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/4, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – SKLENIČKA, P. Hidden Springs – the land use analyses of open space in conservation area, Hidden Springs – the land use analyses of open space in conservation area, conservation area; protection; open space; GIS, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/5, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. High Point – the evaluation of the landscape structure in suburban developments, High Point – the evaluation of the landscape structure in suburban developments, landscape; open space; GIS; data analyses, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/6, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. I'on – the analyses of community open space in suburban developments , I'on – the analyses of community open space in suburban developments , development; green infrastructure; open space; GIS, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/7, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – SKLENIČKA, P. Kentlands – the neo-traditional development analyses for landscape planning, Kentlands – the neo-traditional development analyses for landscape planning, planning; open space, GIS; data analyses, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/8, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – POSPÍŠIL, L. – SKLENIČKA, P. Lincoln Green – the residential development analyses for landscape planning, Lincoln Green – the residential development analyses for landscape planning, GIS; open space; development; protection, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/9, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – SKLENIČKA, P. Northwest Landing – the open space analyses of study area in residential developments, Northwest Landing – the open space analyses of study area in residential developments, landscape; planning; open space; GIS, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/10, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – SKLENIČKA, P. Prairie Crossing – the analyses of community open space in neo-traditional developments, Prairie Crossing – the analyses of community open space in neo-traditional developments, development; data analyses; GIS; open space, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/11, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – POSPÍŠIL, L. – SKLENIČKA, P. Rosecreek – the suburban developments analyses for studying land use structure of open space, Rosecreek – the suburban developments analyses for studying land use structure of open space, land use; GIS; open space: landscape, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/12, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – POSPÍŠIL, L. – SKLENIČKA, P. Spring Island – the residential developments analyses of open space for eco-tourism usage, Spring Island – the residential developments analyses of open space for eco-tourism usage, protection; open space; GIS; development, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/13, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – POSPÍŠIL, L. – SKLENIČKA, P. The Fields of St. Croix – open space analyses in a conservation development area, The Fields of St. Croix – open space analyses in a conservation development area, conservation; housing; open space; GIS, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/14, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – POSPÍŠIL, L. – SKLENIČKA, P. Wesley Chapel Woods – the conservetion analyses of the watershed in the developed area, Wesley Chapel Woods – the conservetion analyses of the watershed in the developed area, watershed; open space; GIS, development, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/15, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – VLASÁK, J. – SKLENIČKA, P. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – MOLNÁROVÁ, K. Porovnání velikosti pozemků na orné půdě z hlediska vlastnické a uživatelské fragmentace v jednotlivých okresech České republiky, The comparison of land plots areas on the arable land from the point of view of ownership and usership fragmentation in particular regions of the Czech Republic, GIS; fragmentation; LPIS; Land Register, arable land, 2012, GA - Zemědělská ekonomie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, QH82162/02/2012, Osvědčení ÚPÚ - číslo 26/2012-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity pozemkových úprav., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 20.12.2012,

MOLNÁROVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – LOPATOVÁ, ING., T. Výskyt dochovaných pozůstatků středověkých plužin v Jihočeském kraji, Preserved Remnants of Medieval field patterns in South-Bohemian Region, Medieval field patterns; Mapping; South-Bohemian Region, 2011, AC - Archeologie, antropologie, etnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2011/1, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany a obnovy historických krajinných struktur. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany a obnovy historických krajinných struktur, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 30.12.2011

MOLNÁROVÁ, K. – PIXOVÁ, K. – JANATA, D. Výskyt dochovaných pozůstatků středověkých plužin v Libereckém kraji, Preserved Remnants of Medieval field patterns in Liberec Region, Medieval field patterns; Mapping; Liberec Region, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2011/2, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany a obnovy historických krajinných struktur. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany a obnovy historických krajinných struktur, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 30.12.2011

MOLNÁROVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – HRNČÍŘOVÁ, ING., J. Výskyt dochovaných pozůstatků středověkých plužin v Ústeckém kraji, Preserved Remnants of Medieval field patterns in Ústecký Region, Medieval field patterns; Mapping; Ústecký Region, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2011/3, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany a obnovy historických krajinných struktur. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany a obnovy historických krajinných struktur, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 30.12.2011

SKLENIČKA, P. – MOLNÁROVÁ, K. Visual Perception of Habitats Adopted for Post-Mining Landscape Rehabilitation . Environmental Management, 2010, roč. 46, č. 3, s. 424 - 435. ISSN: 0364-152X.

Krajinářské hodnocení území Plzeňského kraje - prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Ing. Kristina Molnárová, Ph.D., 2010

Potenciál území Plzeňského kraje pro vyhlášení přírodních parků - Ing. Kristina Molnárová, Ph.D., prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., 2010

SKLENIČKA, P. – MOLNÁROVÁ, K. – BRABEC, E. – KOTTOVÁ, B. – PIXOVÁ, K. – ŠÁLEK, M. Remnants of medieval field patterns in the Czech Republic: Analysis of driving forces behind their disappearance with special attention to the role of hedgerows . Agriculture Ecosystems & Environment, 2009, roč. 129, č. 4, s. 465 - 473. ISSN: 0167-8809.

POZŮSTATKY STŘEDOVĚKÝCH PLUŽIN – FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ JEJICH MIZENÍ, ÚLOHA MEZÍ A PRINCIPY OCHRANY - Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr., 2009

Bocage landscapes of the Czech Republic, their dynamics and drivers - Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; Brabec Elizabeth; Kumble Peter; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr., 2009

Hedgerow networks – disappearance and conservation - Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Brabec Elizabeth; Kumble Peter, 2009

Hedgerow-defined medieval field patterns, their disappearance, conservation and significance in the planning of sustainable agricultural landscapes - Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Brabec Elizabeth; Kumble Peter, 2009

 
page foot