| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lucie Vokáčová, Ph.D. (33)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2353
  • E-mail:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VOKÁČOVÁ, L. – PÁNEK, P. – FIEDLER, J. – MACÁK, T. Stability and Sustainability of Marketing Variables Respecting the Green Deal Concept. In Agrarian perspectives XXXI. Green Deal – Future Perspectives 14.09.2022, Prague. Prague 6: Czech University of Life Sciences Prague , 2022. s. 334-344.

CHOCHOLOUŠEK, M. – VOKÁČOVÁ, L. – HUML, J. – ŠÍMOVÁ, T. TRENDS IN FOOD RETAILING, OPPORTUNITIES FOR LOCAL AGRICULTURAL PRODUCTION. In Agrarian perspectives XXIX. Trends and Challenges of Agrarian Sector. PROCEEDINGS of the 29th International Scientific Conference 16.09.2020, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2020. s. 127-133.

MARGARISOVÁ, K. – VOKÁČOVÁ, L. – KURALOVÁ, K. MARKETING SUPPORT FOR LOCAL PRODUCERS . In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVIII. BUSINESS SCALE IN RELATION TO ECONOMICS 18.09.2019, Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 152-158.

VOKÁČOVÁ, L. – MARGARISOVÁ, K. – HUML, J. – ČERKASOV, J. Sustainable Development Small and Medium-Sized Enterprises Innovation Activities Potential in the Czech Republic . In ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 22.03.2018, Brno. Brno: Mendel University in Brno, 2018. s. 683-693.

ČERKASOV, J. – HUML, J. – VOKÁČOVÁ, L. – MARGARISOVÁ, K. Corporate Social Responsibility and Green Marketing as a Part of Firm´s Philosophy. In 21th Annual International Conference - ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT - Conference Proceedings 22.03.2018, Mendel University in Brno. Mendel University in Brno: Mendel University in Brno, 2018. s. 146-155.

MARGARISOVÁ, K. – VOKÁČOVÁ, L. – KURALOVÁ, K. – HLAVSA, T. Regional Branding: Customers Experience with the Certified Products. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. , s. 1549-1556. ISSN: 1211-8516.

MARGARISOVÁ, K. – VOKÁČOVÁ, L. – KURALOVÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. REGIONAL PRODUCTS: LOCAL CONCEPT AND DIRECT SALES. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVII. FOOD SAFETY – FOOD SECURITY. PROCEEDINGS of the 27th International Scientific Conference 19.09.2018, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. s. 174-180.

ČERKASOV, J. – HUML, J. – VOKÁČOVÁ, L. – MARGARISOVÁ, K. Consumer’s attitudes to Corporate Social Responsibility . In 20th Annual International Conference - ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT - Conference Proceedings 09.03.2017, Mendel University in Brno. Mendel University in Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 176-183.

MARGARISOVÁ, K. – VOKÁČOVÁ, L. – KURALOVÁ, K. – ČERKASOV, J. – HUML, J. Key attributes of a regional product: Consumer perception. In 20th Annual International Conference - ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT - Conference Proceedings 09.03.2017, Mendel University in Brno. Mendel University in Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 516-522.

ČERKASOV, J. – HUML, J. – VOKÁČOVÁ, L. – MARGARISOVÁ, K. Consumer’s Attitudes to Corporate Social Responsibility and Green Marketing. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 6, s. 1865-1872. ISSN: 1211-8516.

VOKÁČOVÁ, L. – MARGARISOVÁ, K. – HUML, J. – ČERKASOV, J. REGIONAL BRANDS AS AN ATTRIBUTE OF PRODUCT QUALITY. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 6, s. 2131-2140. ISSN: 1211-8516.

VOKÁČOVÁ, L. – MARGARISOVÁ, K. Brands of regional products in the Czech Republic. In Enterprise and Competitive Environment 09.03.2017, Brno. Brno: Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno, 2017. s. 919-929.

ČERKASOV, J. – VOKÁČOVÁ, L. – HUML, J. – HONZÍK, P. – MARGARISOVÁ, K. Social Responsibility in the Marketing Activities of Small and Medium Farms. In Agrarian Perspectives XXV. – Global and European Challenges for Food Production, Agribusiness and the Rural Economy 14.09.2016, Praha. : Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2016. s. 77-83.

MARGARISOVÁ, K. – VOKÁČOVÁ, L. – ČERKASOV, J. – HUML, J. Spotřebitelské vnímání regionálního produktu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016 20.10.2016, Brno. : Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 575-582.

MARGARISOVÁ, K. – VOKÁČOVÁ, L. Regional Branding: Building Brand Value. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 2016, č. 64, s. 2059-2066. ISSN: 1211-8516.

HUML, J. – ČERKASOV, J. – MARGARISOVÁ, K. – KALA, Š. – VOKÁČOVÁ, L. – KULFÁNEK, P. INFLUENCE OF PRINTED LEAFLETS ON CONSUMER PURCHASE BEHAVIOR. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 6, s. 1905-1911. ISSN: 1211-8516.

KALA, Š. – KURALOVÁ, K. – MARGARISOVÁ, K. – VOKÁČOVÁ, L. MARKETING MANAGEMENT: MONITORING THE INTERNATIONAL ENVIRONMENT FACTORS USING GLOBAL MAPS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 6, s. 1929-1936. ISSN: 1211-8516.

HUML, J. – VOKÁČOVÁ, L. – KALA, Š. Implementation of diversification strategy on farms in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 2, 2011, s. 109-114. ISSN: 1211-8516.

Gap analysis of the quality of sales service - Ing. Štěpán Kala, MBA, Ing. Lucie Vokáčová, Ing. Jan Huml, 2011

BROŽOVÁ, H. – FIEDLER, J. – HORÁKOVÁ, J. – KADEŘÁBKOVÁ, T. – ŠVEC, V. – VOKÁČOVÁ, L.; idPublikace = 51218; Název: Students’ expectance of teacher’s managerial competences-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠTŮSEK, J. – MACÁK, T. – VOKÁČOVÁ, L. Fuzzy klasifikátor optimalizace drsnosti povrchu při CNC soustružení. Strojírenská technologie, 2010, roč. 12, č. 2010, s. 12 - 22. ISSN: 1211-4162.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot